UTHM Institutional Repository

Items where Subject is "L Education > LB Theory and practice of education > LB2361 Curriculum"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | E | F | H | I | J | K | L | M | N | O | R | S | W | Y | Z
Number of items at this level: 80.

A

A. Jalil, Noor Azyani (2012) Pembangunan kemahiran menyelesaikan masalah menerusi aktiviti kokurikulum khidmat masyarakat dalam kalangan pelajar UTHM. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

A. Samad, N.H and Idris, Mohd Safiee (2017) Co-curricular importance in secondary school. Educational Technology. pp. 47747-47751. ISSN 2229-712X

Ab Hadi, Mohd Yusop and Esa, Ahmad and Vinayagam, Yogeshwari and Yasak, Zurina (2008) Sumbangan kurikulum dan kokurikulum bagi penguasaan kemahiran generik terhadap pelajar tahun akhir UTHM. In: Persidangan Pembangunan Pelajar Peringkat Kebangsaan 2008, 22-23 Oktober 2008, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Hamid, Rawiyah (2012) Pembangunan kemahiran kerja bepasukan menerusi kokurikulum sukan bola sepak dalam kalangan pelajar UTHM. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Abdul Karim, Mohd Sharin and Esa, Ahmad and Suhaimy, Khairul Azman (2014) The effectiveness of the interactive co-curricular multimedia software according to the multiple intelligence theory in the uniform unit activities. In: Persidangan Antarabangsa Kelestarian Insan 2014. Pejabat Penerbit, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, Parit Raja, Batu Pahat, Johor Malaysia, Pejabat Penerbit, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, Parit Raja, Batu Pahat, Johor Malaysia, pp. 211-224. ISBN 978 9670 468 808

Abdullah, Fauzi (2014) Tahap kecekapan pensyarah teknologi automotif dalam melaksanakan Kurikulum Standard Kolej Vokasional di Negeri Pahang. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Abdullah, Jiwa and Abd Shukor, M. A. and Mohd Isa, K. Assessment of outcome-based electrical engineering curriculum, Faculty of Electrical and Electronic Engineering, UTHM. Penerbit UTHM.

Abdullah, Nurul Hidayah Liew and Shafii, Haryati and Seow , Ta Wee (2013) Pengetahuan dan tingkah laku murid terhadap alam sekitar: satu kajian awal. In: Persidangan Kebangsaan Geografi dan Alam Sekitar Kali Ke 4 , 5-6 Mac 2013, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Perak.

Abu Bakar , Mohd Yusoff (2013) The development of a curriculum framework for the national dual training system (NDTS) in Malaysia. PhD thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Achari, N.S and Esa, Ahmad (2017) Extra-curricular activities lead to healthy social skills among students in Malaysia. Social Science. pp. 47729-47731. ISSN 2229-712X

Ahmad, Azmi (2011) Effectiveness of learning transfer in national dual training system (NDTS). PhD thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Akmad, Seri Nian (2007) Hubungan pelajar yang menjawat jawatan tertinggi dengan pencapaian akademik. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Ankus, Tayie (2001) Ke arah memahami budaya pembelajaran pelajar-pelajar bumiputera yang mengikuti kursus kejuruteraan di KUiTTHO. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Azmi, Nur Iwani and Mohd. Hashim, Mohamad Hisyam (2012) Soft skills implementation in basic vocational education: transformation of Malaysian Education System. In: International Conference on Active Learning (ICAL 2012), 18-20 September 2012, UTeM, Melaka.

B

Baharom, N and Idris, Mohd Safiee (2017) The roles of co-curricular in promoting students human capital development. Educational Technology. pp. 47664-47666. ISSN 2229-712X

Buhari, Alunawati and Esa, Ahmad (2014) Development of teamwork skills through extra-curricular hockey among students in UTHM. In: Prosiding Seminar Kebangsaan Majlis Dekan-Dekan Pendidikan IPTA 2014, 25-26 September 2014, Universiti Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia.

Buhari, Alunawati and Esa, Ahmad (2014) Pembangunan kemahiran kerja berpasukan menerusi kokurikulum sukan hoki dalam kalangan pelajar UTHM. In: Seminar Kebangsaan Majlis Dekan-Dekan Pendidikan IPTA 2014, 25-26 September 2014, Fakulti Pendidikan, Universiti Malaya.

