UTHM Institutional Repository

Items where Subject is "L Education > LB Theory and practice of education"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | E | F | H | I | J | K | L | M | O | R | S | T | W | Y | Z
Number of items at this level: 109.

A

Abbas @ Ahmad, Lutfiah Natrah (2007) Kerangka kerja awal jaminan kualiti latihan teknikal berterusan bagi pusat latihan di Malaysia. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Abd Aziz , Mimi Suhana (2007) Rekabentuk kerangka piawaian nasional program kejurulatihan guru/pensyarah TVET : perspektif institusi pengajian tinggi di Malaysia. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Abd Aziz , Siti Fauziah (2007) Tahap penggunaan teknologi maklumat sebagai pemudah komunikasi dalam proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) dalam kalangan pensyarah politeknik. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Abd Baser, Jamil and Anak Jalong, Jennifer and Sulaiman, Junita (2010) The relationship between teaching methods and students achievement in engineering technology subjects. In: World Congress on Teacher Education for TVET in conjunction with World Teachers Day Celebration, 5 - 6 10 2010, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Abd Rahman, Rozana (2003) Penghasilan Modul Pembelajaran Kendiri (MPK) berbantukan komputer bagi mata pelajaran perakaunan kewangan di politeknik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Abd. Kadir, Noorhati (2003) Penghasilan modul pembelajaran kendiri (mpk) untuk mata pelajaran kaedah membatik. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Abdul Aziz, Utami Hidayah (2001) Persepsi pelajar terhadap kursus pelancongan:satu kajian kes. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Abdul Halim, Faizatul Hafilah (2002) Penghasilan dan penilaian modul pengajaran kendiri "prosedur penubuhan syarikat sendirian berhad" dalam usaha melahirkan siswazah usahawan. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Abdul Halim, Mohd Hafiz (2003) Penghasilan dan penilaian video dokumentari pendidikan (CD-ROM) pembelajaran pengorganisasian di politeknik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Abdul Halim, Muhammad Nazri (2003) Penghasilan dan penilaian video dokumentari pendidikan dalam bentuk CD-ROM bagi subjek 'aspek gelagat pengguna' untuk tajuk konsumerisme bagi pelajar semester 5 di Politeknik Port Dickson. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Abdul Jalil, Mohd Taufik and Mohd Yusof, Mohd Zulhilmy and Osman, Razmin (2001) Minat dan kebolehan pelajar terhadap bidang pengajian yang diikuti :kajian kes di kalangan pelajar bidang rekabentuk industri di Politeknik Johor Baharu. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussien Onn.

Abdul Kadir, Khairulnizam (2003) Penghasilan dan penilaian video dokumentari pelepasan diri dan rebat cukai untuk kegunaan pengajaran dan pembelajaran bagi subjek pencukaian Malaysia 1 kursus diploma akauntasi di Politeknik Port Dickson. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Abdul Latif, Mohd Hafizi (2003) Penghasilan dan penilaian video dokumentari pendidikan dalam bentuk cd-rom bagi subjek p1701 - pemasaran 1 bertajuk pengenalan kepada pemasaran- satu kajian di Politeknik Port Dickson. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Abdul Manan, Munirah (2002) Pembinaan dan pengujian manual siri transparensi. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Abdul Rahim, Ruzairi (2018) UTHM knowledge discourse: research led innovation in learning & teaching. [Video]

Abdul Rahim, Saliza (2019) Minat dan motivasi penguasaan konsep sains proses hidup tumbuhan dalam kalangan murid sekolah rendah di Daerah Batu Pahat, Johor. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Abdul Rashid, Zarina (2016) Tahap kesediaan guru dalam aspek pengetahuan dan keperluan latihan berfokuskan aplikasi KBAT. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Abdul Razzaq, Abdul Rasid and Mustafa, Mohamad Zaid and Hadi, Mohd Yusop and Hashim, Jamaluddin and Madar, Ahmad Rizal and Mohd Kamal, Farah Syahida Pendekatan pembelajaran berasaskan tempat kerja (work based learning):perspektif industri yang terlibat. In: World Congress on Teacher Education for TVET in conjunction with World Teachers Day Celebration, 5 - 6 10 2010, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Abdul Talib, Nurul Huda (2003) Modul pembelajaran kendiri secara interaktif subjek kerja kayu di kalangan pelajar sekolah menengah teknik dan vokasional. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Abdul Wahab, Roswady (2003) Penghasilan dan penilaian modul pembelajaran kendiri AutoCAD 2D isometrik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Abdullahi, Isa and Wan Yusoff, Wan Zahari (2019) Influence of facilities performance on students satisfaction in Northern Nigerian universities. Facilities, 37 (3/4). pp. 168-181. ISSN 0263-2772

