Kemampuan Politeknik Kementerian Pendidikan Malaysia melaksanakan program pendidikan khas bagi pelajar cacat pendengaran (pekak) dalam program sijil dan diploma politeknik

Muzafar, Siti Asmiza (2004) Kemampuan Politeknik Kementerian Pendidikan Malaysia melaksanakan program pendidikan khas bagi pelajar cacat pendengaran (pekak) dalam program sijil dan diploma politeknik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

[img] Text
24p SITI ASMIZA MUZAFAR.pdf

Download (1MB)
[img] Text (Copyright Declaration)
SITI ASMIZA MUZAFAR COPYRIGHT DECLARATION.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (296kB) | Request a copy
[img] Text (Full Text)
SITI ASMIZA MUZAFAR WATERMARK.pdf
Restricted to Registered users only

Download (36MB) | Request a copy

Abstract

Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti elemen-elemen kesediaan dan keperluan kemudahan pengajaran dan pembelajaran yang dipcrlukan oleh pensyarah dan pelajar dalam menjayakan Program Pendidikan Khas bagi pelajar cacat pcndcngaran eli politeknik. Kajian ini juga untuk mengenalpasti pengartikulasian dalam sijil elan diploma politeknik yang sebenar kepada pelajar cacat pendengaran. Seramai 50 orang pcnsyarah yang terdiri dari tiga buah politeknik iaitu Politeknik Ungku Omar (PUO), Politcknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah (PSA) dan Politeknik lohor Bahru (PJB) yang terlibat dalam kajian ini. Instrumen soal selidik dan temubual digunakan bagi mendapatkan data dan dapatan kajian dianalisis secara deskripti f menggunakan pcrisian SPSS untuk mendapatkan nilai skor min dan nilai peratusan. Basil kajian mcnunjukkan secmoa keseluruhannya kemudahan dan peralatan yang disediakan untllk golongan pelajar khas ini mencukupi manakala tenaga pengajar program ini masih perlll meningkatkan lagi kemahiran untuk berkomunikasi dengan pelajar pcndidikan khas dan seterusnya melancarkan proses pengajaran dan pembelajaran. Kajian ini juga menunjukkan bahawa tiada pengartikulasian antara sijil serta diploma politeknik dan sijil pendidikan khas politeknik. Oleh itu, kurikulum pendidikan khas disarankan supaya disemak semula untuk memberi peluang kepada pelajar pendidikan khas mcningkatkan kemahiran dan kelayakan mereka.

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: H Social Sciences > HV Social pathology. Social and public welfare
H Social Sciences > HV Social pathology. Social and public welfare > HV697-4959 Protection, assistance and relief
Depositing User: Mrs. Sabarina Che Mat
Date Deposited: 13 Sep 2023 07:26
Last Modified: 13 Sep 2023 07:26
URI: http://eprints.uthm.edu.my/id/eprint/9873

Actions (login required)

View Item View Item