C

Che Abd Razak, Nohayati Sa'adah (2008) Gaya pembelajaran pelajar kejuruteraan di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

E

Edni, Ermizan (2003) Perbandingan gaya pembelajaran kinestatik terhadap pelajar kejuruteraan di Politeknik Kuching: satu tinjauan. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Elwanti, Siscka (2012) The impact from the implementation of the new curriculum for technical and vocational school in Indonesia. PhD thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Esa, Ahmad and Dolah, Nurziatul Adawiah (2013) Penerapan dan kesedaran pelajar terhadap pembangunan kemahiran penyelesaian masalah dalam Kelab Kaunseling Dan Kerjaya di UTHM. In: Prosiding Persidangan Pembangunan Pelajar Peringkat Kebangsaan, 18-20 November 2013, Johor Bahru.

Esa, Ahmad and Khalid, Kamaruddin and Warman, Sarebah and Ali, Aida Ilyani (2014) Penerapan dan kesedaran kemahiran kepimpinan menerusi kokurikulum silat dalam kalangan pelajar UTHM. In: Persidangan Kebangsaan Pembangunan Holistik Pelajar (NAHSDEC) 2014 , 8-9 Jun 2014, Bandung, Indonesia .

Esa, Ahmad and Md Yunos, Jailani and Kaprawi, Noraini (2005) Cultivating leadership skills through co-curriculum in polytechnics. In: Seminar Penyelidikan Pendidikan, 15-16 September 2005, Holiday Inn, Kuching.

Esa, Ahmad and Md Yunos, Jailani and Kaprawi, Noraini (2004) The role of co-curriculum in generating Malay civilization. In: Persidangan Antarabangsa Peradaban Melayu, 26 - 28 Februari 2004, Universiti Perguruan Sultan Idris, Perak.

Esa, Ahmad and Mohd Nor , Mohd Khir and Jusoh, Nawawi and Abd Rahman, Norashidah and Salehon, Zalinah (2015) Citra kokurikulum. Penerbit UTHM. ISBN 978-967-0764-35-1

Esa, Ahmad and Mohd Yunos , Jailani and Ab Hadi, Mohd Yusop (2002) Keperkasaan bahasa melayu dalam kurikulum pendidikan teknik dan vokasional : satu kajian kes di institusi pendidikan teknikal di Malaysia. In: Prosiding Persidangan Antarabangsa Pengajian Melayu Beijing Ke-2, 2002, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur.

Esa, Ahmad and Mohd. Yunus, Jailani and Kaprawi, Noraini (2005) Pembinaan penampilan diri wanita menerusi kokurikulum. In: Seminar wanita era baru, Pusat Pembangunan Keluarga Universiti Malaya.

Esa, Ahmad and Mustaffa , Fatimah (2012) Pendidikan jasmani mentransformasi minda keusahawanan Islam. In: World Conference on Islamic Thought & Civilization Contemporary Challenges and Realities, 11 - 12 September 2012, Kinta Riverfront Hotel and Suites, Ipoh Perak Malaysia.

Esa, Ahmad and Suhaimy, Khairul Azman (2002) Persepsi pelajar institusi pengajian tinggi terhadap peperiksaan merujuk buku. In: Persidangan Kebangsaan Penilaian Kemajuan Berasaskan Sekolah 2002 , 2002, Universiti Sains Malaysia.

Esa, Ahmad and Warman, Sarebah (2014) Penerapan dan kesedaran pelajar terhadap kemahiran komunikasi interpersonal menerusi kokurikulum Kelab Keusahawanan UTHM. In: Persidangan Kebangsaan Pembangunan Holistik Pelajar (NAHSDEC) 2014 , 8-9 Jun 2014, Bandung, Indonesia .

Esa, Ahmad and Warman, Sarebah and Ab Hadi, Mohd Yusop and Mohamed, Sharul Nizam (2001) Students' teachers' & parent's perception toward the implementation of the school to career programme: a case study. In: Prosiding International Education Conference, 2001, Kuala Lumpur.

