Items where Subject is "L Education > LB Theory and practice of education"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Y | Z
Number of items at this level: 465.

A

A. Ramlee, Leni Salfarina and Rozali, Mohd Zulfadli and Yunus, Faizal Amin Nur (2022) Perkembangan motor kasar murid tahun satu sekolah rendah. ANP JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE AND HUMANITIES, 3 (1). pp. 19-23. ISSN 2773-482x

Ab Muttalib, Siti Aida (2014) Gaya kepimpinan terhadap pemilihan strategi pengajaran dan pembelajaran. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Ab Rahim, Nor Hayati (2003) Keberkesanan penggunaan on-line forum bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran untuk subjek teknikal di kalangan pelajar diploma kejuruteraan awam (Teknologi) KUiTTHO. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ab Rahman, Azmanirah (2002) Kajian kesesuian pembinaan panduan menghasilkan projek bagi pelajar Diploma Kejuruteraan Elektrik KUiTTHO dalam persekitaran latihan berasaskan komputer. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ab Rahman, Hamidah (2003) Penggunaan pembelajaran berbantukan komputer mata pelajaran asas perakaunan (H1002) bagi pelajar sijil dan diploma hotel dan katering di politeknik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ab Razak, Siti Khadijah (2013) Kesediaan bakal guru dpli terhadap mata pelajaran reka cipta untuk mengajar di sekolah menengah: kajian di UTHM. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Ab Sani, Siti Norlina (2002) Kajian bersesuaian terhadap garis panduan laman web p&p berkesan bagi pensyarah-pensyarah di Jabatan Kejuruteraan Elektrik, Politeknik Johor Bahru. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ab. Ghani, Amran (2001) Amalan kaedah nelaian sistem pentauliahan bagi latihan kemahiran lukisan struktur dan kejuruteraan awam Tahap satu anjuran MLVK. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ab. Halim, Zuraida (2003) Pengaplikasian komputer dalam proses pengajaran dan pembelajaran di kalangan guru teknikal sekolah menengah teknik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Abas, Hafizah Rina (2002) Tinjauan terhadap perlaksanaan penilaian berterusan dalam meningkatkan prestasi akademik pelajar menurut persepsi pensyarah dan pelajar semester 2, Diploma Kejuruteraan Awam, Politeknik Port Dickson. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Abbas, Zaheer (2019) The effect of performance based grant on research and development at Pakistani Public Universities. Doctoral thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Abbas @ Ahmad, Lutfiah Natrah (2007) Kerangka kerja awal jaminan kualiti latihan teknikal berterusan bagi pusat latihan di Malaysia. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Abd Azi, Siti Haziana (2001) Sikap dan persepsi pelajar Sarjana Muda Kejuruteraan Awam terhadap penggunaan komputer dalam proses pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer (CAI - CAL) di Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn (KUiTTHO). Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Abd Aziz, Mimi Suhana (2007) Rekabentuk kerangka piawaian nasional program kejurulatihan guru/pensyarah TVET: perspektif Institusi Pengajian Tinggi di Malaysia. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Malaysia.

Abd Halim, Faizatul Hafilah (2002) Penghasilan dan penilaian modul pengajaran kendiri "prosedur penubuhan syarikat sendirian berhad" dalam usaha melahirkan siswazah usahawan. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Abd Rahman, Mohd Faizal (2004) Gaya belajar pelajar tingkatan lima aliran perdagangan di lima buah sekolah menengah teknik : suatu kajian. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Abd Rahman, Rozana (2003) Penghasilan modul pembelajaran kendiri (MPK) berbantukan komputer bagi mata pelajaran perakaunan kewangan di politeknik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Abd Rahman, Yusnita (2003) Pengetahuan terhadap penyediaan rancangan perniagaan : satu tinjauan di kalangan pelajar-pelajar tahun akhir sarjana muda kejuruteraan KUiTTHO. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Abd Rasid, Nor Hafifah (2013) Halangan personaliti dalam e-pembelajaran di Jabatan Perdagangan Politeknik Premier: satu kajian kes kualitatif. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Abd Samad, Noorazman and Tuan Ahmad, Tuan Aidil and Ismail, Affero and Amiruddin, Mohd Hasril and Mohd Nor, Siti Nor Fazelah (2017) Kerangka pembelajaran berasaskan proses kerja Kurikulum Standard Kolej Vokasional (KSKV) Diploma Vokasional Malaysia. Online Journal for TVET Practitioners (OJ-TP), 7 (1). pp. 1-13. ISSN 2289-7410

Abd Samad, Noorazman and Wan Ahmad, Wan Mohd Rashid and Harun, Hairuddin and Amiruddin, Mohd Hasril and Hashim, Suhaizal and Ja’apar, Faizah binti (2018) Bahan Bantu Mengajar (BBM) dalam Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) di Sekolah Menengah Kebangsaan (SMK) Daerah Pontian. Online Journal for TVET Practitioners (Oj-TP), 3. pp. 1-10. ISSN 2289-7410

Abd Samad, Noorazman and Wan Ahmad, Wan Mohd Rashid and Lai, Cee Sern and Harun, Hairuddin and Awang, Halizah and Ismail, Affero (2017) Explanatory domain and indicator for integration public skill training institute with private training center for automotive industry trainees explanatory domain and indicator for integration public skill training Institute with private training center for automotive industry trainees. Advanced Science Letters, 23 (2). pp. 1158-1161. ISSN 1936-6612

Abd. Kadir, Noorhati (2003) Penghasilan modul pembelajaran kendiri (MPK) untuk mata pelajaran kaedah membatik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Abd. Kadir, Noorhati (2003) Penghasilan modul pembelajaran kendiri (MPK) untuk mata pelajaran kaedah membatik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Abdul Aziz, Utami Hidayah (2001) Persepsi pelajarterhadap kursus pelancongan: satu kajian kes. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Abdul Ghani, Aznida Wati (2003) Analisis pembangunan kemahiran berfikir di kalangan pelajar pendidikan teknik dan vokasional dalam proses pengajaran dan pembelajaran berbantukan modul pembelajaran kendiri mekatronik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Abdul Ghani, Noor Azimah (2001) Hubungan di antara matapelajaran program sarjana Pendidikan (Teknikal) KUiTTHO dan tahap kecekapan mengajar, graduan di Politeknik Shah Alam. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Abdul Hadi, Zuraini (2001) Kepuasan kerja dan keperluan melanjutkan pelajaran di kalangan Pensyarah Jabatan Perdagangan Politeknik Shah Alam: satu kajian kes. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Abdul Halim, Mohd Hafiz (2003) Penghasilan dan penilaian video dokumentari pendidikan (CD-ROM) pembelajaran pengorganisasian di politeknik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Abdul Halim, Muhammad Nazri (2003) Penghasilan dan penilaian video dokumentari pendidikan dalam bentuk cd-rom bagi subjek 'aspek gelagat pengguna' untuk tajuk konsumerisme bagi pelajar. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Abdul Jalil, Mohd Taufik and Mohd Yusof, Mohd Zulhilmy and Osman, Razmin (2001) Minat dan kebolehan pelajar terhadap bidang pengajian yang di ikuti: kajian kes di kalangan pelajar bidang rekabentuk industri di Politeknik Johor Baharu. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Abdul Kadir, Khairulnizan (2003) Penghasilan dan penilaian video dokumentari pelepasan diri dan rebat cukai untuk kegunaan pengajaran dan pembelajaran bagi subjek pencukaian Malaysia 1 kursus Diploma Akauntansi di Politeknik Port Dickson. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Abdul Kadir, Khairulnizan (2003) Penghasilan dan penilaian video dokumentari pelepasan diri dan rebat cukai untuk kegunaan pengajaran dan pembelajaran bagi subjek pencukaian Malaysia 1 kursus diploma akauntasi di Politeknik Port Dickson. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Abdul Latif, Abdul Mutalip (2014) Pembangunan kemahiran penyelesaian masalah berlandaskan projek origami. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Abdul Latif, Mohd Hafizi (2003) Penghasilan dan penilaian video dokumentari pendidikan dalam bentuk CD-ROM bagi subjek P1701 : pemasaran 1 bertajuk pengenalan kepada pemasaran : satu kajian di Politeknik Port Dickson. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Abdul Malik, Norfazila (2013) Penerapan ciri-ciri guru berkesan dalam proses pengajaran dan pembelajaran semasa latihan mengajar dalam kalangan Pelajar Sarjana UTHM. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Malaysia.

Abdul Manan, Munirah (2002) Pembinaan dan pengujian manual siri transparensi. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Abdul Rahim, Rohaida (2003) Pembentukan indikator pensyarah cemerlang Jabatan Kejuruteraan Awam politeknik Malaysia. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Abdul Rahman, Akmal (2003) Penghasilan dan penilaian cd pembelajaran bagi subjek pneumatik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Abdul Rahman, Muhamad Zaki (2003) Pembangunan bahan bantu pembelajaran berasaskan sistem maklumat berkomputer. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Abdul Razak, Azizah (2002) Penglibatan pelajar dalam bidang kokurikulum dan hubungannya dengan pencapaian akademik: satu tinjauan ke atas pelajar diploma dan sarjana muda KUiTTHO. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Abdul Talib, Nurul Huda (2003) Modul pembelajaran kendiri secara interaktif subjek kerja kayu di kalangan pelajar sekolah menengah teknik dan vokasional. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Abdul Wahab, Norrizah (2001) Tahap kepuasan kerja dan kecenderungan bertukar kerja di kalangan staf bukan akademik: satu kajian kes di Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn. Masters thesis, Kolej Universiti Teknolgi Tun Hussein Onn.

Abdul Wahab, Roswady (2003) Penghasilan dan penilaian modul pembelajaran kendiri AutoCAD 2D isometrik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Abdul Wahid, Azila and Ahmad, Norhafiza and Misrun, Emmawati (2001) Mengkaji hubungkit antara gaya kepimpinan pensyarah dan prestasi pelajar bagi kursus pengenalan komputer di Politeknik Johor Bahru. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Abdullah, Haryanti (2004) Kreativiti pengajaran di kalangan guru-guru teknikal : satu kajian kes Sekolah Menengah Teknik Kluang. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Abdullah, Hussin and Mohd Nor, Mohd Khir and Abdul Hamid, Mohd. Noor and Abd Rahman, Norashidah and Kasmuin, Mohd Zaheruddin and Che Pa, Faizul and Ibrahim, Abdul Haqi and Kelewon, Nor Azila (2020) Kemahiran insaniah dalam kursus kokurikulum. In: Kokurikulum dan Pembangunan Mahasiswa Holistik. Penerbit UMK, pp. 39-70. ISBN 978-967-2226-56-7

Abdullah, Noryusliza (2006) Pengagihan kursus ke IPTA berdasarkan sistem bantuan keputusan kajian kes: Universiti Teknologi Malaysia dan Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Nurhidayah Seetha (2003) Kebolehgunaan CD pembelajaran berbantu komputer bagi matapelajaran kejuruteraan bekalan air dan air sisa di Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah, Kuantan, Pahang. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Abdullah Sani, Atiqah and M. Anthony, Elizabeth (2020) Guided reading and literacy workstation towards reading motivation. In: English Language Teaching in the 21st Century. Penerbit UTHM, p. 25. ISBN 9789672975205