Ahmad, Noorul Azliza (2001) Tinjauan tahap pengetahuan dan penggunaan internet bagi tujuan akademik:|bpelajar semester lima Jabatan Perdagangan Politeknik Ungku Omar. Masters thesis, Fakulti Teknologi Kejuruteraan.

Ahmad, Noor’ani and Abd Hamid , Nor Rahmah and Amir Hamzah, Nor Shamsidah (2008) Pelaksanaan pendekatan pembelajaran berasaskan masalah (PBM) dalam Subjek Matematik Kejuruteraan 1 untuk sampel Sarjana Muda Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Sekitar di UTHM. In: Seminar Kebangsaan Matematik dan Masyarakat 2008, 13-14 Februari 2008, Kuala Terengganu .

Ahmad, Sarawati (2004) Penghasilan transperansi berkonsepkan peta minda mata pelajaran P 420 Undang Undang Syarikat di politeknik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ahmad, Zanariah (2017) Pembangunan modul pedagogi kelas berbalik berasaskan pembelajaran reflektif untuk politeknik premier. PhD thesis, Universiti Malaya.

Ahmad Zuhari, Siti Zubaidah and Ab Rahman, Azmanirah (2009) Technology task pelajar kolej komuniti luar bandar. In: International Conference on Teaching and Learning in Higher Education 2009 (ICTLHE09), 23-25 November 2009, Kuala Lumpur.

Akasah, Zainal Abidin and Shamsuddin , Sharifah Hamimah and Abd Rahman , Ismail and Alias, Maizam (2009) School building maintenance strategy: a new management approach. In: Malaysian Technical Universities Conference on Engineering and Technology (MUCEET 2009), 20-22 June 2009, Kuantan, Pahang.

Ali, Ahmad Hadi and Rubani, Siti Nur Kamariah (2009) Student-centered learning: an approach in physics learning style using problem-based learning (PBL) method. In: International Conference on Teaching and Learning in Higher Education 2009 (ICTLHE09), 23-25 November 2009, Kuala Lumpur.

Alpino, Susanto and Rafiuddin , Afkari and Mukmin, Batam and Amir , Daus (2015) How does university student's language anxiety in final thesis defense influence their english speaking ability. In: 1st International Conference on Character Education, 22-23 Ogos 2015, Batam, Kepri Indonesia.

Ariffin , Rosalinda (2007) Persepsi tenaga pengajar bidang hospitaliti di politeknik terhadap keperluan dan kesan program latihan ke arah pembangunan profesionalisme. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

B

B. Balli, Bahril and Razzaly, Wahid Kerangka kaedah penilaian untuk “pengiktirafan pembelajaran terdahulu (recognition of prior learning - rpl)” dalam institusi berorientasikan “pendidikan dan latihan teknik dan vokasional (pltv)” di Malaysia. In: World Congress on Teacher Education for TVET in conjunction with World Teachers Day Celebration, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Baharin, Mohd Norbi (2003) Kebolehgunaan pembelajaran berbantu komputer untuk matapelajaran sistem elektronik 1 di politeknik. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Basarahim , Bazlina (2008) Kemahiran menvisualisasi ruang dalam kalangan pelajar pendidikan khas (cacat pendengaran) politeknik Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Bon, Abdul Talib (2010) Mengintegrasikan kejuruteraan dengan keusahawanan dalam pendidikan: ritorik atau realiti. In: Persidangan Kebangsaan Pendidikan Kejuruteraan dan Keusahawanan 2010, 25-26 September 2010, Kota Bahru, Kelantan.

C

Che Radzi, Muhammad Firdaus (2008) Tahap kematangan e-pembelajaran:satu kajian di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM). Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Che Idris, Muhammad Sani (2003) Penggunaan transparensi sebagai alat bantu mengajar oleh pensyarah dalam mata pelajaran P315 pengurusan perniagaan bagi pelajar-pelajar perdagangan di Politeknik Sultan Ahmad Shah. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

E

Esa, Ahmad and Yasak, Zurina (2010) Mastery ICT skills among teacher trainees. In: International IT and Society Conference 2010, 8-10 June 2010, Universiti Malaysia Sabah.

