UTHM Institutional Repository

Items where Subject is "H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD4801-8943 Labor. Work. Working class"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | D | E | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | W | Z
Number of items at this level: 53.

A

A. Hamid, Rahimah and Zainun, Nazarudin and Mat Hassan, Yahya (2016) Siri sarjana minda jilid 2 : modal insan dari pelbagai perspektif. Penerbit UTHM. ISBN 978-967-0764-33-7

Ab Hadi, Mohd Yusop Kesediaan pengetahuan celik komputer bagi memenuhi keperluan kerjaya bersifat k-worker: satu tinjauan di kalangan pelatih-pelatih pusat latihan kemahiran. In: Konvensyen Teknologi Pendidikan ke-18, 16-19 September 2005 , Terengganu.

Ab. Rahman, Fauzan (2002) Tahap kompetensi lulusan Diploma Akauntansi Politeknik :satu kajian persepsi majikan. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ab.Hadi, Mohd Yusop and Mohd Yunos , Jailani and Kaprawi, Noraini (2005) Kesediaan menjadi K-Worker di kalangan wanita bagi memenuhi keperluan industri. In: Seminar wanita era baru.

Abd. Wahab, Izudinshah and Ismail, Lokman Hakim (2012) Undang-undang bangunan untuk pembangunan perumahan. Penerbit UTHM. ISBN 978-967-0468-13-6

Abdullah, Abdul Hasnal (2002) Kajian keberkesanan dan kesesuaian program Diploma Akauntansi Politeknik di dalam praktis. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ahmad, Abd. Rahman and Md. Sapry, Hairul Rizad and Mohd Adi, Mohd Nazir and Ng , Kim Soon (2013) Study on brand competitiveness and customer purchase intention. In: The 20th International Business Information Management Association Conference, 25-26 March 2013 , Kuala Lumpur, Malaysia. (Unpublished)

Ahmad, Abd. Rahman and Ramlan, Rohaizan (2008) Managing human resource development through balanced scorecard perspective. In: Seminar on Managing human resource development through balanced scorecard perspective, 2008, Malaysia University of Technology.

Ahmad, Azm and Wan Ahmad, Wan Mohd Rashid and Kasa, Zakaria and Gessler , Michael and Spootle, George (2010) Effectiveness of learning transfer in the national dual training system (NDTS) in Malaysia. In: Persidangan Kebangsaan Pendidikan Kejuruteraan dan Keusahawanan 2010, 25-26 September 2010, Kota Bahru, Kelantan.

Ahmad, Azmi and Wan Ahmad, Wan Mohd Rashid and Kasa, Zakaria and Gessler, Michael and Spöttll, Georg (2010) Effectiveness of learning transfer in the National Dual Training System (NDTS) in Malaysia. In: Persidangan Kebangsaan Pendidikan Kejuruteraan dan Keusahawanan 2010, 25-26 September 2010, Kota Bahru, Kelantan.

Alias, Ahmad Rizal (2017) Model ramalan permintaan perumahan mengikut kategori rumah di negeri Johor. PhD thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Ani, Fauziah (2016) Hubungan penyertaan, kepimpinan dan pendayaupayaan dalam kalangan ahli Pergerakan Wanita Pekebun Kecil di Johor, Malaysia. PhD thesis, Universiti Putra Malaysia.

Aris, Amir (2018) Pembangunan sumber manusia dan tingkah laku kerja inovatif pengurus rancangan felda di Malaysia: peranan pemboleh ubah pengantara kompetensi keusahawanan dalaman. Doctoral thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

B

Baba Masita, Mohamad Ali and Misdi , Masita and Kaprawi, Noraini (2010) Retraining unemployed graduates through entrepreneurship program. In: Persidangan Kebangsaan Pendidikan Kejuruteraan dan Keusahawanan 2010, 25-26 September 2010, Kota Bahru, Kelantan.

Bujang, Siti Hudzaimah (2001) Penglibatan wanita dalam profesion IT di Malaysia. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

D

Doraisamy, Sunitha V. (2017) Abandoned project restoration model (APRM) for residential construction projects. PhD thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

E

Esa, Ahmad and Suhaimy, Khairul Azman (2000) Conformity to undertaking (akujanji) among goverment servants : a case study. In: Persidangan Kebangsaan Etika Gunaan dan Profesional, 2002, UKM Bangi.

