UTHM Institutional Repository

Items where Subject is "L Education > LC Special aspects of education > LC0065 Social aspects of education"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | E | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | W | Y | Z
Number of items at this level: 91.

A

Abd Rasid, Nor Hafifah (2013) Halangan personaliti dalam e-pembelajaran di politeknik : satu kajian kes kualitatif. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Abdul Halim, Nurul Anis and Ihkasan, Mohd Nor and Suhaime, Nurul Shahidah and Omar, Nurul Huda and Wan Arifin, Wan Amanina (2013) Faktor-faktor yang mempengaruhi kelestarian 5S di Kolej Vokasional. In: Conference in Education – Technical Vocational Education & Training (CiE-TVET 2013), 2-3 September 2013, Kuala Terengganu, Terengganu.

Abdul Rahim, Nur Riana (2001) Penguasaan kemahiran generic hasil dari program pengajian yang diikuti di kalangan pelajar semester akhir jurusan perdagangan di Politeknik Ungku Omar, Ipoh : satu kajian kes. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Abdul Rahman, Md Baharuddin (2002) Kepentingan pendidikan teknik dan vokasional serta kemahiran generik : kajian ke atas usahawan projek sekitar jajahan Kota Bharu dan Pasir Mas. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Abdullah, Rohaila (2002) Kefahaman pelajar institusi pengajian tinggi terhadap pemasalahan gangguan seksual : satu tinjauan di kalangan pelajar KUiTTHO. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ahmad, Abd Rahman and Mohd Adi, Mohd Nazir and Md Noor, Haris and Ng , Kim Soon and Azizan, Anim Zalina (2013) An assessment of agency theory in the context of higher education institutions. In: 2nd International Conference on Technology Management, Business and Entrepreneurship 2013 (ICTMBE 2013) , 4-5 December 2013, Melaka, Malaysia .

Ali, Mahazani (2015) Developing the knowledge-based human resources that support the implementation of the national dual training system (NDTS): evaluation of TVET teacher’s competency at MARA training institutions. PhD thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Amin, Fatimatuzzahro (2012) Kerjasama Institusi Pendidikan–Industri di Politeknik Merlimau. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Amiruddin, Mohd Hasril (2014) Keberkesanan modul asas keusahawanan bercirikan strategi pembelajaran masteri terhadap pelajar orang asli. PhD thesis, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Anwar, Nurul Farahanaa (2013) Hubungan gaya pembelajaran dengan pencapaian akademik pelajar aliran vokasional. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Awang, Roslan (2001) Perkaitan di antara status sosioekonomi keluarga dengan pencapaian akademik pelajar aliran teknikal. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Azhar, Aminuddin Afzan (2009) Kemahiran generik pelajar kejuruteraan mekanikal dalam mata pelajaran Amalan Bengkel Kejuruteraan. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Azman, Azreen Harina (2008) Penerapan kemahiran generik dalam pengajaran program pendidikan kejuruteraan di politeknik Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia (KPTM). Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Azmi, Nur Iwani and Mohd. Hashim, Mohamad Hisyam (2013) Penerapan kemahiran insaniah dalam pelaksanaan pendidikan asas vokasional: transformasi sistem pendidikan di Malaysia. In: Conference in Education – Technical Vocational Education & Training (CiE-TVET 2013), 2-3 September 2013, Kuala Terengganu, Terengganu.

B

Baharuddin, Asiana (2014) Amalan penyeliaan pensyarah pembimbing terhadap pelaksanaan latihan industri di Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah Kuantan, Pahang. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

C

Che Mat Zin, Roslidawati (2015) Modul pembangunan kemahiran generik berlandaskan origami. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

E

Esa, Ahmad (2007) Penerapan kemahiran generik menerusi kokurikulum di politeknik bagi memenuhi keperluan industri di Malaysia. Post-Doctoral thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Esa, Ahmad and Abd Aziz, Zalina@Siti Aishah and Mohamad, Haerani (2014) Integration of culinary training and islamic education at center moral rehabilitation teenager: analysis of pilot study. In: Persidangan Antarabangsa Kelestarian Insan 2014. Pejabat Penerbit, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, Parit Raja, Batu Pahat, Johor, Pejabat Penerbit, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, Parit Raja, Batu Pahat, Johor, pp. 261-277. ISBN 978 9670 468 808

Esa, Ahmad and Abd Aziz, Zalina@Siti Aishah (2015) Cooking practices in vocational rehabilitation centers probation teens in Malaysia. In: International Conference on Education, 2 - 4 Jun 2015, Universiti Brunei Darussalam..