F

Fauzi, Siti Nor (2003) Kajian kesesuaian terhadap pembinaan modul pembelajaran kendiri (mpk) sistem wang dan bank (mswb) di kalangan pelajar semester satu diploma perakaunan di Politeknik Kota Bharu. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussien Onn.

Foo, Jyy Wei (2002) Investigating the use of an online classroom in understanding the learning process of KUiTTHO students. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Fuad, Noor Faznyzahuda (2003) Pembangunan bahan pengajaran: modul pembelajaran berbantukan komputer bagi mata pelajaran penjana at dan au di Kolej Komuniti Bandar Darulaman, Jitra, Kedah. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

H

Harsono and Susi Yulia Rosanti and Abu Seman, Noor Aslinda (2019) The Effectiveness of Posters as a Learning Media to Improve Student Learning Quality. The Journal of Social Sciences Research, 5 (4). pp. 1046-1052. ISSN 2413-6670

Harun, Norwani (2001) Cabaran penggunaan teknologi maklumat di kalangan pensyarah: satu kaj1an kes di kuittho. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Hashim, Hairulazwan and Abdul Kadir, Herdawatie and Abd Wahab, Mohd Helmy Implementation of real time monitoring using ethernet for teaching automation network system. Compilation of Papers 2009 - VOLUME 2.

Hashim, Jamaluddin and Hussein, Atan and Aziz, Noor Azizah and Ab. Hadi, Md. Yusop and Zainal Abidin, Ramlan (2008) Kolaborasi IPTA dan industri dalam penerapan kemahiran insaniah. In: Seminar Kebangsaan Kemahiran Insaniah dan Kesejahteraan Sosial (SKIKS) 2008, 18 Ogos 2008, Hotel Mahkota, Melaka.

Hassan, Hauwa (2016) Effects of modern instructional technology (MIT) on critical thinking skills of students in agriculture vocational courses in Nigeria. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Hassan, Mohd Shabri (2003) Penghasilan dan penilaian video dokumentari pendidikan bagi subjek pencukaian Malaysia 2:satu kajian di politeknik-politeknik Malaysia yang terpilih. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Hassan, Razali (2008) How do learners respond to computer based learning material which has been designed to suit their particular learning style. PhD thesis, University of Warwick, Institute of Education.

Husaini, Muhammad Haron and Ahmad, Khairul Anuar (2008) Kemahiran keusahawanan: satu kajian analisis kandungan buku-buku teks. In: Seminar Kebangsaan Kemahiran Insaniah dan Kesejahteraan Sosial (SKIKS) 2008, 18-19 Ogos, 2008, Hotel Mahkota, Melaka.

I

Ibrahim, Mohamad Shahril (2003) Penghasilan modul pembelajaran interaktif berkonsepkan multimedia bagi mata pelajaran autocad 3d modelling. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Irahim, Zalinda (2001) Aplikasi penggunaan komputer sebagai alat bantu mengajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran di kalangan pensyarah-pensyarah Sarjana Pendidikan Teknikal, KUiTTHO. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ishak, Isfa Kamal (2002) Pembangunan templat laman web interaktif untuk pensyarah politeknik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ismail, Mohamad Shukri (2016) Gaya pembelajaran dan kemahiran berfikir aras tinggi dalam kalangan pelajar teknikal. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

J

Jalani, Noor Hisham and Lai, Chee Sern (2015) Keberkesanan pembelajaran berasaskan masalah dan pembelajaran berasaskan contoh: satu sorotan literatur dari perspektif teori beban kognitif. Jurnal Dinamika Pendidikan dan Pengajaran, 1 (1).

K

Khamis, Fakhruddin (2003) Kepentingan portal pendidikan bagi pengajaran dan pembelajaran elektronik di kalangan pelajar sarjana muda kejuruteraan elektrik di KOLEJ UNIVERSITI TEKNOLOGI TUN HUSSEIN ONN (KUiTTHO). Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Kamarudin, Mohd Fauzi and Sidek, Muliati and Abdul Majid, Izaidin and Ibrahim, Ismail and Mohamad Sharif , Sabri and Mohamed, Mimi Nahariah Azwani (2008) Tahap penguasaan Bahasa Inggeris di kalangan staf akademik di sebuah Universiti Teknikal. In: Seminar Kebangsaan Kemahiran Insaniah dan Kesejahteraan Sosial (SKIKS) 2008, 18 Ogos 2008, Hotel Mahkota, Melaka.

