UTHM Institutional Repository

Hubungkait antara sikap dan pengetahuan pelajar kejuruteraan awam terhadap amalan keselamatan di Bengkel Perkayuan, KUiTTHO

Wan Mansor, Wan Hilmi (2002) Hubungkait antara sikap dan pengetahuan pelajar kejuruteraan awam terhadap amalan keselamatan di Bengkel Perkayuan, KUiTTHO. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

[img] Text
24_Pages_from_HUBUNGKAIT_ANTARA_SIKAP_DAN_PENGETAHUAN_PELAJAR_KEJURUTERAAN_AWAM_TERHADAP_AMALAN_KE.pdf

Download (824kB)
[img] Text (Full Text)
HUBUNGKAIT ANTARA SIKAP DAN PENGETAHUAN PELAJAR KEJURUTERAAN AWAM TERHADAP AMALAN KESELAMATAN DI B full.pdf
Restricted to Registered users only

Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Laporan kcmalangan yang dilaporkan olch Jabatan Buruh dan Pcrtubuhan Kcbajikan Sosial (SOCSO) mcnyatakan bahawa kadar kcmalangan dalam bidang pcrindustrian semakin mcningkat dari tahun ke tahun. Kcmalanganjuga terjadi di bengkel dan makmal di institut pengajian tinggi. Tcrdapat banyak faktor yang menyebabkan teljadinya kcmalangan seperti sikap pelajar dan kecetekan pengctahuan keselamatan. Objektif kajian ini, adalah untuk mcnentukan hubungan Korelasi antara sikap pelajar dan pcngetahuan keselamatan terhadap amalan keselamatan. J-Iasil kajian ini menunjukkan bahawa hubungan Korclasi antara sikap dan pengetahuan keselamatan terhadap amalan keselamatan adalah tinggi. Manakala hubungan Korelasi antara pengetahuan pengendalian mesin terhadap amalan kcselamatan adalah sederhana tinggi. Kajian ini mencadangkan penghasilan satu garis panduan penambahbaikan keselamatan di Bengkel Perkayuan.

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: T Technology > TJ Mechanical engineering and machinery
Depositing User: Norfauzan Md Sarwin
Date Deposited: 05 Apr 2011 03:58
Last Modified: 23 Dec 2019 01:45
URI: http://eprints.uthm.edu.my/id/eprint/788
Statistic Details: View Download Statistic

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year