Esa, Ahmad and Abdul Rahman, Juhaisa (2014) Tvet and strategies helping student providers into market. Journal of Education and Human Development, 3 (2). pp. 743-751. ISSN 2334-296X

Esa, Ahmad and Mohd Fadzil, Amira Sariyati (2012) Knowledge and attitudes on the value in Malaysian public training institute. In: Seminar Penyelidikan Kementerian Pengajian Tinggi 2012, 28-29 Mac 2012, Selangor.

Esa, Ahmad and Mohd Yunos , Jailani and Kaprawi, Noraini (2006) Pembangunan kemahiran generik pelajar istimewa di politeknik menerusi kegiatan kokurikulum : satu kajian kes. In: Annual Conference on Teacher Education, 06 September 2006, LeMaridan, Kota Kinabalu, Sabah.

Esa, Ahmad and Mustaffa, Fatimah (2015) Identification of the elements of risk management practices sports at the teacher education institute. In: Proceeding International Conference on Quality in Higher Educatio, 02-04 Disember 2015, Sakarya University, Turkey. 187-194.

Esa, Ahmad and Omar, Zainon (2009) Persepsi guru terhadap hubungan pihak sekolah dengan ibu bapa. In: Seminar Kebangsaan Pengurusan Pendidikan (PKPGB2009), 7 Mei 2009, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Esa, Ahmad and Padil, Suhaili and Hassan , Suria Sindhi Shariati (2015) Lecturers perception of the soft skills of engineering students in Malaysian Polytechnics. In: 2nd International Conference On Global Trends In Academic Research. Global Illuminators Publishing, Kuala Lumpur, Malaysia, Bandung, Indonesia, pp. 487-495. ISBN 978-969-9948-12-1

Esa, Ahmad and Sapon, Norsuhaila and Ibrahim, Sapon (2014) Kemahiran hands-on pelajar wanita bidang kejuruteraan elektrik di politeknik Malaysia : satu sorotan literatur. In: Prosiding International Seminar on Technical and Vocational Education 2014 (TVEIS 2014), 25 - 26 August 2014, Universiti Teknologi Malaysia.

Esa, Ahmad and Selamat, Asri and Padil, Suhaili and Jamaludin, Jaslina (2014) Applications of soft skills in engineering programme at Polytechnic Malaysia. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 140. pp. 115-120. ISSN 1877-0428

Esa, Ahmad and Selamat, Asri and Padil, Suhaili and Jamaludin, Jaslina (2013) Applications of soft skills in engineering programme at polytechnic Malaysia. In: 2nd World Conference on Psycology and Sociology (WCPS-2013), 27-29 November 2013, Brussells, Belgium.

Esa, Ahmad and Suadi, Sahila and Daud, Noraishah (2013) Persepsi pelajar terhadap program kerjaya di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia. In: Persidangan Antarabangsa dan Pertandingan Inovasi Kaunseling dan Pendidikan, 06 hingga 07 Mac 2013, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Esa, Ahmad and Suhaimy, Khairul Azman (2001) Keperluan latihan kemahiran oleh industri di institusi pendidikan teknikal : satu kajian kes di zon perindustrian Batu Pahat, Johor. In: Seminar Kebangsaan Sosio-Ekonomi dan IT , 02 hingga 04 November 2001, Holiday Villa, Alor Setar, Kedah.

Esa, Ahmad and Suhaimy, Khairul Azman (2000) Persepsi siswa/siswi terhadap kaedah merujuk buku dalam peperiksaan: satu kajian kes di Institut Teknologi Tun Hussein Onn. In: Persidangan Kebangsaan Pengajian Umum Pada Alaf Baru, 2000, UKM Bangi.