Esa , Ahmad and Ismail, Irwan Mahazir and Yasak, Zurina and Mohamad, Baharom (2010) Nilai tambah bagi pelatih pensyarah institut pendidikan dan latihan teknik dan vokasional (pltv) menerusi kursus pengurusan kokurikulum. In: Seminar Majlis Dekan Pendidikan IPTA 2010, 2-3 Ogos 2010, Hotel Concorde, Shah Alam .

F

Feair, Mohd Asri and Esa, Ahmad (2012) Penerapan kemahiran keusahawanan menerusi kokurikulum badminton dalam kalangan pelajar UTHM. In: Prosiding Seminar Pendidikan Ijazah dalam PTV Kali Ke 2 Tahun 2012, 13 Jun 2012, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

H

Hasbollah, Md Fadzil (2002) Kaedah penulisan ilmiah yang diterima pakai pensyarah JPTV KUiTTHO. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

I

Ibrahim, Noraini (2003) Lecture assessment systems (login module and manage user module). Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ismail, Suriana (2012) Kesediaan guru terhadap pelaksanaan mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi (RBT) sekolah rendah di Malaysia. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Ismail, Zaitun (2003) Penggunaan manual pengajaran guru dalam pengajaran dan pembelajaran matematik gunaan (geometri koordinat). Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ismil, Abdull Sulaiman (2004) Penghasilan manual garis panduan pembinaan item aneka pilihan. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

J

Johar, S.H and Suhadi, N and Idris, Mohd Safiee (2017) The important of curriculum in education at secondary school. Educational Technology. pp. 47781-47783. ISSN 2229-712X

Jumelan, Juliza Ezaida (2014) Penguasaan kemahiran insaniah pelajar dalam penglibatan aktiviti kokurikulum badan beruniform di UTHM. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

K

Kusin, Siti Aminah and Esa, Ahmad (2014) Development of teamwork skills through camping activities among members Kelana Siswa Malaysia Training Group, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM). In: Seminar Kebangsaan Majlis Dekan-Dekan Pendidikan IPTA 2014, 25-26 September 2014, Universiti Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia.

Kusin, Siti Aminah and Esa, Ahmad (2014) Pembangunan kemahiran kerja berpasukan menerusi aktiviti perkhemahan dalam kalangan ahli kumpulan Latihan Kelanasiswa Malaysia, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia. In: Seminar Kebangsaan Majlis Dekan-Dekan Pendidikan IPTA 2014, 25-26 September 2014, Fakulti Pendidikan, Universiti Malaya.

L

Lasonen, Johanna (2010) Sustainable curriculum in TVET. Journal of Technical Education and Training, 2 (1). pp. 1-25. ISSN 1985-9732

Liew Abdullah, Nurul Hidayah (2015) Kajian pemboleh-pemboleh ubah yang mempengaruhi aras pengetahuan, tindakan dan kesedaran murid sekolah rendah di Johor terhadap isu alam sekitar. PhD thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

M

Madar, Ahmad Rizal and Kamaruddin , Nurul Akmar and Puteh, Saifullizam Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian pelajar dalam menguasai mata pelajaran kejuruteraan di di politeknik-politeknik Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. In: Seminar Pendidikan JPPG 2005, 2005, Pulau Pinang.

Masek , Alias and Yamin, Sulaiman and Aris, Ridzuan (2013) Students participation and facilitation in PBL tutorial session. In: 4th International Research Symposium on Problem Based Learning (IRSPBL 2013), 2-3 July 2013, Putrajaya, Malaysia.

Mohamad, Haerani and Esa, Ahmad (2013) Pembangunan modal insan holistik pelajar menerusi aktiviti kokurikulum. In: Seminar Penyelidikn Pendidikan Kebangsaan 2013, 11-12 November 2013, Pulai Pinang.