Abtholuddin, Fadhilah (2013) Hubungan antara efikasi kendiri dan kemahiran belajar dalam kalangan pelajar kejuruteraan. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Abu Bakar, Mohd Fauzi (2002) Kemahiran menilai maklumat web: tinjauan di kalangan Pelajar Diploma Politeknik Ungku Omar. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Abu Bakar, Mohd Yusof (2013) The development of a curriculum framework for the National Dual Training System (NDTS) in Malaysia. Doctoral thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Abu Bakar, Rosliah (2003) Kajian amalan komunikasi berkesan di antara pendidik dengan pelajar semasa proses pengajaran dan pembelajaran di politeknik-politeknik Semenanjung Malaysia dari persepsi pelajar. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Abu Bakar, Zubaidah (2003) Penghasilan kit pembelajaran bagi meningkatkan kefahaman pelajar diploma kejuruteraan awam di Politeknik Ungku Omar : subjek kejuruteraan bekalan air dan air sisa. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Abu Hassan, Norzainariah (2004) Kebolehgunaan kit pengajaran dan pembelajaran bagi meningkatkan prestasi pelajar: Satu tinjauan di KUITTHO. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Abu Hassan, Roslan (2014) Kompetensi guru bukan opsyen yang mengajar kemahiran teknikal di Kolej Vokasional Negeri Pahang. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Abu Samah, Musa (2003) Pembangunan sistem pendaftaran kursus pendidikan berterusan secara online (e-spbb). Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Abu Zakaria, Nik Reduan (2002) Normal view Kajian tahap masalah dalam pencarian maklumat : satu tinjauan di kalangan pelajar Sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional dan pembinaan laman web INCAMPNET. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Abubakar, Bashir (2016) Understanding the influence of ICT on pedagogical practices in the teaching of electronics courses in Nigerian tvet institutions. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Adam, Azilahwati (2001) Tinjauan terhadap ciri-ciri guru pelatih ideal dalam proses pengajaran di Politeknik-Politeknik Malaysia. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Adiman, Rohayah (2003) Indikator pelajar cemerlang: satu kajian di Sekolah Menengah Teknik Batu Pahat. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Adlan, Fazida (2001) Tinjauan pengaruh latar belakang pendidikan terhadap budaya kerja dan kualiti perkhidmatan pensyarah di politeknik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ahip Dionnysius, Saiting (2003) Penghasilan dan penilaian koswer manual reka bentuk sistem sesalur penyaman udara. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ahmad, Ahmad Fauzi (2014) Kepimpinan instruksional dalam peningkatan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan dalam kalangan pensyarah. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Ahmad, Azrina (2002) Pembangunan dan penilaian modul pembelajaran kadar kendiri : pembangunan kemahiran dalam penyelidikan. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ahmad, Izyani (2003) Pembangunan dan penilaian CD interaktif proses pemodelan hubungan data dalam mata pelajaran Sistem Pangkalan Data (BTI 2083) di KUiTTHO. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ahmad, Mohd Fadhli (2008) Amalan pentaksiran pengajaran dan pembelajaran di Kolej Komuniti di Negeri Johor. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Ahmad, Noor Afzan and Yahya, Noorhayani and Tan, May Ling (2001) Penggunaan jenis-jenis penilaian oleh pensyarah dalam pengajaran dan pembelajaran di Jabatan Kejuruteraan Awam, Politeknik Ungku Omar. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ahmad, Noorul Azliza (2001) Tinjauan tahap pengetahuan dan penggunaan internet bagi tujuan akademik : pelajar semester lima Jabatan Perdagangan Politeknik Ungku Omar. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ahmad, Rosida (2002) Ke arah pembangunan E-Modul pengajaran dan pembelajaran : satu tinjauan program latihan perisian blackboard5 terhadap pensyarah KUiTTHO. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ahmad, Sarawati (2004) Penghasilan transparensi berkonsepkan peta minda mata pelajaran P 420 undang-undang syarikat di politeknik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ahmad, Zanariah (2017) Pembangunan modul kelas berbalik berasaskan pembelajaran reflektif untuk politeknik premier. Doctoral thesis, Universiti Malaya.

Ahmad @ Mazlan, Nurazlen (2003) Pembangunan dan penilaian bahan pengajaran berbantu komputer bagi mata pelajaran pemasaran 1 : satu tinjauan di politeknik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ahmad @ Mazlan, Nurazlen (2003) Pembangunan dan penilaian bahan pengajaran berbantu komputer bagi mata pelajaran pemasaran 1: tinjauan di politeknik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ahmad Azzudin, Ahmad Hasmudin (2001) Membina profil pelajar berisiko: satu kajian kes terhadap pelajar kursus Sarjana Muda Pendidikan Teknik dan Vokasional di Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ahmad Zaki, Munirah (2004) Penghasilan CD interaktif Pengenalan Kepada Multimedia (CDiPKM) sebagai ABBM : kajian penggunaannya ke atas pelajar Sarjana Muda Teknologi Maklumat di Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn (KUITTHO). Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ahmad Zolkifli @ Uda, Norazwa (2003) Mengenalpasti faktor motivasi dalam mempengaruhi proses pembelajaran kendiri pelajar : tinjauan di sekolah menengah teknik persiaran brash dan lebuh catur, Ipoh Perak, Kursus Perdagangan Tingkatan 5. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Akasah, Zainal Abidin (2008) Model proses generlk pengurusan penyelenggaraan bangunan sekolah. Doctoral thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Akmad, Seri Nian (2007) Hubungan pelajar yang menjawat jawatan tertinggi dengan pencapaian akademik. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Ali, A. and Mahmod, S. (2017) Mastering soft skills in the implementation of work-based learning among community college students. SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES, 25 (S). pp. 179-190. ISSN 0128-7702

Ali, A. and Mahmod, S. (2017) Mastering soft skills in the implementation of work-based learning among community college students. Pertanika Journal of Social Sciences & Humanities, 25 (S). pp. 179-190. ISSN 0128-7702

Alias, Asmalia (2003) Membina dan menilai modul pembelajaran kendiri bagi topik kemasiapan perabot di Kolej Komuniti Segamat. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Alias, Maizam and Harrington, Ingrid and Paimin, Aini Nazura and Lai, Chee Sern and Lee, Ming Foong and Mohamed, Maziana and Wan Mohamed, Wan Azlinda (2016) Understanding current situations: facilitating inclusive education implementation. Advanced Science Letters, 22 (5-6). pp. 1677-1682. ISSN 1936-6612

Amauddin, Aida Faizura (2003) Satu kajian integrasi ICT dalam pengajaran dan pembelajaran secara penerokaan terhadap pelajar Sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional, Kolej Universiti Teknologi TUn Hussein Onn. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Amir, Nor Fairuz Hayati (2009) Hubungan antara gaya pembelajaran terhadap pencapaian akademik pelajar kejuruteraan dalam subjek berkaitan grafik kejuruteraan berkomputer. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Amir, Rusli (2001) Kesediaan pelajar sarjana pendidikan (teknikal) ke arah pembentukan seorang pendidik yang cemerlang. Masters thesis, Institut Teknologi Tun Hussein Onn.

Amir Razlan Shapawi, Mohd Ezhar (2013) Penggunaan model servqual bagi mengukur perkhidmatan pendidikan tinggi di UTHM. Doctoral thesis, Universiti Tun Hussein Malaysia.

Amiruddin, Mohd Hasril (2009) Kemudahan, sikap dan kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi (TMK) dalam kalangan guru-guru program pendidikan khas sekolah mengengah teknik di Malaysia. Masters thesis, Universiti Putra Malaysia.

Amiruddin, Mohd Hasril and Shahril, Nurhayati and Abd Samad, Noorazman (2017) Kebolehgunaan IQ stick game terhadap pelajar masalah pembelajaran dalam mata pelajaran Kemahiran Hidup. Online Journal for TVET Practitioners (OJ-TP), 7 (1). pp. 1-15. ISSN 2289-7410

Ankus, Tayie (2001) Ke arah memahami budaya pembelajaran pelajar-pelajar bumiputera yang mengikuti kursus kejuruteraan di KUiTTHO. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Antonisamy, Dorries (2002) Pembinaan dan penilaian program rekabentuk rasuk keluli (PRRK) sebagai alat kognitif dalam pembelajaran rekabentuk struktur di kalangan pelajar Diploma Kejuruteraan Awam KUiTTHO. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Anual, Siti Nurhafizah (2014) Persepsi pelajar terhadap perbezaan kemudahan prasarana dalam membantu pembudayaan sains dan teknologi pelajar di Kolej Vokasional Zon Selatan. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Anuar Haron, Mohd Khairul (2003) Penghasilan bahan pembelajaran berasaskan interaktif CD-ROM bagi mata pelajaran hidraulik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ariffin, Rosalinda (2007) Persepsi tenaga pengajar bidang hospitaliti di politeknik terhadap keperluan dan kesan program latihan ke arah pembangunan profesionalisme. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Arifin, Afifah (2013) Kesediaan masyarakat dalam pembangunan program homestay. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Arifin, Nor Amanina Izyan (2013) Pelaksanaan outcomes based education (OBE) dalam kalangan pensyarah di Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Assin, Mizan Kamalina (2013) Amalan penggunaan modul pengajaran berasaskan modul multimedia interaktif (MMI) dalam Pendidikan Teknik Dan Vokasional (PTV). Masters thesis, Universiti Tun Hussein Malaysia.

Awadz @ Hussin, Hafidah (2003) Mengenal pasti masalah pemahaman dan hubungannya dengan latar belakang matematik, gaya pembelajaran, motivasi dan minat pelajar terhadap bab pengawalan kos makanan di Sekolah Menengah Teknik (ERT) Rembau : satu kajian kes. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Awang, Aklimima and Md. Isa, Anis Shabirah and Abu Bakar, Siti Farizah (2001) Tinjauan ke atas tanggapan pelajar diploma kejuruteraan mekanikal terhadap kes meniru di dalam peperiksaan di Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Awang@Faudzi, Ruslina (2003) Penghasilan video pembelajaran (CD-ROM) bagi subjek pemasaran 1 di Politeknik Kota Bahru. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Azali, Rohayu (2003) Indikator guru perdagangan cemerlang dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah menengah teknik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Azid, Nurulwahida and Hashim, Ridzuan and Tee, Tze Kiong and Yee, Mei Heong (2020) Malaysia and China students’ feedback on the implementation of critical thinking pedagogy: a case study. International Journal of Advanced Science and Technology, 29 (3). pp. 227-237.

Aziz, Fauziah (2002) Penilaian awal perisian multimedia interaktif bertajuk kekuatan dan kestabilan binaan di salah sebuah sekolah rendah di Parit Raja, Johor. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Aziz, Siti Mardziah (2013) Kesediaan guru sekolah menengah agama terhaap penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) dalam pengajaran dan pembelajaran. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Azmi, Mohd Zamri and M. Anthony, Elizabeth (2020) The use of 'Check Pronunciation' & "Talking Tom' application in a Malaysian ESL classroom. In: English Language Teaching in the 21st Century. Penerbit UTHM, p. 105. ISBN 9789672975205

B

Badrun, Muhammad Kamal Ariffin (2002) Penghasilan manual garis panduan dan format rancangan mengajar (semester) berbantukan komputer. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Baharin, Mohd Norbi (2003) Kebolehgunaan pembelajaran berbantu komputer untuk mata pelajaran sistem elektronik 1 di politeknik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Bariman, Norhafzan (2003) Pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran proses tuangan menggunakan media pengajaran berasaskan komputer. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Basarahim, Bazlina (2008) Kemahiran menvisualisasiruang dalam kalangan pelajar pendidikan khas (cacat pendengaran) politeknik Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Buyung, Mohd Reduan (2013) Kerangka rekabentuk Carta Selak Rangkaian Berintegrasi Teori Gagne Sembilan Peristiwa Pembelajaran. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

C

Che Abd Razak, Nohayati Sa’adah (2008) Gaya pembelajaran pelajar kejuruteraan di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Che Engku Husin, Engku Intan Norazlin (2001) Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi pembelajaran pelajar-pelajar Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik di Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Che Idris, Muhammad Sani (2003) Penggunaan transparensi sebagai alat bantu mengajar oleh pensyarah dalam mata pelajaran P315 pengurusan perniagaan bagi pelajar-pelajar perdagangan di politeknik Sultan Ahmad Shah. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Che Ilias, Izyan Mumtaz (2013) Pelaksanaan pengajaran pensyarah tiada kelayakan Ikhtisas Pendidikan. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Malaysia.