H

Hamid, Nurin Hariza (2012) Aspirasi kerjaya dalam kalangan pelajar bermasalah pendengaran di Politeknik. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Hanafi, Suhaili (2015) Kesediaan pelajar dari aspek kemahiran teknikal terhadap pembentukan kebolehkerjaan di Kolej Vokasional Wilayah Selatan. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Haruddin, Hashamiza (2004) Pengintegrasian aspek-aspek kemahiran generik dalam proses pengajaran dan pembelajaran bagi program kemahiran tinggi selaras dengan keperluan industri : satu kajian kes di Pusat Latihan Teknologi Tinggi (ADTEC) dari perspektif pengajar. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Harun, Mazlina (2002) Peluang kerjaya lepasan SPMV dalam bidang elektronik di sektor industri bagi menghasilkan carta aliran kerjaya : satu kajian di tiga buah kilang di daerah Batu Pahat, Johor. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Hasan, Azman (2012) Instrumen penilaian pembimbing dalam pelaksanaan pembelajaran berasaskan kerja pelajar di industri. PhD thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hashim, Munshi (2003) Sistem pemprosesan maklumat pelajar sekolah menengah teknik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Hussien, Atan (2000) Keseragaman persijilan kemahiran Malaysia tahap 1 (lukisan struktur dan kejuruteraan awam) di institut - institut latihan awam. Masters thesis, Institut Teknologi Tun Hussein Onn.

I

Ibrahim, Mohd Zamri (2012) Tahap penguasaan kemahiran insaniah dalam kalangan pelajar tahun akhir di Kolej Antarabangsa IKIP. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Idris, Isratun (2001) Meninjau tahap penglibatan orang dewasa dalam pendidikan teknik dan vokasional melalui kelas anjuran Bahagian Kemajuan Masyarakat (KEMAS). Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ismail, Siti Nor Ainsyah (2015) Penguasaan teknik kemahiran fasilitator dalam pelaksanaan pembelajaran berpusatkan pelajar di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

J

Jamil, Faridah (2007) Penghasilan instrumen psikometrik bagi mengukur tahap penguasaan kemahiran insaniah pelajar. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Jamlos, Mohd Effendi (2012) Faktor yang mempengaruhi enrolmen pelajar Aliran Pendidikan Teknik dan Vokasional. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

K

Kang, Sian Lee (2002) A study on the application of Nicenet for learning. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Khalid, Kamarudin (1996) Sistem penilaian kemahiran Kejuruteraan Awam anjuran Majlis Latihan Vokasional Kebangsaan. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

L

Lashari, Tahira Anwar and Alias, Maizam and Kesot, Mohd Jahaya and Akasah , Zainal Abidin (2012) The effect of integrated affective-cognitive learning approach on classroom behavioral engagement of engineering students. In: International Conference on Active Learning 2012 (ICAL 2012), 18-20 September 2012, UTeM Melaka, Malaysia.

M

M. Anthony, Elizabeth and Abdul Kadir, Zulida A road not taken: a breakthrough in English for specific purposes via problem-based learning. Journal of Technical Education and Training. ISSN 1985-9732

Mansor, Marlini (2012) Implikasi kelayakan SKM pada graduan kejuruteraan dan teknikal: perspektif stakeholders. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Mansor, Zulkifli (2008) Pelaksanaan dan penilaian kemahiran insaniah dalam mata pelajaran kokurikulum di UTHM. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Mat Aris, Siti Khairani (2012) Alihan kerjaya pekerja bidang teknikal kepada bidang pendidikan dalam kalangan pengajar MTUN. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Mat Il, Mohd Zainal (2004) Hubungan di antara status sosio ekonomi (SSE) keluarga dengan pencapaian akademik : satu kajian ke atas pelajar aliran teknikal di Sekolah Menengah Teknik Negeri Sembilan. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Md Roslan, Aira Shazwani (2019) Hubungan faktor individu dan faktor persekitaran terhadap kemahiran teknikal di Institusi German Malaysia. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Mohamad, Haerani and Esa, Ahmad (2013) Pembangunan modal insan holistik pelajar menerusi aktiviti kokurikulum. In: Seminar Penyelidikn Pendidikan Kebangsaan 2013, 11-12 November 2013, Pulai Pinang.

