Items where Subject is "L Education > LB Theory and practice of education"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | E | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Y | Z
Number of items at this level: 172.

A

A. Ramlee, Leni Salfarina and Rozali, Mohd Zulfadli and Yunus, Faizal Amin Nur (2022) Perkembangan motor kasar murid tahun satu sekolah rendah. ANP JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE AND HUMANITIES, 3 (1). pp. 19-23. ISSN 2773-482x

Ab Muttalib, Siti Aida (2014) Gaya kepimpinan terhadap pemilihan strategi pengajaran dan pembelajaran. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Ab Razak, Siti Khadijah (2013) Kesediaan bakal guru dpli terhadap mata pelajaran reka cipta untuk mengajar di sekolah menengah: kajian di UTHM. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Abbas, Zaheer (2019) The effect of performance based grant on research and development at Pakistani Public Universities. Doctoral thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Abbas @ Ahmad, Lutfiah Natrah (2007) Kerangka kerja awal jaminan kualiti latihan teknikal berterusan bagi pusat latihan di Malaysia. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Abd Aziz, Mimi Suhana (2007) Rekabentuk kerangka piawaian nasional program kejurulatihan guru/pensyarah TVET: perspektif Institusi Pengajian Tinggi di Malaysia. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Malaysia.

Abd Rahman, Yusnita (2003) Pengetahuan terhadap penyediaan rancangan perniagaan : satu tinjauan di kalangan pelajar-pelajar tahun akhir sarjana muda kejuruteraan KUiTTHO. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Abd Rasid, Nor Hafifah (2013) Halangan personaliti dalam e-pembelajaran di Jabatan Perdagangan Politeknik Premier: satu kajian kes kualitatif. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Abd Samad, Noorazman and Tuan Ahmad, Tuan Aidil and Ismail, Affero and Amiruddin, Mohd Hasril and Mohd Nor, Siti Nor Fazelah (2017) Kerangka pembelajaran berasaskan proses kerja Kurikulum Standard Kolej Vokasional (KSKV) Diploma Vokasional Malaysia. Online Journal for TVET Practitioners (OJ-TP), 7 (1). pp. 1-13. ISSN 2289-7410

Abd Samad, Noorazman and Wan Ahmad, Wan Mohd Rashid and Harun, Hairuddin and Amiruddin, Mohd Hasril and Hashim, Suhaizal and Ja’apar, Faizah binti (2018) Bahan Bantu Mengajar (BBM) dalam Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) di Sekolah Menengah Kebangsaan (SMK) Daerah Pontian. Online Journal for TVET Practitioners (Oj-TP), 3. pp. 1-10. ISSN 2289-7410

Abd Samad, Noorazman and Wan Ahmad, Wan Mohd Rashid and Lai, Cee Sern and Harun, Hairuddin and Awang, Halizah and Ismail, Affero (2017) Explanatory domain and indicator for integration public skill training institute with private training center for automotive industry trainees explanatory domain and indicator for integration public skill training Institute with private training center for automotive industry trainees. Advanced Science Letters, 23 (2). pp. 1158-1161. ISSN 1936-6612

Abdul Latif, Abdul Mutalip (2014) Pembangunan kemahiran penyelesaian masalah berlandaskan projek origami. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Abdul Malik, Norfazila (2013) Penerapan ciri-ciri guru berkesan dalam proses pengajaran dan pembelajaran semasa latihan mengajar dalam kalangan Pelajar Sarjana UTHM. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Malaysia.

Abdul Wahab, Norrizah (2001) Tahap kepuasan kerja dan kecenderungan bertukar kerja di kalangan staf bukan akademik: satu kajian kes di Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn. Masters thesis, Kolej Universiti Teknolgi Tun Hussein Onn.

Abdullah, Haryanti (2004) Kreativiti pengajaran di kalangan guru-guru teknikal : satu kajian kes Sekolah Menengah Teknik Kluang. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Abdullah, Hussin and Mohd Nor, Mohd Khir and Abdul Hamid, Mohd. Noor and Abd Rahman, Norashidah and Kasmuin, Mohd Zaheruddin and Che Pa, Faizul and Ibrahim, Abdul Haqi and Kelewon, Nor Azila (2020) Kemahiran insaniah dalam kursus kokurikulum. In: Kokurikulum dan Pembangunan Mahasiswa Holistik. Penerbit UMK, pp. 39-70. ISBN 978-967-2226-56-7

Abdullah, Noryusliza (2006) Pengagihan kursus ke IPTA berdasarkan sistem bantuan keputusan kajian kes: Universiti Teknologi Malaysia dan Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah Sani, Atiqah and M. Anthony, Elizabeth (2020) Guided reading and literacy workstation towards reading motivation. In: English Language Teaching in the 21st Century. Penerbit UTHM, p. 25. ISBN 9789672975205

