UTHM Institutional Repository

Items where Subject is "L Education > LB Theory and practice of education > LB1705 Education and training of teachers and administrators"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | C | E | H | J | K | L | M | N | O | Q | R | S | T | W | Y
Number of items at this level: 50.

A

Adlan, Fazida (2001) Tinjauan pengaruh latar belakang pendidikan terhadap budaya kerja dan kualiti perkhidmatan pensyarah di politeknik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ab Razak, Siti Khadijah (2013) Kesediaan bakal guru dpli terhadap mata pelajaran reka cipta untuk mengajar di sekolah menengah: kajian di UTHM. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Ab. Manap, Siti Salwa (2014) Pengajaran guru opsyen dan bukan opsyen kemahiran hidup bersepadu sekolah rendah di Batu Pahat. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Abd Samad, Noorazman and Harun, Hairuddin and Wan Ahmad, Wan Mohd Rashid and Ismail, Mohd Erfy and Mohamad, Mimi Mohaffyza and Lazim, Khairunnisa (2016) Tahap kesediaan pensyarah dalam melaksanakan pentaksiran berasaskan Kurikulum Standard Kolej Vokasional di tiga buah Kolej Vokasional Rintis, zon timur, Semenanjung Malaysia. In: Seminar Majlis Dekan-Dekan Pendidikan Universiti Awam 2016, 13-15 November 2016, Pulau Pinang, Malaysia.

Abdul Hadi, Zuraini (2001) Kepuasan kerja dan keperluan melanjutkan pelajaran di kalangan pensyarah Jabaran Perdagangan Politeknik Shah Alam : satu kajian kes. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Abdul Rashid, Nur Soleha (2012) Transformasi politeknik: kesediaan pensyarah Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah ke arah penubuhan Universiti Politeknik. In: Persidangan Kebangsaan Penyelidikan dan Inovasi Dalam Pendidikan dan LAtihan Teknikal dan Vokasional CIE-TVT 2012, 25-26 September 2012, Politeknik Nilai, Negeri Sembilan.

Adam, Azilahwati (2003) Tinjauan terhadap ciri-ciri guru pelatih ideal dalam proses pengajaran di politeknik-politeknik Malaysia. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Amir, Rusli (2001) Kesediaan pelajar Sarjana Pendidikan (Teknikal) ke arah pembentukan seorang pendidik yang cemerlang. Masters thesis, Institut Teknologi Tun Hussein Onn.

C

Che Mohamad Zahid, Nor Hartini and Muhamad Hanafi , Nurfirdawati and Puteh, Saifullizam (2017) Instructional rubrics as an alternative approach for improving practical teaching among teachers candidate. Advanced Science Letters, 23 (2). pp. 1229-1233. ISSN 19366612

Che Razali, Che Munira and Mohamad, Mimi Mohaffyza (2012) Latihan dan mentoring tenaga pengajar sijil modular kebangsaan di kolej komuniti. In: Persidangan Kebangsaan Penyelidikan dan Inovasi Dalam Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional CIE-TVT 2012, 25-26 September 2012, Politeknik Nilai, Negeri Sembilan .

E

Esa, Ahmad and Hassan, Razali and Hashim, Jamaluddin and Hadi, Mohd Yusop (2009) Cabaran pendidikan teknik dan vokasional (PTV) di Malaysia : peranan UTHM dalam melahirkan pendidik berketrampilan. In: Seminar Kebangsaan Jawatakuasa Penyelarasan Pendidikan Guru (JPPG 2009), 22-24 Disember 2009, Hotel Casuarina, Ipoh.

H

Hamat, Rosni (2001) Fungsi program persediaan kerjaya :satu kajian kes di kalangan siswazah program Sarjana Pendidikan (Teknikal) Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn (KUiTTHO), Batu Pahat, Johor. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Harun, Hasniza (2003) Tinjauan terhadap permasalahan pelajar Sarjana Pendidikan Teknik Vokasional(KUiTTHO) dalam menjalani latihan mengajar. Masters thesis, Kolej Universiti teknologi Tun Hussein Onn.

Hussin, Nor Haziah (2003) Kajian tahap profesionalisme keguruan lepasan Sarjana Pendidikan KUiTTHO di Politeknik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

J

Jemali, Mohd Ali and Esa, Ahmad and Hassan, Razali (2011) Kesediaan keterampilan sosial dalam kalangan guru-guru pelatih di Institut Pendidikan Guru (IPG) dengan budaya kerja sekolah. In: Persidangan Kebangsaan Penyelidikan dan Inovasi Dalam Pendidikan dan Latihan Teknik dan Vokasional CIE-TVT 2011, 16-17 November 2011, Pulau Pinang.