Mohamad, Nurul Haerani and Esa, Ahmad and Abd Aziz, Zalina@Aishah (2014) Holistic human capital development through co-curricular activities at polytechnic : literature review. In: Persidangan Antarabangsa Kelestarian Insan 2014. Pejabat Penerbit, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, Parit Raja, Batu Pahat, Malaysia, Pejabat Penerbit, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, Parit Raja, Batu Pahat, Johor, Malaysia, pp. 165-178. ISBN 978 9670 468 808

Mohamed, Md. Ashraf (2001) Penggunaan media elektronik dalam pembelajaran: tinjauan terhadap kemahiran penggunaan internet di kalangan pelajar Sarjana Pendidikan KUiTTHO. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mohamed Yusof, Anizam and Mohd Ali, Manisah and Mohd Salleh, Amla (2013) Pendidikan vokasional pelajar berkeperluan khas ke arah memenuhi pasaran pekerjaan. In: Proceeding of the International Conference on Social Science Research 2013, 4-6 Jun 2013, Pulau Pinang, Malaysia.

Mohammad Noor, Noorman Farid (2001) Amalan penggunaan internet di kalangan pelajar Sarjana Muda Kolej Universiti Teknologi Tun HUssein Onn (KUiTTHO). Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mohd Basir, Mohd Ali Shah and Basiron, Ismail and Othman, Eidee and Hashim, Mohd Noor (2010) Penerapan nilai keusahawanan: satu kajian kes ke atas program kemahiran tingkatan 1 (KAT 1) Di Maktab Rendah Sains Mara Batu Pahat. In: Persidangan Kebangsaan Pendidikan Kejuruteraan dan Keusahawanan 2010, 25-26 September 2010, Kota Bahru, Kelantan.

Mohd Hashim, Mohamad Hisyam and Kasbolah, Mazni (2012) Application of Needham's five phase constructivism model in (Civil, Electrical and Mechanical) engineering subject at technical secondary school. Journal of Education and Learning, 1 (1). pp. 117-128. ISSN 1927-5250

Mohd. Sarjan, Fauziah and Mohd. Sarjan, Fatimah and Ghazali, Siti Mizarina and Hashim, Mohd Noor Penglibatan guru secara aktif meningkatkan penyertaan pelajar menerusi penilaian 10 peratus markah kokurikulum melalui persatuan kemahiran hidup: tinjauan di Sekolah Menengah Kebangsaan Datin Onn Jaafar, Batu Pahat, Johor. In: World Congress on Teacher Education for TVET in conjunction with World Teachers Day Celebration, 5 - 6 10 2010, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Mustaffa, Fatimah and Jemali, Mohd Ali and Esa, Ahmad (2013) Pembentukan dan pengujian amalan pengurusan risiko sukan jurulatih Institut Pendidikan Guru Malaysia persepsi atlet. Jurnal Penyelidikan Pendidikan. ISSN 1511-6530

N

Nordin, Surina (2003) Satu kajian kes mengenai permasalahan pembelajaran pelajar tingkatan 5 kursus katering di Sekolah Menengah Teknik Tanah Merah : ke arah pembinaan modul air rebusan, sup, sos dan kuah. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Noruzaman, Ainul Haezah (2002) Perlaksanaan pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran teknikal secara "online " di kalangan pelajar Kejuruteraan Awam di KUiTTHO. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

O

Omar, Yaakub (2001) Kajian terhadap gaya pembelajaran di kalangan pelajar Politeknik Port Dickson dalam Kursus Diploma Elektronik Perhubungan. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Othman, Hussain and Mohd Salleh, Berhannudin and Abdullah, Sulaiman (2013) 5 ladders of active learning: an innovative learning steps in PBL process. In: 4th International Research Symposium on Problem Based Learning (IRSPBL 2013), 2-3 July 2013, Putrajaya, Malaysia.

R

Raja Sulaiman, Raja Mahani (2002) Tinjauan terhadap gaya pembelajaran di kalangan pelajar-pelajar semester tiga tahun 2002 Diploma Akauntansi di Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah, Kuantan, Pahang. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Rali, Nurazura (2003) Hubungan perlaksanaan kurikulum dengan kompetensi graduan Kejuruteraan Awam lepasan KUiTTHO. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ramlan, Najah (2015) Teaching approaches employed by secondary school English teachers when teaching literature component in English. In: Persidangan Antarabangsa Kelestarian Insan Kali Ke-2 2015, 19-20 Oktober 2015, Seremban, Malaysia.