Abtholuddin, Fadhilah (2013) Hubungan antara efikasi kendiri dan kemahiran belajar dalam kalangan pelajar kejuruteraan. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Abu Bakar, Mohd Yusof (2013) The development of a curriculum framework for the National Dual Training System (NDTS) in Malaysia. Doctoral thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Abu Hassan, Roslan (2014) Kompetensi guru bukan opsyen yang mengajar kemahiran teknikal di Kolej Vokasional Negeri Pahang. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Ahmad, Ahmad Fauzi (2014) Kepimpinan instruksional dalam peningkatan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan dalam kalangan pensyarah. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Ahmad, Zanariah (2017) Pembangunan modul kelas berbalik berasaskan pembelajaran reflektif untuk politeknik premier. Doctoral thesis, Universiti Malaya.

Akasah, Zainal Abidin (2008) Model proses generlk pengurusan penyelenggaraan bangunan sekolah. Doctoral thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Akmad, Seri Nian (2007) Hubungan pelajar yang menjawat jawatan tertinggi dengan pencapaian akademik. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Ali, A. and Mahmod, S. (2017) Mastering soft skills in the implementation of work-based learning among community college students. SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES, 25 (S). pp. 179-190. ISSN 0128-7702

Ali, A. and Mahmod, S. (2017) Mastering soft skills in the implementation of work-based learning among community college students. Pertanika Journal of Social Sciences & Humanities, 25 (S). pp. 179-190. ISSN 0128-7702

Alias, Maizam and Harrington, Ingrid and Paimin, Aini Nazura and Lai, Chee Sern and Lee, Ming Foong and Mohamed, Maziana and Wan Mohamed, Wan Azlinda (2016) Understanding current situations: facilitating inclusive education implementation. Advanced Science Letters, 22 (5-6). pp. 1677-1682. ISSN 1936-6612

Amir, Nor Fairuz Hayati (2009) Hubungan antara gaya pembelajaran terhadap pencapaian akademik pelajar kejuruteraan dalam subjek berkaitan grafik kejuruteraan berkomputer. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Amir Razlan Shapawi, Mohd Ezhar (2013) Penggunaan model servqual bagi mengukur perkhidmatan pendidikan tinggi di UTHM. Doctoral thesis, Universiti Tun Hussein Malaysia.

Amiruddin, Mohd Hasril (2009) Kemudahan, sikap dan kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi (TMK) dalam kalangan guru-guru program pendidikan khas sekolah mengengah teknik di Malaysia. Masters thesis, Universiti Putra Malaysia.

Amiruddin, Mohd Hasril and Shahril, Nurhayati and Abd Samad, Noorazman (2017) Kebolehgunaan IQ stick game terhadap pelajar masalah pembelajaran dalam mata pelajaran Kemahiran Hidup. Online Journal for TVET Practitioners (OJ-TP), 7 (1). pp. 1-15. ISSN 2289-7410

Anual, Siti Nurhafizah (2014) Persepsi pelajar terhadap perbezaan kemudahan prasarana dalam membantu pembudayaan sains dan teknologi pelajar di Kolej Vokasional Zon Selatan. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Ariffin, Rosalinda (2007) Persepsi tenaga pengajar bidang hospitaliti di politeknik terhadap keperluan dan kesan program latihan ke arah pembangunan profesionalisme. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Arifin, Afifah (2013) Kesediaan masyarakat dalam pembangunan program homestay. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Arifin, Nor Amanina Izyan (2013) Pelaksanaan outcomes based education (OBE) dalam kalangan pensyarah di Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Assin, Mizan Kamalina (2013) Amalan penggunaan modul pengajaran berasaskan modul multimedia interaktif (MMI) dalam Pendidikan Teknik Dan Vokasional (PTV). Masters thesis, Universiti Tun Hussein Malaysia.

Awang, Aklimima and Md. Isa, Anis Shabirah and Abu Bakar, Siti Farizah (2001) Tinjauan ke atas tanggapan pelajar diploma kejuruteraan mekanikal terhadap kes meniru di dalam peperiksaan di Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Azid, Nurulwahida and Hashim, Ridzuan and Tee, Tze Kiong and Yee, Mei Heong (2020) Malaysia and China students’ feedback on the implementation of critical thinking pedagogy: a case study. International Journal of Advanced Science and Technology, 29 (3). pp. 227-237.

