UTHM Institutional Repository

Items where Division is "Faculty of Technical and Vocational Education > Department of Professional Education" and Year is 2009

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | E | H | M | O | W | Y | Z
Number of items: 30.

A

Abdul Razzaq, Abdul Rashid and Rodzi, Nurul Ikhwan and Esa, Ahmad and Hashim, Jamaluddin and Mustafa, Mohamad Zaid (2009) Pengaruh subjek pertanian dalam membina minat pelajar terhadap kerjaya dalam bidang pertanian : kajian kes di sekolah menengah teknik. In: Seminar Kebangsaan Pendidikan Teknik dan Vokasional Kali Ke 3, 9-10 Disember 2009, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad Zuhari, Siti Zubaidah and Ab Rahman, Azmanirah (2009) Technology task pelajar kolej komuniti luar bandar. In: International Conference on Teaching and Learning in Higher Education 2009 (ICTLHE09), 23-25 November 2009, Kuala Lumpur.

Ali, Ahmad Hadi and Rubani, Siti Nur Kamariah (2009) Student-centered learning: an approach in physics learning style using problem-based learning (PBL) method. In: International Conference on Teaching and Learning in Higher Education 2009 (ICTLHE09), 23-25 November 2009, Kuala Lumpur.

E

Embong, Zalihar and Yasak, Zurina and Esa, Ahmad and Mohamed Yusof, Anizam (2009) Keberkesanan pendekatan pembelajaran masteri secara online bagi mata pelajaran teknologi kejuruteraan. In: 14th International Conference on Education, 21-24 May 2009, Universiti Brunei Darussalam.

Esa, Ahmad and Ab Hadi, Mohd Yusop and Ishak, Fariza and Mohd Salleh, Berhannudin (2009) Level of generic skills requirement among technician in polytechnic. International Journal of Education. ISSN 1978-1342

Esa, Ahmad and Abdul Razzaq, Abdul Rasid and Mohd Noor, Nazihah (2009) Kesediaan bakal pendidik PTV menerima penempatan yang ditetapkan. In: Seminar Kebangsaan Pendidikan Teknik dan Vokasional Kali Ke-3 2009, 9-10 Disember 2009, Skudai, Johor Bahru.

Esa, Ahmad and Hassan, Razali and Hashim, Jamaluddin and Hadi, Mohd Yusop (2009) Cabaran pendidikan teknik dan vokasional (PTV) di Malaysia : peranan UTHM dalam melahirkan pendidik berketrampilan. In: Seminar Kebangsaan Jawatakuasa Penyelarasan Pendidikan Guru (JPPG 2009), 22-24 Disember 2009, Hotel Casuarina, Ipoh.

Esa, Ahmad and Jamaludin, Hisham (2009) Peranan kokurikulum di universiti dalam membentuk keterampilan mahasiswa. In: International Conference on Teaching and Learning in Higher Education 2009 (ICTLHE09), 23-25 November 2009, Kuala Lumpur.

Esa, Ahmad and Mohamed Yusof, Anizam and Yasak, Zurina and Mohamad , Siti Khatijah and Md Jidi, Kamarulzaman (2009) Hubungan antara jenis bahan bacaan dengan gaya pembelajaran pelajar sekolah menengah teknik. In: 14th International Conference on Education, 21-24 May 2009, Universiti Brunei Darussalam.

Esa, Ahmad and Omar, Zainon (2009) Persepsi guru terhadap hubungan pihak sekolah dengan ibu bapa. In: Seminar Kebangsaan Pengurusan Pendidikan (PKPGB2009), 7 Mei 2009, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

H

Hashim, Jamaluddin and Mohamad, Baharom and Mohamad Nor Saemi, Marzadilahikmah and Ahmad, Azmi and Wan Ahmad, Wan Mohd Rashid (2009) Faktor persekitaran kerja dan kebolehan pelatih yang mempengaruhi keberkesanan Sistem Latihan Dual Negara (SLDN). In: International Conference on Teaching and Learning in Higher Education 2009 (ICTLHE09), 23-25 November 2009, Kuala Lumpur.

M

Madar, Ahmad Rizal and Abd Aziz, Malyia Afzan and Mustafa, Mohamad Zaid and Buntat, Yahya (2009) Kemahiran employability di kalangan pelajar Kolej Komuniti Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. In: Seminar Kebangsaan Kemahiran Insaniah dan Kerja Sosial, 24-26 Julai 2009, Hotel Everly Melaka.

Madar, Ahmad Rizal and Mazlan, Siti Nur Athirah and Rahhim, Mohamad Rafi and Mustafa, Mohamad Zaid and Buntat, Yahya (2009) Educational multifunctional electronic robotic kit (E.M.E.R.K). In: Seminar Kebangsaan Pendidikan Teknik dan Vokasional Kali Ke 3, 9-10 Disember 2009, Universiti Teknologi Malaysia.

Madar, Ahmad Rizal and Mohaiyiddin, Muhammad Zhafran and Mustafa, Mohamad Zaid and Buntat, Yahya (2009) Kesan penggunaan koswer terhadap tahap pencapaian pelajar berdasarkan gaya kognitif field independence-dependence. In: International Conference on Teaching and Learning in Higher Education 2009 (ICTLHE09), 23-25 November 2009, Kuala Lumpur.

