UTHM Institutional Repository

Items where Division is "Faculty of Technical and Vocational Education > Department of Professional Education" and Year is 2008

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | C | E | H | I | K | M | O | P | S | T | W | Y | Z
Number of items: 42.

A

Ab Hadi, Mohd Yusop and Esa, Ahmad and Vinayagam, Yogeshwari and Yasak, Zurina (2008) Sumbangan kurikulum dan kokurikulum bagi penguasaan kemahiran generik terhadap pelajar tahun akhir UTHM. In: Persidangan Pembangunan Pelajar Peringkat Kebangsaan 2008, 22-23 Oktober 2008, Universiti Teknologi Malaysia.

Ab Rahman, Azmanirah and Muhammad Hanafi, Nurfirdawati (2008) Sikap pensyarah terhadap penggunaan bBackboard 6 dalam proses pengajaran dan pembelajaran di UTHM. In: Seminar Kebangsaan Jawatakuasa Penyelarasan Pendidikan Guru (JPPG 2008), 13-15 December 2008, Bayview Hotel, Langkawi, Malaysia.

Ab. Hadi, Mohd Yusop and Mohamad, Baharom and Hashim, Jamaluddin and Razzaq, Abdul Rashid (2008) Analisa komunikasi dua hala guru dengan pelajar dalam persediaan mengajar guru pelatih. In: International Conference On Communication And Media (i COME 2008), 14-17 Jun 2008, Kuala Lumpur.

Ahmad, Abd. Rahman and Mohamed Idris, Mohammad Talha (2008) Managing knowledge management through strategic management perspectives. In: 10th International Business Information Management Association Conference, 30 June - 2 July 2008, Kuala Lumpur.

Alias, Maizam and Zakaria, Norsuzana (2008) Methods of teaching and goals of teaching: teaching styles of teachers in higher institutions. In: Seminar Kebangsaan Jawatakuasa Penyelarasan Pendidikan Guru (JPPG 2008), 13-15 December 2008, Bayview Hotel, Langkawi, Malaysia.

C

Che Radzi, Muhammad Firdaus (2008) Tahap kematangan e-pembelajaran:satu kajian di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM). Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

E

Esa, Ahmad and Md Yunos, Jailani and Kaprawi, Noraini (2008) Kokurikulum di politeknik membantu bekas pelajar mengaplikasi kemahiran generik dalam sektor perindustrian di Malaysia. Jurnal Persatuan Pendidikan Teknik dan Vokasional, 2 (1). pp. 80-96.

Esa, Ahmad and Mohamad, Baharom and Mohd Salleh, Berhannudin and Awang, Fauzianna (2008) Penguasaan kemahiran insaniah dalam kalangan pelajar kejuruteraan melalui pembelajaran koperatif : tinjauan di Universiti Kuala Lumpur Malaysia France Institute (UniKL MFI) dan Universiti Teknologi Malaysia (UTM). In: Persidangan Pembangunan Pelajar Peringkat Kebangsaan 2008, 22-23 Oktober 2008, Universiti Teknologi Malaysia.

H

Hashim, Jamaluddin and Hussein, Atan and Aziz, Noor Azizah and Ab. Hadi, Md. Yusop and Zainal Abidin, Ramlan (2008) Kolaborasi IPTA dan industri dalam penerapan kemahiran insaniah. In: Seminar Kebangsaan Kemahiran Insaniah dan Kesejahteraan Sosial (SKIKS) 2008, 18 Ogos 2008, Hotel Mahkota, Melaka.

Husaini, Muhammad Haron and Ahmad, Khairul Anuar (2008) Kemahiran keusahawanan: satu kajian analisis kandungan buku-buku teks. In: Seminar Kebangsaan Kemahiran Insaniah dan Kesejahteraan Sosial (SKIKS) 2008, 18-19 Ogos, 2008, Hotel Mahkota, Melaka.

I

Ibrahim, Badaruddin and Lian, Siew Ting and Mohd Salleh, Kahirol and Sulaiman , Nor Lisa and Mustafa , Mohamad Zaid (2008) Tingkah laku asertif dan tahap kepuasan kerja dalam kalangan pensyarah universiti. In: The 6th International Malaysian Studies Conference (MSC6), 5-7 August 2008, Kuching, Sarawak.

