UTHM Institutional Repository

Kesediaan guru sekolah menengah mengamalkan pengajaran abad ke-21

Mohd Yusof, Mohd Fahmi (2016) Kesediaan guru sekolah menengah mengamalkan pengajaran abad ke-21. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

[img]
Preview
PDF
Mohd_Fahmi_Mohd_Yusof.pdf

Download (10MB)

Abstract

Pendidikan pada Abad ke-21 menuntut setiap guru dan pelajar menguasai pelbagai bidang ilmu untuk bersaing dengan ledakan teknologi dan cabaran dalam era globalisasi. Walaupun proses pengajaran dan pembelajaran merupakan proses hakiki bagi seorang guru, namun cabaran di dalam abad ke-21 tidak boleh dipandang sepi. Ledakan teknologi maklumat di dalam bidang pendidikan memerlukan guru-guru turut sama menguasainya sama ada dengan rela atau terpaksa. Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti kesediaan guru mengamalkan Pengajaran Abad Ke-21 di SMK Dato' Sri Amar Diraja, Muar dari aspek literasi, kemahiran dan sikap. Selanjutnya, mengenal pasti perbezaan kesediaan guru mengamalkan Pengajaran Abad Ke-21 berdasarkan jantina dan bidang mata pelajaran. Kajian ini melibatkan 70 orang guru yang mengajar di sekolah ini. Sebanyak 4 bidang mata pelajaran yang terlibat dalam kajian ini. Kajian ini menggunakan soal selidik berskala Likert lima mata sebagai instrumen kajian. Instrumen ini mengandungi 2 item berkaitan demografi dan 54 item berdasarkan literasi, kemahiran dan sikap. Kajian rintis yang melibatkan 10 orang guru dilaksanakan bagi menentukan kesahan dan kebolehpercayaan instrumen kajian. Data dianalisis dengan menggunakan perisian Statistical Packages of Social Sciences 16.0 untuk mendapatkan peratusan, min dan sisihan piawai bagi kesediaan guru mengamalkan Pengajaran Abad Ke-21. Ujian-t sampel tidak bersandar pula menunjukkan bahawa tidak terdapat perbezaan yang signifikan kesediaan guru berdasarkan jantina. Ujian ANOVA sehala pula menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan kesedian guru berdasarkan bidang mata pelajaran.

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: L Education > LB Theory and practice of education > LB1024 Teaching (Principles and practice)
Depositing User: Mr. Mohammad Shaifulrip Ithnin
Date Deposited: 05 Jun 2017 00:48
Last Modified: 05 Jun 2017 00:48
URI: http://eprints.uthm.edu.my/id/eprint/9146
Statistic Details: View Download Statistic

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year