Che Radzi, Muhammad Firdaus (2008) Tahap kematangan e-pembelajaran: satu kajian di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM). Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Chidozie, Chinedu Caleb (2019) A tve curriculum framework for sustainability literacy. Doctoral thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Chong, Fung Yen (2001) Ke arah memahami budaya pembelajaran pelajar-pelajar cina yang mengikuti kursus kejuruteraan di KUiTTHO. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

D

Dagang, Mohd Yusoff (2016) Amalan kreativiti pengajaran guru pendidikan islam di sekolah-sekolah negeri Johor. Doctoral thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Daros, Mohd Nazri (2003) Kajian penggunaan modul pembelajaran elektronik mata pelajaran pengurusan penyeliaan (C523) ke atas pelajar-pelajar kursus perkhidmatan bangunan, POLIMAS. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Deep, Sadia (2018) The role of problem-based learning in developing communication conflict resolving skills among selected non-government organisations in Pakistan. Doctoral thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Dwee, Chiew Yen (2017) Teacher beliefs and practices in communicative language competence towards the development of an autonomous learning model. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

E

Edni, Ermizam (2003) Perbandingan gaya pembelajaran kinestatik terhadap pelajar kejuruteraan di Politeknik Kuching: satu tinjauan. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Esa, Ahmad and Abd. Aziz, Z. S.A.A. and Mohd Salleh, B. and Mohamad,, N. H. (2017) Integrating vocational training in culinary arts and Islamic studies at juvenile rehabilitation centres: Malaysian experience. Journal of Technical Education and Training (JTET), 9 (1). pp. 100-112. ISSN 2229-8932

F

Fathil, Nor Fathimah (2004) Kajian perbandingan dari aspek program di Institut Latihan Perindustrian (ILP) dan Akademi Binaan Malaysia (ABM): satu kajian kes. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Fauzi, Siti Nor (2003) Kajian kesesuaian terhadap pembinaan modul pembelajaran kendiri(MPK) sistem wang dan bank (MSWB) di kalangan pelajar semester satu diploma perakaunan di Politeknik Kota Bahru. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Foo, Jyy Wei (2002) Investigating the use of an online classroom in understanding the learning process of KUiTTHO students. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Fuad, Noor Faznyzahuda (2003) Pembangunan bahan pengajaran: modul pembelajaran berbantukan komputer bagi mata pelajaran penjana AT dan AU di Kolej Komuniti Bandar Darulaman, Jitra, Kedah. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

G

Gindan, Sylvester (2001) Kajian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan bahan media elektronik dalam pengajaran dan pembelajaran di KUiTTHO. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Goel, Petrus Julini (2003) Pembangunan bahan pengajaran : modul pengajaran berbantu komputer bagi mata pelajaran elektrik di politeknik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Goh, Clarence Kok Leon (2003) A research on the effectiveness of the "english class teacher" software for improving the standardsof english amongst first and second year electrical engineering students at Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

H

Hadi, Sapinah (2008) Kajian terhadap jenis dan format program latihan dalam program pembangunan profesionalisme di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Hadi, Sapinah (2008) Kajian terhadap jenis dan format program latihan dalam program pembangunan profesionalisme di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Halim, Nurul Shafinaz (2013) Menentusahkan faktor tekanan kerja guru sekolah menengah Gred A Daerah Batu Pahat. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Hamat, Rosni (2001) Fungsi program persediaan kerjaya : satu kajian kes di kalangan Siswazah Program Sarjana Pendidikan (Teknikal) Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn (KUiTTHO), Batu Pahat, Johor. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Hamdan, Hasri (2003) Kebolehgunaan pembelajaran berbantu komputer bagi mata pelajaran sistem elektronik 2 untuk pelajar politeknik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Hamdan, Nuraffefa (2017) Keberkesanan manual pembelajaran kendiri (MPK) Kemahiran berfikir aras tinggi (KBAT) dalam proses pengajaran dan pembelajaran dalam kalangan pelajar politeknik. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Hamin, Farhana (2014) Electronic problem based learning (ePBL) sebagai medium bagi memudahcarakan pembelajaran pemindahan ilmu dalam kalangan pelajar UTHM. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Hamzah, Anafiah (2002) Tinjauan ke atas persepsi pensyarah terhadap pendidikan secara online di KUiTTHO /. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Hamzah, Muhammad Rafie (2003) Penghasilan dan penilaian CD modul pembelajaran kenderi (MPK) sistem catatan bergu untuk mata pelajaran perakaunan awalan (P 1105) di Politeknik Seberang Perai. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Harun, Farahiyah Murni (2013) Keyakinan diri pelajar Diploma Pendidikan Lepasan Ijazah di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia terhadap ICT. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Harun, Hairuddin and Mat Mom, Siti Khadijah (2014) Leadership development and sustainable leadership among TVET student. Journal of Management Policies and Practices, 2 (2). pp. 27-38. ISSN 2333-6048

Harun, Hasniza (2003) Tinjauan terhadap permasalahan pelajar sarjana pendidikan teknik vokasional(KUiTTHO) dalam menjalani latihan mengajar. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Harun, Mohd Mohadir (2001) Apakah jurang digital menghasilkan pelajar berisiko? (tinjauan ke atas pelajar diploma kejuruteraan mekanikal (DWA) tahun satu dan dua, dan pensyarah Jabatan Kejuruteraan Mekanikal di KUiTTHO. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Harun, Norwani (2001) Cabaran penggunaan teknologi maklumat di kalangan pensyarah: satu kajian kes di KUiTTHO. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Harun, Zulhazri (2002) Pembangunan sistem maklumat program latihan mengajar berasaskan web : satu kajian di KUiTTHO. Masters thesis, Koiej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Hasan, Haris Fadillah (2007) Kesan penggunaan perisian multimedia di kalangan pelajar teknikal yang berbeza gaya kognitif field independent (FI) dan field dependent (FD). Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Hasan, Haris Fadillah (2007) Kesan penggunaan perisian multimedia di kalangan pelajar teknikal yang berbeza gaya kognitif field independent (FI) dan field dependent (FD). Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Hasbollah, Md. Fadzil (2002) Kaedah penulisan ilmiah yang diterima pakai pensyarah JPTV KUiTTHO. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Hasbullah, Amilia (2012) Kajian penilaian prestasi komiti sekolah dalam pengurusan fasiliti di sekolah dasar di Kabupaten Batubara, Indonesia. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Hashim, Hasmaini (2003) Pembangunan bahan pembelajaran: modul pembelajaran berasaskan komputer bagi keperluan mata pelajaran litar AU di kolej komuniti. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Hashim, Mohd Hafiz (2001) Satu tinjauan keberkesanan faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi pelajar sarjana muda (lukisan kejuruteraan) di Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Hashim, Noor Azlina (2002) Kesesuaian penggunaan perisian pendidikan berbentuk CD ROM dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Hassan, Mohd Shabri (2003) Penghasilan dan penilaian video dokumentari pendidikan bagi subjek pencukaian Malaysia 2 : satu kajian di politeknik-politeknik Malaysia yang terpilih. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Hassan, Nur Farha (2020) Kerangka konsep pembelajaran aktif berasaskan teknologi (PABT) bagi Pelajar TVET Jurusan Kejuruteraan di Universiti Teknikal. Doctoral thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Hassan, Razali (2008) How do learners respond to computer based learning material which has been designed to suit their particular learning style. Doctoral thesis, University of Warwick.

Husain, Salmiah (2003) Persepsi pelajar terhadap aspek-apek penempatan di asrama dan hubungan dengan pencapaian akademik pelajar: satu tinjauan ke atas Sekolah Menengah Teknik Pasir Mas. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Husin @ Che Hamat, Mohd Azian (2004) Penghasilan dan penilaian modul pemetaan minda dalam subjek Undang-undang Syarikat (P420) di politeknik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Hussain, Harison (2004) Analisis keupayaan pembelajaran maya dan realiti (sistem pneumatik) di kalangan Pelajar Pendidikan Teknik dan Vokasional. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Hussaini, Iliyasu (2017) The effect of using technology task based approach on english language achievement among primary four school students in Nigeria. Doctoral thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Hussin, Nor Haziah (2003) Kajian tahap profesionalisme keguruan lepasan sarjana pendidikan KUiTTHO: penilaian kendiri. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

I

Iberahim, Hasmah (2014) Pengaruh faktor persekitaran terhadap kecemerlangan akademik pelajar fakulti kejuruteraan mekanikal dan pembuatan serta pelajar Fakulti Kejuruteraan Elektrik di UTHM. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Ibrahim, Ariffuddin (2001) Tinjauan terhadap kemahiran belajar di kalangan pelajar ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik KUiTTHO kesannya terhadap prestasi akademik pelajar. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ibrahim, Ihfasuziella (2012) Pembangunan model caj ruang bagi pengurusan ruang akademik yang optimum di Institusi Pengajian Tinggi, Malaysia. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Ibrahim, Mohamad Shahril (2003) Penghasilan modul pembelajaran interaktif berkonsepkan multimedia bagi mata pelajaran AutoCAD 3D Modelling. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ibrahim, N. and Esa, Ahmad and Syed Iskandar, S. H. I. and Ahmad Jaafar, A. Z. (2017) The effects of intelligent development and personality development in communications oral skills. Elixir Educational Technology, 107. pp. 47039-47040. ISSN 2229-712X

Ibrahim, Noraini (2003) Lecture assessment system (login module and manage user module). Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ibrahim, Noraini (2003) Lecture assessment systems (login module and manage user module). Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ibrahim, Zalinda (2001) Aplikasi penggunaan komputer sebagai alat bantu mengajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran di kalangan pensyarah-pensyarah Sarjana Pendidikan Teknikal, KUiTTHO. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ibrahim @ Ab. Rahman, Hasbullah (2001) Kajian terhadap kemahiran berfikir dan gaya pembelajaran dikalangan Pelajar Diploma Kejuruteraan Mekanikal Tahun 2 Sesi 2001/2002 di KUiTTHO. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ibrahim Mukhtar, Marina (2003) Penghasilan album elektronik untuk subjek penyenggaraan kerja kayu dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ihkasan, Mohd Nor (2005) Pembangunan staf untuk pengintegrasian e-pembelajaran di politeknik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ilias, Mohd Rahimman and Esa, Ahmad (2017) Children's psychology development. Elixir Psychology, 107. pp. 46924-46925. ISSN 2229-712X

Ishak, Isfa Kamal (2002) Pembangunan templat laman web interaktif untuk pensyarah politeknik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ishak, Izlin Zuriani (2002) Kualiti pensyarah Politeknik Lepasan Sarjana Pendidikan Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn (KUiTTHO). Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ishak, Quyrul Zeta (2002) Penggunaan blackboards dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengguna blackboards dalam proses pengajaran dan pembelajaran di kalangan pelajar sarjana semester 3, sarjana pendidikan teknik dan vokasional, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn: satu kajian kes. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ismail, Affero and Hassan, Razali and Masek, Alias and Nordin, Abdul Sukor and Jalani, Noor Hisham (2017) The exploratory and confirmatory factor analysis for supervisory input support as the determinant of effective supervision in technology and engineering education. The Social Sciences, 12 (3). pp. 495-501. ISSN 1818-5800