Mohamad Nur, Hanirah (2002) Persepsi pelajar Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik terhadap program latihan industri Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mohamed Jamal, Abidah Ainah and Esa, Ahmad and Padil, Suhaili (2015) A discussion on the risk management of outdoor education : literature review. In: 2nd International Conference On Global Trends In Academic Research. Global Illuminators Publishing, Kuala Lumpur, Malaysia, Bandung, Indonesia, pp. 131-139. ISBN 978-969-9948-12-1

Mohammed, Hadi (2017) The effects of vocational training and other correctional programmes on the reformation, rehabilitation and reintegration of offenders in Nigerian Correctional Institutions. PhD thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Mohd, Mohd Norzali and Johari, Ayob and Abdullah, Jiwa and Mohd Zaid, Amran Industries involvement in the assessment of programme learning outcomes (PLO). In: 3rd Regional Conference on Engineering Education 2010, 7-9 June 2010, Kuching, Sarawak.

Mohd Hanifa, Rafizah and Alias, Maizam and Bahrudin, Ida Aryanie and Surip, Miswan and Ibrahim, Zuraida and Roslan, Rosfuzah (2015) Framework for developing culture-based multi-modal mind games: improving social interaction skills of autistic children. Jurnal Teknologi, 75 (3). pp. 95-101. ISSN 2180-3722

Mohd Hasmi, Mohd Hazreel (2003) Tahap kesedaran pelajar tentang isu gangguan seksual dan kesannya terhadap pembelajaran. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mohd Noh, Norasyidah (2008) Penguasaan kemahiran insaniah dalam kalangan pensyarah terhadap pengurusan makmal di politeknik. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Mohd Rosli, Farhana (2013) Pembudayaan keusahawanan ke arah mempengaruhi kecenderungan menceburi bidang keusahawanan dalam kalangan bakal graduan di UTHM. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Mohd Salleh , Mohd Kamarul Afandi (2013) Pelaksanaan program kerjasama institusi-industri di Politeknik Merlimau Melaka. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Musa, Laila (2001) Persepsi pelajar Diploma Akauntansi terhadap program latihan industri : tinjauan di Politeknik Sultan Abdul Halim Mu'adzam Shah, Jitra, Kedah Darul Aman. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

N

Nasir, Noraziha (2004) Kecekapan dan keperluan pelajar Sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional dalam program latihan mengajar. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Nazeri, Nour Azira (2001) Kajian terhadap pelaksanaan "nilai murni merentasi kurikulum" di KUiTTHO : satu kajian di kalangan pensyarah Fakulti Teknologi Kejuruteraan. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ng , Kim Soon and Anwar, Juwita and Razzaly, Wahid and Ahmad, Abd Rahman (2014) Drivers of change of university and industry collaboration from the perspective of the food manufacturers: a foresight case. In: International Business Information Management Association (IBIMA 2014) , 13-14 May 2014, Valencia, Spain .

Nordin, Adzuieen (2003) Pendidikan teknik dan vokasional ke arah pendidikan bertaraf dunia : dalam konteks pengajaran dan pembelajaran. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

O

Othman, Maidatulakmal (2012) Tahap kompetensi pelajar melaksanakan kerja amamli berpandukan Domain Psikomotor Simpson. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

P

Padil, Suhaili and Esa, Ahmad (2011) Aplikasi kemahiran insaniah dalam kurikulum program kejuruteraan di politeknik. In: Seminar Pasca Ijazah 2011, 25 Oktober 2011, UTHM.

Padil, Suhaili and Esa, Ahmad and Mohamed Jamal, Abidah (2015) Soft skills construct for architecture graduate in accordance with industries requirement. In: 2nd International Conference On Global Trends In Academic Research. Global Illuminators Publishing, Kuala Lumpur Malaysia, Bandung, Indonesia, pp. 122-130. ISBN 978-969-9948-12-1

Paimin, Aini Nazura and Roger Hadgraft, G. and Kaya Prpic, J. and David Shallcross, C. and Alias, Maizam A path analysis of model of performance for Malaysian and Australian engineering undergraduates. In: Talent Management Symposium (TMS 2012) , 11-12 July 2012, Australia.