Kamsah, Mohd Zaki and Abu, Mohd Salleh and Razzaly, Wahid (2008) Penerapan kemahiran insaniah (KI) kepada pelajar dalam aktiviti pengajaran & pembelajaran di IPTA. In: Seminar Kebangsaan Kemahiran Insaniah dan Kesejahteraan Sosial (SKIKS) 2008, 18 Ogos 2008, Hotel Mahkota, Melaka.

L

Lim, Yeong Chyng (2007) Hubungan antara penyeliaan pengajaran, kesediaan mengajar dan profesionalisme guru di kalangan guru teknikal. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

M

M.Yasin, Ruhaizan and Ridzwan, C. R. and Mohd Bekri, R. and Azwin Arif, Abd. R. and Mahazir, I.Irwan and Tajul Ashikin, H. and Amin Nur, Y. Faizal (2014) Learning transfer at skill institutions’ and workplace environment:a conceptual framework. Asian Social Science;, 10 (1). pp. 179-188. ISSN 1911-2025

Madar, Ahmad Rizal and Mohaiyiddin, Muhammad Zhafran and Mustafa, Mohamad Zaid and Buntat, Yahya (2009) Kesan penggunaan koswer terhadap tahap pencapaian pelajar berdasarkan gaya kognitif field independence-dependence. In: International Conference on Teaching and Learning in Higher Education 2009 (ICTLHE09), 23-25 November 2009, Kuala Lumpur.

Madar, Ahmad Rizal and Buntat, Yahya (2007) Keupayaan visualisasi pelajar melalui perisian animasi grafik. In: 1st International Malaysia Educational Technology Convention 2007, 2- 5 November 2007, Sofitel Palm Resort, Senai.

Madar, Ahmad Rizal and Kamaruddin , Nurul Akmar and Puteh, Saifullizam (2005) Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian pelajar dalam menguasai mata pelmaran kejuruteraan di politeknik politeknik kementerian pengajian tinggi Malaysia. In: Seminar Pendidikan JPPG 2005.

Mangkau, Ivy Deirdre Penguasaan kemahiran komunikasi dalam kalangan pelajar Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM). In: Prosiding Seminar Pendidikan Ijazah dalam PTV Kali Ke 2 Tahun 2012, 13 Jun 2012, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Marjuki, Julia (2002) Transparensi sebagai pakej pengajaran:kajian terhadap kesesuaian penggunaan panduan ringkas di Jabatan Kejuruteraan Elektrik Politeknik Johor Bahru. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussien Onn.

Mat Ali, Mazrul Hisyam (2003) Penghasilan dan penilaian cakera padat video dokumentari pendidikan mesin suntikan plastik bagi subjek kejuruteraan pengeluaran di Politeknik Sultan Abdul Halim Mu'adzam Shah, Jitra , Kedah. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Md Zain, Mohamad Naaim (2008) Kecenderungan pembelajaran teknikal melalui pembelajaran koperatif di kalangan pelajar ijazah sarjana muda kejuruteraan mekanikal di UTHM. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Md. Diah, Noorasmahwati (2008) Penguasaan kemahiran komunikasi dalam kalangan pelajar kejuruteraan di politeknik. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Mei , Yee Heong and Adam, Nurul Nadiah and Tze , Tee Kiong (2009) Kepentingan fungsi gaya berfikir sternberg dalam institusi pengajian tinggi. In: International Conference on Teaching and Learning in Higher Education 2009 (ICTLHE09), 23-25 November 2009, Kuala Lumpur.

Mohamad, Norliana (2007) Hubungan antara beban tugas dengan keresahan guru sekolah menengah teknik di Johor. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Mohamed Hakke, Emi Satira Azrin (2004) Pembangunan persembahan elektronik berasaskan klip video dalam melaksanakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mohd @ Basri, Masreta (2001) Kajian kaedah pengajaran & pembelajaran melalui teknologi maklumat & multimedia (kes meninjau tahap penguasaan pensyarah dan penerimaan pelajar di Politeknik Shah Alam). Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mohd Affandi, Haryanti and Hassan, F. and Ismail, Z. and Mustaffa Kamal, Mohd Firdaus (2012) Soft skills implementation in construction management program: a comparative study of lecturers and students perspective. In: 2012 IEEE Colloquium on Humanities, Science & Engineering Research (CHUSER 2012), 3-4 December 2012, Kota Kinabalu, Sabah.

