UTHM Institutional Repository

Items where Subject is "L Education > LB Theory and practice of education > LB1024 Teaching (Principles and practice)"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | W | Y | Z
Number of items at this level: 324.

Jamil, Norhayati (2004) Ketrampilan teknikal dan generik pekerja lepasan Sijil Kemahiran Malaysia di industri mampu menjana k-workers mengikut perspektif pengurus industri. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

A

Abu Hassan, Norzainariah (2004) Kebolehgunaan kit pengajaran dan pembelajaran bagi meningkatkan prestasi pelajar: satu tinjauan di KUITTHO. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

A'alaf, Rasyida (2003) Modul pembelajaran baik pulih komputer secara maya. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

A.Rahim, Norliza (2013) Penggunaan mobile learning (m-learning) untuk tujuan pembelajaran dalam kalangan pelajar kejuruteraan UTHM. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Ab Rahman, Azmanirah and Muhammad Hanafi, Nurfirdawati (2008) Sikap pensyarah terhadap penggunaan bBackboard 6 dalam proses pengajaran dan pembelajaran di UTHM. In: Seminar Kebangsaan Jawatakuasa Penyelarasan Pendidikan Guru (JPPG 2008), 13-15 December 2008, Bayview Hotel, Langkawi, Malaysia.

Ab Rahman, Hamidah (2003) Penggunaan pembelajaran berbantukan komputer mata pelajaran Asas Perakaunan (HI 002) bagi pelajar Sijil dan Diploma Hotel dan Katering di politeknik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ab Sani, Siti Norlina (2002) Kajian bersesuaian terhadap garis panduan laman web P & P berkesan bagi pensyarah-pensyarah di Jabatan Kejuruteraan Elektrik, Politeknik Johor Bahru. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ab. Halim, Haizum Hanim and Lai, Chee Sern Penilaian keberkesanan kit pengajaran transistor bagi aliran vokasional. In: Seminar Pasca Ijazah yang Pertama 2011, 25 Oktober 2011, Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Ab. Rahim, Nor Hayati (2003) Keberkesanan penggunaan on-line forum bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran untuk subjek teknikal di kalangan pelajar diploma kejuruteraan awam teknologi KUiTTHO. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Abas, Liza Watti and Hairul, Nurasyikin and Masood, Mimi and Esa, Ahmad (2014) Job satisfaction among life skills teachers in secondary schools of Kluang District, Johore. Researchjournali’s Journal of Education, 2 (1). ISSN ISSN 2347-8225

Abd Baser, Jamil and Mohd Suhaimi, Nurul Syahada and Othman, Hasyamuddin and Hasan, Azman and Rahim, Mohd Bekri and Nur Yunus, Mohd Faizal Amin (2017) Standard guru Malaysia dalam program persediaan guru reka bentuk dan teknologi. Online Journal For TVET Practitioners, 2 (2). ISSN 22897410

Abd Nasir, Nurathirah (2019) Pengaruh elemen gamifikasi terhadap motivasi pelajar menggunakan aplikasi quizizz. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Abd Rahman, Rossyahida and Mohd Hashim, Mohamad Hisyam M-Pembelajaran dalam Pendidikan Teknik dan Vokasional (PTV) di Malaysia. In: Persidangan Kebangsaan Penyelidikan dan Inovasi Dalam Pendidikan dan Latihan Teknik dan Vokasional CIE-TVT 2011, 16-17 November 2011, Pulau Pinang.

Abd Rahman, Rossyahida and Mohd Hashim, Mohamad Hisyam (2011) Mobile learning in Malaysian Technical and Vocational Education (TVE): a qualitative case study. In: International Conference on Teaching and Learning in Higher Education 2011 (ICTLHE2011) , 21-23 November 2011, Melaka.

Abd Rahman, Rossyahida and Mohd Hashim, Mohamad Hisyam (2012) Teknologi mudah alih dalam pembelajaran kolaboratif. In: Persidangan Kebangsaan Penyelidikan dan Inovasi Dalam Sistem Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional CiETVET 2012, 25-26 September 2012, Politeknik Nilai, Negeri Sembilan.

Abd Samad, Noorazman and Wan Ahmad, Wan Mohd Rashid and Harun, Hairuddin and Amiruddin, Mohd Hasril and Hashim, Suhaizal and Ja’apar, Faizah (2018) Bahan bantu mengajar (BBM) dalam pengajaran dan pembelajaran (P&P) di Sekolah Menengah Kebangsaan (SMK) Daerah Pontian. Online Journal For TVET Practitioners. ISSN 22897410

Abdul Fattah, Rafiuddin Afkari and Abdullah, Md Akbal and M. Khalid, Halimi and Ahmad, Shakila and Khaeruddin, Khaeruddin and Siti Marfuah, Siti Marfuah (2013) Aplikasi teknologi di dalam proses pengajaran dan pembelajaran subjek pengajian islam berasaskan masalah (PBL): suatu perkongsian, analisa dan aspek cabaran semasa di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia. In: Seminar on Islam, Science and Technology (SIST 2013) , 22 October 2013, Yogyakarta, Indonesia.

Abdul Hamid, Muhammad Fairuzzairi (2002) Penghasilan garis panduan pembinaan item ujian buatan guru. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Abdul Latif, Noradila and Ramli, Rizauddin (2010) Pembangunan modul pembelajaran bagi sistem kawalan automasi PLC. In: Persidangan Kebangsaan Pendidikan Kejuruteraan dan Keusahawanan 2010, 25-26 September 2010, Kota Bahru, Kelantan.

Abdul Malik, Norfazila (2013) Penerapan ciri-ciri guru berkesan dalam proses pengajaran dan pembelajaran semasa latihan mengajar dalam kalangan pelajar sarjana UTHM. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Abdul Rahim, Rohaida (2003) Pembentukan indikator pensyarah cemerlang Jabatan Kejuruteraan Awam politeknik Malaysia. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussien Onn.

Abdul Rahman, Akmal (2003) Penghasilan dan penilaian CD pembelajaran bagi subjek pneumatik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Abdul Rahman, Muhamad Zaki (2003) Pembangunan bahan bantu pembelajaran berasaskan sistem maklumat berkomputer. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Abdul Rahman, Siti Norhaida (2017) Pendekatan gamifikasi dalam pengajaran dan pembelajaran terhadap murid tingkatan dua bagi topik ungkapan algebra. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Abdullah, Nurhanim Saadah and Abd Aziz, Mohd Ismail and Ismail, Affero and Hashim, Suhaizal (2017) Improving educator development by innovation in teaching activity via web 2.0. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 203 (012020). pp. 1-9. ISSN 1757899X

Abdullah, Nurhidayah Seetha (2003) Kebolehgunaan cd pembelajaran berbantu komputer bagi matapelajaran kejuruteraan bekalan air dan air sisa di Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah, Kuantan, Pahang. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussien Onn.

Abdullah Zawawi, Siti Syahirah Transformasi PTV: kesediaan guru-guru vokasional terhadap pelaksanaan Kolej Vokasional KPM dari aspek tahap kemahiran. In: Persidangan Kebangsaan Penyelidikan dan Inovasi Dalam Pendidikan dan Latihan Teknik dan Vokasional CIE-TVT 2011, 16-17 November 2011, Pulau Pinang.

Abu Bakar, Khairul Anwar (2014) Tahap kesediaan guru pelatih Institut Pendidikan Guru dalam latihan mengajar. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Abu Bakar, Nabilah (2015) Penerapan domain psikomotor dalam pelaksanaan pengajaran amali di kolej vokasional. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Abu Bakar, Nabilah Sejauh mana elemen-elemen pengajaran guru mengikut modul pentaksiran dalam sesi amali di bengkel. In: Persidangan Kebangsaan Penyelidikan dan Inovasi Dalam Pendidikan dan Latihan Teknik dan Vokasional CIE-TVT 2011, 16-17 November 2011, Pulau Pinang.

Abu Hassan, Roslan (2014) Kompetensi guru bukan opsyen yang mengajar kemahiran teknikal di Kolej Vokasional Negeri Pahang. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Abu Yazid, Fakhrurrazy (2016) Kesan penggunaan bahan pengajaran dan pembelajaran terhadap pencapaian murid tahun 4 dalam subjek reka bentuk dan teknologi. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Abubakar, Bashir (2016) Understanding the influence of ICT on pedagogical practices in the teaching of electronics courses in Nigerian TVET institutions. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Affendi, Fatimah (2014) Tahap kepuasan kerja dan komitmen organisasi dalam kalangan guru kolej vokasional: pendekatan structural equation model. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Ahmad, Abd Rahman and Farley , Alan and Naidoo , Moonsamy (2012) Impact of the Government Funding Reforms on the Teaching and Learning of Malaysian Public Universities. Higher Education Studies, 2 (2). pp. 114-124. ISSN 1925-4741

Ahmad, Abd Rahman and Md Sapry, Hairul Rizad and Ng, Kim Soon and Arumugam, Sugumaran and Md Yusoff, Rosman (2017) M-learning innovation: strategies towards effective implementation at public universities. In: 29th IBIMA Conference, 3-4 May 2017, Vienna, Austria.

Ahmad, Azrina (2002) Pembangunan dan penilaian modul pembelajaran kadar kendiri: pembangunan kemahiran dalam penyelidikan. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussien Onn.

Ahmad, Izyani (2003) Pembangunan dan penilaian cd interaktif proses pemodelan hubungan data dalam mata pelajaran sistem pangkalan data (BTI 2083) di KUiTTHO. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ahmad, Muhammad Faris (2018) Hubungan di antara pengetahuan dan sikap pensyarah terhadap penggunaan aplikasi pembelajaran atas talian. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Ahmad, Rosida (2002) Ke arah pembangunan e-modul pengajaran dan pembelajaran: satu tinjauan program latihan perisian blackboards terhadap pensyarah KUiTTHO. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ahmad, Salawati An analysis of teachers' perceptions on teaching evaluation questionnaire and quality teaching in an institution of higher learning in Malaysia. In: 5th International Qualitative Research Convention (QRC 2009), 7-9 Disember 2009, Putrajaya.