H

Haris, Mohd Heirwan (2003) Automated payroll system. Masters thesis, German-Malaysia Institute.

Hashim, Hilsha (2012) Kerangka amalan jaminan kualiti bagi pelaksanaan pengakreditan pembelajaran berasaskan pengalaman terdahulu (accreditation of prior experiential learning) di Malaysia. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

I

Ishiyaku, Bala (2016) Evaluation of Nigerian public housing performance using occupants’ experience and satisfaction. PhD thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Ismail, Fadillah and Md Yusoff, Rosman and Mohammad Shahabuddin, Abu Saim and Nor Aziz, Ainul Mardhiyah (2017) Migrant workers in Malaysia: does gain outweigh pain? Journal of Computational and Theoretical Nanoscience, 23 (9). pp. 8895-8897. ISSN 15461963

Ismail, Fadillah and Nasuredin, Juzaimi and Humaid Alhosani, Adnan Ali Hassan and Bahrol, Khadijah Maulad and Nojumuddin, Nur Syereena (2019) Statistics of retirement age around the world. In: Industrial Relations. Penerbit UTHM, UTHM, pp. 25-38. ISBN 978-967-2306-02-3

Ismail@Abd Wahab, Aruna (2013) The development of a new Malaysian skills qualification Framework (MSQF) in the context of National Dual Training system (NDTS). PhD thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

K

Kasim, Rozilah (2007) Identifying skills needs for improving the engagement of the communities in the housing market renewal process :a case study of neighbourhood facilities in Northwest England. PhD thesis, University of Salford.

Kazi, Shazia and Mad Shah, Ishak and Khan, Anwar and Kazi, Abdul Ghafoor (2014) Reliability and validity assessment of affective disturbance and distress scale among working women in Pakistan. Sains Humanika, 2 (3). pp. 107-111. ISSN 2289-6996

Kazia, Abdul Ghafoor and Md Yusoff, Rosman and Khana, Anwar and Kazib, Shazia (2014) The freelancer: a conceptual review. Sains Humanika, 2 (3). pp. 1-7. ISSN 2289-6996

Kunthi, Herma Dwidayati (2016) The significance of adopting the Islamic calendar in Islamic housing finance. Case study: Bank Muamalat Malaysia Berhad Parit Raja branch. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

L

Lame, Suleiman Mohammeds and Wan Yusoff, Wan Fauziah (2013) The role of female entrepreneurs in nation building. In: 1st FPTP Postgraduate Seminar 2013, 23 December 2013, Fakulti Pengurusan Teknologi dan Perniagaan, UTHM .

M

Madar, Ahmad Rizal and Abd Aziz, Malyia Afzan and Abdul Razzaq, Abdul Rasid and Mustafa, Mohamad Zaid and Buntat, Yahya (2008) Kemahiran employability bagi memenuhi keperluan industri. In: Seminar Kebangsaan Kemahiran Insaniah dan Kesejahteraan Sosial (SKIKS) 2008, 18-19 Ogos, 2008, Hotel Mahkota, Melaka.

Md. Noor, Haris and Kamaruddin, Nor Kamariah and Mohd Adi, Mohd Nazir and Ahmad, Abd Rahman and Wan Saidi, Wan Nordiana Syazmiera and Abdul Rahman, Abdul Ghafar (2013) Small medium enterprises (SME) readiness to participate in workforce skills development. In: Management, Business and Entrepreneurship 2013 (ICTMBE 2013) , 4-5 December 2013, Melaka, Malaysia .

