Penghasilan iklan bercetak sebagai media pengajaran bagi kursus perdagangan : satu tinjauan

Ghazali, Nurol Aleyzan (2002) Penghasilan iklan bercetak sebagai media pengajaran bagi kursus perdagangan : satu tinjauan. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

[img] Text
24p NUROL ALEYZAN GHAZALI.pdf

Download (1MB)
[img] Text (Copyright Declaration)
NUROL ALEYZAN GHAZALI COPYRIGHT DECLARATION.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (316kB) | Request a copy
[img] Text (Full Text)
NUROL ALEYZAN GHAZALI WATERMARK.pdf
Restricted to Registered users only

Download (49MB) | Request a copy

Abstract

Kajian ini adalah bertujuan untuk menghasilkan media pengajaran jenis iklan bereetak sebagai satu altematif dalam pengajaran khususnya bagi mata pelajaran Prinsip Pengiklanan kursus Diploma Pemasaran di Politeknik. Selain daripada itu, kajian ini juga bertujuan menghasilkan media pengajaran iaitu iklan bercetak berdasarkan kepada keperluan sebenar pengguna dan menepati eiri-eiri iklan yang sebenar. Pengkaji telah melibatkan sejumlah 178 orang responden yang merupakan pelajar SaIjana Pendidikan Teknik dan Vokasional di Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn (KUiTTHO), tiga buab syarikat pengiklanan dan tiga pensyarah Politeknik. Instrumen yang digunakan ialah borang soal selidik bagi mengenal pasti eiri-ciri yang diperlukan oleh pengguna apabila membaca iklan. Kaedah temu buaI berstruktur pula dilal.ukan kepada syarikat pengiklanan dan pensyarab untuk menilai iklan eetak yang dihasilkan sebagai iklan yang baik dan sesuai dijadikan sebagai media pengajaran. Data-data yang diperolehi direkodkan dengan menggunakan SPSS versi 10 dan seterusnya analisis telah d~ialankan menggunakan kaedaI1 statistik deskriptif seperti min dan sisihan piawai. Dapatan kajian menunjukkan pelajar sebagai pengguna peka dengan keperluan dan kepentingan ikJan manakala syarikat pengiklanan dan pensyarah memberi maklum balas yang positif terhadap media pengajaran yang dihasilkan. Beberapa eadangan iklan eetak sebagai media pengajaran yang bail<: dan berkesan telab dikenal pasti dalam kajian ini

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: H Social Sciences > HF Commerce
H Social Sciences > HF Commerce > HF5001-6182 Business
Depositing User: Mrs. Sabarina Che Mat
Date Deposited: 13 Sep 2023 07:26
Last Modified: 13 Sep 2023 07:26
URI: http://eprints.uthm.edu.my/id/eprint/9865

Actions (login required)

View Item View Item