Ibrahim Mukhtar, Marina and Roddin, Rohayu and Ahmad Sapawi , Arman (2008) Pendidikan Teknik dan Vokasional dalam kalangan masyarakat Orang Asli. In: Seminar Kebangsaan Jawatakuasa Penyelarasan Pendidikan Guru (JPPG 2008), 13-15 December 2008, Bayview Hotel, Langkawi, Malaysia.

K

Kamsah, Mohd Zaki and Abu, Mohd Salleh and Razzaly, Wahid (2008) Penerapan kemahiran insaniah (KI) kepada pelajar dalam aktiviti pengajaran & pembelajaran di IPTA. In: Seminar Kebangsaan Kemahiran Insaniah dan Kesejahteraan Sosial (SKIKS) 2008, 18 Ogos 2008, Hotel Mahkota, Melaka.

Kaprawi, Noraini and Razzaly, Wahid and Azroai , Anis Mardhiyah (2008) A framework of sustainable development in continuing engineering education programmes in Malaysia. In: Conference on Continuing Engineering and Technical Education (ICCEE08), Diponegoro University, Semarang, Indonesia , 20-21 August 2008.

M

Madar, Ahmad Rizal and Abd Aziz, Malyia Afzan and Abdul Razzaq, Abdul Rasid and Mustafa, Mohamad Zaid and Buntat, Yahya (2008) Kemahiran employability bagi memenuhi keperluan industri. In: Seminar Kebangsaan Kemahiran Insaniah dan Kesejahteraan Sosial (SKIKS) 2008, 18-19 Ogos, 2008, Hotel Mahkota, Melaka.

Madar, Ahmad Rizal and Mustafa , Mohamad Zaid and Jaes, Lutfan (2008) Impact of teaching and learning method with multimedia application aided. In: 6th International Malaysian Studies Conference (MSC6), 5-7 August 2008, Kuching, Sarawak.

Mansor, Raziah and Esa, Ahmad (2008) Hubungan gaya kepimpinan guru besar dengan kepuasan kerja guru di tiga buah sekolah di Seremban: proposal. In: Seminar Kebangsaan Pengurusan Pendidikan (PKPGB2008), 16 Oktober 2008, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia. (Submitted)

Md Yunos, Jailani and Yamin, Sulaiman and Muhammad, Baharum and Esa, Ahmad and Yasak, Zurina and Mohamed Yusof, Anizam (2008) Peranan multimedia dan guru dalam pengajaran Sains, Matematik dan Teknikal dalam Bahasa Inggeris. In: Seminar Kebangsaan Jawatakuasa Penyelarasan Pendidikan Guru (JPPG 2008), 13-15 December 2008, Bayview Hotel, Langkawi, Malaysia.

Misdi, Masita and Abd Aziz , Wan Norhani and Abdul Razzaq, Abdul Rashid and Hashim , Jamaluddin and Baba, Mohamad Ali (2008) Kesediaan guru teknikal menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran teknikal dalam Bahasa Inggeris. In: Seminar Kebangsaan Jawatakuasa Penyelarasan Pendidikan Guru (JPPG 2008), 13-15 December 2008, Bayview Hotel, Langkawi, Malaysia.

Misdi, Masita and Liew, Sarah Joan and Lim , Soon Chong Johnson and Baba , Mohamad Ali and Tan, King Hiyang (2008) The readiness of future technical teachers to teach in English. In: Seminar Kebangsaan Jawatakuasa Penyelarasan Pendidikan Guru (JPPG 2008), 13-15 December 2008, Bayview Hotel, Langkawi, Malaysia.

Misdi , Masita and Baba , Mohamad Ali (2008) Malaysians politeness: modern society in the making. In: The 6th International Malaysian Studies Conference (MSC6), 5-7 August 2008, Kuching, Sarawak.