K

Knight, J. A. and Elliot , J. F. (2009) TVET teacher education: a vision beyond tradition. Journal of Technical Education and Training, 1 (1). pp. 73-83. ISSN 1985-9732

L

Leavold, Sally and Taylor, Margaret (2009) Re-conceptualising teacher education for VET practitioners: an Australian case study. Journal of Technical Education and Training, 1 (1). pp. 85-94. ISSN 1985-9732

Low, Weng Choon (2007) Pengaruh latar belakang data demografi pensyarah politeknik terhadap kepatuhan kod etika profesion keguruan. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

M

Mustapha, Syamsul Affandi (2002) Pengurusan program latihan mengajar yang sistematik dan efisyen : satu tinjauan di KUiTTHO. Masters thesis, Kolej Universiti teknologi Tun Hussein Onn.

M. I., Kinchin and M., Alias (2005) Exploiting Variations in Concept Map Morphology as a Lesson-Planning Tool for Trainee Teachers in Higher Education. Journal of In-service Education, 31 (3). pp. 569-592. ISSN 1367-4587

Mohamad, Marlina (2014) Persepsi pengetua dan guru-guru terhadap guru pelatih Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (ISMP) dan Guru Sandaran Tidak Terlatih (GSTT). In: Seminar Kebangsaan Majlis Dekan-Dekan Pendidikan IPTA 2014, 25-26 September 2014, Fakulti Pendidikan, Universiti Malaya.

Mohamad, Mimi Mohaffyza and Saud, Muhammad Sukri and Ahmad, Adnan (2009) The need in training and retraining for TVET teachers in Malaysia. Journal of Technical Education and Training, 1 (1). pp. 51-57. ISSN 1985-9732

Mohamd Saleh, Nurul Huda (2007) Perlaksanaan program latihan dalam perkhidmatan ke arah pembangunan profesional pensyarah politeknik. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Mohd Jainury, Suhartini (2003) Pemantapan penilaian prestasi guru pelatih dalam program latihan mengajar di Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn (KUiTTHO). Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mohd Nawi, Damaisari (2001) Persepsi pelajar terhadap profesion perguruan (satu tinjauan ke atas pelajar Sarjana Pendidikan Teknikal Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn (KUiTTHO). Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mohd Noor, Nazihah (2008) Kesediaan bakal pendidik teknik dan vokasional menerima penempatan yang ditetapkan. Masters thesis, Universiti Teknologi Tun Hussein Onn Malaysia.

Mohd Suhaimi, Nurul Syahada (2017) Standard guru Malaysia dalam program persediaan guru reka bentuk dan teknologi. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Mohd Yunan, Yusrizal Sufardi (2003) Set borang penilaian prestasi pensyarah. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mustafa, Mohamad Zaid and Yaccob, Mohd Khalil and Ahad, Rosnee and Abdul Razzaq, Abdul Rasid and Ahmad Rizal, Madar and Mohd Yusop, Ab. Hadi Kompetensi guru pelatih keluaran Universiti Tun Hussein Onn Malaysia terhadap proses pengajaran amali di dalam bengkel : satu tinjauan dari perspektif guru pembimbing. In: World Congress on Teacher Education for TVET in conjunction with World Teachers Day Celebration, 5 - 6 10 2010, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Mustaffa, Mohamad Zaid and Suradin, Ali and Abdul Rashid, Faizah Hani and Mohd Salleh, Kahirol and Sulaiman, Nor Lisa and Ibrahim, Badaruddin (2008) Pendekatan model Item Response Theory (IRT) dalam peperiksaan menggunakan komputer dalam kalangan pensyarah UTHM. In: Seminar Pendekatan model Item Response Theory (IRT) dalam Peperiksaan Menggunakan Komputer dalam Kalangan Pensyarah UTHM, 2008, Science University of Malaysia.

N

Nik Pa, Nik Hasnira (2001) Penghijrahan pekerja bidang teknikal ke bidang pendidikan : satu kajian kes. Masters thesis, Kolej Universiti teknologi Tun Hussein Onn.