Aziz, Siti Mardziah (2013) Kesediaan guru sekolah menengah agama terhaap penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) dalam pengajaran dan pembelajaran. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Azmi, Mohd Zamri and M. Anthony, Elizabeth (2020) The use of 'Check Pronunciation' & "Talking Tom' application in a Malaysian ESL classroom. In: English Language Teaching in the 21st Century. Penerbit UTHM, p. 105. ISBN 9789672975205

B

Basarahim, Bazlina (2008) Kemahiran menvisualisasiruang dalam kalangan pelajar pendidikan khas (cacat pendengaran) politeknik Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Buyung, Mohd Reduan (2013) Kerangka rekabentuk Carta Selak Rangkaian Berintegrasi Teori Gagne Sembilan Peristiwa Pembelajaran. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

C

Che Ilias, Izyan Mumtaz (2013) Pelaksanaan pengajaran pensyarah tiada kelayakan Ikhtisas Pendidikan. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Malaysia.

Chidozie, Chinedu Caleb (2019) A tve curriculum framework for sustainability literacy. Doctoral thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

D

Deep, Sadia (2018) The role of problem-based learning in developing communication conflict resolving skills among selected non-government organisations in Pakistan. Doctoral thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Dwee, Chiew Yen (2017) Teacher beliefs and practices in communicative language competence towards the development of an autonomous learning model. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

E

Esa, Ahmad and Abd. Aziz, Z. S.A.A. and Mohd Salleh, B. and Mohamad,, N. H. (2017) Integrating vocational training in culinary arts and Islamic studies at juvenile rehabilitation centres: Malaysian experience. Journal of Technical Education and Training (JTET), 9 (1). pp. 100-112. ISSN 2229-8932

H

Hadi, Sapinah (2008) Kajian terhadap jenis dan format program latihan dalam program pembangunan profesionalisme di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Hadi, Sapinah (2008) Kajian terhadap jenis dan format program latihan dalam program pembangunan profesionalisme di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Halim, Nurul Shafinaz (2013) Menentusahkan faktor tekanan kerja guru sekolah menengah Gred A Daerah Batu Pahat. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Hamdan, Nuraffefa (2017) Keberkesanan manual pembelajaran kendiri (MPK) Kemahiran berfikir aras tinggi (KBAT) dalam proses pengajaran dan pembelajaran dalam kalangan pelajar politeknik. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Hamin, Farhana (2014) Electronic problem based learning (ePBL) sebagai medium bagi memudahcarakan pembelajaran pemindahan ilmu dalam kalangan pelajar UTHM. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Harun, Farahiyah Murni (2013) Keyakinan diri pelajar Diploma Pendidikan Lepasan Ijazah di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia terhadap ICT. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Harun, Hairuddin and Mat Mom, Siti Khadijah (2014) Leadership development and sustainable leadership among TVET student. Journal of Management Policies and Practices, 2 (2). pp. 27-38. ISSN 2333-6048

Harun, Zulhazri (2002) Pembangunan sistem maklumat program latihan mengajar berasaskan web : satu kajian di KUiTTHO. Masters thesis, Koiej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Hasan, Haris Fadillah (2007) Kesan penggunaan perisian multimedia di kalangan pelajar teknikal yang berbeza gaya kognitif field independent (FI) dan field dependent (FD). Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Hasan, Haris Fadillah (2007) Kesan penggunaan perisian multimedia di kalangan pelajar teknikal yang berbeza gaya kognitif field independent (FI) dan field dependent (FD). Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Hasbullah, Amilia (2012) Kajian penilaian prestasi komiti sekolah dalam pengurusan fasiliti di sekolah dasar di Kabupaten Batubara, Indonesia. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Hassan, Nur Farha (2020) Kerangka konsep pembelajaran aktif berasaskan teknologi (PABT) bagi Pelajar TVET Jurusan Kejuruteraan di Universiti Teknikal. Doctoral thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Hassan, Razali (2008) How do learners respond to computer based learning material which has been designed to suit their particular learning style. Doctoral thesis, University of Warwick.

I

Iberahim, Hasmah (2014) Pengaruh faktor persekitaran terhadap kecemerlangan akademik pelajar fakulti kejuruteraan mekanikal dan pembuatan serta pelajar Fakulti Kejuruteraan Elektrik di UTHM. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Ibrahim, Ihfasuziella (2012) Pembangunan model caj ruang bagi pengurusan ruang akademik yang optimum di Institusi Pengajian Tinggi, Malaysia. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Ibrahim, N. and Esa, Ahmad and Syed Iskandar, S. H. I. and Ahmad Jaafar, A. Z. (2017) The effects of intelligent development and personality development in communications oral skills. Elixir Educational Technology, 107. pp. 47039-47040. ISSN 2229-712X

Ilias, Mohd Rahimman and Esa, Ahmad (2017) Children's psychology development. Elixir Psychology, 107. pp. 46924-46925. ISSN 2229-712X

Ismail, Affero and Hassan, Razali and Masek, Alias and Nordin, Abdul Sukor and Jalani, Noor Hisham (2017) The exploratory and confirmatory factor analysis for supervisory input support as the determinant of effective supervision in technology and engineering education. The Social Sciences, 12 (3). pp. 495-501. ISSN 1818-5800