Pua, Poh Keong (2014) Tahap kemahiran insaniah dalam kalangan pelajar kejuruteraan tahun akhir di Politeknik KPM. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

R

Razak, Nor Rafidah (2008) Penerapan kemahiran insaniah melalui pembelajaran koperatif dalam mata pelajaran pengurusan kokurikulum di Fakulti Pendidikan Teknikal. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Roslan, Nor Effyza (2013) Pelaksanaan transformasi program pendidikan asas vokasional di sekolah menengah kementerian pelajaran Malaysia. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Rozali, Mohd Zulfadli and Puteh, Saifullizam (2014) Keterlibatan pelajar secara aktif dalam kokurikulum (sukan) terhadap peningkatan kemahiran generik. In: Persidangan Pendidikan (Penyelidikan dan Inovasi) dalam Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional kali ke-4 (CiE-TVET 2014), 25-26 Ogos 2014, Mersing, Johor.

S

S. S. Bakar, Shed Muhd Kamal and Esa, Ahmad and Syed Abdullah, Syed Muhammad Dawilah al-Edrus (2013) Instrumen penilaian kemahiran generik dalam kursus pendidikan jasmani dan kesihatan (PJK): satu analisis literatur. In: Persidangan Pentaksiran Pra Universiti dan Pendidiakn Tinggi 2013, 21 September 2013, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

S.A.Bakar, Syed Muhd Kamal and Esa, Ahmad and Syed Abdullah, Syed Muhamad Dawilah (2014) Generic skills evaluation instrument in the Physical and Health Education Course : Methodology research. In: Persidangan Antarabangsa Kelestarian Insan 2014. Pejabat Penerbit, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, Pejabat Penerbit, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, pp. 225-236. ISBN 978 9670 468 808

Sabiran, Nurul Esly (2002) Masalah gangguan seksual : satu tinjauan di kalangan kakitangan akademik Politeknik Port Dickson, Negeri Sembilan. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Salim, Nor Zalifah (2012) Hubungan di antara gaya pembelajaran dan kemahiran insaniah dengan pencapaian akademik pelajar. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Salleh, Bibie Sara (2002) Keberkesanan program latihan industri di kalangan pelajar Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Saringat, Mohd Zainuri (2003) Lecture assessment system (manage student attendance module and manage marks module). Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Subawi@Fendi, Irrinna Shakinah (2012) Gaya pembelajaran dalam kalangan pelajar bagi mata pelajaran sains. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Sulong, Muhammad Suhaimi and Isa, Khairunesa and Idris, Mohd Safiee and Ali, Azita and Warman, Sarebah and Esa, Ahmad (2015) Khidmat komuniti siswa UTHM: pendekatan dan pelaksanaan. In: Simposium Kebudayaan dan Kerjasama Indonesia -Malaysia (SKIMXIV 2015). Universiti Kebangsaan Malaysia, pp. 1005-1015. ISBN 9789832795346

T

Thayabarasilan, Sharma (2001) Meeting the market demand of generic skills : an analysis of generic skills acquisition among final year engineering students of KUiTTHO. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Tormudzi, Intan Nazrifa (2012) Kebolehpasaran graduan bermasalah pendengaran bidang hospitaliti dalam industri hospitaliti di Malaysia. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Tuan Omar, Tuan Rosnimawati (2012) Penguasaan kemahiran insaniah dalam kalangan pelajar pendidikan khas di Politeknik. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

W

Wan Zahari, Wan Ainaa Mardhiah (2015) Pembangunan kerangka makmal fiqh di Universiti Awam Malaysia. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Wan Zakaria, Wan Abdul Hakim (2013) Persediaan pelaksanaan learn and work assignment (LWA) dalam sesi latihan industri untuk pelajar Kejuruteraan Mekanikal di POLIMAS. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Y

Yaakob, Razali and Mahdin, Hairulnizam (2007) An integrated of individual and social learning in a co-evolutionary approach to the game of connect-four. In: First Regional Conference On Computational Science and Technologies, 29 - 30 Nov 2007, Universiti Malaysia Sabah.

Yasin, Ahmad Kassim (2001) Penilaian perlaksanaan sistem pensijilan terbuka : satu tinjauan ke atas pelajar tingkatan lima aliran teknik, Sekolah Menengah Teknik Batu Pahat, Johor. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Z

Zaib, Zairoslawanee (2014) Pemilihan kerjaya pelajar Tingkatan 6 atas di sekolah menengah kluster di Kelantan. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

This list was generated on Sun Nov 29 01:55:11 2020 +08.