UTHM Institutional Repository

Items where Author is "Mustafa , Mohamad Zaid "

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 24.

Conference or Workshop Item

Abdul Razzaq, Abdul Rasid and Mustafa, Mohamad Zaid and Syed A. Kader, Syed Shikh (2014) Pembangunan keupayaan komuniti menerusi pendekatan pembelajaran berasaskan pengalaman (experiential learning approach): pengalaman di Miso Walai Homestay Kinabatangan Sabah. In: Persidangan Pendidikan (Penyelidikan dan Inovasi) dalam Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional kali ke-4 (CiE-TVET 2014), 25-26 Ogos 2014, Mersing, Johor.

Harun, Hairuddin and Hassan, Razali and Abdul Razzaq, Abdul Rasid and Mustafa, Mohamad Zaid (2012) Building local capacities towards sustaining community based tourism development (CBET): experience from Miso Walal Homestay, Kinabantangan Sabah, Malaysia. In: Regional Conference on Higher Education-Community-Industry Engagement, 7-9 May 2012, Kuala Lumpur.

Mustafa, Mohamad Zaid and Maznor, Mirdaa and Mohd Salleh, Kahirol and Madar, Ahmad Rizal and Abdul Razzaq, Abdul Rasid and Ahad, Rosnee (2010) Kompetensi interpersonal dalam kalangan mahasiswa di universiti. In: Persidangan Kebangsaan Pendidikan Kejuruteraan dan Keusahawanan 2010, 25-26 September 2010, Kota Bahru, Kelantan.

Suradin, Ali and Salehuddin, Mohd Noraidil and Mustafa, Mohamad Zaid and Abdul Razzaq, Abdul Rasid and Madar, Ahmad Rizal and Ab Hadi, Mohd Yusop (2010) Persepsi ibu bapa terhadap pendidikan vokasional. In: World Congress on Teacher Education for TVET in conjunction with World Teachers Day Celebration, 5 - 6 10 2010, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Madar, Ahmad Rizal and Mazlan, Siti Nur Athirah and Rahhim, Mohamad Rafi and Mustafa, Mohamad Zaid and Buntat, Yahya (2009) Educational multifunctional electronic robotic kit (E.M.E.R.K). In: Seminar Kebangsaan Pendidikan Teknik dan Vokasional Kali Ke 3, 9-10 Disember 2009, Universiti Teknologi Malaysia.

Mustafa, Mohamad Zaid and Suradin, Ali and Muhammad, Siti Sarah and Madar, Ahmad Rizal and Razzaq, Abdul Rashid (2009) Kajian stres dalam kalangan pelajar wanita program sarjana mudakejuruteraan di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM). In: International Conference on Teaching and Learning in Higher Education 2009 (ICTLHE09), 23-25 November 2009, Kuala Lumpur.

Madar, Ahmad Rizal and Mohaiyiddin, Muhammad Zhafran and Mustafa, Mohamad Zaid and Buntat, Yahya (2009) Kesan penggunaan koswer terhadap tahap pencapaian pelajar berdasarkan gaya kognitif field independence-dependence. In: International Conference on Teaching and Learning in Higher Education 2009 (ICTLHE09), 23-25 November 2009, Kuala Lumpur.

Madar, Ahmad Rizal and Abd Aziz, Malyia Afzan and Mustafa, Mohamad Zaid and Buntat, Yahya (2009) Kemahiran employability di kalangan pelajar Kolej Komuniti Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. In: Seminar Kebangsaan Kemahiran Insaniah dan Kerja Sosial, 24-26 Julai 2009, Hotel Everly Melaka.

Mustafa, Mohamad Zaid and Suradin, Ali and Muhammad, Siti Sarah and Madar, Ahmad Rizal and Razzaq, Abdul Rashid (2009) Kajian stres dalam kalangan pelajar wanita program Sarjana Muda Kejuruteraan di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM). In: International Conference on Teaching and Learning in Higher Education 2009 (ICTLHE09), 23-25 November 2009, Kuala Lumpur.

Madar, Ahmad Rizal and Mohaiyiddin, Muhammad Zhafran and Mustafa, Mohamad Zaid and Buntat, Yahya (2009) Kesan penggunaan koswer terhadap tahap pencapaian pelajar berdasarkan gaya kognitif field independence-dependence. In: International Conference on Teaching and Learning in Higher Education 2009 (ICTLHE09), 23-25 November 2009, Kuala Lumpur.

Abdul Razzaq, Abdul Rashid and Rodzi, Nurul Ikhwan and Esa, Ahmad and Hashim, Jamaluddin and Mustafa, Mohamad Zaid (2009) Pengaruh subjek pertanian dalam membina minat pelajar terhadap kerjaya dalam bidang pertanian : kajian kes di sekolah menengah teknik. In: Seminar Kebangsaan Pendidikan Teknik dan Vokasional Kali Ke 3, 9-10 Disember 2009, Universiti Teknologi Malaysia.

Madar, Ahmad Rizal and Mustafa , Mohamad Zaid and Jaes, Lutfan (2008) Impact of teaching and learning method with multimedia application aided. In: 6th International Malaysian Studies Conference (MSC6), 5-7 August 2008, Kuching, Sarawak.