Ismail, Affero and Nasir, Suriana and Hassan, Razali and Masek, Alias (2015) Investigating the roles of supervisory working alliance as mediator for overall supervision effective using structural equation modeling. Advanced Science Letters, 21. pp. 1-5. ISSN 1936-6612

Ismail, Affero and Zainal Abiddin, Norhasni (2014) Issues and challenges of technical and vocational education and training in Malaysia towards human capital development. Middle-East Journal of Scientific Research 19 (Innovation Challenges in Multidiciplinary Research & Practice), 19. pp. 7-11. ISSN 1990-9233

Ismail, Affero and Zainal Abiddin, Norhasni and Hassan, Razali and Ro’is, Ihsan (2014) The profound of students’ supervision practice in higher education to enhance student development. Higher Education Studies, 4 (4). pp. 1-6. ISSN 1925-4741

Ismail, Affero and Zainal Abiddin, Norhasni and Suwirta, Andi (2016) Developing effective workforce via industrial based project supervision: a case in Malaysian technical and vocational education and training institutions. EDUCARE: International Journal for Educational Studies, 8 (2). pp. 159-168. ISSN 1979-7877

Ismail, Irwan Mahazir (2015) Pembangunan dan pengujian prototaip pembelajaran mobile berasaskan prestasi (MOBICAD) dalam kursus reka bentuk berbantu komputer (CAD). Doctoral thesis, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Ismail, Mohd Erfy and Ismail, Irwan Mahazir and Razali, Nizamuddin (2017) Video animation as teaching aid for engineering drawing course in Malaysia vocational college. International Journal of Trend in Research and Development, 4 (5). ISSN 2394-9333

J

Jaafar, Muhammad Nazri (2013) Kemahiran berfikir kritis dalam kalangan pelajar kejuruteraan di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Malaysia.

Jamaludin, Jamaliah (2014) Kesediaan guru kolej vokasional dalam pengajaran amali teknologi elektronik di Negeri Pahang. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Jamari, Suzilla and Abdul Samad, Nurzarina (2020) Public service announcement : a way to develop students' speaking skills. In: English Language Teaching in the 21st Century. Penerbit UTHM, pp. 38-46. ISBN 9789672975205

Jamian, Yuhani (2003) Latihan mengajar: keberkesanannya terhadap pelajar diploma kejuruteraan serta pendidikan di KUiTTHO (Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn) menurut persepsi pelajar. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Jasman, Kamal (2014) Kesan pembelajaran berasaskan masalah terhadap motivasi pelajar dalam mata pelajaran kemahiran hidup. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Jusoh@Mamat, Aizam (2014) Persepsi pelajar terhadap aktiviti origami berkumpulan dalam pembentukan kemahiran kerja berpasukan. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

K

Kamarudin, Harith Azidin (2014) Impak penggunaan multimedia dalam pengajaran topik isometrik terhadap pencapaian dan motivasi pelajar tingkatan 2. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Khalid, Noorhidayah (2020) Pembelajaran Berasaskan Masalah (PBM) melalui penguasaan kemahiran teknikal dan kemahiran generik bagi mata pelajaran Pengajian Kejuruteraan Awam (PKA). Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Khalid, Noorhidayah (2020) Pembelajaran Berasaskan Masalah (PBM) melalui penguasaan kemahiran teknikal dan kemahiran generik bagi mata pelajaran Pengajian Kejuruteraan Awam (PKA). Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Khamis, Senin (2019) Amalan pentaksiran untuk pembelajaran guru-guru sekolah kluster kecemerlangan sekolah rendah zon selatan. Doctoral thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Khoo, Poh Teng (2017) Persepsi pelajar terhadap penggunaan koswer multimedia mata pelajaran sains tingkatan tiga. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

L

Lai, C.S. and Mohamad, M. M. and Lee, M.F. and Mohd Salleh, K. and Sulaiman, N.L. and Rosli, D.I. and Chang, W.V.S. (2017) Prevalence of cyberbullying among students in Malaysian higher learning institutions. Advanced Science Letters, 23 (2). pp. 781-784. ISSN 1936-6612

Lai, Chee Sern and Mohamad, Mimi Mohaffyza and Lee, Ming Foong and Mohd Salleh, Kahirol and Sulaiman, Nor Lisa and Rosli, D’oria Islamiah and Chang, Wilson Vui Seng (2016) Cyberbullying among youth in Malaysia. Malaysia Journal of Youth Studies, 15. ISSN 2180-1649

Lee, Ming Foong and Muhtar, N.S. and Lai, C.S. (2018) Green practice knowledge profiling among the technical and vocational education masters programme students. Journal of Physics: Conference Series, 1049 (1). pp. 1-7. ISSN 1742-6596

