Penilaian terhadap modul pembelajaran pengiklanan (MPP) di Politeknik Port Dickson

Mohd Idris, Nor Rizan (2002) Penilaian terhadap modul pembelajaran pengiklanan (MPP) di Politeknik Port Dickson. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

[img] Text
24p NOR RIZAN MOHD IDRlS.pdf

Download (1MB)
[img] Text (Copyright Declaration)
NOR RIZAN MOHD IDRlS COPYRIGHT DECLARATION.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (300kB) | Request a copy
[img] Text (Full Text)
NOR RIZAN MOHD IDRlS WATERMARK.pdf
Restricted to Registered users only

Download (38MB) | Request a copy

Abstract

Kajian ini menggunakan modllI pembelajaran sebagai penilaian terhadap gaya pembelajaran. Tlljllan kajian ini adalah lmtuk mengenaI pasti penerimaan pelajar terhadap modul pembelajaran, mengetahui kewujudan perbezaan pencapaian markah pelajar sebelum dan seJepas guna moduI, mengetahui suasana sebenar menggllnakan modul dan mendapatkan maklwn balas pensyarah terhadap modul yang dihasilkan. Kajian telah dijalankan ke atas para pelajar Diploma Pemasaran daripada Politeknik Port Dickson. Responden terdiri daripada 42 orang pelajar semester tiga yang sedang mengikuti mata pelajaran Pengumsan Promosi pada sesi 2001/02. Kajian ini melaporkan hasil kajian yang diperolehi dalam mata pelajaran ini di bawah tajuk pengiklanan. Penilaian modul ini dilakukan ke atas pelajar, pensyarah dan penyelidik sendiri dengan menggunakan kaedah borang soal selidik. pemerhatian, teknik pengujian dan temu bual. Dua pendekatan digunakan lmtuk mendapatkan data iaitu kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk menganalisis data bagi mendapatkan persepsi pelajar terhadap modul pembelajaran ini. Sementara itu, teknik pengujian bagi pra-ujian dan pos-ujian dilakukan untuk menguji kefahaman dan penguasaan pembelajaran pe1ajar berdasarkan skor markah yang diperolehi. Pendekatan kualitatif pula dib'1lnakan lmtuk mendapatkan data melalui pemerhatian dan temubual secara bersemuka. Dapatan kajian menunjukkan bahawa para pelajar dan pensyarah memberi maklum balas yang positifterhadap penerimaan kaedah pengajaran bermodul yang digunakan. Telah dikenal pasti beberapa cadangan terhadap moduI pembelajaran yang dihasilkan untuk pembaikan dan kajian lanjut akan datang

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: H Social Sciences > HF Commerce
H Social Sciences > HF Commerce > HF5001-6182 Business
Depositing User: Mrs. Sabarina Che Mat
Date Deposited: 13 Sep 2023 07:26
Last Modified: 13 Sep 2023 07:26
URI: http://eprints.uthm.edu.my/id/eprint/9864

Actions (login required)

View Item View Item