Ahmad, Ahmad Fauzi (2014) Kepimpinan instruksional dalam peningkatan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan dalam kalangan pensyarah. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Ahmad @ Mazlan, Nurazlen (2003) Pembangunan dan penilaian bahan pengajaran berbantu komputer bagi mata pelajaran pemasaran 1 : satu tinjauan di Politeknik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ahmad Zaki, Munirah (2004) Penghasilan cd interaktif pengenalan kepada multimedia sebagai abbm: kajian penggunaannya ke atas pelajar sarjana muda teknologi maklumat di Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn (KUiTTHO). Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussien Onn.

Akiah, Siti Aisyah and Ghazali, Zawiah (2015) The effects of teacher and peer corrective feedback on the grammatical accuracy in writing among the L2 learners. In: Persidangan Antarabangsa Kelestarian Insan Kali Ke-2 2015, 19-20 Oktober 2015, Seremban, Malaysia.

Ali, Ahmad Hadi (2007) Implementation of problem-based learning (PBL) in foundation physics subject. In: 2nd Regional Conference on Engineering Education (RCEE 2007), 3-5 December 2007, Johor Bahru.

Ali, Azita and Zakaria , Normah and Khamis, Lizawati (2018) Persepsi pelajar dalam kemahiran psikomotor pemasangan kit model kereta menggunakan CD interkatif. Online Journal For TVET Practitioners. ISSN 22897410

Alias, Asmalila (2003) Membina dan menilai modul pembelajaran kendiri bagi topik kemasiapan perabot di Kolej Komuniti Segamat. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussien Onn.

Alias, Maizam and Lashari, Tahira and Akasah, Zainal Abidin and Kesot, Mohd Jahaya (2018) Self-efficacy, attitude, student engagement: emphasising the role of affective learning attributes among engineering students. International Journal of Engineering Education, 34 (1). pp. 226-235. ISSN 0949149X

Alias, Maizam and Zainal Alam , Siti Nurzakiah Problem-based learning experience and self-directed learning readiness among university students. In: Proceedings of MUCET2008 Malaysian Technical Universities Conference on Engineering and Technology.

Alias, Maizam and Zakaria, Norsuzana (2008) Methods of teaching and goals of teaching: teaching styles of teachers in higher institutions. In: Seminar Kebangsaan Jawatakuasa Penyelarasan Pendidikan Guru (JPPG 2008), 13-15 December 2008, Bayview Hotel, Langkawi, Malaysia.

Amiruddin, Mohd Hasril (2009) Kemudahan, sikap dan kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi (TMK) dalam kalangan guru-guru Program Pendidikan Khas Sekolah Menengah Teknik di Malaysia. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Amiruddin, Mohd Hasril and Shahril, Nurhayati and Abd Samad, Noorazman (2017) Kebolehgunaan IQ Stick Game terhadap pelajar masalah pembelajaran dalam mata pelajaran kemahiran hidup. Online Journal For TVET Practitioners, 2 (2). ISSN 22897410

Anis, Siti Khadijah and Ismail, Irwan Mahazir and Ismail, Mohd Erfy and Puteh, Saifullizam (2018) Implikasi permainan digital berbanding permainan bukan digital terhadap motivasi, perhatian dan kemahiran pelajar. In: Kurikulum & Instruksi. Siri 4 . Penerbit UTHM, pp. 24-35. ISBN 9789672110880

Ariffin, A. and Samsudin, M. A. and Md. Zain, A. N. and Hamzah, N. and Ismail, M. E. (2017) Effects of using graphics and animation online problem-based learning on visualization skills among students. In: Mechanical Engineering, Science and Technology International Conference 2017, 19–20 April 2017, Johor Bahru, Malaysia.

Ariffin, Arihasnida (2015) Kesan persembahan masalah berbentuk grafik dan animasi bagi pembelajaran berasaskan masalah dalam talian kursus lukisan kejuruteraan. PhD thesis, Universiti Sains Malaysia.

Assin, Mizan Kamalina (2013) Amalan penggunaan modul pengajaran berasaskan Modul Multimedia Interaktif (MMI) dalam Pendidikan Teknik dan Vokasional (PTV). Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Awang, H. and Abd Samad, Noorazman and Mohd Faiz, N. S. and Roddin, R. and Kankia, J. D. (2017) Relationship between the learning styles preferences and academic achievement. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 226 (012193). pp. 1-5. ISSN 1757899X

Awang, Halizah (2010) Kesan pembelajaran berasaskan masalah terhadap penguasaan kemahiran generik dan pencapaian akademik pelajar di Politeknik Malaysia. PhD thesis, Universiti Sains Malaysia.

Awang, Halizah and Dollah, Ahmad and Yusof, Yusmarwati and Muhammad Hanafi, Nurfirdawati and Mohd Faiz, Nur Sofurah (2017) Personality and learning styles towards the practical-based approach. International Journal of Information and Education Technology, 7 (7). pp. 539-542. ISSN 20103689

Azali, Rohayu (2003) Indikator guru perdagangan cemerlang dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah menengah teknik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussien Onn.

Aziz, Fauziah (2002) Penilaian awal perisian multimedia interaktif bertajuk Kekuatan dan Kestabilan Binaan di salah sebuah sekolah rendah di Parit Raja, Johor. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussien Onn.

Aziz, Siti Mardziah (2013) Kesediaan guru sekolah menengah agama terhadap penggunaan teknologi maklumat dan Komunikasi (ICT) dalam pengajaran dan pembelajaran. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

B

Baba , Ishak (2009) Keberkesanan pengajaran dan pembelajaran dan kaitannya terhadap prestasi akademik pelajar UTHM. Other thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Bahrudin, Ida Aryanie and Abdullah, Mohd Ezree and Surip, Miswan Redesigning Powerpoint presentation slide based on gestalt law of screen design to capture learners' attention. In: Persidangan Kebangsaan Penyelidikan dan Inovasi Dalam Pendidikan dan Latihan Teknik dan Vokasional CIE-TVT 2011, 16-17 November 2011, Pulau Pinang.

Baig, Javeria and Ng , Kim Soon and Elmabrok, Ali Abusalah and Shanker, Sonia and Ng, Mei Xin Sirisa and Ahmad, Abd Rahman (2016) Causes of organizational cynicism and its consequence on teaching staff in Malaysia. Indian Journal of Science and Technology, 9 (1). pp. 1-4. ISSN 09745645

Bariman, Norhafzan (2003) Pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran proses tuangan menggunakan media pengajaran berasaskan komputer. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Basir, Hassan and Alias, Maziam and Mohd Saleh, Khairol and Halizah , Awang (2017) Students’ perceptions of their teachers’ performance in teaching engineering drawing in Nigerian Tertiary Institutions. Traektoriâ Nauki = Path of Science, 3 (10). pp. 3001-3012. ISSN 2413-9009

Basiron, Ismail (2012) Kesan kaedah pengajaran multimedia interaktif dalam pengajaran seni visual. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Buhari, Alunawati and Kusin, Siti Aminah and Wan Allwi, Wan Ismawi and Esa, Ahmad (2014) Challenges of the leader in creating innovation through of Technical and Vocational Education (TVE) in school. Educational Technology. pp. 24661-24665. ISSN 2229-712X

Buyung, Mohd Reduan (2013) Kerangka rekabentuk carta selak rangkaian berintegrasi Teori Gagne Sembilan Peristiwa Pembelajaran. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

C

Chan, Chee-Ming and Suratkon, Azeanita (2007) Producing sustainable construction materials from soft soil. In: 2nd Regional Conference On Engineering Education (RCEE 2007), 3 - 5 December 2007, Johor Bahru.

Che Dalim, Che Samihah (2013) Astronomy for kids e-learning system using markerless augmented reality. Masters thesis, Universiti Putra Malaysia.

Che Hassan, Norazieeyah (2013) Kerangka kompetensi reka bentuk bahan pembentangan interaktif. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Che Hassan, Yuhanis (2015) Pengetahuan, sikap dan kesedaran pensyarah dalam pengamalan penyelidikan di politeknik premier. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Che Ilias , Izyan Mumtaz (2013) Pelaksanaan pengajaran pensyarah tiada kelayakan Ikhtisas Pendidikan. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Chew, E. S. and Abd. Hamid, M. A. and Madar, A. R. (2017) Conceptual framework for designing and developing a creativity enhancement module in education incorporating indigenous perspectives. Pertanika Journal of Social Science and Humanities , 25 (S). pp. 67-82. ISSN 01287702

D

D., Norazmi and Dwee, C. Y. and J., Suzilla and A. S., Nurzarina (2017) Exploring student engagement in writing using the flipped classroom approach. Journal of Social Sciences & Humanities, 25 (2). pp. 663-674. ISSN 01287702

Deep, Sadia (2018) The role of problem-based learning in developing communication conflict resolving skills among selected non-governmental organisations in Pakistan. Doctoral thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Dionnysius, Saiting Ahip (2003) Penghasilan dan penilaian koswer manual reka bentuk sistem sesalur penyaman udara. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussien Onn.

Doni Erizal, Salpidin (2003) Pembangunan modul pengajaran dan pembelajaran berkonsepkan multimedia interaktif untuk subjek kejuruteraan jalan raya. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussien Onn.

