Penilaian terhadap pengaruh reka bentuk studio dan kemudahan teknologi ke atas peningkatan kemahiran pelajar senibina : satu kajian kes di salah sebuah politeknik di pantai barat Semenanjung Malaysia

Yusoff, Ahamd Fikri and Abu Samah, Faizal and Moharad, Nor Aini (2001) Penilaian terhadap pengaruh reka bentuk studio dan kemudahan teknologi ke atas peningkatan kemahiran pelajar senibina : satu kajian kes di salah sebuah politeknik di pantai barat Semenanjung Malaysia. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

[img]PDF
1258Kb

Abstract

Kajian kes ini adalah bertujuan untuk memahami pandangan pelajar tentang keselesaan pembelajaran di politeknik dilihat daripada aspek rekabentuk studio dan teknologi serta kemudahan yang disediakan kepada mereka yang mengikuti kersus senibina. Kajian ini akan mengukur secara kualitatif aras kepuasan individu pclajar terhadap produk atau hasil kerja mereka yang dipengaruhi oleh persekitaran pembelajaran yang dinilai dari kedua-dua aspek diatas. Kajian kes ini telah mengambil sampel kajian seramai 117 orang yang tcrdiri daripada pelajar peringkat Sijil dan Diploma sebagai responden. Penganalisaan ke atas data sampel adalah mengikut pecahan semester iaitu semester 1, semester 2 dan semester 4 bagi pelajar Sijil dan semester 5 dan semester 6 bagi pclajar Diploma. Kaedah soal selidik telah dipilih oleh penyelidik sebagai instrumen kajian untuk mendapatkan data dari responden. Borang soal selidik ini telah dicipta oleh penyelidik sendiri berpandukan kepada soal selidik penyelidik terdahulu dan dibimbing oleh pensyarah penyelia. Hasil daripada proses penganalisaan data akan dipaparkan di dalam bentuk jadual dan histogram bagi menunjukkan pandangan pelajar senibina terhadap reka bentuk studio dan kemudahan teknologi ke atas peningkatan kemahiran seseorang.

Item Type:Thesis (Masters)
Subjects:T Technology > TA Engineering (General). Civil engineering (General) > TA1-163 Engineering (General). Civil engineering (General)
T Technology > TA Engineering (General). Civil engineering (General) > TA174 Engineering design
ID Code:992
Deposited By:M.Iqbal Zainal A
Deposited On:20 Apr 2011 12:08
Last Modified:29 Apr 2011 14:42

Repository Staff Only: item control page