Pembangunan dan penilaian bahan pengajaran berbantu komputer bagi mata pelajaran pemasaran 1 : satu tinjauan di politeknik

Ahmad @ Mazlan, Nurazlen (2003) Pembangunan dan penilaian bahan pengajaran berbantu komputer bagi mata pelajaran pemasaran 1 : satu tinjauan di politeknik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

[img] Text
24p NURAZLEN AHMAD @ MAZLAN.pdf

Download (22MB)
[img] Text (Copyright Declaration)
NURAZLEN AHMAD @ MAZLAN COPYRIGHT DECLARATION.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (1MB) | Request a copy
[img] Text (Full Text)
NURAZLEN AHMAD @ MAZLAN WATERMARK.pdf
Restricted to Registered users only

Download (108MB) | Request a copy

Abstract

Pada masa kini, perkembangan teknologi maklumat dalam dunia pendidikan tidak lagi boleh di nafikan. Modul Pengajaran Pemasaran l (MPP I) adalah satu bahan pengajaran yang dibangunkan berbantukan komputer. Antara aspek yang dikaji ialah, isi kandungan dan reka bentuk pengajaran MPP 1, juga penerimaan serta minat pelajar terhadap MPPl ini. Kajian ini melibatkan 3 orang pensyarah politeknik yang mengajar mata pelajaran Pemasaran 1 dan 45 orang pelajar semester satu Diploma Pemasaran Politeknik Sultan Abdul Halim Mu'adzam Shah (POLIMAS). Sampel yang digunakan adalah sampel rawak kelompok. Untuk kajian ini, instrumen yang digunakan ialah senarai semak dan soal selidik di mana penilaian dilakukan berdasarkan kepada persepsi responden terhadap MPP 1. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan Statistical Packages For Social Science (SPSS) Versi l 1.0 yang melibatkan skor min dan kekerapan. Hasil kajian menunjukkan MPPl memenuhi isi kandungan mata pelajaran pemasaran l di samping menepati reka bentuk pengajaran berdasarkan senarai semak yang diterima dari pensyarah. Penerimaan pelajar terhadap MPPl juga adalah baik (skor min=3.209) dan pelajar begitu benninat terhadap MPPl ini (skor min=3.308). Ini jelas menunjukkan pelajar adalah berminat dan menerima MPP 1 sebagai bahan pengajaran. Dengan itu, MPPl ini adalah sesuai untuk digunakan sebagai bahan pengajaran oleh pensyarah di peringkat politeknik. Cadangan babawa MPP l ini dihasilkan bagi subtopik lain dalam mata pelajaran pemasaran 1, serta adalah lebih baik sekiranya, MPP l ini dapat dicapai melalui web dan rnembuka laluan kepada pengkaji setemsnya untuk membina modul bagi mata pelajaran lain

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: L Education > LB Theory and practice of education
L Education > LB Theory and practice of education > LB1025-1050.75 Teaching (Principles and practice)
Depositing User: Mrs. Sabarina Che Mat
Date Deposited: 13 Sep 2023 07:33
Last Modified: 13 Sep 2023 07:33
URI: http://eprints.uthm.edu.my/id/eprint/9980

Actions (login required)

View Item View Item