Roslan, A.S.M and Rosli, M.M and Ariffin, L.M and Esa, Ahmad (2017) Why a good environment can increase student involvement for co-curriculum activities in schools? Educational Technology. pp. 47732-47733. ISSN 2229-712X

Rosli, M.M and Roslan, A.S and Idris, Mohd Safiee and Esa, Ahmad (2017) The significance of co-curricular education in school. Educational Technology. pp. 47721-47722. ISSN 2229-712X

S

Sabidin, Farhana (2002) Perlaksanaan penilaian berterusan meningkatkan pencapaian akademik pelajar : satu kajian di Politeknik Johor Bahru. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Saim, S.M.Y and Idris, Mohd Safiee (2017) Co-curriculum management practiced by principle in secondary level. Social Science. pp. 47734-47736. ISSN 2229-712X

Saparwan, Norfaezah (2015) Kerangka penelitian kesetaraan antara bidang kemahiran dan bidang akademik bagi proses APEL. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Selamat, Asri and Esa, Ahmad and Saad, Shamsaadal Sholeh (2011) Teaching and learning mathematics and science in english in primary schools in the state of Johor, Malaysia. Journal of Education. ISSN 99917-2-603-9

Shahran, Annie Azlina and Hassan, Herliana and Salbi, Jamaliah (2001) Gaya pembelajaran pelajar kursus Sarjana Muda Kejuruteraan di Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Shamsudin, Alina and Abdullah, Norhazana and Wahab, Eta and Ramlan, Rohaizan Curriculum design and delivery of MoT Education in Malaysia: enhancing national innovativeness. In: International Conference on Teaching and Learning in Higher Education 2011 (ICTLHE2011) , 21-23 November 2011, Melaka.

Simarani, Juhana (2001) Tahap kemahiran pelajar Kejuruteraan Awam Kolej Universiti Teknologi Tun Hussien Onn (KUiTTHO) Batu Pahat menggunakan komputer sebagai sumber pembelajaran. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

W

Wan Ahmad, Wan Mohd Rashid and Esa, Ahmad and Mohd. Salleh, Berhannudin and Abd Kadir, Zulida and Razali, Hairani (2009) Relationship between inservice training with students’ achievements at TVET insitutions in Malaysia. Journal of Technical Education and Training, 1 (1). pp. 95-113. ISSN 1985-9732

Wan Mohamed, Wan Azlinda (2010) Incorporating vocational skills training in tvet teacher education. In: International Conference on VTET Research and Networking, 23-24 June 2010 , The Rizqun International Hotel, Brunei Darussalam.

Watisin, Wazli and Mohd Hashim, Mohamad Hisyam (2010) Cabaran pelaksanaan program pembelajaran berasaskan kerja di Kolej Komuniti Bukit Beruang Melaka. In: World Congress on Teacher Education for TVET in conjunction with World Teachers Day Celebration, 5 - 6 10 2010, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Y

Yee , Mei Heong (2011) Hubungan antara gaya pembelajaran kolb dan bentuk gaya berfikir Sternberg dalam kalangan pelajar Fakulti Pendidikan Teknikal. Other thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Yee , Mei Heong and Md Yunos, Jailani and Hassan, Razali and Mohamad, Mimi Mohaffyza and Othman, Widad and Tee , Tze Kiong (2013) Penilaian kualiti manual pembelajaran kendiri pengintegrasian gaya pembelajaran Kolb dan kemahiran berfikir aras tinggi Marzano. In: Proceeding of the International Conference on Social Science Research 2013, 4-6 Jun 2013, Pulau Pinang, Malaysia.

Z

Zaini, Mohd Zuhaidir (2003) Laman web pembelajaran elektronik II:pembangunan dan aplikasi strategi pembelajaran. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Zaidon, Norhidayah (2013) Kesediaan pembimbing dalam pelaksanaan program pembelajaran berasaskan kerja (PBK) di Proton Holdings Berhad, Shah Alam, Selangor. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Zainal, Azrina (2004) Pengurusan masa pelajar kejuruteraan Pendididikan Jarak Jauh(PJJ) di Universiti Sains Malaysia (USM): ke arah pembinaan jadual pengurusan masa pelajar kejuruteraan secara jarak jauh. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Zakaria, Farizan (2002) Pembinaan modul sistem pengurusan masa pembelajaran harian bagi pelajar di Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn, Batu Pahat, Johor. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

This list was generated on Thu Nov 26 06:48:43 2020 +08.