Ismail, Affero and Nasir, Suriana and Hassan, Razali and Masek, Alias (2015) Investigating the roles of supervisory working alliance as mediator for overall supervision effective using structural equation modeling. Advanced Science Letters, 21. pp. 1-5. ISSN 1936-6612

Ismail, Affero and Zainal Abiddin, Norhasni (2014) Issues and challenges of technical and vocational education and training in Malaysia towards human capital development. Middle-East Journal of Scientific Research 19 (Innovation Challenges in Multidiciplinary Research & Practice), 19. pp. 7-11. ISSN 1990-9233

Ismail, Affero and Zainal Abiddin, Norhasni and Hassan, Razali and Ro’is, Ihsan (2014) The profound of students’ supervision practice in higher education to enhance student development. Higher Education Studies, 4 (4). pp. 1-6. ISSN 1925-4741

Ismail, Affero and Zainal Abiddin, Norhasni and Suwirta, Andi (2016) Developing effective workforce via industrial based project supervision: a case in Malaysian technical and vocational education and training institutions. EDUCARE: International Journal for Educational Studies, 8 (2). pp. 159-168. ISSN 1979-7877

Ismail, Asmelinda and Badri, Bahariatulaini and Abd. Hamid, Faizatul Amla (2001) Pelaksanaan sistem penilaian bestari satu tinjauan ke atas Sekolah Menengah Kebangsaan Temenggung Ibrahim, Batu Pahat, Johor dan Sekolah Menengah Kebangsaan Dato' Penggawa Barat Pontian, Johor. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ismail, Erina (2001) Kesan pengetahuan dan kemahiran pengajaran berasaskan WEB terhadap persepsi kualiti pengajaran di kalangan pensyarah. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ismail, Irwan Mahazir (2015) Pembangunan dan pengujian prototaip pembelajaran mobile berasaskan prestasi (MOBICAD) dalam kursus reka bentuk berbantu komputer (CAD). Doctoral thesis, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Ismail, Isrulhasrita (2002) Tinjauan kesan penggunaan pakej pengajaran multimedia ke atas sikap pelajar terhadap proses pembelajaran di politeknik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ismail, Mahanom (2003) Membina dan menilai kesesuaian modul pembelajaran kendiri untuk pelajar diploma pengajian perniagaan semester 6 di Politeknik Ungku Omar bagi matapelajaran prinsip dan amalan insurans. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ismail, Mohamad Shukri (2016) Gaya pembelajaran dan kemahiran berfikir aras tinggi dalam kalangan pelajar teknikal. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Ismail, Mohd Erfy and Ismail, Irwan Mahazir and Razali, Nizamuddin (2017) Video animation as teaching aid for engineering drawing course in Malaysia vocational college. International Journal of Trend in Research and Development, 4 (5). ISSN 2394-9333

Ismail, Mohd Fazlikhaisunizam (2008) Model kognitif visual pelajar teknkal melalui perisian animasi grafik. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Ismail, Muhamad Azlin (2003) Pembangunan dan pengujian modul pembelajaran kendiri dalam bentuk cakera padat berinteraktif (sistem digit dan instrumentasi). Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ismail, Muhd. Nazmi (2002) Kajian persekitaran di sebuah kolej universiti terhadap keselesaan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ismail, Nor Hayati (2003) Satu tinjauan terhadap tahap pengetahuan guru-guru teknikal di tiga buah sekolah teknik tentang pembinaan item subjektif. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ismail, Nor Mazana (2001) Hubungan di antara gaya kepimpinan ibu bapa dengan pelanggaran disiplin pelajar-pelajar tingkatan empat di Sekolah Menengah Teknik Slim River, Perak. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ismail, Nor Zarini (2001) Penggunaan komputer di kalangan pelajar luar bandar : kajian kes : Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Ismail. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ismail, Norhayati (2002) Kajian kemahiran pelajar sarjana pendidikan teknik dan vokasional semester 3 KUiTTHO membangunkan courseware pendidikan dari segi teknologi dan teori pedagogi. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ismail, Rosmaria (2003) Penentuan tahap kesediaan pelajar terhadap pembelajaran maya. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ismail, Zaitun (2003) Penggunaan manual pengajaran guru dalam pengajaran dan pembelajaran matematik gunaan (Geometri Koordinat). Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ismil, Abdull Sulaiman (2004) Penghasilan manual garis panduan pembinaan item aneka pilihan. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

J

Jaafar, Muhammad Nazri (2013) Kemahiran berfikir kritis dalam kalangan pelajar kejuruteraan di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Malaysia.

Jamak, Zulkarnain (2003) Penggunaan simulator sebagai penjana kemahiran asas kimpalan di kalangan pelajar kejuruteraan mekanikal. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Jamaludin, Jamaliah (2014) Kesediaan guru kolej vokasional dalam pengajaran amali teknologi elektronik di Negeri Pahang. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Jamaludin, Khatijah (2003) Penghasilan modul pembelajaran kendiri (MPK) bagi mata pelajaran litar AU untuk pelajar Sijil Teknologi Elektrik, di Kolej Komuniti. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Jamaludin, Khatijah (2003) Penghasilan modul pembelajaran kendiri (MPK) bagi mata pelajaran litar AU untuk pelajar Sijil Teknologi Elektrik, di Kolej Komuniti. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Jamari, Suzilla and Abdul Samad, Nurzarina (2020) Public service announcement : a way to develop students' speaking skills. In: English Language Teaching in the 21st Century. Penerbit UTHM, pp. 38-46. ISBN 9789672975205

Jamian, Yuhani (2003) Latihan mengajar: keberkesanannya terhadap pelajar diploma kejuruteraan serta pendidikan di KUiTTHO (Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn) menurut persepsi pelajar. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Jamil, Norhayati (2004) Ketrampilan teknikal dan generik pekerja lepasan Sijil Kemahiran Malaysia di industri mampu menjana k-workers mengikut perspektif pengurus industri. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Jasman, Kamal (2014) Kesan pembelajaran berasaskan masalah terhadap motivasi pelajar dalam mata pelajaran kemahiran hidup. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Jasni, Nur Farrah Azwa (2003) Penghasilan modul pembelajaran kendiri berbentuk CD interaktif subjek undang-undang syarikat di politeknik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Jusoh, Rus Ayunita (2001) Tekanan kerja di kalangan guru mata pelajaran elektif di sekolah menengah teknik: satu kajian kes. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Jusoh@Mamat, Aizam (2014) Persepsi pelajar terhadap aktiviti origami berkumpulan dalam pembentukan kemahiran kerja berpasukan. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

K

Kamarudin, Harith Azidin (2014) Impak penggunaan multimedia dalam pengajaran topik isometrik terhadap pencapaian dan motivasi pelajar tingkatan 2. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Kamdi, Nornajiha (2003) Tahap kepuasan pelajar terhadap perkhidmatan bas di institusi pengajian tinggi awam. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Kamsi, Rozi (2002) Satu sintesis terhadap reka bentuk dokumen kawalan kualiti dalam pengajaran dan pembelajaran di KUiTTHO. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Kevin Akeu, Francisca (2003) Kajian mengenai pembangunan dan penilaian format manual pengajaran dan pembelajaran dalam CD-interaktif bagi pelajar kejuruteraan elektrik di politeknik-politeknik Malaysia. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Khalid, Hasmawi (2003) Kesesuaian modul pembelajaran elektronik matapelajaran teknologi pembuatan perabot (DTC 3202) di kalangan pelajar Diploma Kejuruteraan Awam, KUiTTHO. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Khalid, Mohd Saiful Nizam (2003) Penghasilan dan penilaian video dokumentari pendidikan bagi subjek audit dan penyiasatan (P512) di Politeknik Sultan Abdul Halim Mu'adzam Shah, Jitra, Kedah. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Khalid, Noorhidayah (2020) Pembelajaran Berasaskan Masalah (PBM) melalui penguasaan kemahiran teknikal dan kemahiran generik bagi mata pelajaran Pengajian Kejuruteraan Awam (PKA). Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Khalid, Noorhidayah (2020) Pembelajaran Berasaskan Masalah (PBM) melalui penguasaan kemahiran teknikal dan kemahiran generik bagi mata pelajaran Pengajian Kejuruteraan Awam (PKA). Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Khamis, Fakhruddin (2003) Kepentingan portal pendidikan bagi pengajaran dan Pembelajaran Elektronik Di Kalangan Pelajar Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik di Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn (KUiTTHO). Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Khamis, Senin (2019) Amalan pentaksiran untuk pembelajaran guru-guru sekolah kluster kecemerlangan sekolah rendah zon selatan. Doctoral thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Khoo, Poh Teng (2017) Persepsi pelajar terhadap penggunaan koswer multimedia mata pelajaran sains tingkatan tiga. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Kodiron, Hadijah (2003) Pembinaan alat bahan bantu mengajar (ABBM) berbantukan komputer bagi mata pelajaran pengurusan perniagaan. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

L

Lai, C.S. and Mohamad, M. M. and Lee, M.F. and Mohd Salleh, K. and Sulaiman, N.L. and Rosli, D.I. and Chang, W.V.S. (2017) Prevalence of cyberbullying among students in Malaysian higher learning institutions. Advanced Science Letters, 23 (2). pp. 781-784. ISSN 1936-6612

Lai, Chee Sern (2003) Pembangunan dan penilaian e-modul interaktif cakera padat bagi mata pelajaran kejuruteraan pegeluaran. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Lai, Chee Sern and Mohamad, Mimi Mohaffyza and Lee, Ming Foong and Mohd Salleh, Kahirol and Sulaiman, Nor Lisa and Rosli, D’oria Islamiah and Chang, Wilson Vui Seng (2016) Cyberbullying among youth in Malaysia. Malaysia Journal of Youth Studies, 15. ISSN 2180-1649

Lai, Lenny Mei La (2008) Pengaruh motivasi dalam kreativiti pelajar kejuruteraan UTHM. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Lee, Ming Foong and Muhtar, N.S. and Lai, C.S. (2018) Green practice knowledge profiling among the technical and vocational education masters programme students. Journal of Physics: Conference Series, 1049 (1). pp. 1-7. ISSN 1742-6596

Lian, Ai Chen (2002) Merekabentuk, menilai kesesuaian dan mengkaji keberkesanan modul pengajaran kendiri (MPK). Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Lim, Johnson Soon Chong (2003) Penghasilan modul pembelajaran interaktif bagi pengautomatan industri. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Lim, Yeong Chyng (2007) Hubungan antara penyeliaan pengajaran, kesediaan mengajar dan profesionalisme guru di kalangan guru teknikal. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Liman, Siti Juliana (2003) Pembangunan CD ROM interaktif bagi mata pelajaran fisiologi perubatan di KUiTTHO. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Low, Weng Choon (2007) Pengaruh latar belakang data demografi pensyarah politeknik terhadap kepatuhan kod etika profesion keguruan. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

