Indikator guru perdagangan cemerlang dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah menengah teknik

Azali, Rohayu (2003) Indikator guru perdagangan cemerlang dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah menengah teknik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussien Onn.

[img]PDF
1340Kb

Abstract

Guru mempakan arkitek sosial yang memainkan peranan utama dalam melaksanakan proses pendidikan secara berkesan bagi melahirkan pelajar yang berkualiti. Sebagai agen pembahan tingkah laku pelajar, gum sememangnya tems memperbaiki proses pengajaran dan pembelajaran mereka sehingga mencapai tahap cemerlang. Namun demikian, ramai guru yang masih kabur di dalam menginterpretasikan istilah cemerlang ekoran daripada ketiadaan indikator khusus untuk mengukur tahap kecemerlangan guru dalam pengajaran dan pembelajaran. Kajian kuantitatif ini mempakan satu penyelidikan deskriptif untuk melihat indikator guru Perdagangan cemerlang dalam pengajaran dan pembelajaran. Kajian yang menggunakan kaedah tinjauan ini menggunakan instrumen borang soal selidik dan telah diedarkan ke lima buah sekolah menengah teknik terpilih. Sampel seramai 23 orang terdiri daripada guru-guru Perdagangan. Dapatan menunjukkan indikator guru Perdagangan cemerlang dalam pengajaran dan pembelajaran dilihat dari dua aspek iaitu personaliti dan kemahiran guru dalam pengajaran dan pembelajaran. Guru Perdagangan yang cemerlang dalam pengajaran dan pembelajaran ialah guru yang memenuhi 28 indikator guru cemerlang. Hasil daripada dapatan kajian, sebuah produk telah dibina iaitu Senarai Semak Penilaian Kendiri yang fleksibel dari aspek penggllnaan oleh pelbagai pihak.

Item Type:Thesis (Masters)
Subjects:L Education > LB Theory and practice of education > LB1024 Teaching (Principles and practice)
ID Code:1179
Deposited By:Normajihan Abd. Rahman
Deposited On:20 Apr 2011 16:34
Last Modified:29 Apr 2011 14:43

Repository Staff Only: item control page