UTHM Institutional Repository

Huruf baharu mewakili bunyi "eks" dalam sistem tulisan jawi

Othman, Hussain and Abdul Rahim, Mohd Hisyam and Ahmad, Shakila and Rusdi, Mikdar and Afkari, Rafiuddin (2012) Huruf baharu mewakili bunyi "eks" dalam sistem tulisan jawi. Other thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

[img]
Preview
PDF
FRGS_0735.pdf

Download (3MB)

Abstract

Tulisan Jawi telah lama digunakan oleh orang Melayu sebelum penggunaan secara meluas tulisan Rumi dalam penulisan pada ketika ini. Setelah meningkatnya perkataan pinjaman daripada bahasa Inggeris ke dalarn bahasa Melayu, tuIisan Jawi dilihat sebagai tulisan yang banyak kekurangan lmtaran ketiadaan huruf vokd bagi mewakiii huruf-huruf Rumi dan sebahagian daripada bunyinya. Kajian ini bemsaha mengatasi kekurangan tersebut dengan mengenalpasti masalah yang timbul akibat kekurangan huruf Jawi. Pada peringkat awal kajian bertujuan memperkenalkan huruf baharu bagi mewakili bunyi "eks" dalam sistem tulisan Jawi. Namun begitu masalah sebenar yang dikenalpasti adalah kewujudan huruf 'e' taling dan "e" pepet dalam tulisan Rumi. Oleh itu kajian ini akhimya berusaha memperkenalkan huruf konsonan Jawi baharu rnewakili vokal "en bagi memudahkan ejaan dan ketepatan sebutan perkataanperkataan bahasa Melayu yang mengandungi huruf vokal "e", Kajian ini menggunapakai tiga kaedah utama iaitu kajian tinjauan deskriptif, kajian quasi eksperimen dm kajian rekabentuk atau inovasi. Kajian tinjauan deskriptif dilaksanakan untuk mengetahui keperluan kepada inovasi berdasarkan kepada penguasaan dan rninat semasa terhadap tulisan Jawi. Daripada analisis data kajian tinjauan deskriptif didapati keupayaan dan kemahiran responden dalam menjawab soalan-soaim ujian Jawi adalah berada pada tahap yang agak lemah. Kajian quasi eksperimen diljalankan untuk mengetahui penguasaan responden terhadap perkataanperkatam yang mempunyai hmf "e" taling dm "em pepet. Dapatan kajian quasi eksperimen mula menunjukkan kebanyakan pelajar mempunyai kemahiran yang mat rendah dalam menulis Jawi dan rendah ddam mengeja, membaca dan menulis kembali ke &lam tulisan Rumi bagi perkataan yang mempunyai huruf "e" taling dm "e" pepet. Kajian rekabentuk atau inovasi dijalankan untuk menghasilkan h m f baharu bagi menyelesaikan masalah sebutan bunyi "e" taling dan "e" pepet yang telah dikenalpasti. Dapatan kajian rekabentuk inovasi huruf Jawi baharu telah dapat menghasilkan empat huruf baharu. Namun begitu hanya dua huruf sahaja yang didapati sesuai untuk dicadangkan sebagai h m f Jawi baharu mewakili huruf "e" taling dm "e" pepet iaitu huruf "ya" bertitik dua secara bertindih (g ) bagi mewakili huruf "e" taling seperti - dalam perkatam "Enak = &!" dan huruf "harnzah" berumahkan huruf "yaw (i)ba gi mewakili h w f " e" pepet seperti &lam perkataan "Emak = @". Kedua-dua huruf bahm ini bagaimanapun memerlukan proses ujilari dan penyesmian dengan semua perkataan Bahasa Melayu yang mempunyai huruf "e" taling dan "e" pepet sebelum boleh diperkenalkan untuk kegunaan masyarakat.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: P Language and Literature > PL Languages and literatures of Eastern Asia, Africa, Oceania
Depositing User: Normajihan Abd. Rahman
Date Deposited: 10 May 2015 06:55
Last Modified: 10 May 2015 06:55
URI: http://eprints.uthm.edu.my/id/eprint/6885
Statistic Details: View Download Statistic

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year