Pembangunan dan penilaian sistem penempatan program latihan mengajar secara online

Othman, Aneetha Asyikeen (2003) Pembangunan dan penilaian sistem penempatan program latihan mengajar secara online. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

[img]
Preview
PDF
1468Kb

Abstract

Perkembangan pesat dalam Teknologi Maklumat menerajui ke arah teknologi siber. Penggunaan teknologi maklumat telah banyak mempengaruhi budaya kerja diMalaysia. Segala pengurusan dan perkhidmatan dapat dilaksanakan dengan lebih pantas dan cekap berbanding sebelum penggunaan Teknologi Maklumat. Kajian ini bertujuan untuk membangunkan dan menilai sistem penempatan program latihan mengajar secara online (e-spplm) bagi kegunaan Ahli Jawatankuasa Program Latihan Mengajar, KUiTTHO. Penilaian telah dilakukan terhadap keberkesanan e-spplm yang dibangunkan dari aspek kebolehgunaan dan mesra pengguna. Pada mulanya populasi kajian ini ialah pelajar Diploma Pendidikan Tahun 2 dan Sarjana Muda PTV Tahun 2 tetapi disebabkan terdapat kekangan dan masalah internet maka pengkaji hanya memilih pelajar Saijana Muda PTV Tahun 2 sebagai populasi. Instrumen yang digunakan dalam kajian ini adalah soal selidik dan temubual separuh struktur. Data-data yang diperolehi telah dianalisis dengan menggunakan Statictical Packages For Social Sciences Version 11.0 (SPSS) untuk mendapatkan nilai skor min dan peratus. Dapatan kajian menunjukkan bahawa tahap kebolehgunaan espplm adalah tinggi (skor min = 3.91) manakala tahap mesra pengguna e-spplm adalah sederhana (skor min = 3.72). Secara keseluruhannya, keberkesanan e-spplmadalah tinggi dengan skor min 3.82. Sistem sebegini juga di dapati boleh membantu pihak pengurusan penempatan program latihan mengajar di KUiTTHO. Pengkaji mencadangkan agar e-spplm ini diperkemaskan lagi dengan mempertingkatkan lagi ciri-ciri mesra pengguna dan kebolehgunaan sistem dengan menambah fitur paparan maklumat institusi supaya senang dicapai/akses oleh pelajar.

Item Type:Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords:Teaching computer network resources,internet in education, computer assisted instruction
Subjects:L Education > LB Theory and practice of education
ID Code:985
Deposited By:Khairunnisa Ahmad
Deposited On:19 Apr 2011 12:16
Last Modified:29 Apr 2011 14:42

Repository Staff Only: item control page