Pembinaan modul pembelajaran kendiri melalui laman web dalam matapelajaran pembuatan perabot bagi pelajar berkeperluan khas (pekak) Sekolah Pendidikan Khas Shah Alam

Yurani, Fadilah (2003) Pembinaan modul pembelajaran kendiri melalui laman web dalam matapelajaran pembuatan perabot bagi pelajar berkeperluan khas (pekak) Sekolah Pendidikan Khas Shah Alam. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

[img] Text
24p FADILAH YURANI.pdf

Download (20MB)
[img] Text (Copyright Declaration)
FADILAH YURANI COPYRIGHT DECLARATION.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (1MB) | Request a copy
[img] Text (Full Text)
FADILAH YURANI WATERMARK.pdf
Restricted to Registered users only

Download (122MB) | Request a copy

Abstract

Kajian dijalankan untuk melihat keberkesanan penghasilan Modul Pembelajaran bagi rnatapelajaran 'Pembuatan Perabot'untuk pelajar-pe1ajar berkeperluan khas (pekak). Modul pernbelajaran ini merupakan Modul Pembelajaran Kendiri (MPK). Objektifkajian ini adalah untuk me1ihat keberkesanan Modul yang dihasilkan mela1ui tiga aspek iaitu isi pelajaran modul dapat rnembantu rnemudahkan proses pembelajaran, gaya pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi pelajar serta gaya persembahan yang dapat menarik 1ninat pelajar terhadap pembelajaran. Responden kajian ini terdiri daripada 20 orang pelajar tingkatan 4 Seko1ah Pendidikan Khas (pekak) Shah Alam Selangor. Data dikumpul dengan menggunakan soal selidik dan dianalisis menggunakan perisian SPSS ( Statistical Pakage for Social Sciences) versi 11.0 bagi mendapatkan peratusan skor min. Dalam kajian ini menunjukkan isi pelajaran rnodul yang dihasilkan dapat membantu mernudahkan proses pembelajaran pe1ajar disamping mernpunyai elemen persembahan yang mampu m.enarik minat pelajar. Hasil kajian juga rnendapati bahawa gaya pembelajaran yang terdapat dalam modul dapat mempertingkatkan motivasi pelajar terhadap proses pembelajaran . Semua basil kajian dipersembahkan da1am bentukjadual dan rajah. Cadangan-cadangan diberikan untuk menunjukkan bagaimana modul ini boleh dilaksanakan dengan lebih efektif dalam usaha membantu memudahkan proses pembelajaran dan meningkatkan kreativiti pelajar dalam proses merekabentuk perabot

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: H Social Sciences > HV Social pathology. Social and public welfare
H Social Sciences > HV Social pathology. Social and public welfare > HV697-4959 Protection, assistance and relief
Depositing User: Mrs. Sabarina Che Mat
Date Deposited: 13 Sep 2023 07:31
Last Modified: 13 Sep 2023 07:31
URI: http://eprints.uthm.edu.my/id/eprint/9945

Actions (login required)

View Item View Item