Madar, Ahmad Rizal and Mohaiyiddin, Muhammad Zhafran and Mustafa, Mohamad Zaid and Buntat, Yahya (2009) Kesan penggunaan koswer terhadap tahap pencapaian pelajar berdasarkan gaya kognitif field independence-dependence. In: International Conference on Teaching and Learning in Higher Education 2009 (ICTLHE09), 23-25 November 2009, Kuala Lumpur.

Mansor, Raziah and Esa, Ahmad (2009) Hubungan gaya kepimpinan guru besar dengan kepuasan kerja guru di tiga buah sekolah rendah di Seremban. In: Seminar Kebangsaan Pengurusan Pendidikan (PKPGB2009), 7 Mei 2009, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Md Yunos, Jailani and Wan Ahmad, Wan Mohd Rashid and Hashim, Mohd Noor and Mohd Dzulkifli, Syarizul Amri (2009) Research and development for capacity building in TVET: the international PhD programme between UTHM And ITB Germany. Journal of Technical Education and Training, 1 (1). pp. 17-28. ISSN 1985-9732

Mei , Yee Heong and Adam, Nurul Nadiah and Tze , Tee Kiong (2009) Kepentingan fungsi gaya berfikir sternberg dalam institusi pengajian tinggi. In: International Conference on Teaching and Learning in Higher Education 2009 (ICTLHE09), 23-25 November 2009, Kuala Lumpur.

Misdi , Masita and Mohamad, Baharom and Esa, Ahmad and Mohd Nor, Siti Norsuraya (2009) Penggunaan ICT dalam kalangan pelajar kejuruteraan elektrik Politeknik Tuanku Sultanah Bahiyah. In: Persidangan Kebangsaan Pendidikan Sains dan Teknologi 2009, 26-27 Oktober 2009, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Mohamad, Baharom and Esa, Ahmad and Ab Hadi, Mohd Yusop and Hashim, Jamaluddin and Mohamad, Mimi Mohayfiza (2009) Teori kepemimpinan fleksible sebagai alternatif kepada pencapaian cemerlang sekolah pada dekad 2020: satu model konsep. In: Seminar Kebangsaan Pengurusan Pendidikan PKPGB 2009, 7 Mei 2009, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Mohamad, Baharom and Esa , Ahmad and Ab Hadi , Mohd Yusop and Hashim, Jamaluddin and Warman, Sarebah (2009) Komunikasi dalam matematik dalam kalangan kanak-kanak. In: Persidangan Kebangsaan Pendidikan Sains dan Teknologi 2009, 26-27 Oktober 2009, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Mohamad, Mimi Mohaffyza and Che Razali, Che Munira and Abd Jalil, Suhaili (2009) The need of lifelong learning for instructors in vocational training institutions. In: International Conference on Teaching and Learning in Higher Education 2009 (ICTLHE09), 23-25 November 2009, Kuala Lumpur.

Mohamad, Mimi Mohaffyza and Saud, Muhammad Sukri and Ahmad, Adnan (2009) The need in training and retraining for TVET teachers in Malaysia. Journal of Technical Education and Training, 1 (1). pp. 51-57. ISSN 1985-9732

Mustafa, Mohamad Zaid and Suradin, Ali and Muhammad, Siti Sarah and Madar, Ahmad Rizal and Razzaq, Abdul Rashid (2009) Kajian stres dalam kalangan pelajar wanita program Sarjana Muda Kejuruteraan di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM). In: International Conference on Teaching and Learning in Higher Education 2009 (ICTLHE09), 23-25 November 2009, Kuala Lumpur.

O

Othman, Hasyamuddin and Sulaiman, Abdullah and Masrom, Nor Ratna and Buntat, Yahya (2009) The instillation of employability skills through problem based learning model at Malaysia's higher institution. In: International Conference on Teaching and Learning in Higher Education 2009, 23-25 November 2009, Kuala Lumpur.

W

Wan Ahmad, Wan Mohd Rashid and Esa, Ahmad and Mohd. Salleh, Berhannudin and Abd Kadir, Zulida and Razali, Hairani (2009) Relationship between inservice training with students’ achievements at TVET insitutions in Malaysia. Journal of Technical Education and Training, 1 (1). pp. 95-113. ISSN 1985-9732

Wan Mohamed, Wan Azlinda and Jaafar, Mime Azrina (2009) Using cooperative learning to improve generic skills among university students. In: International Conference on Teaching and Learning in Higher Education 2009 (ICTLHE09), 23-25 November 2009, Kuala Lumpur.

Y

Yasak, Zurina and Mohamad, Baharom and Esa, Ahmad and Shabuddin, Shahrizal (2009) Kaedah pengajaran berasaskan laman web terhadap pelajar Diploma Kejuruteraan Elektrik Mekatronik di politeknik. In: Persidangan Kebangsaan Pendidikan Sains dan Teknologi, 26-27 Oktober 2009, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Yee , Mei Heong and Adam, Nurul Nadiah and Tee , Tze Kiong (2009) Kepentingan fungsi gaya berfikir sternberg dalam institusi pengajian tinggi. In: International Conference on Teaching and Learning in Higher Education 2009, 23-25 November 2009, Kuala Lumpur.

Z

Zainal Abidin , Ramlan and Esa, Ahmad and Wan Ahmad, Wan Mohd Rashid (2009) Pendidikan sepanjang hayat: sekolah peneraju utama menjana generasi terbilang. In: Seminar Kebangsaan Pengurusan Pendidikan (PKPGB2009), 7 Mei 2009, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

This list was generated on Sat Jun 6 03:46:05 2020 +08.