Mohd Ariffin, Juliana (2001) Penggunaan internet dan multimedia dalam proses pengajaran di kalangan pensyarah:satu tinjauan di Politeknik Shah Alam. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mohd Faroque, Syafizwan Nizam (2003) Cabaran-cabaran kemajuan kerjaya wanita menurut persepsi pelajar Sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional di Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Mohd Hashim, Mohamad Hisyam Ciri-ciri perisian pengajaran & pembelajaran berasaskan web: keperluan dalam pembangunan sistem. Kolej Universiti Tun Hussein Onn.

Mohd Nor, Nor Suriani (2003) Pembangunan media tayang (video) dalam prosedur ujikaji makmal bagi matapelajaran kejuruteraan jalanraya dan pengangkutan (BKA 4061) di Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mohd Sahap, Noorziawati (2003) Keberkesanan penggunaan cd-i dalam mata pelajaran teknologi konkrit (C 1004) sebagai alat bahan bantu mengajar (ABBM). Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mohd. Yusof, Irdayani (2003) Penghasilan rangka tindakan yang komprehensif perlaksanaan program pembelajaran secara koperatif dalam komuniti:aktiviti pelancongan budaya dalam program homestay. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussien Onn.

Muhamad, Norazlinun (2003) Kesesuaian penggunaan modul pembelajaran kendiri (mpk) bertajuk promosi jualan bagi mata pelajaran pengurusan promosi (p3704) di kalangan pelajar semester tiga diploma pemasaran. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Mustafa, Mohamad Zaid and Mohd Nor, Nordiana and Mohd Salleh, Kahirol and Madar, Ahmad Rizal and Ibrahim, Badaruddin and Sulaiman, Norlisa and Razzaq , Abdul Rashid (2008) Pelaksanaan modul soft skills di Politeknik Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. In: Seminar Kebangsaan Kemahiran Insaniah dan Kesejahteraan Sosial (SKIKS) 2008, 18 Ogos 2008, Hotel Mahkota, Melaka.

Mustafa, Zaidah (2003) Pembangunan dan penilaian modul web CD 'baikpulih komputer' : aplikasi dalam makmal baikpulih komputer di Politeknik Malaysia. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

O

Omar, Faizah (2002) Keberkesanan pembelajaran secara kolaboratif terhadap prestasi matapelajaran pengurusan perniagaan (P315) pelajar sijil simpan kira semester 4 di Politeknik Seberang Perai. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Othman, Aneetha Asyikeen (2003) Pembangunan dan penilaian sistem penempatan program latihan mengajar secara online. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Othman, Hussain and Mohd Salleh, Berhannudin and Sulaiman, Abdullah and Selamat, Asri From youth to youth: engineering undergraduates attracting school students to engineering education. In: 37th annual SEFI annual conference, 1-4 July 2009, Delft.

Othman, Nooraza (2001) Aplikasi penggunaan perkhidmatan pembelajaran berasaskan web (PBW) menerusi perisian 'Blackboard 5' di kalangan pelajar Sarjana Pendidikan (Teknikal). Masters thesis, Fakulti Teknologi Kejuruteraan.

R

Ramli, Noraziah (2016) Keberkesanan pembelajaran koperatif model Student Teams-Achievement Divisions (STAD) dalam fizik terhadap pencapaian pelajar. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Rusdi @ Rosdi, Nor Syuhada (2016) Transformasi kurikulum kolej vokasional dalam kesediaan melahirkan k-worker: satu kajian kes Kolej Vokasional Kluang. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

S

Saim, Mohamed (2003) Penghasilan dan penilaian video dokumentari pendidikan dalam bentuk CD-ROM bertajuk "Prosedur Ujian Bahan Binaan Jalan Raya". Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Salian, Firhan (2003) Pembangunan panduan pembelajaran kendiri remote sensing berasaskan web Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn (KUITTHO). Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Sanatora, Suhana (2003) Keberkesanan gaya pembelajaran berkumpulan(koperatif) terhadap prestasi pelajar sijil awam pembinaan semester 4 dalam mata pelajaran kejuruteraan jalan raya (c306). Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Seman, Rabi'ah (2003) Penghasilan dan penilaian modul kendiri interaktif bagi tajuk pengawalan di sebuah politeknik. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Slat, Sulie (2002) Penghasilan dan penilaian manual pembelajaran terarah kendiri (MPTK) bagi hitungan isipadu kerja tanah menggunakan perisian SDR mapping & design. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussien Onn.