Mohammad Rawan, Nurfilzah (2018) Housing demand prediction in Selangor. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Mohd Barkhaya, Nurul Maziah (2013) Kesediaan pelajar memiliki kemahiran teknikal tambahan: satu kajian di UTHM. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

N

Nik Muhammad, Nik Maheran (2012) ICPE-5: transforming human capital in Malaysia toward Vison 2020. [Video]

O

Osman, Zuraida (2003) Satu tinjauan perspektif pengurus terhadap k-workers. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

P

Padil, Suhaili (2017) Kerangka kemahiran employability senibina graduan politeknik. PhD thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

R

Ramli, Fazilah (2017) Housing equilibrium price framework for Malaysian middle class group in affordable housing market. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Ramly, Misman and Abdul Aziz , Mohd Faisalluddin and Alias, Ariah (2013) Pengambilan dan pemilihan staf: pelaksanaan dasar pelantikan secara sementara bagi jawatan pentadbiran di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia. In: Persidangan Kebangsaan Pentadbiran Sumber Manusia IPTA Kali Pertama Tahun PESUMA 2013, 4-6 Jun 201 3, Kuala Terengganu, Terengganu.

Rashidi, Ramli (2011) The framework for effective collaboration between public training institutions and private industries in the context of National Dual Training System (NDTS) environment in Malaysia. PhD thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

S

Samad, Onn (2013) The development of essential skills measurement for production workers in manufacturing environment. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Selamat, Asri (2009) Kesamarataan gender dalam bidang industri di Malaysia. Adakah wanita telah bersedia? Other thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Setya Budi, Agus Heri and Kaprawi, Noraini and Md Yunos, Jailani Sustainable competencies for electronic engineering graduate from industry perspectives. In: Prosiding Seminar Pendidikan Ijazah dalam PTV Kali Ke 2 Tahu 2012, 13 Jun 2012, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Spahat , Ghalip (2011) The role of learning organization in enhancing the implementation of National Dual Training System (NDTS) in Malaysia. PhD thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Sulaiman, Noralfishah and David, Baldry and Les, Ruddock (2006) Housing and social policy in Malaysia: provision for the elderly. In: 13th Annual European Real Estate Society, 7-10 June 2006, Weiwar, Germany.

Sultan Sidi, Noor Sharipah (2011) The different scenarios of housing problem in Malaysia. Penerbit Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, Batu Pahat. ISBN 9789675457593

T

Taib, Nor Iffah (2001) Cabaran-cabaran kerja wanita dalam industri pembuatan. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussien Onn.

Tjaturono, and Ismail, Maziah (2010) The development of actual labour productivity measurement model for medium-class housing in Malang East Java, Indonesia. Journal of Science and Technology, 1 (2). pp. 71-92. ISSN 1985-8809

Tokeran, Mohd Faizal (2016) A case study of two participating companies on the impact of national dual training system (NDTS) implementation on teaching strategies. PhD thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

W

Wan Ahmad, Wan Mohd Rashid and Esa, Ahmad and Hashim, Jamaluddin and Mohamad, Baharom and Abdul Razzaq, Abdul Rashid (2010) Work environment factors influence the trainee of national dual training system in entrepreneurship. In: Persidangan Kebangsaan Pendidikan Kejuruteraan dan Keusahawanan 2010, 25-26 September 2010, Kota Bahru, Kelantan.

Wan Mohamed, Wan Azlinda and Hassan, Hasmadi (2010) Hubungan faktor demografi dan faktor literasi komputer dalam menentukan kesediaan pekerja industri terhadap e-latihan. In: World Congress on Teacher Education for TVET in conjunction with World Teachers Day Celebration, 5 - 6 10 2010, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Wan Mohd Nowalid, Wan Marina (2003) Persediaan kerjaya pelajar tahun akhir diploma akauntansi politeknik dalam melahirkan K-Workers :satu tinjauan. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Wee, Soo Lee (2002) Penghasilan modul motivasi kepuasan kerja terhadap staf elektronik perubatan. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Woon, Hei Ling and Sulaiman, Noralfishah and Arif, Norjariah (2013) Women’s participation trends in Malaysia’s real estate sector. In: 1st FPTP Postgraduate Seminar 2013, 23 December 2013, Fakulti Pengurusan Teknologi dan Perniagaan, UTHM .

Z

Zainun, Nazarudin and A.Hamid, Rahimah and Mat Hassan, Yahya (2016) Siri sarjana minda jilid 1 : modal insan dari pelbagai perspektif. Penerbit UTHM. ISBN 978-967-0764-32-0

This list was generated on Sun Nov 29 03:54:47 2020 +08.