Membina dan menilai kesesuaian modul pembelajaran kendiri untuk pelajar Diploma Pengajian Perniagaan semester 6 di Politeknik Ungku Omar bagi matapelajaran prinsip dan amalan insurans.

Ismail, Mahanom (2003) Membina dan menilai kesesuaian modul pembelajaran kendiri untuk pelajar Diploma Pengajian Perniagaan semester 6 di Politeknik Ungku Omar bagi matapelajaran prinsip dan amalan insurans. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussien Onn.

[img]PDF
830Kb

Abstract

Modul Pembelajaran Kendiri (MPK) merupakan Sahl kaedah pembelajaran yang mengambilkira perbezaan individu. Penggunaan MPK sebagai bahan pengajaran dan pembelajaran membolehkan pelajar meneruskan proses pembelajaran mengikut kebolehan dan kadar kendiri. Kajian ini dibuat bertujuan untuk membina dan menilai kesesuaian MPK bagi mata pelajaran Prinsip dan Amalan Insurans untuk pelajar Diploma Pengajian Perniagaan semester 6 di Politeknik Ungku Omar. MPK dibina berdasarkan Model Teras Cabang dan dihasilkan dalam bentuk cekara padat dengan menggunakan perisian Microsoft Power Point. Kesesuaian MPK ini dinilai dari aspek isi kandungan, isi pelajaran, aktiviti pembelajaran, motivasi dan gaya persembahan. Dua orang pensyarah dan 60 orang pelajar telah dijadikan responden bagi menjawab soal selidik yang diedarkan. Statistical Package For Social Science (SPSS) digunakan untuk mencari min dan peratusan dalam menganalisis data. Hasil dapatan kajian menunjukkan MPK yang dibina sesuai tmhIk pelajar sasaran.

Item Type:Thesis (Masters)
Subjects:L Education > LB Theory and practice of education > LB1024 Teaching (Principles and practice)
ID Code:970
Deposited By:Normajihan Abd. Rahman
Deposited On:20 Apr 2011 15:45
Last Modified:29 Apr 2011 14:42

Repository Staff Only: item control page