Dwee, C. Y. and M. A., Elizabeth (2017) Role and application of study skills for tertiary-level English courses: teacher and student perspectives. Pertanika Journal of Social Science and Humanities , 25 (S). pp. 225-238. ISSN 01287702

Dwee, Chiew Yen and Jamari, Suzilla and Abdul Samad, Nurzarina and Danuri, Norazmi (2016) A thematic overview of reviews on flipped classroom research and practices: challenges and recommendations. Journal of Techno Social, 12. pp. 51-59. ISSN 22298940

E

Embong, Zalihar and Yasak, Zurina and Esa, Ahmad and Mohamed Yusof, Anizam (2009) Keberkesanan pendekatan pembelajaran masteri secara online bagi mata pelajaran teknologi kejuruteraan. In: 14th International Conference on Education, 21-24 May 2009, Universiti Brunei Darussalam.

Esa, Ahmad (2000) Teacher features as leader of student's viewpoint: a case study in secondary school national Pasir Gudang (1), Johor Bahru, Johore. In: Konferensi Kebangsaan Kajian Pasca Siswazah (GREduc), 2000, UPM Serdang.

Esa, Ahmad and Mahbib, Umi Kalthom (2014) Cooperative learning professional development in Malaysia in improving primary. In: Persidangan Antarabangsa Kelestarian Insan 2014. Pejabat Penerbit, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, Parit Raja, Batu Pahat, Johor, Malaysia, Pejabat Penerbit, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, Parit Raja, Batu Pahat, Johor, Malaysia, pp. 83-92. ISBN 978 9670 468 808

Esa, Ahmad and Mohamad, Baharom and Mukhtar, Siti Nasrah (2007) Peranan multimedia di dalam pembelajaran kanak-kanak. In: Seminar Kebangsaan Jawatankuasa Penyelarasan Pendidikan Guru (JPPG 2007), 18-20 November 2007, Hotel Royal Adelphi, Seremban.

Esa, Ahmad and Suradin, Ali and Suhaimy, Khairul Azman (2000) Teaching and learning service through 'nicenet' website and email a case study in Technology Institute of Tun Hussein Onn (ITTHO). In: Konvensyen Pendidikan UTM , UTM Skudai.

F

Fadzilah, Aimi Hafizah (2017) Pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran koperatif berasaskan abad ke-21: satu tinjauan di Sekolah Menengah Kebangsaan Pekan Nenas. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

G

Ghani, Noraiysah (2018) Reka bentuk pembelajaran atas talian bagi Program Kejuruteraan Mekanikal Kolej Vokasional. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Gindan, Sylvester (2001) Kajian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan bahan media elektronik dalam pengajaran dan pembelajaran di KUiTTHO. Masters thesis, Institut Teknologi Tun Hussein Onn.

Goel, Petrus Julini (2003) Pembangunan bahan pengajaran : modul pengajaran berbantu komputer bagi mata pelajaran Elektrik di politeknik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

H

Hamid, Hashima and Madar, Ahmad Rizal (2017) Pelaksanaan pembelajaran melalui buku teks digital dalam memperkasakan pengajaran guru di sekolah. In: Pembangunan Produk dan Reka Bentuk. Siri 1 . Penerbit UTHM, pp. 1-20. ISBN 9789672110477

Hamzah, Muhammad Rafie (2003) Penghasilan dan penilaian cd modul pembelajaran kenderi (mpk) sistem catatan bergu untuk mata pelajaran perakaunan awalan (P 1105) di Politeknik Seberang Perai. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Harun, Mohd Mohadir (2001) Apakah jurang digital menghasilkan pelajar berisiko? (tinjauan ke atas pelajar Diploma Kejuruteraan Mekanikal (DWA) tahun satu dan dua, dan pensyarah Jabatan Kejuruteraan Mekanikal di KUiTTHO. Masters thesis, Institut Teknologi Tun Hussein Onn.

Harun, Zulhazri (2002) Pembangunan sistem maklumat program latihan mengajar berasaskan web:satu kajian di KUiTTHO. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Hashim, Hasmaini (2003) Pembangunan bahan pembelajaran: modul pembelajaran berasaskan komputer bagi keperluan mata pelajaran litar AU di Kolej Komuniti. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Hashim, Noor Azlina (2002) Kesesuaian penggunaan perisian pendidikan berbentuk cd rom dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussien Onn.

Hashim, Suhaizal and Mohamad, Mimi Mohaffyza and Wan Muda, Wan Hanim Nadrah (2017) Knowledge construction models: a view of various models for an impeccable learning environment. In: Malaysia Technical Universities Conference on Engineering and Technology (MUCET 2017), 6-7 December 2017, Park Royal Hotel, Penang, Malaysia.

Hashim, Suhaizal and Mohamad, Mimi Mohaffyza and Wan Muda, Wan Hanim Nadrah (2017) Knowledge construction models: a view of various models for an impeccable learning environment. In: Malaysia Technical Universities Conference on Engineering and Technology (MUCET 2017), 6-7 December 2017, Park Royal Hotel, Penang, Malaysia.

Hassan, Razali and Hashim, Mohd Noor and Hussein, Atan (2010) How learners respond to CBL material based on modality learning style? Journal of Technical Education and Training, 2 (1). pp. 21-31. ISSN 1985-9732

Hassan, B. and Alias, Maizam and Awang, H. (2017) Development and validation of an instrument for measuring technical teachers’ attitudes towards teaching engineering drawing. Pertanika Journal of Social Science & Humanities , 25 (S). pp. 167-178. ISSN 01287702

Hassan, Hashimah (2012) Kesan penggunaan digital electronics kit terhadap pencapaian pelajar yang berbeza gaya kognitif. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Husain, Mohd Zairi (2016) Pembangunan model konsep standard pengajaran guru pendidikan jasmani berorientasikan amalan dan kluster perwatakan guru. PhD thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

I

Ibrahim, Jeffri Amran (2015) Kesan pemadanan antara persembahan multimedia dengan gaya pembelajaran pada laman web adaptif terhadap tahap penguasaan dan kepuasan pelajar kejuruteraan elektrik. PhD thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Ibrahim, Mohamud Ahmed (2016) Mobile technologies and their intention to use for learning among students at Malaysian technical universities. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Ibrahim Mukhtar, Marina (2003) Penghasilan album elektronik untuk subjek penyenggaraan kerja kayu dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ihkasan, Mohd Nor (2005) Pembangunan staf untuk pengintegrasikan e-pembelajaran di politeknik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ilias, Solihah and Mohd. Hashim, Mohamad Hisyam Pelaksanaan pembelajaran kontekstual dalam matapelajaran aliran vokasional di sekolah menengah akademik harian: satu konseptual. In: Persidangan Kebangsaan Penyelidikan dan Inovasi Dalam Pendidikan dan Latihan Teknik dan Vokasional CIE-TVT 2011, 16-17 November 2011, Pulau Pinang.

Ishak, Isfa Kamal (2002) Pembangunan templat laman web interaktif untuk pensyarah politeknik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ishak, Quyrul Zeta (2002) Penggunaan blackboard5 dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengguna blackboard5 dalam proses pengajaran dan pembelajaran di kalangan pelajar sarjana semester 3, sarjana pendidikan teknik dan vokasional, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn: satu kajian kes. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ishak, Rohaidah (2015) Hubungan burnout dengan kepuasan kerja dalam kalangan guru-guru Kemahiran Hidup Bersepadu (KHB) sekolah menengah di Daerah Batu Pahat. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Ismail, Affero and Hassan, Razali The basis of supervisory practice for vocational education and training. In: Prosiding Seminar Pendidikan Ijazah dalam PTV Kali Ke 2 Tahu 2012, 13 Jun 2012, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Ismail, Affero and Hassan, Razali and Masek, Alias and Nordin, Abdul Sukor and Jalani, Noor Hisham (2017) The exploratory and confirmatory factor analysis for supervisory input support as the determinant of effective supervision in technology and engineering education. The Social Sciences, 12 (3). pp. 495-501. ISSN 18185800

Ismail, Affero and Zainal Abiddin, Norhasni and Hassan, Razali and Ro’is, Ihsan (2014) The profound of students’ supervision practice in higher education to enhance student development. Higher Education Studies, 4 (4). pp. 1-6. ISSN 1925475X

Ismail, Erina (2001) Kesan pengetahuan dan kemahiran pengajaran berasaskan web terhadap persepsi kualiti pengajaran di kalangan pensyarah. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussien Onn.

Ismail, Fadillah and Damin, Zahrul Akmal and Mohd. Rosli, Nor Amalina (2018) Keberkesanan program latihan sukarelawan. In: Keberkesanan Latihan dan Kesatuan Sekerja. Series 1 . Penerbit UTHM, pp. 43-52. ISBN 9789672183235

Ismail, Fadillah and Mohd Rosli, Nor Amalina and Damin, Zahrul Akmal (2018) Pemindahan pembelajaran dalam kalangan jurulatih. In: Keberkesanan Latihan dan Kesatuan Sekerja. Siri 1 . Penerbit UTHM, pp. 53-60. ISBN 9789672183235

Ismail, Irwan Mahazir and Ismail, Mohd Erfy and Amiruddin, Mohd Hasril (2018) Maklum balas ciri-ciri objek pembelajaran MOOC oleh pengajar dan pelajar TVET. Beru Publication, School of Educational Studies, Universiti Science of Malaysia. ISBN 9789673992973

Ismail, Irwan Mahazir and Mohd Nordin, Norazah Kesediaan pelajar politeknik terhadap pembelajaran mobile. In: Persidangan Kebangsaan Penyelidikan dan Inovasi Dalam Pendidikan dan Latihan Teknik dan Vokasional CIE-TVT 2011, 16-17 November 2011, Pulau Pinang.