Lim, Yeong Chyng (2007) Hubungan antara penyeliaan pengajaran, kesediaan mengajar dan profesionalisme guru di kalangan guru teknikal. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

M

Masek, Alias (2012) The effects of problem based learning on knowledge acquisition, critical thinking, and intrinsic motivation of electrical engineering students. Doctoral thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Md Omar, Noor Hafiza (2018) Pembangunan CD interaktif pengajaran dan pembelajaran bagi mata pelajaran kemahiran hidup bersepadu tingkatan 2. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Md Yunos, Norliana (2011) Kesan pembelajaran koperatif terhadap pencapaian pendidikan alam sekitar dalam kalangan pelajar sekolah menengah rendah. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Malaysia.

Md Yusof, Ramlah @ Ayu (2007) Penerapan unsur-unsur patriotisme melalui pengajaran dan pembelajaran dalam kalangan pensyarah politekniK. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Mohamad, M. M. and Sulaiman, N. L. and Sern, L. C. and Mohd Salleh, K. (2015) Measuring gender equality in technical and vocational education and training. Journal of Advanced Research Design, 12 (1). pp. 13-20. ISSN 2289-7984

Mohamad, Mimi Mohaffyza (2013) Learning styles and academic achievement among building construction students. Doctoral thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamad, Mimi Mohaffyza and Abu Bakar, Nabilah and Sulaiman, Nor Lisa and Mohd Salleh, Kahirol and Lai, Che Sern (2015) Applying standard competency assessment in vocational teaching practices. Asian Social Science, 11 (24). ISSN 1911-2017

Mohamad, Mimi Mohaffyza and Adai, Simah and Ahmad, Adnan (2016) Kemahiran keusahawanan pelatih wanita kursus rekaan fesyen pakaian di institut latihan kemahiran. Jurnal Pemikir Pendidikan, 7. pp. 137-151. ISSN 1985-3637

Mohamad, Mimi Mohaffyza and Yee, Mei Heong and Tee, Tze Kiong Conceptions of learning through learning styles and cognitive dimension in vocational education. Journal of Technical Education and Training (JTET), 6 (1). pp. 32-41. ISSN 2229-8932

Mohamad, Norliana (2007) Hubungan antara beban tugas dengan keresahan guru sekolah menengah teknik di Johor. Masters thesis, Fakulti Pendidikan Teknikal.

Mohamad, Siti Khatijah (2008) Hubungan antara jenis bahan bacaan dengan gaya pembelajaran pelajar sekolah menengah teknlk. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Mohamad Sari, N. and Esa, Ahmad (2017) Factors affecting students participation in extra-curricular. Elixir Psychology, 107. pp. 46960-46962. ISSN 2229-712X

Mohamd Saleh, Nurul Huda (2007) Perlaksanaan program latihan dalam perkhidmatan ke arah pembangunan profesional pensyarah politeknik. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Mohamed, Abd. Rasyid (2018) Peranan pedagogi dan atribut persembahan video sebagai bahan bantu pengajaran didaktik bagi pemasangan dan pendawaian elektrik di kolej vokasional. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Mohamed Yunus, Nur Hidayah (2020) Pengekalan dan kejayaan pelajar kejuruteraan di rangkaian Universiti Teknikal Malaysia : satu kajian kes. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Mohammed, Hadi (2017) The effect of using technology task based Approach on english language achievement among Primary four school students in Nigeria. Doctoral thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Mohd Affandi, Haryanti (2009) Ketekunan, kreativiti dan inovasidi kalangan pelajar UTHM. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Faiz, Nur Sofurah (2014) Internationalisation as mutual adjustment in the learning and teaching experiences of international students and academic staff: a case study in a Malaysian Technical University Setting. Doctoral thesis, University of South Australia.

Mohd Jamil, Mohd Ridhuan (2007) Reka bentuk kerangka piawalan transnasional bagi program tenaga pengajar TVET. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Mohd Khozam, Nur Fazliyah (2013) Penghasilan perisian multimedia interakteraktif dan kesesuaiannya sebagai alat dan Bahan Bantu Mengajar (ABBM) bagi Pelajar Pendidikan Khas Vokasional Kursus Pemasangan Motosikal. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Malaysia.

Mohd Nor, Mohd Ridzuan (2017) Amalan penggunaan pendekatan konstruktivisme dalam pengajaran guru prinsip perakaunan. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Mohd Sabri, Nur Hafizah (2013) Perlaksanaan prinsip lean dalam pendidikan. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Malaysia.

