UTHM Institutional Repository

Amalan keselamatan di bengkel kerja kayu Kejuruteraan Awam (sat tinjauan di Politeknik Ungku Omar, Politeknik Port Dickson dan Politeknik Shah Alam

Jaafar, Mohd Isa (2001) Amalan keselamatan di bengkel kerja kayu Kejuruteraan Awam (sat tinjauan di Politeknik Ungku Omar, Politeknik Port Dickson dan Politeknik Shah Alam. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

[img] PDF
24_Pages_from_AMALAN_KESELAMATAN_DI_BENGKEL_KERJA_KAYU_KEJURUTERAAN_AWAM_(SATU_TINJAUAN_DI_POLITEK.pdf

Download (1MB)

Abstract

Kajian ini untuk meninjau sejauhmanakah langkah keselamatan yang di amalkan oleh pelajar yang terlibat dengan bengkel kerja kayu kejuruteraan awam di tiga buah politeknik iaitu Politeknik Ungku Omar, Politeknik Port Dickson dan Politeknik Shah Alam. Kajian inijuga bertujuan untuk mengetahui apakah faktorfaktor yang menimbulkan masalah di bengkel tersebut sama ada dari segi kel11udahan yang disediakan, susunan peralatan dan tanggungjawab disipilin . Seramai 250 orang pel ajar dan 18 orang pensyarah di tiga buah politeknik tersebut telah dipilih sebagai sampel. Instrumen yang digunakan dalam kajian ini ialah berbentuk soal selidik dan temubual dengan pensyarah dan pelajar yang terlibat dengan bengkel kayu kejuruteraan awam tersebut. Basil kajian didapati purata keseluruhan pelajar dan pensyarah berpuas hati dengan kemudahan asas yang disediakan, susun atur di dalam bengkel, sikap tanggungjawab, serta disiplin yang di amalkan. Sebagai rumusan di dapati amalan keselamatan di bengkel boleh ditingkatkan melalui tindakan dan kcIjasama antara pihak yang terlibat seperti, ketua unit atau pensyarah yang terlibat dengan menggunakan pengurusan yang lebih efektif, manakala pelajar-pelajar juga turllt mematuhi peraturan yang ditetapkan. Melalui kerja sama dan sikap tanggungjawab oleh semlla pihak yang terlibat, amalan keselamatan di bengkel kerja kayu kejuruteraan awam dapat ditingkatkan dari masa ke semasa. Diharap daripada hasil kajian ini ianya akan dapat membantll pihak-pihak tertentll seperti .labatan Pcndidikan Teknik Dan Vokasional di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia bagi mcmperbaiki rekabentuk bengkel, pengurusan serta sikap tanggungjawab bagi mengelakkan kcmalangan di bengkcl kerja kaYll kejllruteraan awam.

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: T Technology > TJ Mechanical engineering and machinery > TJ1-162 Mechanical engineering and machinery
Depositing User: Norfauzan Md Sarwin
Date Deposited: 19 Apr 2011 06:52
Last Modified: 29 Apr 2011 06:42
URI: http://eprints.uthm.edu.my/id/eprint/1094
Statistic Details: View Download Statistic

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year