Ismail, Irwan Mahazir and Mohd Nordin, Norazah and Din, Rosseni (2016) Pembangunan pembelajaran mobile dalam kejuruteraan. Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. ISBN 9789674123390

Ismail, M. E. and I., Irwan Mahazir and Othman, H. and Amiruddin, M. H. and Ariffin, A. (2017) The use of animation video in teaching to enhance the imagination and visualization of student in engineering drawing. In: Mechanical Engineering, Science and Technology International Conference 2017, 19–20 April 2017, Johor Bahru, Malaysia.

Ismail, Mahanom (2003) Membina dan menilai kesesuaian modul pembelajaran kendiri untuk pelajar Diploma Pengajian Perniagaan semester 6 di Politeknik Ungku Omar bagi matapelajaran prinsip dan amalan insurans. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussien Onn.

Ismail, Mohd Erfy and Hamzah, Hasyimah and Ismail, Irwan Mahazir and Masran, Saiful Hadi and Marian, Mohd Fairuz (2017) Development of fitting kit using augmented reality for fitting skill subject at vocational college. Online Journal For TVET Practitioners, 2 (2). ISSN 22897410

Ismail, Mohd Erfy and Ismail, lrwan Mahazir and Rahim, Mohd Bekri (2018) ABBM berbantukan augmented reality bagi subjek kemahiran menggegas. In: Pembangunan Produk dan Reka Bentuk. Siri 3 . Penerbit UTHM, pp. 38-51. ISBN 9789672216025

Ismail, Muhamad Azlin (2003) Pembangunan dan pengujian modul pembelajaran kendiri dalam bentuk cakera padat berinteraktif (sistem digit dan instrumentasi). Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussien Onn.

Ismail, Nor Hayati (2003) Satu tinjauan terhadap tahap pengetahuan guru-guru teknikal di tiga buah sekolah teknik tentang pembinaan item subjektif. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ismail, Norhayati (2002) Kajian kemahiran pelajar sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional semester 3 KUiTTHO membangunkan courseware pendidikan dari segi teknologi dan teori pedagogi. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ismail, Rosmaria (2003) Penentuan tahap kesediaan pelajar terhadap pembelajaran maya. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

J

Jafri, Fatimah (2017) Penggunaan instruksional teknologi maklumat dan komunikasi (TMK) terhadap mata pelajaran teras. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Jalani, Noor Hisham (2015) Kecekapan pembelajaran berasaskan model contoh-masalah dalam pembelajaran teori litar. PhD thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Jamaat, Azman (2018) Keberkesanan model "elektromagnetik trip" sebagai alat Bahan bantu mengajar (abbm) bagi subjek pendawaian elektrik. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Jamaludin, Jamaliah (2014) Kesediaan guru kolej vokasional dalam pengajaran amali teknologi elektronik di Negeri Pahang. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Jamaludin, Khatijah (2003) Penghasilan modul pembelajaran kendiri (MPK) bagi mata pelajaran litar AU untuk pelajar Sijil Teknologi Elektrik, di Kolej Komuniti. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussien Onn.

Jamil, Norhayati (2004) Ketrampilan teknikal dan generik pekerja lepasan Sijil Kemahiran Malaysia di industri mampu menjana k-workers mengikut perspektif pengurus industri. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Jawaris, Suhaili (2013) Kajian pendekatan instruksional untuk analisis rekabentuk afektif daripada ulasan produk. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Ja’apar, Faizah (2017) Bahan bantu mengajar (BBM) dalam pengajaran dan pembelajaran (P&P) di Sekolah Menengah Kebangsaan (SMK) daerah Pontian. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Jemali, Mohd Ali and Esa, Ahmad and Hassan, Razali (2011) Kesediaan kemahiran sosial dan kesedaran sosial guru-guru pelatih di IPG terhadap tugas-tugas guru di sekolah. In: Seminar Majlis Dekan Pendidikan IPTA 2011, 27-28 Disember 2011, Universiti Putra Malaysia, Serdang .

Johar, Siti Hajar (2018) Keberkesanan pengaplikasian e-modul semiconductor devices menggunakan augmented reality bagi Pelajar Politeknik Merlimau, Melaka. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Johari, Ayob (2002) Profession perguruan dan ICT dalam pendidikan perguruan: pengalaman Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn (KUiTTHO). In: Seminar Kebangsaan Pendidikan Guru 2002, 19-20 Mei 2002, Alor Setar, Kedah.

K

Kamarudin, Harith Azidin (2014) Impak penggunaan multimedia dalam pengajaran topik isometrik terhadap pencapaian dan motivasi pelajar Tingkatan 2. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Kementerian Pendidikan Tinggi, KPT (2010) Asas pembelajaran dan pengajaran pensyarah Institusi Pengajian Tinggi. Penerbit UTHM. ISBN 978-967-5457-79-1

Kevin Akeu, Francisca (2003) Kajian mengenai pembangunan dan penilalan format manual pengajaran dan pembelajaran dalam cd-interaktif bagi pelajar kejuruteraan elektrik di politeknik-politeknik Malaysia. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussien Onn.

Khalid, Hasmawi (2003) Kesesuaian modul pembelajaran elektronik matapelajaran teknologi pembuatan perabot (DTC 3202) di kalangan pelajar Diploma Kejuruteraan Awam, KUiTTHO. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussien Onn.

Khalid, Mohd Sazali and Alias, Maizam and Razally, Wahid and Yamin, Sulaiman and Md Nor, Helmy Adly (2010) Pembinaan koswer multimedia interaktif dari sudut keusahawanan. In: Persidangan Kebangsaan Pendidikan Kejuruteraan dan Keusahawanan 2010, 25-26 September 2010, Kota Bahru, Kelantan.

Kodiron, Hadijah (2003) Pembinaan alat bahan bantu mengajar (ABBM) berbantukan komputer bagi mata pelajaran pengurusan perniagaan. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Kusin, Siti Aminah and Buhari, Alunawati and Esa, Ahmad (2014) Fluency in workshops learning depands on an ethical teacher. Leadership Management . pp. 24410-24412. ISSN 2229-712X

Kusnin, Z. and Masek, A. (2017) Etika dan integriti guru dalam perlaksanaan pentaksiran berasaskan sekolah dalam mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu. In: Pentaksiran dan Penilaian Dalam Pendidikan. Siri 1 . Penerbit UTHM. ISBN 9789672110767

L

Lai, C. S. and Lee, M. F. and S., Nor Lisa and M., Mimi Mohaffyza and M. S., Kahirol (2017) Involvement of mainstream teachers in inclusive education: are we ready? Pertanika Journal of Social Science and Humanities , 25 (S). pp. 205-214. ISSN 01287702

Lai, Chee Sern (2003) Pembangunan dan penilaian e-modul interaktif cakera padat bagi mata pelajaran kejuruteraan pengeluaran. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussien Onn.

Lai, Chee Sern (2014) Tahap kesediaan guru aliran perdana terhadap penglibatan dalam program pendidikan inklusif. In: Seminar Kebangsaan Majlis Dekan-Dekan Pendidikan IPTA 2014, 25-26 September 2014, Fakulti Pendidikan, Universiti Malaya.

Lai, Chee Sern and Hassan, Razali and Jidi, Kamarolzaman and Lee, Ming Foong and Lim , Johnson Soon Chong (2013) If you think PBL is right for your students, think again. In: Seminar Kebangsaan Kali ke-4 Majlis Dekan Pendidikan IPTA 2013 , 23-25 September 2013, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia .

Lai, Chee Sern and Jaafar, Siti Norihan and Lee, Ming Foong (2017) Kualiti pensyarah politeknik dari perspektif pelajar. In: Multidisciplinary Research. Politeknik Kuching, Sarawak. ISBN 9789670797359

Lai, Chee Sern and Kamarudin, Noormawati and Lip, Rashidah and Hasnan, Noridah (2017) Tahap penggunaan pembelajaran maya dalam kalangan guru reke bentuk teknologi: satu tinjauan di sekolah rendah luar bandar. Online Journal For TVET Practitioners, 2 (2). ISSN 22897410

Lashari, Tahira Anwar and Alias, Maizam and Kesot, Mohd Jahaya and Akasah, Zainal Abidin (2013) An affective-cognitive teaching and learning approach for enhanced behavioural engagements among engineering students. Engineering Education, 8 (2). pp. 65-78. ISSN 17500044

Lee, M. F. (2016) Exploring learners’ digital profile among the youth. In: 2016 IEEE Conference on e-Learning, e-Management and e-Services (IC3e), 10-12 October 2016, Langkawi, Malaysia.

Lian, Ai Chen (2002) Merekabentuk, menilai kesesuaian dan mengkaji keberkesanan modul pengajaran kendiri (MPK). Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussien Onn.

Lim, Soon Chong Johnson (2003) Penghasilan modul pembelajaran interaktif bagi pengautomatan industri. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussien Onn.

M

Madar, A. R. and Abd. Hamid, R. (2017) Usability evaluation successful factors (SFs) framework through entrepreneurship program at community college Malaysia: modified norminal group technique approach. Pertanika Journal of Social Science and Humanities , 25 (S). pp. 139-148. ISSN 01287702

Madar, Ahmad Rizal and Hashim, Mohd Noor (2011) Effectiveness of using graphic animation courseware for students with different cognitive styles and spatial visual abilities. Journal of Technical Education and Training, 3 (1). pp. 1-12. ISSN 1985-9732

Madar, Ahmad Rizal and Latif, Siti Saharah and Rahhim, Mohamad Rafi and Mustafa, Mohamad Zaid Pembangunan 'digital elektronik kit':satu pendekatan visual dalam aplikasi ABBM. In: Persidangan Kebangsaan Pendidikan Sains dan Teknologi 2009 (PKPST 09).

Madar, Ahmad Rizal and Md Yunos, Jailani Gaya pembelajaran visual pelajar teknikal menerusi pembangunan koswer berorentasikan grafik dan animasi. In: Konvensyen Teknologi Pendidikan ke-18, 16-19 September 2005 , Terengganu.