M

Mad, Norazila (2003) Pembinaan modul soalan-soalan latihan berjawapan bagi mata pelajaran mekanik tanah. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Main, Aspalilla (2003) Pembinaan modul pendekatan perancangan pengajaran berkesan kemahiran hidup bersepadu tingkatan 1. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Marjuki, Julia (2002) Transparensi sebagai pakej pengajaran: kajian terhadap kesesuaian penggunaan panduan ringkas di Jabatan Kejuruteraan Elektrik Politeknik Johor Bahru. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Masek, Alias (2012) The effects of problem based learning on knowledge acquisition, critical thinking, and intrinsic motivation of electrical engineering students. Doctoral thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Maskin, Masliza (2004) Peningkatan tahap pendidikan pensyarah dalam kerjaya: satu tinjauan di politeknik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Masri, Masidah (2003) Pembangunan dan penilaian alat bahan bantu mengajar (ABBM) berbantukan komputer bagi mata pelajaran pengurusan perniagaan. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Masro, Norawati (2003) Kualiti pengalaman pembelajaran pelajar-pelajar Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik di Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn (KUiTTHO) dari aspek pembelajaran kognitif, psikomotor dan afektif. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mat, Rohana (2002) Pembangunan manual pengajaran dan pembelajaran berbantukan teknologi maklumat dan komunikasi ICA Nicenet. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mat Ali, Asrudin (2003) Pembangunan prototaip modul pengajaran dan pembelajaran berbantu komputer bagi mata pelajaran mekanik pepejal (tegasan dan terikan). Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mat Ali, Mazrul Hisyam (2003) Penghasilan dan penilaian cakera pad at video dokumentari pendidikan mesin suntikan plastik bagi subjek kejuruteraan pengeluaran di Politeknik Sultan Abdul Halim Mu'adzam Shah, Jitra, kedah. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mat Hashim, Noriza (2004) Kajian rekabentuk dan susunatur perabot dan peralatan makmal perpaipan - satu cadangan. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mat Isa, Mohd Nizam (2002) Persepsi pensyarah tentang program perkembangan staf (PPS) di Politeknik Sultan Abdul Halim Mu'adzam Shah (POLIMAS). Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mat Nor, Nor Hayati (2001) Persepsi pelajar, guru dan pihak pengurusan sekolah terhadap perlaksanaan program sijil kemahiran satu tinjauan di dua buah sekolah teknik di Negeri Johor. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mat Puzi, Azuyaria (2004) Penghasilan modul berasaskan multimedia bagi mata pelajaran perdagangan di sekolah menengah teknik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mat Seman, Mhd Azmin (2003) Penilaian kesesuaian MPK yang dihasilkan bagi mata pelajaran undang-undang binaan (C 532) bagi topik perubahan/pindaan kerja terhadap pelajar semester enam kursus diploma ukur bahan politeknik Kota Bahru. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mat Taib, Noor Hayati (2003) Penghasilan modul pembelajaran kendiri berasaskan cakera pad at dalam pengajaran dan pembelajaran bagi subjek teknologi bahan 1 (J 3022) kursus kejuruteraan mekanikal. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Md Omar, Noor Hafiza (2018) Pembangunan CD interaktif pengajaran dan pembelajaran bagi mata pelajaran kemahiran hidup bersepadu tingkatan 2. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Md Yunos, Norliana (2011) Kesan pembelajaran koperatif terhadap pencapaian pendidikan alam sekitar dalam kalangan pelajar sekolah menengah rendah. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Malaysia.

Md Yusof, Ramlah @ Ayu (2007) Penerapan unsur-unsur patriotisme melalui pengajaran dan pembelajaran dalam kalangan pensyarah politekniK. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Md. Adnan, Admawati (2001) Cover image Normal view MARC view ISBD view Tinjauan keatas pola nilai, kepercayaan dan motivasi yang dihayati oleh pelajar KUiTTHO : satu kajian kes ke atas pelajar semester pertama program diploma kejuruteraan sesi 2001/2002 di Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Md. Diah, Noorasmahwati (2008) Penguasaan kemahiran komunikasi dalam kalangan pelajar kejuruteraan di politeknik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Md. Zahari @ Che Hussin, Noorafzarini (2003) Penghasilan dan penilaian modul pembelajaran kendiri pelepasan diri dan rebet cukai: satu kajian kes. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mh Busra, Mohd Azmi (2003) Penghasilan dan penilaian modul pengajaran kendiri pencukaian perkongsian di Politeknik Port Dickson. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Miskam, Siti Norizan (2003) Panduan penulisan objektif eksplisit dalam perancangan pengajaran bagi guru-guru pelatih pengurusan perniagaan dan perakaunan. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Misnan, Nur Iliza (2003) Penghasilan dan penilaian kesesuaian borang penilaian kokurikulum di sebuah politeknik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mohamad, Ahmad Yusri (2002) Tinjauan terhadap amalan pengurusan masa di kalangan Pelajar Melayu Diploma Kejuruteraan Awam Di Politeknik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mohamad, Hazilah (2004) Penghasilan modul pembelajaran berkomputer (MPB) "air bekalan: proses pembersihan air" bagi Pelajar Kejuruteraan Awam di KUiTTHO. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mohamad, M. M. and Sulaiman, N. L. and Sern, L. C. and Mohd Salleh, K. (2015) Measuring gender equality in technical and vocational education and training. Journal of Advanced Research Design, 12 (1). pp. 13-20. ISSN 2289-7984

Mohamad, Mimi Mohaffyza (2013) Learning styles and academic achievement among building construction students. Doctoral thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamad, Mimi Mohaffyza and Abu Bakar, Nabilah and Sulaiman, Nor Lisa and Mohd Salleh, Kahirol and Lai, Che Sern (2015) Applying standard competency assessment in vocational teaching practices. Asian Social Science, 11 (24). ISSN 1911-2017

Mohamad, Mimi Mohaffyza and Adai, Simah and Ahmad, Adnan (2016) Kemahiran keusahawanan pelatih wanita kursus rekaan fesyen pakaian di institut latihan kemahiran. Jurnal Pemikir Pendidikan, 7. pp. 137-151. ISSN 1985-3637

Mohamad, Mimi Mohaffyza and Yee, Mei Heong and Tee, Tze Kiong Conceptions of learning through learning styles and cognitive dimension in vocational education. Journal of Technical Education and Training (JTET), 6 (1). pp. 32-41. ISSN 2229-8932

Mohamad, Norliana (2007) Hubungan antara beban tugas dengan keresahan guru sekolah menengah teknik di Johor. Masters thesis, Fakulti Pendidikan Teknikal.

Mohamad, Siti Khatijah (2008) Hubungan antara jenis bahan bacaan dengan gaya pembelajaran pelajar sekolah menengah teknlk. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Mohamad @ Mohd Nor, Aryuziyanti (2004) Penggunaan ABBM dalam proses pengajaran dan pembelajaran lukisan kejuruteraan: satu kajian kes di Politeknik Port Dickson. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mohamad Noor, Mastura (2003) Penggunaan ABBM berbantukan komputer bagi subjek pemasaran di kalangan pelajar Politeknik Port Dickson. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mohamad Sari, N. and Esa, Ahmad (2017) Factors affecting students participation in extra-curricular. Elixir Psychology, 107. pp. 46960-46962. ISSN 2229-712X

Mohamd Saleh, Nurul Huda (2007) Perlaksanaan program latihan dalam perkhidmatan ke arah pembangunan profesional pensyarah politeknik. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Mohamed, Abd. Rasyid (2018) Peranan pedagogi dan atribut persembahan video sebagai bahan bantu pengajaran didaktik bagi pemasangan dan pendawaian elektrik di kolej vokasional. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Mohamed, Huzairi (2003) Penggunaan simulasi CD interaktif dalam pembelajaran dan pengajaran amali sistem pemasangan dan pendawaian domestik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mohamed, Maziana (2003) Pembangunan dan penilaian e-modul bagi topik struktur binaan tangga subjek teknologi bahan dan binaan. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mohamed, Md. Ashraf (2001) Penggunaan media elektronik dalam pembelajaran: tinjauan terhadap kemahiran penggunaan internet di kalangan pelajar sarjana pendidikan KUiTTHO. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mohamed, Nadia (2003) Merekabentuk modul pembelajaran ukur kejuruteraan (C301) berasaskan laman web. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mohamed, Norbaini (2003) Persepsi pelajar ijazah sarjana muda kejuruteraan di KUiTTHO terhadap jadualwaktu di luar wakil rasmi : satu tinjauan. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mohamed, Siti Farah Wahida (2008) Kemahiran menilai maklumat web: tinjauan di kalangan Pelajar Diploma Politeknik Ungku Omar. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mohamed Hakke, Emy Satira Azrin (2004) Pembangunan persembahan elektronik berasaskan klip video dalam melaksanakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mohamed Piah, Norliza (2002) Penyediaan dan penilaian modul asas rakaman video sebagai alat bahan bantu mengajar. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mohamed Yunus, Nur Hidayah (2020) Pengekalan dan kejayaan pelajar kejuruteraan di rangkaian Universiti Teknikal Malaysia : satu kajian kes. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Mohamed Yusof, Azean Irdawaty (2003) Pembangunan dan penilaian modul berbantukan komputer(mbk) bagi mata pelajaran pengurusan perniagaan (P 315) di politeknik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mohamed Zan, Noorul Padzilah and Shaharuddin, Hazila and Razali @ Ali, Linawati (2001) Persepsi para pensyarah terhadap peranan kepimpinan pengajaran ketua jabatan dalam mempengaruhi prestasi pencapaian akademik para pelajar satu kajian. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mohammad Noor, Noorman Farid (2001) Amalan penggunaan internet di kalangan pelajar sarjana Muda Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn (KUiTTHO). Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mohammed, Hadi (2017) The effect of using technology task based Approach on english language achievement among Primary four school students in Nigeria. Doctoral thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Mohammed Idris, Mohammad Talha (2006) An investigation on teaching and learning activities that suit different intelligences in an english classroom. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohammed Khalid, Sulaiman (2001) Korelasi antara kekerapan penggunaan teknologi di kalangan pensyarah dan tenaga pengajar kejuruteraan terhadap pencapaian pelajar bumiputra yang berisiko di KUiTHHO. Masters thesis, Institut Teknologi Tun Hussein Onn.

Mohammed Sani, Abdul Rahim (2003) Pengajaran dan pembelajaran: pembinaan modul pembelajaran reka bentuk struktur kayu Secara interaktif. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mohammed Sani, Abdul Rahim (2003) Pengajaran dan pembelajaran: pembinaan modul pembelajaran reka bentuk struktur kayu secara interaktif. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mohd @ Basri, Masreta (2001) Kajian Kaedah Pengajaran & Pembelajaran Melalui Teknologi Maklumat & Multimedia: Kes meninjau tahap penguasaan pensyarah dan penerimaan pelajar di Politeknik Shah Alam. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mohd Affandi, Haryanti (2009) Ketekunan, kreativiti dan inovasidi kalangan pelajar UTHM. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Alias, Mas Azlina (2003) Penghasilan senarai semak bagi menilai tahap pengetahuan dan pemahaman pelajar terhadap pembelajaran berasaskan multimedia. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mohd Alwi, Nor Shazlyn (2002) Pembinaan skala d a n penentuan tahap pemikiran visual pelajar tahun satu diploma kejuruteraan mekanikal KUiTTHO menggunakan set modul soalan matematik berkaitan trigonometri dan bulatan. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mohd Amin, Aiza Shairyna and Ariffin, Asiah and Md Jahid, Norliza (2001) Kemampuan motivasi luaran dalam membantu kecemerlangan akademik pelajar: kajian kes terhadap pelajar tahun tiga Ijazah Sarjana Muda Sains Kejuruteraan Awam dengan CPA 3.00 di KUiTTHO. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mohd Ariffin, Juliana (2001) Penggunaan internet dan multimedia dalam proses pengajaran di kalangan pensyarah: satu tinjauan di Politeknik Shah Alam. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mohd Faiz, Nur Sofurah (2014) Internationalisation as mutual adjustment in the learning and teaching experiences of international students and academic staff: a case study in a Malaysian Technical University Setting. Doctoral thesis, University of South Australia.

