UTHM Institutional Repository

Items where Subject is "L Education > LB Theory and practice of education > LB2801 School administration and organization"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | E | H | I | J | K | M | S | T | Z
Number of items at this level: 43.

A

Ab Muttalib, Siti Aida (2014) Gaya kepimpinan terhadap pemilihan strategi pengajaran dan pembelajaran. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Ab. Ghani, Amran (2001) Amalan kaedah nilaian sistem pentauliahan bagi latihan kemahiran lukisan struktur dan kejuruteraan awam tahap satu anjuran MLVK. Masters thesis, Institut Teknologi Tun Hussein Onn.

Abd Baser, Jamil and Hasan, Azman and Saidon, Rasidayanty and Abd Samad, Noorazman and Harun, Khairuddin and Zainal Abidin , Ramlan (2013) Tahap kemahiran profesional guru-guru kemahiran hidup bersepadu dalam pelaksanaan pentaksiran berasaskan sekolah (PBS). In: Seminar Kebangsaan Kali ke-4 Majlis Dekan Pendidikan IPTA 2013, 23-25 September 2013, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia.

Abdul Majid, Nurin (2012) Pembinaan kesedaran disiplin pelajar melalui pembelajaran PAFA. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Abdul Razak, Azizah (2002) Penglibatan pelajar dalam bidang kokurikulum dan hubungannya dengan pencapaian akademik pelajar : satu tinjauan ke atas pelajar diploma dan sarjana muda KUiTTHO. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Abdul Wahid, Azila and Misrun, Emmawati and Ahmad, Norhafiza (2001) Mengkaji hubungkait antara gaya kepimpinan pensyarah dan prestasi pelajar bagi kursus pengenalan komputer di Politeknik Johor Bahru. Masters thesis, Kolej Universiti teknologi Tun Hussein Onn.

Ahmad, Abd Rahman and Farley, Alan and Moonsamy, Naidoo (2012) The study of government-university relationship in Malaysian higher education system. International Education Studies, 5 (5). pp. 25-34. ISSN 1913-9020

Ahmad, Noor Afzan and Yahya, Noorhayani and Tan, May Ling (2001) Penggunaan jenis-jenis penilaian oleh pensyarah dalam pengajaran dan pembelajaran di Jabatan Kejuruteraan Awam, Politeknik Ungku Omar. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

B

Bunimin, Johar (2016) Model konsep pembangunan profesionalisme tenaga pengajar kolej vokasional Malaysia. PhD thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

E

Eh Tem, Wan Na (2013) Pengaruh iklim organisasi ke atas prestasi kerja guru di kolej vokasional. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Esa, Ahmad and Abd Jamil, Nurul Isyraf (2013) Perception of women as a leader in the technical and vocational education field. Educational Technology . ISSN 2229-712X

Esa, Ahmad and Leong, Choy Peng (2013) Women as a leader in school. International Journal of Science and Research (IJSR). ISSN ISSN (Online): 2319-7064

H

Halim, Nurul Shafinaz (2013) Menentusahkan faktor tekanan kerja guru sekolah menengah gred A daerah Batu Pahat. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Hood, Hardi Selamat (2016) Penglibatan ibubapa sebagai pengurus komite sekolah terhadap kualiti pendidikan. PhD thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

I

Ibrahim Mukhtar, Marina (2016) Penilaian pelaksanaan pentaksiran kompetensi pensijilan modular (PKPM) di sekolah menengah vokasional. PhD thesis, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Ismail, Asmelinda and Abd Hamid, Faizatul Amla and Badri, Bahariatulani (2001) Pelaksanaan sistem penilaian bestari satu tinjauan ke atas Sekolah Menengah Kebangsaan Temenggung Ibrahim, Batu Pahat, Johor dan Sekolah Menengah Kebangsaan Dato' Penggawa Barat Pontian, Johor. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ismail, Nor Mazana (2001) Hubungan di antara gaya kepimpinan ibu bapa dengan pelanggaran disiplin pelajar-pelajar tingkatan empat di Sekolah Menengah Teknik Slim River, Perak. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

J

Jusoh, Rus Ayunita (2001) Tekanan kerja di kalangan guru mata pelajaran elektif di sekolah menengah teknik:satu kajian kes. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

K

Kamdi, Nornajiha (2003) Tahap kepuasan pelajar terhadap perkhidmatan bas di Institut Pengajian Tinngi Awam. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Kotirde, Isa Yuguda (2016) The framework for the school supervision in improving teacher's teaching and learning in Nigerian secondary school educational system. PhD thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

M

Madar, Ahmad Rizal and Abd Aziz, Malyia Afzan and Mustafa, Mohamad Zaid and Buntat, Yahya (2009) Kemahiran employability di kalangan pelajar Kolej Komuniti Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. In: Seminar Kebangsaan Kemahiran Insaniah dan Kerja Sosial, 24-26 Julai 2009, Hotel Everly Melaka.