Madar, Ahmad Rizal and Mohaiyiddin, Muhammad Zhafran and Mustafa, Mohamad Zaid and Buntat, Yahya (2009) Kesan penggunaan koswer terhadap tahap pencapaian pelajar berdasarkan gaya kognitif field independence-dependence. In: International Conference on Teaching and Learning in Higher Education 2009 (ICTLHE09), 23-25 November 2009, Kuala Lumpur.

Madar, Ahmad Rizal and Mustafa , Mohamad Zaid and Jaes, Lutfan (2008) Impact of teaching and learning method with multimedia application aided. In: 6th International Malaysian Studies Conference (MSC6), 5-7 August 2008, Kuching, Sarawak.

Mahbib, Umi Kalthom and Esa, Ahmad (2014) Cooperative learning as alternative classroom in the 21st Century : literature review. In: International Seminar on Technical and Vocational Education 2014. Faculty of Education, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor Bahru, Johor, Malaysia, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor Bahru, Johor, Malaysia, pp. 747-761. ISBN 978-967-12174-2-9

Mail, Aspalilla (2003) Pembinaan modul pendekatan perancangan pengajaran berkesan Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan 1. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Makzin, Norfadzilah (2016) Pelaksanaan pembelajaran melalui Curriculum Information Document Online System (CIDOS) dalam memperkasakan pengajaran pensyarah di politeknik. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Marian, Mohd Fairuz and Rahim, Mohd Bekri and Abd Baser, Jamil and Tahar, Mohd Salleh Keberkesanan penggunaan cd interaktif lukisan isometric terhadap kemahiran visualisasi pelajar. In: Persidangan Kebangsaan Penyelidikan dan Inovasi Dalam Pendidikan dan Latihan Teknik dan Vokasional CIE-TVT 2011, 16-17 November 2011, Pulau Pinang.

Masek , Alias and Yamin, Sulaiman (2010) Problem based learning : adapting model of monitoring ans assessment towards changing to student centred learning. Journal of Technical Education and Training, 2 (1). pp. 9-19. ISSN 1985-9732

Masek , Alias (2012) The effects of problem based learning on knowledge acquisition, critical thinking, and intrinsic motivation of electrical engineering students. PhD thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Masek , Alias and Yamin, Sulaiman (2011) Problem based learning for epistemological competence : the knowledge acquisition perspectives. Journal of Technical Education and Training, 3 (1). pp. 1-8. ISSN 1985-9732

Masek , Alias and Yamin, Sulaiman The effect of problem based learning on students’ knowledge acquisition, critical thinking ability, and intrinsic motivation in the polytechnic’s electrical engineering course. In: Seminar Pasca Ijazah dalam Pendidikan 2011, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Masri, Masidah (2003) Pembangunan dan penilaian alat bahan bantu mengajar (ABBM) berbantukan komputer bagi mata pelajaran pengurusan perniagaan. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mat, Rohana (2002) Pembangunan manual pengajaran dan pembelajaran berbantukan teknologi maklumat dan komunikasi ICA Nicenet. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mat Ali, Asrudin (2003) Pembangunan prototaip modul pengajaran dan pembelajaran berbantu komputer bagi mata pelajaran Mekanik pepejal (tegasan dan terikan). Masters thesis, Fakulti Teknologi Kejuruteraan.

Mat Puzi, Azuyaria (2004) Penghasilan modul berasaskan multimedia bagi mata pelajaran perdagangan di sekolah menengah teknik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mat Saat, Shaipul Nahar (2018) Keberkesanan penggunaan kit pengajaran sistem bekalan air domestik (sisbad) bagi subjek kerja paip domestik di sekolah harian bagi Negeri Johor. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Mat Seman, Mhd Azmin (2003) Penilaian kesesuaian MPK yang dihasilkan bagi mata pelajaran Undang-undang Binaan (C 532) bagi topik perubahan/pindaan kerja terhadap pelajar semester enam kursus Diploma Ukur Bahan Politeknik Kota Bahru. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussien Onn.

Mat Taib, Noor Hayati (2003) Penghasilan modul pembelajaran kendiri berasaskan cakera padat dalam pengajaran dan pembelajaran bagi subjek Teknologi Bahan 1 (J 3022) Kursus Kejuruteraan Mekanikal. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

McKay, Elspeth (2014) WOCTVET 2014: Forum 1: integration of teaching into teaching and learning. [Video]

Md Harun, Zaiha Nabila (2014) Kompetensi guru dalam pengajaran amali reka bentuk dan teknologi di Sekolah Rendah Daerah Batu Pahat. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Md Kamaruddin, Nafisah Kamariah and Md Amin, Zulkarnain (2009) Implementation of contextual system in malaysian first year mathematics course. In: 3rd International Conference On Science And Mathematics Education, 10-12 November 2009, Penang.

Md Khair, Siti Nururrodhiah and Abbas @ Ahmad, Lutfiah Natrah (2016) E-learning untuk pelajar bermasalah pendengaran. In: NCTVET 1st national conference on TVET 2016, 19 May 2016, UTHM, Johor.

Md Sah, Nelly Ezatul Fazlina (2012) Kesan pembelajaran berasaskan kaedah inkuiri bagi Subjek Matematik. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Md Sharif, Noreliana (2012) Kesan penggunaan multimedia dalam kalangan pelajar politeknik yang berbeza gaya kognitif. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Md Yazid, Nur Atiqah (2016) Amalan pembelajaran teradun pensyarah di Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Md Yunos, Jailani and Kaprawi, Noraini and Alias, Maizam and Sulaiman , Nor Lisa and Mohamad, Marlina and Mohd Salleh, Kahirol and Lai, Chee Sern (2013) Assessment of quality assurance of existing practices on APEL for TVET teacher training (TVET-TT) among the participating RCB member countries. In: Vocational Teacher Education and Research as a Task and Challenge for the east and Southeast Asian Region, 23-27 October 2013, Tongji University, Shanghai China.

Md Yunos, Jailani and Yamin, Sulaiman and Muhammad, Baharum and Esa, Ahmad and Yasak, Zurina and Mohamed Yusof, Anizam (2008) Peranan multimedia dan guru dalam pengajaran Sains, Matematik dan Teknikal dalam Bahasa Inggeris. In: Seminar Kebangsaan Jawatakuasa Penyelarasan Pendidikan Guru (JPPG 2008), 13-15 December 2008, Bayview Hotel, Langkawi, Malaysia.

Md Zahari @ Che Hussin, Noorafzarini (2003) Penghasilan dan penilaian modul pembelajaran kendiri pelepasan diri dan rebet cukai: satu kajian kes. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mh Busra, Mohd Azmi (2003) Penghasilan dan penilaian modul pengajaran kendiri pencukaian perkongsian di Politeknik Port Dickson. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussien Onn.

Misdi, Masita and Abd Aziz , Wan Norhani and Abdul Razzaq, Abdul Rashid and Hashim , Jamaluddin and Baba, Mohamad Ali (2008) Kesediaan guru teknikal menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran teknikal dalam Bahasa Inggeris. In: Seminar Kebangsaan Jawatakuasa Penyelarasan Pendidikan Guru (JPPG 2008), 13-15 December 2008, Bayview Hotel, Langkawi, Malaysia.

Misdi, Masita and Liew, Sarah Joan and Lim , Soon Chong Johnson and Baba , Mohamad Ali and Tan, King Hiyang (2008) The readiness of future technical teachers to teach in English. In: Seminar Kebangsaan Jawatakuasa Penyelarasan Pendidikan Guru (JPPG 2008), 13-15 December 2008, Bayview Hotel, Langkawi, Malaysia.

Misran, M. E. and Yee, M. H. and Tee, T. K. and Mohamad, M. M. (2017) Analisis keperluan modul pembelajaran kerja tetulang bagi program Jurubina Bangunan di kolej vokasional. In: Kajian Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran. Penerbit UTHM. ISBN 9789672110286

Mohamad, Hazilah (2004) Penghasilan modul pembelajaran berkomputer (MPB) "Air Bekalan: Proses Pembersihan Air" bagi pelajar Kejuruteraan Awam di KUiTTHO. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mohamad, M. M. and Ahmad Tarmizi, M. A. and Abdul Razzaq, A. R. and Hassan, R. (2017) Kemahiran insaniah dalam amalan pedagogi pendidikan kejuruteraan melalui pendekatan kurikulum yang berbeza. In: Latihan dan Pembangunan Kerjaya (Training and Career Development). Siri 1 . Penerbit UTHM, pp. 1-20. ISBN 9789670764924

Mohamad, M. M. and Yee, M. H. and Tee, T. K. and Ahmad, A. (2017) Psychomotor skills in pedagogical context for technology courses. Pertanika Journal of Social Science & Humanities , 25 (S). pp. 121-126. ISSN 01287702

Mohamad, M. M. and Yee, M. H. and Tee, T. K. and Ibrahim Mukhtar, M. and Ahmad, A. (2017) Soft skills in pedagogical practices with different curriculum for engineering education. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 226 (012191). pp. 1-8. ISSN 1757899X

Mohamad, Mimi Mohaffyza and Abu Bakar, Nabilah and Sulaiman , Nor Lisa and Mohd Salleh, Kahirol and Lai, Chee Sern (2015) Applying standard competency assessment in vocational teaching practices. Asian Social Science, 11 (24). pp. 216-223. ISSN 19112025

Mohamad, Mimi Mohaffyza and Yee , Mei Heong and Tee , Tze Kiong (2014) Conceptions of learning through learning styles and cognitive dimension in vocational education. Journal of Technical Education and Training (JTET), 6 (11). pp. 32-41. ISSN 22298932

Mohamad, Nurul Haerani (2013) Pembangunan kemahiran komunikasi Bahasa Inggeris menerusi Badan Beruniform PALAPES UTHM. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Mohamad, Shamsul and Tukiran, Zarina and Mohd Hanifa, Rafizah and Ahmad, Afandi and Md Som, Mohamad (2013) An evaluation of assessment tools in outcome-based education: a way forward. In: International Conference on Advanced Information and Communication Technology for Education (ICAICTE 2013), 20-22 September 2013, Hainan, China.