Mohamad, Baharom and Hashim, Jamaluddin and Esa, Ahmad and Hassan, Rafiza (2008) Amalan membuat keputusan dalam kalangan guru besar. In: Seminar Kebangsaan Jawatankuasa Penyelarasan Pendidikan Guru (JPPG 2008), 13-15 December 2008, Bayview Hotel, Langkawi, Malaysia.

Mohamad, Baharom and Suradin, Ali and Khamisan, Za’aba Helmi (2008) Peranan Pendidikan Islam dan Pendidikan Moral dalam membina sahsiah pelajar berkualiti. In: Persidangan Pembangunan Pelajar Peringkat Kebangsaan 2008, 22-23 Oktober 2008, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamad, M.H and Radzali, Mahmad Amir and Azhar, F. (2008) Aspirasi kerjaya di kalangan pelajar Kolej Komuniti. In: Persidangan Pembangunan Pelajar Peringkat Kebangsaan 2008, 22-23 Oktober 2008, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamad, Mimi Mohaffyza and Sarji, Md.Nazaruddin and Misman, Masitah (2008) Strategi pengajaran pembelajaran koperatif dalam tajuk rekabentuk dan penghasilan projek(matapelajaran kemahiran hidup). In: Seminar Kebangsaan Jawatakuasa Penyelarasan Pendidikan Guru (JPPG 2008), 13-15 December 2008, Bayview Hotel, Langkawi, Malaysia.

Mohamad Said, Mohamad Mohsin and Yunus, Nasruddin (2008) Halangan-halangan kepada usaha memupuk kreativiti di kalangan pelajar. In: Seminar Kebangsaan Kemahiran Insaniah dan Kesejahteraan Sosial (SKIKS) 2008, 18-19 Ogos, 2008, Hotel Mahkota, Melaka.

Mohamed Yusof, Anizam and Esa, Ahmad and Ahmad, Anisah (2008) Kemahiran interpersonal di kalangan pelajar Diploma Kejuruteraan di politeknik. In: Persidangan Pembangunan Pelajar Peringkat Kebangsaan 2008, 22-23 Oktober 2008, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohammad, Baharom and Esa, Ahmad and Hashim, Mohd Noor and Ab Hadi, Mohd Yusop and Hashim, Jamaluddin and Hussin, Nur Fadzillah (2008) Pendekatan tauhid dalam kepemimpinan pendidikan. In: Seminar Kebangsaan Pengurusan Pendidiikan PKPGB 2008, 16 Oktober 2008, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Mohd Faiz, Nur Sofurah and Mamat, Norsuhaila and Mohamed, Maziana and Sulong, Muhammad Suhaimi and Burhannuddin, Mohd Faiz (2008) Perceptions and acceptance towards PBL approach: a case study on technical & vocational students. In: Paris International Conference on Education, Economy and Society 2008, 17 - 19 July 2008, Novotel Hotel Tour Eiffel, Paris.

Mohd Salleh, Kahirol and Ibrahim, Wan Nur Hidayah and Sulaiman , Nor Lisa and Ibrahim, Badaruddin and Mustafa, Mohamad Zaid (2008) Kemahiran employability dalam kalangan mahasiswa dan pensyarah: perbandingan dengan industri. In: Seminar Kebangsaan Kemahiran Insaniah dan Kesejahteraan Sosial (SKIKS) 2008, 18 Ogos 2008, Hotel Mahkota, Melaka.

Mohd Salleh, Kahirol and Rosli, Nurhasliza and Sulaiman, Nor Lisa and Ibrahim, Badaruddin and Mustafa, Mohamad Zaid (2008) Kesesuaian kerjaya dalam bidang keguruan dengan big-five personality bagi pelajar Pendidikan Teknikal di Malaysia. In: The 6th International Malaysian Studies Conference (MSC6), 5-7 August 2008, Kuching, Sarawak.

Mustafa, Mohamad Zaid and Mohd Nor, Nordiana and Mohd Salleh, Kahirol and Madar, Ahmad Rizal and Ibrahim, Badaruddin and Sulaiman, Norlisa and Razzaq , Abdul Rashid (2008) Pelaksanaan modul soft skills di Politeknik Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. In: Seminar Kebangsaan Kemahiran Insaniah dan Kesejahteraan Sosial (SKIKS) 2008, 18 Ogos 2008, Hotel Mahkota, Melaka.

