Panduan penulisan objektif eksplisit dalam perancangan pengajaran bagi guru-guru pelatih pengurusan perniagaan dan perakaunan

Miskam, Siti Norizan (2003) Panduan penulisan objektif eksplisit dalam perancangan pengajaran bagi guru-guru pelatih pengurusan perniagaan dan perakaunan. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

[img] Text
24p SITI NORAZIAN MISKAM.pdf

Download (778kB)
[img] Text (Copyright Declaration)
SITI NORAZIAN MISKAM COPYRIGHT DECLARATION.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (283kB) | Request a copy
[img] Text (Full Text)
SITI NORAZIAN MISKAM WATERMARK.pdf
Restricted to Registered users only

Download (34MB) | Request a copy

Abstract

Persediaan mengajar merupakan teras kepada seseorang guru sebelum memulakan sesi pengajarannya. Faktor terpenting memastikan para pelajar menguasai konsep pengajarannya adalah melalui penulisan objektif yang jelas. Penulisan objektif dalam bentuk eksplisit merupakan asas utama kepada seseorang guru untuk memastikan matlamat pengajaran dan pembelajaran telah terlaksana serta memudahkan penyediaan ujian. Analisis awal ke atas laporan penyelia untuk penilaian pelajar Sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional sesi 2001/2002 semasa menjalani latihan mengajar (LM) menunjukkan bahawa kebanyakan pelajar hanya mendapat keputusan sederhana dan lemah dalam menulis pernyataan objektif secara eksplisit semasa menjalani latihan mengajar. Para pensyarah bersetuju bahawa keadaan tersebut disebabkan kebanyakan pelajar tidak jelas dengan konsep dan teknik penulisan objektif secara ekplisit yang betul. Di atas dasar tersebut, sebuah buku Panduan Penulisan Objektif Pengajaran (PPOP) telah dihasilkan. Bagi mendapatkan gambaran sebenar, pengukuran kuantitatif dan kualitatif terhadap PPOP dilakukan dengan mengambil 47 orang pelajar yang mewakili keseluruhan populasi sebagai responden yang terdiri daripada pelajarpelajar Sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional Semester 3 2002/2003 khusus dalam bidang Pengurusan, Perniagaan dan Perakaunan dan dua orang pensyarah di Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn (KUiTTHO). Kajian berbentuk tinjauan menggunakan soal selidik dan temubual dilakukan untuk mendapatkan penilaian pelajar dan pensyarah terhadap penulisan objektif pengajaran eksplisit di dalam menyediakan perancangan pengajaran. Data yang diperolehi akan dianalisis menggunakan perisian SPSS Version 11 (Statistical Package for Social Sciences). Hasil dapatan dianalisis menggunakan sisihan piawai dan nilai purata. Mereka telah diminta untuk menilai keperluan PPOP, bentuk maklumat, isi kandungan, sifat user friendly dan kebolehgunaan panduan tersebut. Dari hasil kajian dan perbincangan, dapatan yang diperolehi menunjukkan bahawa PPOP yang dihasilkan adalah perlu untuk dibangunkan dan mempunyai tahap kebolehgunaan yang baik semasa menyediakan perancangan pengajaran mereka. Ia diharap dapat membantu para pelajar menulis objektif pengajaran dengan lebih tepat dan jelas pada masa akan datang

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: L Education > LB Theory and practice of education
L Education > LB Theory and practice of education > LB1025-1050.75 Teaching (Principles and practice)
Depositing User: Mrs. Sabarina Che Mat
Date Deposited: 21 Aug 2023 02:25
Last Modified: 21 Aug 2023 02:25
URI: http://eprints.uthm.edu.my/id/eprint/9710

Actions (login required)

View Item View Item