Mohamad @ Mohd Nor, Aryuziyanti (2004) Penggunaan ABBM dalam proses pengajaran dan pembelajaran Lukisan Kejuruteraan : satu kajian di Politeknik Port Dickson. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mohamad Mohsin, Siti Faizzatul Aqmal and Hassan, Razali Pengajaran dan pembelajaran berasaskan ‘Streaming Video’ bagi meningkatkan tahap kefahaman pelajar abad ke-21. In: Persidangan Kebangsaan Penyelidikan dan Inovasi Dalam Pendidikan dan Latihan Teknik dan Vokasional CIE-TVT 2011, 16-17 November 2011, Pulau Pinang.

Mohamed, Huzairi (2003) Penggunaan simulasi CD interaktif dalam pembelajaran dan pengajaran amali Sistem Pemasangan dan Pendawaian Domestik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussien Onn.

Mohamed, Maziana (2003) Pembangunan dan penilaian e-modul bagi topik struktur binaan tangga subjek teknologi bahan dan binaan. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mohamed, Mimi Nahariah Azwani (2017) Ambiguities in English language teaching: designing English for specific purposes courses for a discipline-specific context. LSP International Journal, 4 (2). pp. 37-50. ISSN 22893199

Mohamed, Nadia (2003) Merekabentuk modul pembelajaran ukur kejuruteraan(C301) berasaskan laman web. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mohamed Idris, Mohammad Talha (2006) An investigation on teaching and learning activities that suit different intelligences in an English classroom. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamed Yusof, Azean Irdawaty (2003) Pembangunan dan penilaian modul berbantukan komputer (MBK) bagi mata pelajaran Pengurusan Perniagaan (P 315) di politeknik. Masters thesis, Fakulti Teknologi Kejuruteraan.

Mohammad Noor, Mastura (2003) Penggunaan ABBM berbantukan komputer bagi subjek pemasaran di kalangan pelajar Politeknik Port Dickson. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mohammed Sani, Abdul Rahim (2003) Pengajaran dan pembelajaran : pembinaan modul pembelajaran reka bentuk struktur kayu secara interaktif. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mohd, Khairulazhar (2019) Pembangunan koswer interaktif dengan pendekatan pembelajaran masteri bagi mata pelajaran reka bentuk dan teknologi tingkatan 1. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Mohd Alias, Mas Azlina (2003) Penghasilan senarai semak bagi menilai tahap pengetahuan dan pemahaman pelajar terhadap pembelajaran berasaskan multimedia. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussien Onn.

Mohd Faiz, N. S. and Awang, H. and M., Maziana (2017) Narrowing communication gaps in teaching international students. Pertanika Journal of Social Science & Humanities , 25 (S). pp. 215-222. ISSN 01287702

Mohd Faiz, Nur Sofurah and Mamat, Norsuhaila and Mohamed, Maziana and Sulong, Muhammad Suhaimi and Burhannuddin, Mohd Faiz (2008) Perceptions and acceptance towards PBL approach: a case study on technical & vocational students. In: Paris International Conference on Education, Economy and Society 2008, 17 - 19 July 2008, Novotel Hotel Tour Eiffel, Paris.

Mohd Hanapi, Norhazlinda (2003) Penghasilan perisian modul pembelajaran kendiri bagi proses mereka bentuk pangkalan data untuk mata pelajaran pengurusan pangkalan data di Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mohd Hashim, Mohamad Hisyam (2012) Group blogs as toolkits to support learning environments in statistics subject: a qualitative case study. International Education Studies, 5 (3). pp. 199-204. ISSN 1913-9020

Mohd Hashim, Mohamad Hisyam (2006) Interaksi dalam sistem pengurusan pembelajaran : satu kajian kes. PhD thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Mohd Hashim, Mohamad Hisyam and Kasbolah, Mazni (2012) Application of Needham's five phase constructivism model in (Civil, Electrical and Mechanical) engineering subject at technical secondary school. Journal of Education and Learning, 1 (1). pp. 117-128. ISSN 1927-5250

Mohd Hassan@Abd Ghani, Mohd Shahril (2003) Penghasilan buku panduan rekabentuk pengeluaran sebagai ABBM sokongan di dalam proses pembelajaran di kalangan pelajar Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal (Pembuatan) di KUiTTHO. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mohd Jamil, Mohd Ridhuan (2007) Reka bentuk kerangka piawaian transnasional bagi program tenaga pengajar TVET. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Mohd Khozam, Nur Fazliyah (2013) Penghasilan perisian multimedia interaktif dan kesesuaiannya sebagai alat dan bahan bantu mengajar (ABBM) bagi Pelajar Pendidikan Khas Vokasional Kursus Pemasangan Motosikal. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Mohd Nazri, Daros (2003) Kajian Penggunaan Modul Pembelajaran Elektronik Mata Pelajaran Pengurusan Penyeliaan (C523) Ke Atas Pelajar-Pelajar Kursus Perkhidmatan Bangunan, POLIMAS. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussien Onn.

Mohd Nor, Mazly (2003) Penghasilan modul e-pembelajaran berkonsepkan web: Penyaliran Jalan Raya. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mohd Salleh, Berhannudin and Esa, Ahmad and Mohamed, Rosli and Kamsun, Yazid and Jono , Jayati (2000) A smart partnership programme : the computerization of a technical secondary school. In: Proceeding International Conference on Technical And Vocational Education, 21 - 23 November 2000, Institut Teknologi Tun Hussein Onn.

Mohd Sharif, Nurhidayah (2015) Teaching and learning of tertiary skills via english language programs : the perceptions of tertiary esl lecturers. In: Prosiding Persidangan Antarabangsa Kelestarian Insan 2015 (INSAN2015), 19-20 October 2015, Seremban, Negeri Sembilan.

Mohd Sharif, Nurhidayah (2015) Teaching and learning of tertiary skills via english language programs: the perceptions of tertiary ESL lecturers. In: Persidangan Antarabangsa Kelestarian Insan Kali Ke-2 2015, 19-20 Oktober 2015, Seremban, Malaysia.

Mohd Taha, Norreza (2014) Stres guru yang mengajar subjek Reka Bentuk dan Teknologi (RBT) di sekolah rendah di Kuantan. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Mohd Yusof, Mohd Fahmi (2016) Kesediaan guru sekolah menengah mengamalkan pengajaran abad ke-21. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Mohd. Hashim, Mohamad Hisyam Potensi penyelidikan kualitatif dalam Pendidikan Teknikal dan Vokasional. In: Persidangan Kebangsaan Penyelidikan dan Inovasi Dalam Pendidikan dan Latihan Teknik dan Vokasional CIE-TVT 2011, 16-17 November 2011, Pulau Pinang.

Mohd. Ismail, Haslina (2012) Kesan penggunaan peta minda dalam pembelajaran Mata Pelajaran Sejarah. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Mohd. Sarjan , Fatimah (2012) Kesan penggunaan modul pembelajaran Sains Tingkatan Dua. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Mokhtar, Nurul Syamshida (2003) Persepsi pelajar terhadap penghasilan modul pembelajaran kendiri (MPK) bagi mata pelajaran Pengajian Keusahawanan. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussien Onn.

Muhamad, Ahmad Tarmizi and Ramli, Azlan and Nordin, Anuar (2001) Persepsi pelajar sarjana pendidikan KUiTTHO semester pertama terhadap pembelajaran berasaskan web. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Muhamad Hanafi, Nurfirdawati (2002) Penghasilan dan penilaian modul pengajaran berbantukan komputer bagi mata pelajaran Teknologi Bangunan dan Bahan. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mustafa, Mohd Kamarulzaki and Othman, Muhammad Fakri and Othman, Nurul Hidayah (2005) Pembelajaran berbantukan animasi 3D untuk amali fizik. In: Seminar Ict Dalam Pendidikan Peingkat Kebangsaan 2005.

N

Nayan, Nirwani (2003) Keberkesanan penggunaan modul pembelajaran kendiri bagi tajuk akaun penamat dan kunci kira-kira mata pelajaran perakaunan awalan di Politeknik Sultan Abdul Halim Muad'zam Shah, Jitra Kedah. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ngasiman, Nurulhuda (2014) Kesan kaedah pembelajaran koperatif terhadap pencapaian pelajar dalam mata pelajaran matematik. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

O

Ong, Tze Ching (2003) Pembangunan multimedia cakera padat untuk mata pelajaran sains bahan. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussien Onn.

Ong, Sylvia Ai Ling (2003) Development and evaluation of a fibre optic web-based learning module for technology-based learners. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Othman, Aida Syariza (2003) Penghasilan modul pembelajaran kendiri pengajian Kejuruteraan Mekanikal: mekanik bagi pelajar Kejuruteraan Mekanikal, Sekolah Menengah Teknik Dato' Lela Maharaja Rembau. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussien Onn.

Othman, Hussain (2002) The ability of female lecturers in teaching engineering courses at university level: a perception of master students at Tun Hussein Onn University College of Technology. In: Seminar Kebangsaan Pendidikan Guru 2002, 19-20 Mei 2002, Alor Setar, Kedah.

Othman, Hussain and Mohd Salleh, Berhannudin and Syed Abdullah, Syed Muhammad Dawilah al-Edrus and Sulaiman , Abdullah (2008) Perlaksanaan pendekatan pembelajaran berasaskan pengalaman (PBL dan POPBL) bagi meningkatkan kemahiran insaniah pelajar. In: Seminar Kebangsaan Kemahiran Insaniah dan Kesejahteraan Sosial (SKIKS) 2008, 18-19 Ogos, 2008, Hotel Mahkota, Melaka.