O

Osman, Hanizah (2002) Pemantapan penilaian pembimbing dalam program latihan mengajar di Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn (KUiTTHO). Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Othman, Mazihah (2013) Analisis keperluan pelajar, guru dan kandungan untuk pembangunan e-bahan instruksional mata pelajaran Pengajian Kejuruteraan Elektrik Dan Elektronik tingkatan empat : satu kajian kes kualitatif. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Othman , Ahmad and Abdullah, Nor Hazana and Shamsudin, Alina and Sulaiman , Mohamad (2011) The Emerging Roles of Coaches in the Malaysian Dual Training System. International Education Studies, 4 (1). pp. 154-160. ISSN 1913-9020

Q

Qiding , Yu (2009) Study on establishing national standard of vocational teachers’ training in China. Journal of Technical Education and Training, 1 (1). pp. 59-66. ISSN 1985-9732

R

Ramdas @ Chelamuthu, Murugadas (2001) Penghasilan dan penilaian modul pembelajaran kadar kendiri (MPKK) bagi meningkatkan penggunaan statistik dalam penyelidikan di kalangan pensyarah Jabatan Pendidikan Teknik dan Vokasional (JPTV) KUiTTHO. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

S

S.A. Bakar, Syed Muhd Kamal and Esa, Ahmad (2012) Instrumen kemahiran generik guru pelatih pendidikan jasmani dan kesihatan Institut Pendidikan Guru Malaysia. In: Seminar Kebangsaan Majlis Dekan Pendidikan IPTA 2012, 7-9 Oktober 2012, Johor Bahru, Johor.

Said, Shabudin (2012) Tinjauan terhadap kesediaan pensyarah teknikal melaksanakan sistem Production Based Education (PBE) di IKM Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Sarip, Mohd Zaidi (2001) Persepsi pelajar sarjana terhadap subjek yang ditawarkan dalam program Sarjana Pendidikan Teknikal KUiTTHO. Masters thesis, Kolej Universiti teknologi Tun Hussein Onn.

Supian, Nazirah (2014) Keperluan program persediaan penempatan guru teknikal di kawasan pedalaman. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Suradin, Ali and Abdul Razzaq, Abdul Rashid and Ab Rahman, Azmanirah and Muhammad, Maziana and Muhammad Hanafi, Nurfirdawati and Mohd Faiz, Nor Sofurah (2011) Sikap, personaliti dan nilai kerja pelatih semasa latihan mengajar dari aspek pembimbing dan penyelia ke arah pendidikan berkualiti. Project Report. Universiti Tun Hussein Onn Malaysia. (Unpublished)

T

Tuan Mohd Yasin, Sharifah Nurulhuda and Talib, Abd Aziz and Hasan, Azman (2014) Kajian keperluan : isu dan masalah di industri bagi graduan politeknik program mekatronik. In: Persidangan Pendidikan (Penyelidikan dan Inovasi) dalam PLTV (CiE-TVET) 2014, 25-26 Ogos 2014, Mersing, Johor, Malaysia.

W

W Mohd Shaufil, W Mohd Haniff (2002) Keberkesanan latihan mengajar menurut persepsi pensyarah politeknik lepasan KUiTTHO. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

W. Ahmad, W. Mohd Rashid (2004) Teacher recognition and profesionalism. Penerbit UTHM. ISBN 978-983-2963-14-1

W. Ahmad, W. Mohd Rashid (2004) Teacher recognition and professionalism. Penerbit UTHM. ISBN 978-983-2963-14-1

Wahida Mohamed, Siti Farah (2008) Sistem mentoring dalam penyeliaan Projek Sarjana. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Wan Mokhtar, Wan Nurul Hekmah (2002) Latar belakang pendidikan pensyarah dan persepsi pelajar terhadap pensyarah dalam proses pengajaran dan pembelajaran di Politeknik Ungku Omar, Perak. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Warman, Sarebah and Ab Hadi, Mohd Yusop and Esa, Ahmad (2012) Transformasi pedagogi kemahiran di kolej vokasional. In: Persidangan Kebangsaan Penyelidikan dan Inovasi Dalam Sistem Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional CiETVET 2012, 25-26 September 2012, Politeknik Nilai, Negeri Sembilan.

Y

Yaakub, Mohd Naim and Gayondato, Theodora (2011) National policies linking TVET with economic expansion and TVET best practice. [Video]

Yusof, Yusnita (2003) Kompetensi pensyarah dalam proses pengajaran:satu kajian di Politeknik Port Dickson. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

This list was generated on Fri Nov 27 11:26:37 2020 +08.