Madar, Ahmad Rizal and Abd Aziz, Malyia Afzan and Abdul Razzaq, Abdul Rasid and Mustafa, Mohamad Zaid and Buntat, Yahya (2008) Kemahiran employability bagi memenuhi keperluan industri. In: Seminar Kebangsaan Kemahiran Insaniah dan Kesejahteraan Sosial (SKIKS) 2008, 18-19 Ogos, 2008, Hotel Mahkota, Melaka.

Mohd Salleh, Kahirol and Ibrahim, Wan Nur Hidayah and Sulaiman , Nor Lisa and Ibrahim, Badaruddin and Mustafa, Mohamad Zaid (2008) Kemahiran employability dalam kalangan mahasiswa dan pensyarah: perbandingan dengan industri. In: Seminar Kebangsaan Kemahiran Insaniah dan Kesejahteraan Sosial (SKIKS) 2008, 18 Ogos 2008, Hotel Mahkota, Melaka.

Mohd Salleh, Kahirol and Rosli, Nurhasliza and Sulaiman, Nor Lisa and Ibrahim, Badaruddin and Mustafa, Mohamad Zaid (2008) Kesesuaian kerjaya dalam bidang keguruan dengan big-five personality bagi pelajar Pendidikan Teknikal di Malaysia. In: The 6th International Malaysian Studies Conference (MSC6), 5-7 August 2008, Kuching, Sarawak.

Mustafa, Mohamad Zaid and Mohd Nor, Nordiana and Mohd Salleh, Kahirol and Madar, Ahmad Rizal and Ibrahim, Badaruddin and Sulaiman, Norlisa and Razzaq , Abdul Rashid (2008) Pelaksanaan modul soft skills di Politeknik Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. In: Seminar Kebangsaan Kemahiran Insaniah dan Kesejahteraan Sosial (SKIKS) 2008, 18 Ogos 2008, Hotel Mahkota, Melaka.

Mustafa, Mohamad Zaid and Suradin, Ali and Ibrahim, Badaruddin and Mastor, Sufian and Mohd Salleh, Kahirol and Madar, Ahmad Rizal and Sulaiman, Nor Lisa (2008) Penguasaan kemahiran berpasukan menerusi penyertaan di dalam kokurikulum: satu tinjauan di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia. In: Persidangan Pembangunan Pelajar Peringkat Kebangsaan 2008, 22-23 Oktober 2008, Universiti Teknologi Malaysia.

Ibrahim, Badaruddin and Lian, Siew Ting and Mohd Salleh, Kahirol and Sulaiman , Nor Lisa and Mustafa , Mohamad Zaid (2008) Tingkah laku asertif dan tahap kepuasan kerja dalam kalangan pensyarah universiti. In: The 6th International Malaysian Studies Conference (MSC6), 5-7 August 2008, Kuching, Sarawak.

Mustafa, Mohamad Zaid and Yaccob, Mohd Khalil and Ahad, Rosnee and Abdul Razzaq, Abdul Rasid and Ahmad Rizal, Madar and Mohd Yusop, Ab. Hadi Kompetensi guru pelatih keluaran Universiti Tun Hussein Onn Malaysia terhadap proses pengajaran amali di dalam bengkel : satu tinjauan dari perspektif guru pembimbing. In: World Congress on Teacher Education for TVET in conjunction with World Teachers Day Celebration, 5 - 6 10 2010, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Madar, Ahmad Rizal and Latif, Siti Saharah and Rahhim, Mohamad Rafi and Mustafa, Mohamad Zaid Pembangunan 'digital elektronik kit':satu pendekatan visual dalam aplikasi ABBM. In: Persidangan Kebangsaan Pendidikan Sains dan Teknologi 2009 (PKPST 09).

Abdul Razzaq, Abdul Rasid and Mustafa, Mohamad Zaid and Hadi, Mohd Yusop and Hashim, Jamaluddin and Madar, Ahmad Rizal and Mohd Kamal, Farah Syahida Pendekatan pembelajaran berasaskan tempat kerja (work based learning):perspektif industri yang terlibat. In: World Congress on Teacher Education for TVET in conjunction with World Teachers Day Celebration, 5 - 6 10 2010, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Book

Esa, Ahmad and Mustafa, Mohamad Zaid (2010) Kemahiran insaniah : kajian di institusi-institusi pengajian. Penerbit UTHM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, Batu Pahat. ISBN 9789675457081

Thesis

Abdul Razzaq, Abdul Rasid and Mustafa, Mohamad Zaid and Ab Hadi, Mohd Yusop and Madar, Ahmad Rizal and Abd Rahman, Azmanirah and Yaakob@Mohamed, Maziana and Ibrahim Mukhtar, Marina and Roddin, Rohayu and Ahad, Rosnee (2014) Pembangunan kerangka keupayaan di peringkat komuniti ke arah kelestarian pelancongan berasaskan komuniti (community based tourisme) di Malaysia. Other thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Ab.Hadi, Mohd Yusop and Mohamad, Baharom and Esa, Ahmad and Madar, Ahmad Rizal and Roddin, Rohayu and Mustafa, Mohamad Zaid and Abdul Razzaq, Abdul Rasid and Ab Rahman, Azmanirah (2012) Analisis keperluan hidup: strategi untuk membangunkan kerangka kediaman hidup warga emas. Other thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

This list was generated on Wed Jun 3 12:22:09 2020 +08.