Pembangunan dan pengujian modul pembelajaran kendiri dalam bentuk cakera padat berinteraktif (sistem digit dan instrumentasi)

Ismail, Muhamad Azlin (2003) Pembangunan dan pengujian modul pembelajaran kendiri dalam bentuk cakera padat berinteraktif (sistem digit dan instrumentasi). Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussien Onn.

[img]PDF
1083Kb

Abstract

Kajian bertajuk 'Pembangunan Dan Pengujian Modul Pembelajaran Kendiri Dalam Bentuk Cakera Padat Berinteraktif (Sistem Digit dan Instrumentasi), ini, dijalankan bagi mengenalpasti kebolehgunaan perisian pengajaran berbantu komputer sebagai salah satu medium alat bahan bantu pembelajaran. Bahan pembelajaran berbantu komputer berbentuk CD-ROM interaktif 'Sistem Digit dan lnstrumentasi' telah dihasilkan menerusi satu pendekatan yang sistematik bermula dari proses tinjauan ke atas tempat kajian, tinjauan ke atas sistem modul sedia ada, pelajar- pelajar seterusnya kepada tenaga pengajar dan nasihat beberapa orang pakar dalam bidang multimedia dan pakar mata pelajaran ini. Kajian ini dilakukan di Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn (KUiTTHO) dengan menjadikan pelajar-pelajar Kejuruteraan Elektrik sebagai sampel kajian. Maklum balas yang diperolehi menerusi borang soal selidik dianalisis dalam bentuk statistik peratusan dan skor min menggunakan perisian Statistical Package For Social Science (SPSS Versi 11.0) bagi menentukan tahap pengaruh perisian dalam aspek meningkatkan pemahaman pelajar, memotivasikan pelajar dan aspek mesra pengguna perisian yang dihasilkan. Hasil dapatan kajian mendapati, perisian MPK ini memenuhi kriteria-kriteria di atas.

Item Type:Thesis (Masters)
Subjects:L Education > LB Theory and practice of education > LB1024 Teaching (Principles and practice)
ID Code:990
Deposited By:Normajihan Abd. Rahman
Deposited On:20 Apr 2011 12:11
Last Modified:29 Apr 2011 14:42

Repository Staff Only: item control page