Mohd Faroqe, Syafizwan Nizam (2003) Cabaran-cabaran kemajuan kerjaya wanita menurut persepsi pelajar Sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional di Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn /. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mohd Hanapi, Norhazlinda (2003) Penghasilan perisian modul pembelajaran kendiri bagi proses mereka bentuk pangkalan data untuk mata pelajaran pengurusan pangkalan data di Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mohd Hassan @ Abd Ghani, Mohd Shahril (2003) Penghasilan buku panduan rekabentuk pengeluaran sebagai ABBM sokongan di dalam proses pembelajaran di Kalangan Pelajar Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal (Pembuatan) di KUiTTHO. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mohd Jainury, Suhartini (2003) Pemantapan penilaian prestasi guru pelatih dalam program latihan mengajar 01 Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn (KUiTTHO). Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mohd Jamil, Mohd Ridhuan (2007) Reka bentuk kerangka piawalan transnasional bagi program tenaga pengajar TVET. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Mohd Khozam, Nur Fazliyah (2013) Penghasilan perisian multimedia interakteraktif dan kesesuaiannya sebagai alat dan Bahan Bantu Mengajar (ABBM) bagi Pelajar Pendidikan Khas Vokasional Kursus Pemasangan Motosikal. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Malaysia.

Mohd Nawi, Damaisari and Mat Noor, Noorhaneyza and Aktar Mohamed, Norzaiti (2001) Persepsi pelajar terhadap profesion perguruan ( satu tinjauan ke atas Pelajar Sarjana Pendidikan Teknikal Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn ( KUiTTHO ) ). Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mohd Nor, Mazly (2003) Penghasilan modul e-pembelajaran berkonsepkan web: penyaliran jalan raya. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mohd Nor, Mohd Ridzuan (2017) Amalan penggunaan pendekatan konstruktivisme dalam pengajaran guru prinsip perakaunan. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Mohd Nor, Nor Suriani (2003) Pembangunan media tayang (video) dalam prosedur ujikaji makmal bagi matapelajaran kejuruteraan jalanraya dan pengangkutan (BKA 4061) di Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mohd Sabri, Nur Hafizah (2013) Perlaksanaan prinsip lean dalam pendidikan. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Malaysia.

Mohd Sahap, Noorziawati (2003) Keberkesanan penggunaan cd-i dalam mata pelajaran teknologi konkrit (CI004) sebagai alat bahan bantu mengajar (ABBM). Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mohd Salleh, Azlini (2001) Tahap kemahiran menggunakan perisian perakaunan sebagat persedtaan ke alam pekerjaan: satu tinjauan terhadap pelajar-pelajar diploma akauntansi di Politeknik Port Dickson. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mohd Taib, Arifah (2001) Mengkaji corak pengurusan masa: kaitannya dengan prestasi akademik dan peribadi pelajar. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mohd Yunan, Yusrizal Sufardi (2003) Set borang penilaian prestasi pensyarah politeknik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mohd Yusof, Mohd Fahmi (2016) Kesediaan guru sekolah menengah mengamalkan pengajaran abad ke-21. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Mohd. Hashim, Mohamad Hisyam (2006) Interaksi dalam sistem pengurusan pembelajaran: satu kajian kes. Doctoral thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Mohd. Noor, Mohd. Safirul (2002) Kajian ke atas sikap pelajar dan pensyarah terhadap amalan keselamatan bengkel dan makmal : kajian kes di Politeknik Sultan Abdul Halim Mua'dzam Shah. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mohd. Nor, Noraishah (2002) Guru-guru: tinjauan di sekolah menengah teknik di Kuala Terengganu. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mohd. Yusoff, Ida Maria (2003) Kesan latihan mengajar kepada perkembangan kognitif Pelajar Sarjana Pendidikan Teknik Dan Vokasional KUiTTHO. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mohd.Yusof, Irdayani (2003) Penghasilan rangka tindakan yang komprehensif perlaksanaan program pembelajaran secara koperatif dalam komuniti: aktiviti pelancongan budaya dalam program homestay. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mohemd Tarip @ Mohamed, Mahya (2001) Kajian motivasi ekstrinsik di antara pelajar lepasan sijil dan diploma Politeknik Jabatan Kejuruteraan Awam KUiTTHO. Masters thesis, Institut Teknologi Tun Hussein Onn.

Mohmad Som, Maizah (2001) Tarikh kepentingan mata pelajaran kokurikulum di kalangan pelajar institusi pengajian tinggi: tinjauan ke atas pelajar tahun akhir ijazah sarjana muda kejuruteraan elektrik di KUiTTHO. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mokhtar, Nurul Syamshida (2003) Persepsi pelajar terhadap penghasilan modul pembelajaran kendiri (MPK) bagi mata pelajaran pengajian keusahawanan. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mokhtar, Nurul Syamshida (2003) Persepsi pelajar terhadap penghasilan modul pembelajaran kendiri (MPK) bagi mata pelajaran pengajian keusahawanan. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Muhamad, Ahmad Tarmizi and Ramli, Azlan and Nordin, Anuar (2001) Persepsi pelajar sarjana pendidikan KUiTTHO semester pertama terhadap pembelajaran berasaskan web. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Muhamad, Norazlinun (2003) Kesesuaian penggunaan modul pembelajaran kendiri (MPK) bertajuk promosi jualan bagi mata pelajaran pengurusan promosi (P3704) di kalangan pelajar semester tiga diploma pemasaran. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Muhamad, Suhaimi (2019) Penerapan kemahiran berfikir aras tinggi dalam pengajaran pendidikan Islam berasaskan kaedah simulasi. Doctoral thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Muhamad Hanafi, Nurfirdawati (2016) Pembangunan dan penentusahan rubrik pentaksiran prestasi bagi mentaksir projek reka bentuk seni bina di Politeknik Malaysia. Doctoral thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Muhamad Hanafi, Nurfirdawati (2002) Penghasilan dan penilaian modul pengajaran berbantukan komputer bagi mata pelajaran teknologi bangunan dan bahan Nurfirdawati Muhamad Hanafi. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Muhammad, Suzana (2003) Tinjauan terhadap gaya pembelajaran di kalangan pelajar pelajar semester dua diploma pemasaran di Politeknik Sultan Abdul Halim Mu'adzam Shah. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Musa, Ahmad Kamsan (2008) Study of energy efficiency opportunities in Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS) building. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Musta'amal @ Jamal, Aede Ratib and Mohd Arish, Ahmad Kamal (1999) Pembentukan modus operandi bagi menangani masalah budaya samseng dan salah laku sosial di sekolah: tiga sekolah sampel di dalam daerah Batu Pahat. Masters thesis, Institut Teknologi Tun Hussein Onn.

Mustafa, Mohamad Zaid and Mosbiran, Nor Fauziyana and Rosnee Ahad, Rosnee Ahad and Nordin, Mohd Norazmi and Abdul Razzaq, Abdul Rasid and Madar, Ahmad Rizal (2024) Enhancing Inclusive Education: Exploring the Impact of Teacher Competence and Individual Education Plan (RPI) on the Development of Hearing-Impaired Students and Health Risk in Special Education Schools. Journal of Chemical Health Risks, 14 (1). pp. 3098-3107. ISSN 2251-6727

Mustafa, Mohamad Zaid and Nordin, Mohd Norazmi and Abdul Razzaq, Abdul Rasid and Ibrahim, Badaruddin (2020) Vocational College teachers in Malaysia: confirmatory factor analysis for job attitude. PalArch's Journal of archaeology of Egypt / Egyptology, 17 (9). pp. 5091-5098.

Mustapha, Mohd. Musnizam (2001) Masalah-masalah yang dihadapi dan pengaruhnya terhadap pencapaian pembelajaran di Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn: satu tinjauan. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mustapha, Syamsul Affandi (2002) Pengurusan program latihan mengajar yang sistematik dan efisyen : satu tinjauan di KUiTTHO. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

N

Naan, Siti Nazha (2008) Glass ceiling factor wanita dalam membina kerjaya sebagai jurutera. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Nasroddin, Syafarizan (2002) Kaedah pendaftaran latihan industri secara berkomputer. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Nayan, Nirwani (2003) Keberkesanan penggunaan modul pembelajaran kendiri bagi tajuk akaun penamat dan kunci kira-kira mata pelajaran perakaunan awalan di Politeknik Sultan Abdul Halim Muad'zam Shah, Jitra Kedah. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ngagiman, Norayahati (2003) Pembangunan sistem maklumat pentadbiran di Jabatan Kejuruteraan Awam, POLISAS. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ngah, Hasnah (2004) Tinjauan kelaziman gaya pengajaran pensyarah kejuruteraan menurut perspektif pelajar di Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah, Kuantan. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ngasiman, Nurulhuda (2014) Kesan kaedah pembelajaran koperatif terhadap pencapaian pelajar dalam mata pelajaran matematik. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Nordin, Norhuzayanti (2013) Kesediaan bakal guru DPLI terhadap kursus elektromekanikal untuk mengajar di sekolah menengah: kajian di UTHM. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Malaysia.

Noruzman, Ainul Haezah (2002) Perlaksanaan pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran teknikal secara "online " di kalangan Pelajar Kejuruteraan Awam di KUiTTHO. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

O

Omar, Azhanie (2008) Penerapan nilai-nilaimurnidalam kalangan pelajar sarjana muda pendidikan teknik dan vokasional semasa menjalankan amali di makmal. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Omar, Darvina (2003) Pembangunan dan penilaian bahan pembelajaran berbantukan komputer (PBK) berasaskan CD interaktif bagi mata pelajaran pemasaran 1 di politeknik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Omar, Darvina (2003) Pembangunan dan penilaian bahan pembelajaran berbantukan komputer (PBK) berasaskan CD interaktif bagi mata pelajaran pemasaran 1 di politeknik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Omar, Faizah (2002) Keberkesanan pembelajaran secara kolaboratif terhadap prestasi mata pelajaran Pengurusan Perniagaan (P315) pelajar Sijil Simpan Kira semester 4 di Politeknik Seberang Perai. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Omar, Rahmat (2003) Penghasilan dan penggunaan manual assessment blackboard 5 Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Omar, Yaakub (2001) Kajian terhadap gaya pembelajaran di kalangan pelajar Politeknik Port Dickson dalam Kursus Diploma Elektronik Perhubungan. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Omar, Zakaria (2014) Pendekatan konstruktif dalam inovasi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu di Kolej Vokasional. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Ong, Sylvia Al Ling (2003) Development and evaluation of a fibre optic web-based learning module for technology-based learners. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ong, Tze Ching (2003) Pembangunan multimedia cakera padat untuk mata pelajaran sains bahan. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Osman, Asmiza (2001) Cabaran-cabaran dalam pendidikan yang dihadapi oleh pelajar sarjana: tinjauan ke atas pelajar sarjana pendidikan (teknikal) di KUiTTHO. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Osman, Hanizah (2002) Pemantapan penilaian pembimbing dalam program latihan mengajar di Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn (KUiTTHO). Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Osman, Kaharuddin and Ahmad, Harlinda and Indiran, Logaiswari (2001) Penggunaan strategi pembelajaran pengarahan kendiri di kalangan pelajar-pelajar jurusan perakaunan. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Othman, Aida Syariza (2003) Penghasilan modul pembelajaran kendiri pengajian kejuruteraan mekanikal : mekanik bagi pelajar kejuruteraan mekanikal, Sekolah Menengah Dato' Lela Maharaja Rembau / Aida Syariza Othman. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Othman, Aneetha Asyikeen (2003) Pembangunan dan penilaian sistem penempatan program latihan mengajar secara online. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Othman, Khairul Bariyah (2003) Kriteria penilaian bagi perisian pendidikan untuk pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer : satu tinjauan di sekolah menengah teknik di negeri Kedah. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Othman, Mazihah (2013) Analisis keperluan pelajar, guru dan kandungan untuk pembangunan e-bahan instruksional mata pelajaran pengajian kejuruteraan elektrik dan elektronik tingkatan empat: satu kajian kes kualitatif. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Malaysia.