Mansor, Nurinahafiza (2012) Keberkesanan perkhidmatan Unit Psikologi, Kaunseling dan Kerjaya dalam membantu kerjaya pelajar Politeknik. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Mansor, Raziah and Esa, Ahmad (2008) Hubungan gaya kepimpinan guru besar dengan kepuasan kerja guru di tiga buah sekolah di Seremban: proposal. In: Seminar Kebangsaan Pengurusan Pendidikan (PKPGB2008), 16 Oktober 2008, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia. (Submitted)

Mansor, Raziah and Esa, Ahmad (2009) Hubungan gaya kepimpinan guru besar dengan kepuasan kerja guru di tiga buah sekolah rendah di Seremban. In: Seminar Kebangsaan Pengurusan Pendidikan (PKPGB2009), 7 Mei 2009, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Maskan, Norsyuhadah (2013) Pelaksanaan pentaksiran berasaskan sekolah (PBS) bagi Mata Pelajaran Sains di Sekolah Kebangsaan Daerah Pontian, Johor. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Mohamad, Ahmad Yusri (2002) Tinjauan terhadap amalan pengurusan masa di kalangan pelajar melayu Diploma Kejuruteraan Awam di politeknik. Masters thesis, Fakulti Teknologi Kejuruteraan.

Mohamad, Baharom and Esa, Ahmad and Ab Hadi, Mohd Yusop and Hashim, Jamaluddin and Mohamad, Mimi Mohayfiza (2009) Teori kepemimpinan fleksible sebagai alternatif kepada pencapaian cemerlang sekolah pada dekad 2020: satu model konsep. In: Seminar Kebangsaan Pengurusan Pendidikan PKPGB 2009, 7 Mei 2009, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Mohamad, Baharom and Hashim, Jamaluddin and Esa, Ahmad and Hassan, Rafiza (2008) Amalan membuat keputusan dalam kalangan guru besar. In: Seminar Kebangsaan Jawatankuasa Penyelarasan Pendidikan Guru (JPPG 2008), 13-15 December 2008, Bayview Hotel, Langkawi, Malaysia.

Mohamed, Norzahida (2013) Komitmen ibu bapa menerusi PIBG dalam membantu pencapaian akademik pelajar. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Mohd Taib, Arifah (2002) Mengkaji corak pengurusan masa:kaitannya dengan prestasi akademik dan peribadi pelajar. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mohd. Nor, Noraishah (2002) Kepuasan kerja dari aspek gaji dan bebanan kerja di kalangan guru:tinjauan di Sekolah Menengah Teknik di Kuala Terengganu. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Muhammad Said, Khaeruddin (2017) Pembangunan guru melalui latihan kurikulum 2013 di Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau. PhD thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Musta'amal @ Jamal, Aede Hatib and Mohd Arish, Ahmad Kamal (1999) Pembentukan modus operandi bagi menangani masalah budaya samseng dan salah laku sosial di sekolah : tiga sekolah sampel di dalam daerah Batu Pahat. Masters thesis, Institut Teknologi Tun Hussein Onn.

S

Saion, Rasidayanty (2014) Persepsi guru-guru kemahiran hidup bersepadu terhadap literasi pentaksiran dalam pelaksanaan pentaksiran berasaskan sekolah. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Sanif, Sazuliana (2015) Implementation of peer observation of teaching in ELT tertiary education system in Malaysia: a social-constructionism view. PhD thesis, University of Exeter, United Kingdom.

Sanudin, Rahmat and Sahdan, Mohd Zainizan and Mohd Tawil, Siti Nooraya and Sulong, Muhammad Suhaimi (2007) Implementing online assessment in electronic engineering course for undergraduate student in UTHM. In: 2nd Regional Conference on Engineering Education (RCEE 2007), 3-5 December 2007, Johor Bahru.

Sanudin, Rahmat and Sahdan, Mohd Zainizan and Mohd Tawil, Siti Nooraya and Sulong, Muhammad Suhaimi (2013) Implementing online assessment in electronic engineering course for undergraduate students in UTHM. In: 2nd Regional on Engineering Education (RCEE2007), 3-5 December 2007, Johor Bahru.

Selamat, Ab. Rahim and Mohd. Jidi, Kamarolzaman and Ab. Rahim, Hazrimah and Ab. Rahim, Hazrita (2012) Sekolah berprestasi tinggi: satu transformasi. Penerbit UTHM. ISBN 978-983-5457-69-2

Siagian, Caroline Dame (2002) Satu kajian kualitatif dalam pembinaan polisi pengecualian jam kredit suatu panduan umum untuk pelajar diploma dari politeknik yang memohon masuk secara terus ke peringkat pengajian sarjana muda di Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussien Onn.

T

Tukiran, Norazlina (2014) Literasi pentaksiran dalam kalangan calon guru teknikal di IPTA zon selatan. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Z

Zahari, Pauzi (2017) Pembangunan kerangka penyeliaan sekolah yang berkesan di Bintan Kepulauan Riau. PhD thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Zainal Abidin, Zaimilatun Laila (2001) Kepuasan kerja di kalangan guru-guru sekolah menengah teknik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Zakariah, Siti Hajar (2013) Beban tugas guru mempengaruhi penggunaan sumber teknologi pendidikan di empat buah Sekolah Menengah Teknik dan Vokasional di Johor. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

This list was generated on Wed Nov 25 11:41:06 2020 +08.