Sombar @ Abdul Hamid, Salihah (2016) Efikasi kendiri dan penguasaan kemahiran manipulatif dalam kalangan pelajar KKTM Sri Gading. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Spöttll, Georg (2009) Teacher education for TVET in Europe and Asia: the comprehensive requirements. Journal of Technical Education and Training, 1 (1). pp. 1-16. ISSN 1985-9732

Sulaiman, Norkiah (2001) Tahap penggunaan sumber maklumat elektronik di kalangan pelajar fakulti kejuruteraan KUiTTHO. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

T

Ta Wee , Seow and Jufri, Nor Wariza Keberkesanan kurikulum Kejuruteraan Awam berkaitan alam sekitar dalam pembentukan kesedaran pelajar terhadap alam sekitar:kajian kes di Politeknik Ungku Omar. Kolej Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Tan, Phei Yee (2007) Kesan gaya pembelajaran visual, audio dan kinestatik terhadap pembelajaran bahasa pengaturcaraan di kalangan pelajar politeknik. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Tan, Wei Sin (2007) Pengaruh kualiti CD mata pelajaran lukisan terbantu komputer dengan menggunakan perakam skrin camtasia studio terhadap motivasi, kefahaman dan pencapaian pelajar. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Tuan Mat, Tuan Rozilaazawani (2004) Kualiti pengalaman pembelajaran pelajar-pelajar kejuruteraan di KUiTTHO dari aspek kognitif dan afektif. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

W

Wan Ahmad, Wan Mohd Rashid and Mohamad, Baharom and Hashim, Jamaluddin and Esa, Ahmad (2011) Effectiveness of learning transfer in the national dual training system (NDTS). Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Wan Ahmad, Wan Mohd Rashid and Mohd Hashim, Mohamad Hisyam and Abdul Razzaq, Abdul Rasid and Zainal Abidin, Ramlan Pelaksanaan program pendidikan sepanjang hayat (PSH) kolej komuniti, Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. In: World Congress on Teacher Education for TVET in conjunction with World Teachers Day Celebration, 5 - 6 10 2010, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Wan Ahmad, Wan Rashid and Mohd. Hashim, Mohamad Hisyam and Abdul Razzaq, Abdul Rasid (2011) Pelaksanaan Program Pendidikan Sepanjang Hayat di Kolej Komuniti Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. Other thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Wan Sulaiman, Wan Nor Hafiza (2007) Penguasaan kemahiran generik di kalangan graduan hospitaliti di politeknik: satu kajian berkenaan keperluan industri perhotelan, persepsi pensyarah dan pelajar. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Wan Taha , Wan Noor Hanum (2007) Persepsi guru terhadap perlaksanaan program pendidikan pelancongan dalam menjana minda pelajar ke arah "think tourism". Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Y

Yahya, Siti Noor Saadah (2003) Pembangunan dan penilaian modul pembelajaran kendiri sistem catatan bergu (mpscb). kajian pelajar semester satu, Jabatan Perdagangan, POLIMAS. Masters thesis, Fakulti Kejuruteraan.

Yunus, Faizal Amin (2015) Pembangunan model pemindahan pembelajaran sistem latihan kemahiran Malaysia berasaskan national occupational skill standard (noss). PhD thesis, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Z

Zainal Alam, Siti Nurzakiah (2007) Relationship between problem-based learning experience and self-directed learning readiness. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Zakaria, Hamidah (2003) Penghasilan laman web di dalam proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) bagi subjek kejuruteraan jalan raya di kalangan pelajar Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Awam KUiTTHO. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Zakaria, Normah (2007) Teknik pembelajaran di kalangan pelajar dewasa di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Zawawi, Zainilah (2007) Keperluan latihan dalam perkhidmatan ke arah meningkatkan kerjaya juruteknik. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

This list was generated on Sat Dec 5 21:39:55 2020 +08.