Othman, Noor Mala (2014) Pengaruh tahap stres terhadap kepuasan kerja dalam Kalangan pengajar kolej vokasional di Negeri Pahang. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Malaysia.

P

Palpanadan, Dr. Sarala @ Thulasi (2016) Pre-service teachers' predilection of writing strategies in ESL classrooms. Jurnal Penyelidikan Pendidikan ", 9. pp. 45-49. ISSN 21802270

Palpanadan, Dr. Sarala @ Thulasi and Sathappan, Ramesh and Md Yunan, Noreida (2016) Teacher trainees preference of the end-product over the writing process in ESL writing classrooms. One Day International Join Conference on Teacher Education & Physical Education Teacher Education, 12. pp. 16-23. ISSN 21802270

Parakkasi, Jaya (2003) Penghasilan dan penilaian modul web CD dalam P&P: penyenggaraan jalan raya. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

R

Raharjo, Heru and Khairudin, M. and Abd Baser, Jamil (2018) The influence of problem-based learning and direct teaching on students’ learning outcomes. Jurnal Pendidikan Teknologi dan Kejuruan, 24 (1). pp. 62-71. ISSN 0854-4735

Rahmat, Nor Rasyida (2003) Penghasilan modul pengajaran guru bagi mata pelajaran sejarah. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Raja Sulaiman, Raja Mahani (2002) Tinjauan terhadap gaya pembelajaran di kalangan pelajar pelajar semester tiga tahun 2002 diploma akauntansi di Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah, Kuantan, Pahang. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Rali, Nurazura (2003) Hubungan perlaksanaan kurikulum dengan kompetensi graduan kejuruteraan awam lepasan KUiTTHO. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ramdas @ Chelamuthu, Morugadas (2001) Penghasilan dan penilaian modul pembelajaran kadar kendiri (MPKK) bagi meningkatkan penggunaan statistik dalam penyelidlkan di kalangan pensyarah Jabatan Pendidikan Teknlk Dan Vokasional (JPTV) KUiTTHO. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ramlan, Najah Teaching approaches employed in teaching literature component in english in urban and rural secondary schools. Journal of Techno Social: Issue on Society, Technology & Governance (Special Issue), 12. p. 52. ISSN 22298940

Rase, Rasima (2013) Kesediaan pensyarah politeknik menggunakan pendekatan m-pembelajaran dalam pengajaran dan pembelajaran di Negeri Johor. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Razali, Siti Nurshahizan (2014) Gaya keibubapaan terhadap pencapaian akademik pelajar sekolah menengah. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Malaysia.

Razik, Muhammad Ashlyzan (2002) Pengaruh motivasi dan kesannya terhadap prestasi akademik: tinjauan terhadap pelajar Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal SESI 1999/2000 KUiTTHO. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Rezali @ Abdul Sukor, Norzianis (2003) Sistem penilaian prestasi ke arah mencapai pentadbiran berkualiti : satu kajian. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Roddin, Rohayu and Yusof, Yusmarwati and Mohamed Yusof, Anizam and Ibrahim Mukhtar, Marina and Muhamad Hanafi, Nurfirdawati (2017) Kemahiran keusahawanan orang asli suku kaum orang kuala di Rengit Johor dalam perniagaan barangan terpakai. Journal of Global Business and Social Entrepreneurship (GBSE), 3 (6). pp. 92-100. ISSN 2462-1714

Rohanai, Reyanhealme and Othman, Hasyamuddin and Mat Daud, Khairul Azhar and Omar, Nurul Huda and Ahmad, Maimunah and Ismail, Mohd Erfy and Sulaiman, Abdullah (2020) Malaysian PBL Approaches: Shaping World-Class TVET Skills towards IR 4.0. International Journal of Psychosocial Rehabilitation, 24 (02). pp. 1716-1725. ISSN 1475-7192

Rosli, Norlini (2004) Tinjauan kesesuaian perisian interaktif yang dibina berdasarkan papan cerita bagi topik Pengenalan Kepada Multimedia. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Rosli, Rozita Halina (2001) Faktor-faktor kekangan penggunaan teknologi pendidikan dalam pengajaran dan pembelajaran di kalangan guru-guru sekolah menengah daerah Bentong, Pahang Darul Makmur. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Rozali, Mohd Zulfadli (2018) Pembangunan kerangka konsep sokongan peningkatan pencapaian akademik pelajar-atlet Universiti Awam Malaysia. Doctoral thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Rozali, Mohd Zulfadli and Puteh, Saifullizam (2017) Active involvement of students in co-curriculum (sports) versus generic skills. Science International, 29 (2). pp. 459-464. ISSN 1013-5316

Rozali, Mohd Zulfadli and Puteh, Saifullizam and Yunus, Faizal Amin Nur and Azizuddin Khan, Thariq Khan (2020) A qualitative method in identifying academic aspect element of academic enhancement support for student-athlete. International Journal of Psychosocial Rehabilitation, 24 (2). pp. 1703-1710. ISSN 1475-7192

Rubani, Siti Nur Kamariah and Subramaniam, Tamil Selvan and Ariffin, Arihasnida and Hamzah, Nurhasyimah and Bidin, Maisarah (2018) Practical knowledge of prospective teachers’ in pedagogy. Journal of Physics: Conference Series, 1049 (1). pp. 1-5. ISSN 1742-6588

Rubayee, Norazurah (2003) Penghasilan manual teknik penggunaan kaedah simulasi(TPKS) di bilik darjah dalam proses pengajaran dan pembelajaran bagi matapelajaran perniagaan di politeknik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Rusiman, Mohd Saifullah and Mohamad, Mahathir and Che Him, Norziha and Kamardan, Muhammad Ghazali and Othaman, Saifulnizam and Shamshuddin, Muhammad Hakim and Samah, Mansor and Aziz, Norazli (2017) The use of concrete material in teaching and learning Mathematics. Journal of Engineering and Applied Sciences, 12 (8). pp. 2170-2174. ISSN 1816-949X

S

S. Hashim, Sharipah Khadijah (2001) Minat, sikap dan kesediaan guru terhadap penggunaan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Saad, Noradilah (2009) Amalan kreativiti dan inovasi melalui projek sarjana muda dalam kalangan pelajar kejuruteraan di UTHM. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Saari, Latenazuraini (2003) Penghasilan modul pembelajaran mesin elektrik berasaskan CD interaktif di politeknik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Sabidin, Farhana (2002) Perlaksanaan penilaian berterusan meningkatkan pencapaian akademik pelajar: satu kajian di Politeknik Johor Bahru. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Sahdan, Shafizza (2019) Kesan penggunaan prosedur pembelajaran kawalan kendiri (self-regulated learning) terhadap pencapaian akademik, kemahiran meta kognitif dan motivasi pelajar politeknik : kajian kes. Doctoral thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Sahidun, Sahairil Azlan (2003) Penggunaan animasi melalui multimedia interaktif dalam pengajaran dan pembelajaran matapelajaran elektrik dan elektronik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Saim, Mohamed (2003) Penghasilan dan penilaian video dokumentari pendidikan dalam bentuk CD-ROM bertajuk "Prosedur Ujian Bahan Binaan Jalan Raya". Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Saion, Rasidayanty (2019) Kerangka kemahiran berfikir kritis dalam proses pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran reka bentuk dan teknologi. Doctoral thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Salian, Firhan (2003) Pembangunan panduan pembelajaran kendiri remote sensing berasaskan Web Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn (KUiTTHO). Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Salim, Nurul Shahira (2013) Amalan pembacaan berkesan dalam kalangan pelajar Sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM). Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Salleh, Jidarulaila (2003) Hubungan gaya pengajaran guru dengan pencapaian akademik pelajar bagi mata pelajaran perdagangan di Sekolah Menengah Teknik Datuk Seri Mohd Zin Alor Gajah Melaka. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Salpidin, Doni Erizal (2003) Pembangunan modul pengajaran dan pembelajaran berkonsepkan multimedia interaktif untuk subjek kejuruteraan jalan raya. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Sanatora, Suhana (2003) Keberkesanan gaya pembelajaran berkumpulan (koperatif) terhadap prestasi pelajar sijil awam pembinaan semester 4 dalam mata pelajaran kejuruteraan jalan raya (C306). Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Sarip, Mohd. Zaidi (2001) Persepsi pelajar sarjana terhadap subjek yang ditawarkan dalam Program Sarjana Pendidikan Teknikal di Kolej Untversiti Teknologi Tun Hussein Onn (KUiTTHO). Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Sayed Salabudin, Syed Shaifulbhary (2002) Sistem maklumat pelajar politeknik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Selamat, Asri and Esa, Ahmad and Saad, Shamsaadal Sholeh and Atim, Asliaty (2011) Teaching and learning mathematics and science in English in primary schools in the state of Johor, Malaysia. Jurnal Pendidikan, 12. pp. 61-73. ISSN 9789991726038

Selamat, Norhanim (2003) Lecture assessment system(report module). Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Selamat, Norhanim (2003) Lecture assessment system(report module). Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Selamat Hood, Hardi (2016) Penglibatan ibubapa sebagai pengurus komite sekolah terhadap kualiti pendidikan. Doctoral thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Seman, Rabi'ah (2003) Penghasilan dan penilaian modul kendiri interaktif bagi tajuk pengawalan di sebuah politeknik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Shahran, Annie Azlina and Hassan, Herliana and Salbi, Jamaliah (2001) Gaya pembelajaran pelajar taiiiin dua kursus sarjana muda kejuruteraan Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Shuib, Azrul Hisham (2003) Penghasilan dan penilaian perisian kursus matapelajaran elektronik digit dan instrumentasi (perisian CDEDI). Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Siagian, Caroline Dame (2002) Satu kajian kualitatif dalam pembinaan polisi pengecualian jam kredit suatu panduan umum untuk pelajar diploma dari politeknik yang memohon masuk secara terus ke peringkat pengajian sarjana muda di Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Simarani, Juhana (2001) Tahap kemahiran pelajar kejuruteraan awam Kolej Universiti Teknologi Tun Hussien Onn (KUiTTHO) Batu Pahat menggunakan komputer sebagai sumber pembelajaran. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Slat, Sulie (2002) Penghasilan dan penilaian manual pembelajaran terarah kendiri (MPTK) bagi hitungan isipadu kerja tanah menggunakan perisian SDR mapping & deisgn. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Sri Sumarti, Sri Sumarti (2019) Pembangunan kerangka transferable skills bagi perlaksanaan penyelidikan dalam kalangan pelajar pascasiswazah di Malaysia. Doctoral thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Stapah @ Salleh, Mazuin (2003) Penghasilan modul pembelajaran kendiri berasaskan komputer mata pelajaran prinsip elektrik (topik perintang). Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Sulaiman, Junita (2019) Pembangunan model dalam menentukan profesionalisme dalam profesion perguruan teknikal dan vokasional. Doctoral thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Sulaiman, Nor Lisa and Mohd Salleh, Kahirol and Mohamad, Mimi Mohaffyza and Lai, Chee Sern (2015) Technical and vocational education in Malaysia: policy, leadership, and professional growth on Malaysia women. Asian Social Science, 11 (24). pp. 153-161. ISSN 1911-2017

Sulaiman, Norkiah (2001) Tahap penggunaan sumber maklumat elektronik di kalangan pelajar Fakulti Kejuruteraan KUiTTHO. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Sulong, Sharmilla (2002) Kajian penggunaan nicenet bagi matapelajaran teknikal di kalangan pelajar sarjana pendidikan teknik dan vokasional, semester 1 sesi 2001 /2002. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

T

Takim, Selamat (2014) Minat pelajar dalam subjek kemahiran hidup bersepadu. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Tan, Wei Sin (2007) Pengaruh kualiti cd mata pelajaran lukisan terbantu komputer dengan menggunakan perakam skrin camtasia studio terhadap motivasi, kefahaman dan pencapaian pelajar. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Tee, Lian Yong (2002) Membina manual penerbitan CD interaktif dalam pendidikan. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Tengku Mahmud Muhidin, Tengku Kamarulzaman (2002) Pengajaran dan pembelajaran berasaskan interaktif CD-ROM. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Tengku Zahari, Tengku Noraisyah (2013) Impak program latihan dalam kalangan pengusaha homestay ke arah keberkesanan pembangunan program homestay di peringkat komuniti: kajian dari perspektif pengusaha. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Malaysia.