Mohd. Hashim, Mohamad Hisyam (2006) Interaksi dalam sistem pengurusan pembelajaran: satu kajian kes. Doctoral thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Mohd. Yusoff, Ida Maria (2003) Kesan latihan mengajar kepada perkembangan kognitif Pelajar Sarjana Pendidikan Teknik Dan Vokasional KUiTTHO. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Muhamad, Suhaimi (2019) Penerapan kemahiran berfikir aras tinggi dalam pengajaran pendidikan Islam berasaskan kaedah simulasi. Doctoral thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Musa, Ahmad Kamsan (2008) Study of energy efficiency opportunities in Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS) building. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Mustafa, Mohamad Zaid and Nordin, Mohd Norazmi and Abdul Razzaq, Abdul Rasid and Ibrahim, Badaruddin (2020) Vocational College teachers in Malaysia: confirmatory factor analysis for job attitude. PalArch's Journal of archaeology of Egypt / Egyptology, 17 (9). pp. 5091-5098.

N

Naan, Siti Nazha (2008) Glass ceiling factor wanita dalam membina kerjaya sebagai jurutera. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Ngasiman, Nurulhuda (2014) Kesan kaedah pembelajaran koperatif terhadap pencapaian pelajar dalam mata pelajaran matematik. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Nordin, Norhuzayanti (2013) Kesediaan bakal guru DPLI terhadap kursus elektromekanikal untuk mengajar di sekolah menengah: kajian di UTHM. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Malaysia.

O

Omar, Darvina (2003) Pembangunan dan penilaian bahan pembelajaran berbantukan komputer (PBK) berasaskan CD interaktif bagi mata pelajaran pemasaran 1 di politeknik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Omar, Zakaria (2014) Pendekatan konstruktif dalam inovasi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu di Kolej Vokasional. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Othman, Mazihah (2013) Analisis keperluan pelajar, guru dan kandungan untuk pembangunan e-bahan instruksional mata pelajaran pengajian kejuruteraan elektrik dan elektronik tingkatan empat: satu kajian kes kualitatif. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Malaysia.

Othman, Noor Mala (2014) Pengaruh tahap stres terhadap kepuasan kerja dalam Kalangan pengajar kolej vokasional di Negeri Pahang. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Malaysia.

P

Palpanadan, Dr. Sarala @ Thulasi (2016) Pre-service teachers' predilection of writing strategies in ESL classrooms. Jurnal Penyelidikan Pendidikan ", 9. pp. 45-49. ISSN 21802270

Palpanadan, Dr. Sarala @ Thulasi and Sathappan, Ramesh and Md Yunan, Noreida (2016) Teacher trainees preference of the end-product over the writing process in ESL writing classrooms. One Day International Join Conference on Teacher Education & Physical Education Teacher Education, 12. pp. 16-23. ISSN 21802270

R

Raharjo, Heru and Khairudin, M. and Abd Baser, Jamil (2018) The influence of problem-based learning and direct teaching on students’ learning outcomes. Jurnal Pendidikan Teknologi dan Kejuruan, 24 (1). pp. 62-71. ISSN 0854-4735

Ramdas @ Chelamuthu, Morugadas (2001) Penghasilan dan penilaian modul pembelajaran kadar kendiri (MPKK) bagi meningkatkan penggunaan statistik dalam penyelidlkan di kalangan pensyarah Jabatan Pendidikan Teknlk Dan Vokasional (JPTV) KUiTTHO. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ramlan, Najah Teaching approaches employed in teaching literature component in english in urban and rural secondary schools. Journal of Techno Social: Issue on Society, Technology & Governance (Special Issue), 12. p. 52. ISSN 22298940

Rase, Rasima (2013) Kesediaan pensyarah politeknik menggunakan pendekatan m-pembelajaran dalam pengajaran dan pembelajaran di Negeri Johor. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Razali, Siti Nurshahizan (2014) Gaya keibubapaan terhadap pencapaian akademik pelajar sekolah menengah. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Malaysia.

Roddin, Rohayu and Yusof, Yusmarwati and Mohamed Yusof, Anizam and Ibrahim Mukhtar, Marina and Muhamad Hanafi, Nurfirdawati (2017) Kemahiran keusahawanan orang asli suku kaum orang kuala di Rengit Johor dalam perniagaan barangan terpakai. Journal of Global Business and Social Entrepreneurship (GBSE), 3 (6). pp. 92-100. ISSN 2462-1714

Rohanai, Reyanhealme and Othman, Hasyamuddin and Mat Daud, Khairul Azhar and Omar, Nurul Huda and Ahmad, Maimunah and Ismail, Mohd Erfy and Sulaiman, Abdullah (2020) Malaysian PBL Approaches: Shaping World-Class TVET Skills towards IR 4.0. International Journal of Psychosocial Rehabilitation, 24 (02). pp. 1716-1725. ISSN 1475-7192