Mustafa, Mohamad Zaid and Suradin, Ali and Ibrahim, Badaruddin and Mastor, Sufian and Mohd Salleh, Kahirol and Madar, Ahmad Rizal and Sulaiman, Nor Lisa (2008) Penguasaan kemahiran berpasukan menerusi penyertaan di dalam kokurikulum: satu tinjauan di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia. In: Persidangan Pembangunan Pelajar Peringkat Kebangsaan 2008, 22-23 Oktober 2008, Universiti Teknologi Malaysia.

Mustaffa, Mohamad Zaid and Suradin, Ali and Abdul Rashid, Faizah Hani and Mohd Salleh, Kahirol and Sulaiman, Nor Lisa and Ibrahim, Badaruddin (2008) Pendekatan model Item Response Theory (IRT) dalam peperiksaan menggunakan komputer dalam kalangan pensyarah UTHM. In: Seminar Pendekatan model Item Response Theory (IRT) dalam Peperiksaan Menggunakan Komputer dalam Kalangan Pensyarah UTHM, 2008, Science University of Malaysia.

Muuti, Nasrul Azhan and Mohamed Amin, Mohamad Khairani and Amin, Mohd Arif (2008) Kajian tinjauan amalan kerja di kalangan juruteknik dengan polisi MS ISO 9001:2000 di makmal kejuruteraan, UTHM: tinjauan dari sudut prosedur pengoperasian penyelenggaraan dan kalibrasi. In: Regional Conference on Human Resource Development (RESERD 08), 14-16 January 2008, Primula Beach Resort, Terengganu.

O

Omar, Zainon and Esa, Ahmad (2008) Persepsi guru terhadap hubungan pihak sekolah dengan ibu bapa: proposal. In: Seminar Kebangsaan Pengurusan Pendidikan (PKPGB2008), 16 Oktober 2008, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

P

Paimin, Aini Nazura and Hashim, Mohd Noor and Mohd Noor, Mohd Shahril and Mustapha, Muhammad (2008) Penguasaan kemahiran pemesinan Computer Numerical Control (CNC) dalam kalangan pelajar diploma di Politeknik dan Institusi Kemahiran di Malaysia. In: National Conference on Skills and Competencies in Education, 16 February 2008, Science University of Malaysia.

S

Singh, Sarvinder and Esa, Ahmad (2008) Kepimpinan dalam menghadapi isu-isu semasa pendidikan. In: Seminar Kebangsaan Pengurusan Pendidikan (PKPGB2008), 16 Oktober 2008, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

T

Tahar, Mohd Salleh (2008) Rekabentuk pengajaran kejuruteraan menggunakan realiti teknologi ( sistem TPU ) satu terjemahan konsep pengajaran visual dan kinestetik. In: Seminar Kebangsaan Jawatakuasa Penyelarasan Pendidikan Guru (JPPG 2008), 13-15 December 2008, Bayview Hotel, Langkawi, Malaysia.

W

Wong, Kah Leong and Mahmood, Md Tahir and Mohd Yassin, Airil Yasreen and Shek , Poi Ngian and Tan , Cher Siang (2008) Analytical study on pad footing foundation design using cold-formed steel lipped channel section. In: International Graduate on Engineering and Science (IGCES'08), 23-24 December, 2008, Universiti Teknologi Malaysia, Sekudai, Johor.

Y

Yaacob, Mohd Asmedi and Yasak, Zurina (2008) Pengaruh penginapan ke atas disiplin pelajar di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia. In: Persidangan Pembangunan Pelajar Peringkat Kebangsaan, 22-23 Oktober 2008, Universiti Teknologi Malaysia.

Z

Zainal Abidin , Ramlan and Esa, Ahmad and Wan Ahmad, Wan Mohd Rashid (2008) Pendidikan sepanjang hayat: isu, cabaran dan peranan sekolah membangun modal insan dalam komuniti setempat. In: Seminar Kebangsaan Pengurusan Pendidikan (PKPGB2008), 16 Oktober 2008, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

This list was generated on Fri Jun 5 11:37:47 2020 +08.