Tuan Mat, Tuan Rozilaazawani (2004) Kualiti pengalaman pembelajaran pelajar-pelajar kejuruteraan di KUiTTHO dari aspek kognitif dan afektif. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Tukiran, Norazlina (2014) Literasi pentaksiran dalam kalangan calon guru teknikal di IPTA Zon Selatan. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Malaysia.

U

Utomo, Hadi Prasetyo (2021) Modeling of substitution augmentation modification redefinition in academic information system education 3.0: a case study of sistem informasi akademik, Universitas Langlangbuana. Doctoral thesis, Universiti Tun Hussein Malaysia.

Utomo, Hadi Prasetyo and Bon, Abdul Talib and Hendayun, Mokhamad (2019) SAMR as a framework for modeling of Academic Information System in higher education institution toward education 3.0. International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (IJITEE), 8 (11S2). pp. 283-287. ISSN 2278-3075

W

W Mohd Shaufil, W Mohd Hanif (2002) Keberkesanan latihan mengajar menurut persepsi pensyarah politeknik lepasan KUiTTHO. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Wan Hasan, Wan Hamiza (2002) Tahap kefahaman dan kebolehan penggunaan perisian Microsoft Word dalam pembelajaran di kalangan pelajar Sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional, KUiTTHO. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Wan Mansor, Wan Nur Hasymy (2014) Penerapan unsur kecindan dalam proses pengajaran dan pembelajaran reka bentuk teknologi. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Malaysia.

Wan Mokhtar, Wan Nurul Hekmah (2002) Latar belakang pendidikan pensyarah dan persepsi pelajar terhadap pensyarah dalam proses pengajaran dan pembelajaran di Politeknik Ungku Omar, Perak. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Wan Muda, Wan Hanim Nadrah and Ab Halim, Fazlinda and Isa, Khairunesa and Md Nasir, Ahmad Nabil (2021) Leadership 4.0 In technical and vocational education and training institution. PSYCHOLOGY AND EDUCATION, 58 (3). pp. 3733-3739. ISSN 0033-3077

Wan Yusop, Wan Mohd Fazli (2014) Faktor yang mendorong pencapaian akademik pelajar dalam program kimpalan di kolej vokasional. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Malaysia.

Wang, Joan Yee Juen (2002) Kajian terhadap penggunaan teknologi maklumat di kalangan pensyarah Politeknik Kota Kinabalu, Sabah : ke arah penghasilan garis panduan ABM berasaskan teknologi maklumat. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Watisin, Wazli (2017) Pelaksanaan pembelajaran berasaskan kerja politeknik bersama industri. Doctoral thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Watisin, Wazli (2011) Pelaksanaan program pembelajaran berasaskan kerja di Kolej Komuniti Bukit Beruang Melaka: satu kajian kes. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Wiji Wahyuni, Hartati (2006) Pengaruh gaya dan aktiviti penasihatan akademik terhadap keberkesanan perlaksanaan sistem penasihatan akademik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Woo, Tze Keong (2003) Developing an engineering laboratory work webCD: non-destructive tests. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Y

Yaacob, Mohd Asmedi (2008) Pengaruh penginapan ke atas disiplin pelajar di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Yaakop, Azizul Yadi and Mahadi, Nomahaza and Ariffin, Zailin Zainal and Omar, Siti Sarah (2018) Review of Hierarchy-of-Effects (Hoe) models and higher education advertising in Malaysia. The Journal of Social Sciences Research, 2 (11). pp. 212-219. ISSN 2413-6670

Yahya, Siti Noor Saadah (2003) Pembangunan dan penilaian modul pembelajaran kendiri sistem catatan bergu (MPSCB). kajian pelajar semester satu, Jabatan Perdagangan, POLIMAS. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Yapin, H. and Suhadi, N. and Esa, Ahmad (2017) Implementation of green skills through the co-curriculum activities among students Technical and Vocational Education Training (TVET) towards development of Green Industry. Elixir Social Science, 107. pp. 47295-47297. ISSN 2229-712X

Yasak, Zurina (2006) Taksonomi simpson bagi tajuk kemahiran mendirisiap alat teodolit untuk mata pelajaran ilmu ukur. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yee, Mei Heong (2014) Kesan manual pengintegrasian strategi pembelajaran dan kemahiran berfikir aras tinggi terhadap penjanaan idea dalam kalangan pelajar teknikal. Doctoral thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Yunus, Suhairi (2001) Tahap penggunaan komputer di kalangan pelajar Sarjana Pendidikan (Teknikal) semester 1, 2 dan 3 di Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn (KUiTTHO) : kearah bakal pendidik yang 'computer literate'. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Yusof, Muhamad Sujairi (2004) Aplikasi pengajaran dan pembelajaran berasaskan laman web bagi prosedur amali perkhidmatan bangunan (C434) di Politeknik Sultan Abdul Halim Mu'adzam Shah (POLIMAS). Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Yusof, Suhaili (2003) Kajian keberkesanan penggunaan cakera padat microsoft power point dalam proses P&P bagi subjek perakaunan kewangan satu di Politeknik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Yusof, Yusnita (2003) Kompetensi pensyarah dalam proses pengajaran: satu kajian di Politeknik Port Dickson. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Yusof, Zainab (2003) Penghasilan sistem pengurusan markah berkomputer di politeknik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Yusoff, Ahmad Fikri and Abu Samah, Faizal and Moharad, Noor Aini (2001) Penilaian terhadap pengaruh reka bentuk studio dan kemudahan teknologi ke atas peningkatan kemahiran pelajar senibina: satu kajian kes di salah sebuah politeknik di pantai barat Semenanjung Malaysia. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Yusoff, Rosni (2003) Penghasilan e-modul dalam pembangunan kurikulum kajidaya bahan di politeknik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Z

Zahari, Balqis and Abdul Rahman, Khairul Anuar and Rahim, Mohd Bekri and Yunus, Faizal Amin Nur (2021) Cooling tower system as teaching aids tools for vocational college and Air Conditioning Technology Program. Research and Innovation in Technical and Vocational Education and Training, 1 (1). pp. 75-81.

Zahari Abdullah, Pauzi (2017) Pembangunan kerangka penyeliaan sekolah yang berkesan di Bintan Kepulauan Riau. Doctoral thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Zaidon, Norhidayah (2013) Kesediaan pembimbing dalam pelaksanaan Program Pembelajaran Berasaskan Kerja (PBK) di Proton Holdings Berhad, Shah Alam, Selangor. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Malaysia.

Zainal, Aznira (2004) Pengurusan masa pelajar Kejuruteraan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) di Universiti Sains Malaysia (USM) : ke arah pembinaan jadual pengurusan masa pelajar kejuruteraan secara jarak jauh. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Zainal Abiddin, Norhasni and Ismail, Affero Exploring service and support needs in postgraduate education towards the higher education quality. Asian Social Science. ISSN 1911-2017

Zainal Abiddin, Norhasni and Ismail, Affero and Taniredja, Tukiran (2013) Enhancing quality of higher education for graduate research students development. EDUCARE: International Journal for Educational Studies, 5 (2). pp. 133-146. ISSN 1979-7877

Zainal Abidin, Norazlin (2008) Kesan penggunaan peta konsep ke atas pencapaian mata pelajaran rekabentuk sistem dalam kalangan Pelajar program ijazah sarjana muda teknologi maklumat dan multimedia. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Zainal Abidin, Zaimilatun Laila (2001) Kepuasan kerja di kalangan guru-guru sekolah menengah teknik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Zainal Alam, Siti Nurzakiah (2007) Relationship between problem-based learning experience and self-directed learning readiness. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Zaini, Mohd Zuhaidir (2003) Laman web pembelajaran elektronik ii: pembangunan dan aplikasi strategi pembelajaran. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Zainol, Nur Zainatul Nadra and Abdul Majid, Latifah and Abd Kadir, Muhd Najib (2016) Analisis pemikiran nasr hamid Abu Zayd dalam buku voice an exhile : reflection on Islam. Jurnal Penyelidikan Islam, 10. pp. 1-149. ISSN 1394-4428

Zakaria, Farizan (2002) Pembinaan modul sistem pengurusan masa pembelajaran harian bagi pelajar di Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn, Batu Pahat, Johor. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Zakaria, Hamidah (2003) Penghasilan laman web di dalam proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) bagi subjek kejuruteraan jalan raya di Kalangan Pelajar Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Awam KUiTTHO. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Zakaria, Haslina (2013) Faktor individu dan faktor persekitaran yang mempengaruhi pemindahan latihan terhadap pencapaian akademik dalam kalangan pelajar Fakulti Kejuruteraan Elektrik UTeM. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Zakaria, Leilawati (2003) Membangunkan bahan pengajaran berasaskan komputer untuk subjek sistem kenderaan di Kolej Komuniti Bukit Beruang, Melaka. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Zakaria, Normah (2007) Teknik pembelajaran di kalangan pelajar dewasa di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Zakaria, Zakiah (2020) Kerangka kesedaran kognitif bagi reka bentuk antaramuka pengajaran berasaskan gamifikasi dalam kalangan pelajar kejuruteraan. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Zakariah, Siti Hajar (2013) Beban tugas guru mempengaruhi penggunaan sumber teknologi pendidikan di empat buah Sekolah Menengah Teknik dan Vokasional di Johor. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Zamri, Norman (2003) Pembangunan cakera padat (CD) modul pembelajaran kendiri (MPK) undang-undang kontrak bagi kegunaan pelajar jabatan perdagangan di Politeknik Seberang Perai. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Zan, Nurul Sabrina and Jaafar, Nurul Ashiqin (2016) Disleksi bukan satu penyakit. Journal of Techno Social, Issue on Society, Technology & Governance, 12. p. 65. ISSN 2229-840

Zulkifli, Ahmad Zawawi (2007) Implikasi ISO terhadap pengurusan masa kendiri pensyarah di UTHM. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

This list was generated on Tue Jul 16 14:07:11 2024 +08.