Othman, Hussain and Sulaiman, Abdullah and Mohd Salleh, Berhannudin and Syed Abdullah, Syed Muhammad Dawilah al-Edrus (2009) PBL – pembangunan komuniti lestari. Penerbit UTHM. ISBN 978-983-2963-94-3

Othman, Khairul Bariyah (2003) Kriteria penilaian bagi perisian pendidikan untuk pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer : satu tinjauan di Sekolah Menengah Teknik di negeri Kedah. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Othman, Mazihah (2013) Analisis keperluan pelajar, guru dan kandungan untuk pembangunan e-bahan instruksional mata pelajaran Pengajian Kejuruteraan Elektrik Dan Elektronik tingkatan empat : satu kajian kes kualitatif. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Othman, Noor Mala (2014) Pengaruh tahap stres terhadap kepuasan kerja dalam kalangan pengajar kolej vokasional di Negeri Pahang. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Othman, Norasmah and Amiruddin, Mohd Hasril (2010) Different perspectives of learning styles from VARK model. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 7(C). ISSN 18770428

Othman, Nurhidayah (2017) Persepsi terhadap sistem pembelajaran elektronik dalam kalangan pelajar Kolej Poly-Tech Mara Batu Pahat. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

P

Paimin, A. N. and Hadgraft, R. G. and Prpic, J. K. and Alias, Maizam (2017) Learning strategies as an enabler of study success. Pertanika Journal of Social Science & Humanities , 25 (S). pp. 157-166. ISSN 01287702

Parakkasi, Jaya (2003) Penghasilan dan penilaian modul web CD dalam P&P: Penyenggaraan Jalan Raya. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussien Onn.

Pipit, Norliza and Esa, Ahmad (2017) Working satisfaction as a teacher. Psychology. pp. 47659-47660. ISSN 229-712X

Puteh, Saifullizam and Jaludin, Mohd Zairulniza and Madar, Ahmad Rizal Pembelajaran berbantu komputer: aras penguasaan kemahiran pelajar dalam penyelesaian masalah. In: Konvensyen Teknologi Pendidikan ke-18, 16-19 September 2005 , Terengganu.

R

Raharjo, Heru and Khairudin, M. and Abd Baser, Jamil (2018) The influence of problem-based learning and direct teaching on students’ learning outcomes. Jurnal Pendidikan Teknologi dan Kejuruan, 24 (1). pp. 62-71. ISSN 24772410

Rahim, Mohd Bekri and Ismail, Siti Noor Intan Dalilah and Ismail, Mohd Erfy (2018) Membangunkan laman web pengiraan beban haba. In: Pembangunan Produk dan Reka Bentuk. Siri 2 . Penerbit UTHM, pp. 64-80. ISBN 9789672110835

Rahim, Mohd Bekri and Ismail, Siti Noor Intan Dalilah and Ismail, Mohd Erfy and Kamis, Arasinah (2018) Membangunkan laman web pengiraan beban haba. In: Pembangunan Produk dan Reka Bentuk. Siri 2 . Penerbit UTHM, pp. 64-80. ISBN 9789672110835

Rahim, Mohd Bekri (2015) Pembinaan model E-portfolio pensijilan kemahiran Malaysia. PhD thesis, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Rahmat, Fairul Nizar and Abu Yazid, Fakhrurrazy and Raja Daud, Raja Noredawati and Kaulan, Kamazrul Zefrin and Mohd. Hashim, Mohamad Hisyam (2016) Multimedia for teaching and learning among trainers in TVET institution. International Journal of Vocational Education and Training Research, 2 (3). pp. 18-23. ISSN 24698180

Rahmat, Nor Rasyida (2003) Penghasilan modul pengajaran guru bagi mata pelajaran sejarah. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ramlee, Normarina (2015) Tahap stres dalam kalangan pensyarah kolej vokasional di Johor. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Rase, Rasima (2013) Kesediaan pensyarah politeknik menggunakan pendekatan m-pembelajaran dalam pengajaran dan pembelajaran di Negeri Johor. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Roddin, Rohayu and Awang, Halizah and Ab. Rahman, Azmanirah Amalan pendidikan alam sekitar dalam kalangan guru kejuruteraan. In: World Congress on Teacher Education for TVET in conjunction with World Teachers Day Celebration, 5 - 6 10 2010, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Rodzalan, Shazaitul Azreen and Mohamed Saat, Maisarah (2015) The perception of critical thinking and problem solving skill among Malaysian undergraduate students. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 172. pp. 725-732. ISSN 18770428

Roslan, Rosfuzah and Kaliparamah, Navin Kumar and Ameer Oli, Mohamed Azlan and Naim, Najihah and Marjohan, Muhammad Faheem (2016) Captain Carnival Game: game-based learning application for SPM English literature novel. In: Proceedings of The International University Carnival on e-Learning (IUCEL) 2016, 20-21 September 2016, Dewan Sultan Iskandar, UTM, Johor.

Rosli, Norlini (2004) Tinjauan kesesuaian perisian interaktif yang dibina berdasarkan papan cerita bagi topik Pengenalan Kepada Multimedia. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussien Onn.

Rosli, Rozita Halina (2001) Faktor-faktor kekangan penggunaan teknologi pendidikan dalam pengajaran dan pembelajaran di kalangan guru-guru sekolah menengah Daerah Bentong, Pahang Darul Makmur. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Rubani, Siti Nur Kamariah and Ariffin, Arihasnida and Subramaniam, Tamil Selvan and Hamzah, Norhasyimah (2017) Students’ perception using inquiry based learning in science experiment. Journal of Science and Technology, 9 (2). pp. 17-21. ISSN 26007924

Rusiman, Mohd Saifullah and Mohamad, Mahathir and Che Him, Norziha and Kamardan, Muhammad Ghazali and Othaman, Saifulnizam and Shamshuddin, Muhammad Hakim and Samah, Mansor and Aziz, Norazli (2017) The use of concrete material in teaching and learning mathematics. Journal of Engineering and Applied Sciences, 12 (8). pp. 2170-2174. ISSN 1816949X

S

S. Hashim, Sharipah Khadijah (2001) Minat, sikap dan kesediaan guru terhadap penggunaan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Sahdan, Shafizza and Masek, Alias and Zainal Abidin, Noor Atikah and Jusoh, Juliati (2018) Preliminary study: self-regulated learning procedure. In: Malaysia Technical Universities Conference on Engineering and Technology (MUCET 2017) , 6-7 December 2017, Park Royal Hotel, Penang, Malaysia.

Sahdan, Shafizza and Masek, Alias and Zainal Abidin, Noor Atikah and Jusoh, Juliati (2017) Preliminary study: self-regulated learning procedure. In: Malaysia Technical Universities Conference on Engineering and Technology (MUCET 2017), 6-7 December 2017, Park Royal Hotel, Penang, Malaysia.

Sahdan, Shafizza and Masek, Alias and Zainal Abidin, Noor Atikah and Jusoh, Juliati (2017) Preliminary study: self-regulated learning procedure. In: Malaysia Technical Universities Conference on Engineering and Technology (MUCET 2017), 6–7 December 2017, Park Royal Hotel, Penang, Malaysia.

Sahidun, Sahairil Azlan (2003) Penggunaan animasi melalui multimedia dalam pengajaran dan pembelajaran matapelajaran elektrik dan elektronik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussien Onn.

Saion, Rasidayanty and Ab. Manap, Siti Salwa and Abd Baser, Jamil (2015) Competency of integrated living skills teachers in inculcating critical thinking skill in learning and teaching process. In: Proceedings of the 1st International Conference on Character Education, 22-23 August 2015, Batam, Indonesia.

Salleh, Jidarulaila (2003) Hubungan gaya pengajaran guru dengan pencapaian akademik pelajar bagi mata pelajaran perdagangan di Sekolah Menengah Teknik Datuk Seri Mohd Zin Alor Gajah Melaka. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Sebayang, Darwin and Md Yusof, Mohammad Zainal and Hussein, Adnan The experience of the usage of electronic learning in Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn (KUiTTHO) - Malaysia. In: Proceeding of the International Conference on Information and Communication Technology, 9-10 June 2005, Jakarta, Indonesia.

Selamat, Asri and Esa, Ahmad and Mohd Salleh, Berhannudin and Mohamad, Baharom and Wan Ahmad, Wan Mohd Rashid and Mohd Zulkipli, Fuziah and Mohamad Twon Tawi, Faizal and Padil, Suhaili (2015) Kaedah pengajaran kemahiran insaniah dalam program kejuruteraan di politeknik Malaysia. Other thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Sharif, Mohd Zamri and Lee, Ming Foong (2018) Analisis tahap kesukaran bagi topik dalam Kursus Teknologi Elektrik 2 dari perspektif pelajar. Online Journal For TVET Practitioners, 3 (1). ISSN 22897410

Shaufi, Mohammad Syafiq and Lai, Chee Sern (2017) Pembangunan modul pembelajaran kendiri bagi kursus Pengujian Produk Kimpalan. In: Kajian dalam Pengajaran dan Pembelajaran. Penerbit UTHM. ISBN 9789672110286

Shuib, Azrul Hisham (2003) Penghasilan dan penilaian perisian kursus matapelajaran elektronik digit dan instrumentasi (PERISIAN CDEDI). Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussien Onn.

