Penerapan kemahiran berfikir aras tinggi dalam pengajaran pendidikan Islam berasaskan kaedah simulasi

Muhamad, Suhaimi (2019) Penerapan kemahiran berfikir aras tinggi dalam pengajaran pendidikan Islam berasaskan kaedah simulasi. Doctoral thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

[img]
Preview
Text
24p SUHAIMI MUHAMAD.pdf

Download (1MB) | Preview
[img] Text (Copyright Declaration)
SUHAIMI MUHAMAD COPYRIGHT DECLARATION.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (2MB) | Request a copy
[img] Text (Full Text)
SUHAIMI MUHAMAD WATERMARK.pdf
Restricted to Registered users only

Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Tujuan utama kajian ini adalah untuk meninjau sejauhmana pelaksanaan kaedah simulasi (KS) dalam proses pengajaran dan pembelajaran oleh guru Pendidikan Islam (GPI) bagi mata pelajaran Pendidikan Islam (PI) dalam bidang ibadah di kolej vokasional di Semenanjung Malaysia. Secara khususnya, objektif kajian ini menfokuskan kepada mengenal pasti tahap pengetahuan guru menggunakan kaedah simulasi sebagai kaedah pengajaran yang disarankan oleh Bahagian Perkembangan Kurikulum (BPK) Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM), seterusnya mengenal pasti kebolehan guru dalam menggunakan kaedah simulasi dalam pengajaran, penerapan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dan seterusnya menghasilkan satu garis panduan guru untuk melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran menggunakan kaedah simulasi berasaskan dapatan kajian. Responden kajian terdiri daripada guru Pendidikan Islam (GPI) yang mengajar di kolej vokasional (KV) di Semenanjung Malaysia. Dapatan ini menggunakan kaedah kuantitatif disokong dengan dapatan kajian kualitatif melalui temu bual berstruktur dan pemerhatian.. Data-data yang diperolehi telah dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif kuantitatif yang melibatkan instrumen soal selidik bagi memperolehi statistik kekerapan, peratusan, sisihan piawai dan min. Data kualitatif yang melibatkan instrumen temu bual dan pemerhatian telah dianalisis dan diinterpretasi berdasarkan kandungan rekod dan catatan. Kesahan kandungan instrumen soal selidik telah diuji oleh pensyarah penasihat dan pakar-pakar dalam bidang pembinaan item, indeks kebolehpercayaan pula telah ditentukan melalui analisis ketekalan dalaman dan cronbach. Dapatan kajian menunjukkan bahawa GPI boleh menguasai dan berkebolehan untuk menggunakan KS dalam pengajaran dan pembelajaran mereka, tetapi penerapan elemen-elemen KBAT tidak berlaku secara langsung dan ianya perlu kepada satu garis panduan untuk membantu GPI membimbing pelajar menguasai bidang pelajaran yang diajar. Berasaskan kepada dapatan ini satu cadangan garis panduan penerapan KBAT berasaskan KS dalam pengajaran dan pembelajaran guru yang dihasilkan ini diharapkan akan dapat dimanfaatkan kepada pihak Kementerian Pendidikan Malaysia ke atas kaedah pengajaran guru untuk diselaraskan pelaksanaannya di sekolah-sekolah di Malaysia.

Item Type: Thesis (Doctoral)
Subjects: L Education > LB Theory and practice of education
Divisions: Faculty of Technical and Vocational Education > Department of Vocational Education
Depositing User: Mrs. Sabarina Che Mat
Date Deposited: 05 Jul 2021 02:18
Last Modified: 05 Jul 2021 02:18
URI: http://eprints.uthm.edu.my/id/eprint/128

Actions (login required)

View Item View Item