Pengetahuan dan minat terhadap kerjaya keusahawanan:satu tinjauan di kalangan pelajar-pelajar bumiputera aliran kemahiran

Ahmad Zuki, Ros Eliana (2003) Pengetahuan dan minat terhadap kerjaya keusahawanan:satu tinjauan di kalangan pelajar-pelajar bumiputera aliran kemahiran. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn .

[img]PDF
7Mb

Abstract

Kajian ini adalah berkaitan dengan kerjaya keusahawanan di kalangan pelajar-pelajar bumiputera aliran kemahiran. Tujuan kajian ini diadakan adalah untuk melihat sama ada pelajar-pelajar ini mempunyai pengetahuan dan minat terhadap kerjaya keusahawanan, atau tidak. Soal selidik telah diedarkan kepada 48 orang responden, dan kursus Teknologi Kejuruteraan Awam (Bangunan) di Institut Kemahiran Mara (l1Ovf), Manjung, Perak Darul Ridzuan. Data yang diperolehi dianalisis menggunakan perisian Statistical Package For Social Science (SPSS). Hasil analisis menunjukkan nilai skor min untuk kesemua item berada pada tahap yang memuaskan. Ini membuktikan bahawa pelajar-pelajar bumiputera aliran kemahiran sememangnya mempunyai pengetahuan dan minat terhadap keIjaya keusahawanan.Walaupun mempunyai pengetahuan dan minat terhadap kerjaya keusahawanan, mereka masih kekurangan maklumat berkenaan prosedur memulakan pemiagaan serta badan atau organisasi yang memberi kemudahan dana kewangan. Oleh yang demikian, 'Pandunl Ringkas Menceburi Bidang Keusahawanan' dihasilkan untuk memberi maklumat tentang langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk memulakan sesuatu pemiagaan serta badan atau organisasi yang memberi kemudahan dana kewangan, kepada para pelajar.

Item Type:Thesis (Masters)
Subjects:H Social Sciences > HB Economic Theory
ID Code:1031
Deposited By:Ms Aryanti Ahmad
Deposited On:19 Apr 2011 11:49
Last Modified:29 Apr 2011 14:42

Repository Staff Only: item control page