Rozali, Mohd Zulfadli (2018) Pembangunan kerangka konsep sokongan peningkatan pencapaian akademik pelajar-atlet Universiti Awam Malaysia. Doctoral thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Rozali, Mohd Zulfadli and Puteh, Saifullizam (2017) Active involvement of students in co-curriculum (sports) versus generic skills. Science International, 29 (2). pp. 459-464. ISSN 1013-5316

Rozali, Mohd Zulfadli and Puteh, Saifullizam and Yunus, Faizal Amin Nur and Azizuddin Khan, Thariq Khan (2020) A qualitative method in identifying academic aspect element of academic enhancement support for student-athlete. International Journal of Psychosocial Rehabilitation, 24 (2). pp. 1703-1710. ISSN 1475-7192

Rubani, Siti Nur Kamariah and Subramaniam, Tamil Selvan and Ariffin, Arihasnida and Hamzah, Nurhasyimah and Bidin, Maisarah (2018) Practical knowledge of prospective teachers’ in pedagogy. Journal of Physics: Conference Series, 1049 (1). pp. 1-5. ISSN 1742-6588

Rusiman, Mohd Saifullah and Mohamad, Mahathir and Che Him, Norziha and Kamardan, Muhammad Ghazali and Othaman, Saifulnizam and Shamshuddin, Muhammad Hakim and Samah, Mansor and Aziz, Norazli (2017) The use of concrete material in teaching and learning Mathematics. Journal of Engineering and Applied Sciences, 12 (8). pp. 2170-2174. ISSN 1816-949X

S

Saad, Noradilah (2009) Amalan kreativiti dan inovasi melalui projek sarjana muda dalam kalangan pelajar kejuruteraan di UTHM. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Sahdan, Shafizza (2019) Kesan penggunaan prosedur pembelajaran kawalan kendiri (self-regulated learning) terhadap pencapaian akademik, kemahiran meta kognitif dan motivasi pelajar politeknik : kajian kes. Doctoral thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Saion, Rasidayanty (2019) Kerangka kemahiran berfikir kritis dalam proses pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran reka bentuk dan teknologi. Doctoral thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Salim, Nurul Shahira (2013) Amalan pembacaan berkesan dalam kalangan pelajar Sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM). Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Selamat, Asri and Esa, Ahmad and Saad, Shamsaadal Sholeh and Atim, Asliaty (2011) Teaching and learning mathematics and science in English in primary schools in the state of Johor, Malaysia. Jurnal Pendidikan, 12. pp. 61-73. ISSN 9789991726038

Sri Sumarti, Sri Sumarti (2019) Pembangunan kerangka transferable skills bagi perlaksanaan penyelidikan dalam kalangan pelajar pascasiswazah di Malaysia. Doctoral thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Sulaiman, Junita (2019) Pembangunan model dalam menentukan profesionalisme dalam profesion perguruan teknikal dan vokasional. Doctoral thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Sulaiman, Nor Lisa and Mohd Salleh, Kahirol and Mohamad, Mimi Mohaffyza and Lai, Chee Sern (2015) Technical and vocational education in Malaysia: policy, leadership, and professional growth on Malaysia women. Asian Social Science, 11 (24). pp. 153-161. ISSN 1911-2017

T

Takim, Selamat (2014) Minat pelajar dalam subjek kemahiran hidup bersepadu. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Tan, Wei Sin (2007) Pengaruh kualiti cd mata pelajaran lukisan terbantu komputer dengan menggunakan perakam skrin camtasia studio terhadap motivasi, kefahaman dan pencapaian pelajar. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Tengku Zahari, Tengku Noraisyah (2013) Impak program latihan dalam kalangan pengusaha homestay ke arah keberkesanan pembangunan program homestay di peringkat komuniti: kajian dari perspektif pengusaha. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Malaysia.

Tukiran, Norazlina (2014) Literasi pentaksiran dalam kalangan calon guru teknikal di IPTA Zon Selatan. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Malaysia.

U

Utomo, Hadi Prasetyo (2021) Modeling of substitution augmentation modification redefinition in academic information system education 3.0: a case study of sistem informasi akademik, Universitas Langlangbuana. Doctoral thesis, Universiti Tun Hussein Malaysia.

Utomo, Hadi Prasetyo and Bon, Abdul Talib and Hendayun, Mokhamad (2019) SAMR as a framework for modeling of Academic Information System in higher education institution toward education 3.0. International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (IJITEE), 8 (11S2). pp. 283-287. ISSN 2278-3075

W

Wan Mansor, Wan Nur Hasymy (2014) Penerapan unsur kecindan dalam proses pengajaran dan pembelajaran reka bentuk teknologi. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Malaysia.