Sidek, Shamsiah (2012) Penggunaan media pengajaran dalam kalangan guru-guru Mata Pelajaran Geografi di Daerah Batu Pahat, Johor. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Sindiong@Mohd Sany, Kamilia (2012) Hubungan antara pengajaran mikro dengan tahap keyakinan mengajar dalam kalangan guru pelatih UTHM. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Siswanto, Waluyo Adi and Darmawan, Agung Setyo (2012) Teaching finite element method of structural line elements assisted by open source freeMat. Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology, 4 (10). pp. 1277-1286. ISSN 2040-7467

Stapah@Salleh, Mazuin (2003) Penghasilan Modul Pembelajaran Kendiri Berasaskan Komputer Mata Pelajaran Prinsip Elektrik (Topik Perintang). Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Subawi@Fendi, Irrinna Shakinah and Mohd. Ismail, Haslina and Md. Nasir, Hafiza and Hashim, Mohd Noor (2010) Program “I See You”; aplikasi pembelajaran masteri dalam matapelajaran Sains PMR di SMK (P) Temenggong Ibrahim, Batu Pahat, Johor. In: Persidangan Kebangsaan Pendidikan Kejuruteraan dan Keusahawanan 2010, 25-26 September 2010, Kota Bahru, Kelantan.

Sulaiman, Abdullah and Kadir, Hamdan and Nik Mahmood, Nik Hasna and Buntat, Yahya and Othman, Hasyamuddin (2010) Peranan PBM dalam penerapan ke terhadap budaya keusahawanan pelajar universiti awam di Malaysia. In: Persidangan Kebangsaan Pendidikan Kejuruteraan dan Keusahawanan 2010, 25-26 September 2010, Kota Bahru, Kelantan.

Sulaiman, Nurul Ain (2012) Amalan pensyarah dalam perlaksanaan pendidikan berasaskan hasil (OBE) di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Sulaiman, Shafiza Eliza (2018) Kaedah pengajaran yang diamalkan oleh tenaga pengajar di institut memandu. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Sulakah, Siti Masrah (2017) Aplikasi Padlet dalam pengajaran dan pembelajaran komponen sastera (KOMSAS). Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Suliman, Idawati (2019) Penggunaan frog-vle dalam pembelajaran dan pemudahcaraan di sekolah : perbandingan antara sekolah rendah bandar dan luar bandar daerah Kluang. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Sulong, Muhammad Suhaimi and Hajazi, Mohd Zaidi (2014) Investigation on student evaluation of teaching. In: Persidangan Penyelidikan dan Inovasi (PePIN) Peringkat Kebangsaan Kali Ke-3, 2014, 2-4 Disember 2014, Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Shah Alam.

Sulong, Sharmilla (2002) Kajian penggunaan NICENET bagi matapelajaran teknikal di kalangan pelajar sarjana pendidikan teknik dan vokasional, semester 1 sesi 2001 / 2002. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Sulong , Muhammad Suhaimi and Sahdan, Mohd Zainizan and Saim, Hashim and Mohd Tawil, Siti Nooraya and Sanudin, Rahmat and Morsin, Marlia (2007) A problem-based learning approach in teaching mask design for mosfet fabrication. In: 2nd Regional Conference On Engineering Education (RCEE 2007), Johor Bahru.

Suparman, Muhammad Ihfan (2012) Keberkesanan aplikasi interactive stamping tool and modelling package (ISTAMP) terhadap visual, auditori dan kinestatik (VAK) Pelajar KKTM Balik Pulau. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Supramaniyam, Vespanathan (2015) Penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) dalam kalangan guru-guru Mata Pelajaran Kemahiran Hidup di Sekolah Rendah Luar Bandar Negeri Johor. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Sutaji, Siti Suhaila (2015) Kesan penggunaan koswer multimedia animasi visual terhadap pencapaian pelajar dalam mata pelajaran matematik. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Syed Ali, Syed Jaafar (2014) Kompetensi guru dalam pengajaran amali teknologi pembinaan di kolej vokasional. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

T

Tahar, Mohd Salleh Teaching and learning stimulator for pressure and temperature based system. In: Konvensyen Teknologi Pendidikan ke-18, 16-19 September 2005 , Terengganu.

Tay, King Hiyang (2013) Interactive powerpoint for teachers. Penerbit UTHM. ISBN 978-9670468-31-0

Tee, Lian Yong (2002) Membina manual penerbitan CD interaktif dalam pendidikan. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Tengku Zahari , Tengku Noraisyah (2013) Impak program latihan dalam kalangan pengusaha homestay ke arah keberkesanan pembangunan program homestay di peringkat komuniti: kajian dari perspektif pengusaha. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

W

Wan Hassan, Wan Hamiza (2002) Tahap kefahaman dan kebolehan penggunaan perisian Microsoft Word dalam pembelajaran di kalangan pelajar Sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional, KUiTTHO. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Wang, Joan Yee Juen (2002) Kajian terhadap penggunaan teknologi maklumat di kalangan pensyarah Politeknik Kota Kinabalu, Sabah:ke arah penghasilan garis panduan ABM berasaskan teknologi maklumat. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Warman, Sarebah and Ab Hadi, Yusop and Esa, Ahmad (2011) Pedagogi dalam pengajaran kemahiran di Sekolah Menengah Vokasional. In: Persidangan Kebangsaan Penyelidikan dan Inovasi Dalam Pendidikan dan Latihan Teknik dan Vokasional CIE-TVT 2011, 16-17 November 2011, Pulau Pinang.

Watisin, Wazli (2017) Pelaksanaan program pembelajaran berasaskan kerja politeknik bersama industri. PhD thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Woo, Zee Keong (2003) Developing an engineering laboratory work webCD:non-destructive tests. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Y

Yasak, Zurina and Mohamad, Baharom and Esa, Ahmad and Shabuddin, Shahrizal (2009) Kaedah pengajaran berasaskan laman web terhadap pelajar Diploma Kejuruteraan Elektrik Mekatronik di politeknik. In: Persidangan Kebangsaan Pendidikan Sains dan Teknologi, 26-27 Oktober 2009, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Yasak, Zurina and Tasir, Zaidatun Cara pelajar Pendidikan Teknik dan Vokasional mempelajari kemahiran teknikal dengan menggunakan laman web (SWEB-TECH). In: Seminar Kebangsaan Pendidikan Teknik dan Vokasional (TVE06) , 9-10 Disember 2006, Johor Bahru, Johor.

Yeoh, Li Cheng (2017) Investigation of perceptual learning style of CFL learners: the case of Mandarin classes at Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM). In: Prosiding Persidangan Antarabangsa Kelestarian Insan 2017 (INSAN2017), 1– 2 November 2017, Malacca, Malaysia.

Yohanna, G. and M. Y., Jailani and M., Marlina and Ruth, J. Y. (2017) Polytechnic science lecturers’ intention to use ICT as a tool in northeast Nigeria: a smart PLS approach. Pertanika Journal of Social Sciences & Humanities, 25 (S). pp. 9-16. ISSN 01287702

Yunus, Nor Izazi (2012) Pembangunan dan keberkesanan peta konsep ke atas pencapaian mata pelajaran sejarah dalam kalangan pelajar vokasional. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Yunus, Suhairi (2001) Tahap penggunaan komputer di kalangan pelajar Sarjana Pendidikan (Teknikal) semester 1, 2 dan 3 di Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn (KUiTTHO): kearah bakal pendidik yang 'computer literate'. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Yusof, Muhamad Sujairi (2004) Aplikasi pengajaran dan pembelajaran berasaskan laman web bagi prosedur amali Perkhidmatan Bangunan (C434) di Politeknik Sultan Abdul Halim Mu'adzam Shah (POLIMAS). Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Yusof, Suhaili (2003) Kajian keberkesanan penggunaan cakera padat microsoft power point dalam proses P&P bagi subjek Perakaunan Kewangan Satu di Politeknik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Yusof, Yusmarwati and Mohamad, Mimi Mohaffyza and Zainorabidin, Adnan (2013) Teachers’ desires and challenges to perform active teaching practices. In: Proceeding of the International Conference on Social Science Research 2013, 4-6 Jun 2013, Pulau Pinang, Malaysia.

Yusof, Yusniza and Lai, Chee Sern and Lee, Ming Foong (2017) The effects of worked examples presentation on sub-cognitive loads. Advanced Science Letters, 23 (2). pp. 1073-1076. ISSN 19366612

Yusoff, Muhammad Hazri (2019) Pembangunan control system trainer sebagai alat bahan bantu mengajar (ABBM) bagi kursus control system di kolej Vokasional. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Yusoff, Rosni (2003) Penghasilan e-modul dalam pembangunan kurikulum Kajidaya Bahan di politeknik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Z

Zakaria, Leilawati (2003) Membangunkan bahan pengajaran berasaskan komputer untuk subjek sistem kenderaan di Kolej Komuniti Bukit Beruang, Melaka. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Zainol Ashaari, Muhamad Hafiz (2018) Sikap keusahawanan dalam kalangan pelajar teknologi mekanikal kolej vokasional di Lembah Klang. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Zakaria , Normah and Ali, Azita and Hamidon, Nur Izeanty and Abd Rasap, Suhaili (2018) Aplikasi peta pemikiran i-Think dalam meningkatkan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT). Online Journal For TVET Practitioners. ISSN 22897410

Zamri, Norman (2003) Pembangunan cakera padat (CD) modul pembelajaran kendiri (MPK) undang-undang kontrak bagi kegunaan pelajar Jabatan Perdagangan di Politeknik Seberang Perai. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Zarwawi, Nur Fatin Fariha (2015) Pelaksanaan pembelajaran melalui buku teks digital dalam memperkasakan pengajaran guru di sekolah. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Zulkifli, Zuriawahida (2016) Keberkesanan kaedah pembelajaran berasaskan masalah dalam meningkatkan kemahiran berfikir aras tinggi dan menyelesaikan masalah dalam kalangan pelajar. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

This list was generated on Fri Nov 27 11:00:10 2020 +08.