UTHM Institutional Repository

Analisis keperluan hidup: strategi untuk membangunkan kerangka kediaman hidup warga emas

Ab.Hadi, Mohd Yusop and Mohamad, Baharom and Esa, Ahmad and Madar, Ahmad Rizal and Roddin, Rohayu and Mustafa, Mohamad Zaid and Abdul Razzaq, Abdul Rasid and Ab Rahman, Azmanirah (2012) Analisis keperluan hidup: strategi untuk membangunkan kerangka kediaman hidup warga emas. Other thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

[img]
Preview
PDF
FRGS_0742.pdf

Download (2MB)

Abstract

Kajian ini bertujuan menganaiisis keperluan hidup warga emas mtuk membangunkan satu kerangka kedamaian hidup mereka Seramai 442 warga emas terpilih sebagai responden kajian. pemilihan responden menggunakan sampel nonprobality iaitu sampel yang tidak besar dan tidak 'memerlukan kebarangkalian sebagai sampel kajian. Data dan makiumat yang diperolehi adalah rnelalui kaedah soal selidik, pemerhatian dan temu bual. Dapatan kajian dilaporkan dalam statistik kekerapan, peratusan, min dan sisihan piawai dan laporan naratif. Kajian rnenmjukkan warga emas memerlukan kelima-lima keperluan hidup yang dikemukakan oleh Maslow untuk membahagiakan hidup mereka. Didapati 47.0% daripada responden memerlukan keperluan kesempurnaan kendiri, 20.3 % memerlukan keperluan fisiologi, 17.8% memerlukan keperluan kasih sayang, 11 -2% memerlukan keperluan keselamatan, dan 3.7% memerlukan keperluan penghormatan. Kajian juga mendapati perkara yang membahagiakan hidup warga emas pula ialah 46.4% menyatakan keperluan kesernpurnaan kendiri, 22.1% menyatakan keperluan penghormatan, 14.9% menyatakan keperluan keselamatan, 14.5% menyatakan keperluan fisiologi, dan2.13% menyatakan keperluan kasih sayang. Tahap kebahagiaan hidup warga emas adalah tinggi didapati 90.4% menyatakan bahagia, 8.1% menyatakan kurang bahagia dan 1.5% menyatakan tidak bahagia. Berdasarkan kepada ketinggian skor rnin yang meIebihi 4.21 dan sisihan piawai yang kurang daripada 1.00, didapati sembilan situaai dm aktiviti y k g diperlukan oleh warga emas untuk memperolehi kebahagiaan hidup iaitu, mematuhi ajaran agama, mendalami pengetahuan agama, berusaha untuk terus hidup ddam keadaan sihat. mendapatkan perhatian daripada anak, menjaga kesihatan fizikal, merehatkan diri, melakukan aktiviti yang menyihatkan badan, mendapatkan perhatian daripada pasangan hidup, dm menimbulkan~erasaan gembira.Tujuh faktor utama yang menyumbang-kepada kedamaian hidup warga emas ialah melaksanakan ajaran agama, sihat.fuika1, disayangi, menyayangi, perasaan gernbira, merehatkan diri dan tiada masalah. Sembilan punca tahap kedamaian warga emas rendah ialah tidak sihat, susah hati, perasaan sedii didatangi masalah, tersentuh perasaan, tidak dapat melepaskan perasaan yang terpendam, tidak berpeluang melakukan aktiviti yang dapat menyihatkan badan, tidak dapat tempat kediaman yang diinginkan dan tidak dapat pengetahuan dan kemahiran yang diinginkan

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: N Fine Arts > NA Architecture
Depositing User: Normajihan Abd. Rahman
Date Deposited: 10 May 2015 06:58
Last Modified: 10 May 2015 06:58
URI: http://eprints.uthm.edu.my/id/eprint/6886
Statistic Details: View Download Statistic

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year