Wan Muda, Wan Hanim Nadrah and Ab Halim, Fazlinda and Isa, Khairunesa and Md Nasir, Ahmad Nabil (2021) Leadership 4.0 In technical and vocational education and training institution. PSYCHOLOGY AND EDUCATION, 58 (3). pp. 3733-3739. ISSN 0033-3077

Wan Yusop, Wan Mohd Fazli (2014) Faktor yang mendorong pencapaian akademik pelajar dalam program kimpalan di kolej vokasional. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Malaysia.

Watisin, Wazli (2017) Pelaksanaan pembelajaran berasaskan kerja politeknik bersama industri. Doctoral thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Watisin, Wazli (2011) Pelaksanaan program pembelajaran berasaskan kerja di Kolej Komuniti Bukit Beruang Melaka: satu kajian kes. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Wiji Wahyuni, Hartati (2006) Pengaruh gaya dan aktiviti penasihatan akademik terhadap keberkesanan perlaksanaan sistem penasihatan akademik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Y

Yaakop, Azizul Yadi and Mahadi, Nomahaza and Ariffin, Zailin Zainal and Omar, Siti Sarah (2018) Review of Hierarchy-of-Effects (Hoe) models and higher education advertising in Malaysia. The Journal of Social Sciences Research, 2 (11). pp. 212-219. ISSN 2413-6670

Yapin, H. and Suhadi, N. and Esa, Ahmad (2017) Implementation of green skills through the co-curriculum activities among students Technical and Vocational Education Training (TVET) towards development of Green Industry. Elixir Social Science, 107. pp. 47295-47297. ISSN 2229-712X

Yasak, Zurina (2006) Taksonomi simpson bagi tajuk kemahiran mendirisiap alat teodolit untuk mata pelajaran ilmu ukur. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yusoff, Ahmad Fikri and Abu Samah, Faizal and Moharad, Noor Aini (2001) Penilaian terhadap pengaruh reka bentuk studio dan kemudahan teknologi ke atas peningkatan kemahiran pelajar senibina: satu kajian kes di salah sebuah politeknik di pantai barat Semenanjung Malaysia. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Z

Zahari, Balqis and Abdul Rahman, Khairul Anuar and Rahim, Mohd Bekri and Yunus, Faizal Amin Nur (2021) Cooling tower system as teaching aids tools for vocational college and Air Conditioning Technology Program. Research and Innovation in Technical and Vocational Education and Training, 1 (1). pp. 75-81.

Zahari Abdullah, Pauzi (2017) Pembangunan kerangka penyeliaan sekolah yang berkesan di Bintan Kepulauan Riau. Doctoral thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Zaidon, Norhidayah (2013) Kesediaan pembimbing dalam pelaksanaan Program Pembelajaran Berasaskan Kerja (PBK) di Proton Holdings Berhad, Shah Alam, Selangor. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Malaysia.

Zainal Abiddin, Norhasni and Ismail, Affero Exploring service and support needs in postgraduate education towards the higher education quality. Asian Social Science. ISSN 1911-2017

Zainal Abiddin, Norhasni and Ismail, Affero and Taniredja, Tukiran (2013) Enhancing quality of higher education for graduate research students development. EDUCARE: International Journal for Educational Studies, 5 (2). pp. 133-146. ISSN 1979-7877

Zainal Alam, Siti Nurzakiah (2007) Relationship between problem-based learning experience and self-directed learning readiness. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Zainol, Nur Zainatul Nadra and Abdul Majid, Latifah and Abd Kadir, Muhd Najib (2016) Analisis pemikiran nasr hamid Abu Zayd dalam buku voice an exhile : reflection on Islam. Jurnal Penyelidikan Islam, 10. pp. 1-149. ISSN 1394-4428

Zakaria, Haslina (2013) Faktor individu dan faktor persekitaran yang mempengaruhi pemindahan latihan terhadap pencapaian akademik dalam kalangan pelajar Fakulti Kejuruteraan Elektrik UTeM. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Zakaria, Normah (2007) Teknik pembelajaran di kalangan pelajar dewasa di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Zakaria, Zakiah (2020) Kerangka kesedaran kognitif bagi reka bentuk antaramuka pengajaran berasaskan gamifikasi dalam kalangan pelajar kejuruteraan. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Zakariah, Siti Hajar (2013) Beban tugas guru mempengaruhi penggunaan sumber teknologi pendidikan di empat buah Sekolah Menengah Teknik dan Vokasional di Johor. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Zan, Nurul Sabrina and Jaafar, Nurul Ashiqin (2016) Disleksi bukan satu penyakit. Journal of Techno Social, Issue on Society, Technology & Governance, 12. p. 65. ISSN 2229-840

Zulkifli, Ahmad Zawawi (2007) Implikasi ISO terhadap pengurusan masa kendiri pensyarah di UTHM. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

This list was generated on Wed Dec 7 17:30:15 2022 +08.