Pembangunan dan penilaian sistem penempatan program latihan mengajar secara online

Othman, Aneetha Asyikeen (2003) Pembangunan dan penilaian sistem penempatan program latihan mengajar secara online. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

[img] Text
24p ANEETHA ASYIKEEN OTHMAN.pdf

Download (645kB)
[img] Text (Copyright Declaration)
ANEETHA ASYIKEEN OTHMAN COPYRIGHT DECLARATION.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (313kB) | Request a copy
[img] Text (Full Text)
ANEETHA ASYIKEEN OTHMAN WATERMARK.pdf
Restricted to Registered users only

Download (25MB) | Request a copy

Abstract

Perkembangan pesat dalam Teknologi Maklumat menerajui ke arah teknologi siber. Penggunaan teknologi maklumat telah banyak mempengaruhi budaya keija di Malaysia. Segala pengurusan dan perkhidmatan dapat dilaksanakan dengan lebih pantas dan cekap berbanding sebelum penggunaan Teknologi Maklumat. Kajian ini bertujuan untuk membangunkan dan menilai sistem penempatan program latihan mengajar secara online (e-spplm) bagi kegunaan Ahli Jawatankuasa Program Latihan Mengajar, KUiTTHO. Penilaian telah dilakukan terhadap keberkesanan e-spplm yang dibangunkan dari aspek kebolehgunaan dan mesra pengguna. Pada mulanya populasi kajian ini ialah pelajar Diploma Pendidikan Tahun 2 dan Saijana Muda PTV Tahun 2 tetapi disebabkan terdapat kekangan dan masalah internet maka pengkaji hanya memilih pelajar Saijana Muda PTV Tahun 2 sebagai populasi. Instrumen yang digunakan dalam kajian ini adalah soal selidik dan temubual separuh struktur. Data-data yang diperolehi telah dianalisis dengan menggunakan Statictical Packages For Social Sciences Version 11.0 (SPSS) untuk mendapatkan nilai skor min dan peratus. Dapatan kajian menunjukkan bahawa tahap kebolehgunaan espplm adalah tinggi (skor min = 3.91) manakala tahap mesra pengguna e-spplm adalah sederhana (skor min = 3.72). Secara keseluruhannya, keberkesanan e-spplm adalah tinggi dengan skor min 3.82. Sistem sebegini juga di dapati boleh membantu pihak pengurusan penempatan program latihan mengajar di KUiTTHO. Pengkaji mencadangkan agar e-spplm ini diperkemaskan lagi dengan mempertingkatkan lagi ciri-ciri mesra pengguna dan kebolehgunaan sistem dengan menambah fitur paparan maklumat institusi supaya senang dicapai/akses oleh pelajar.

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: L Education > LB Theory and practice of education
L Education > LB Theory and practice of education > LB1025-1050.75 Teaching (Principles and practice)
Depositing User: Mrs. Sabarina Che Mat
Date Deposited: 30 Jul 2023 07:15
Last Modified: 30 Jul 2023 07:15
URI: http://eprints.uthm.edu.my/id/eprint/9473

Actions (login required)

View Item View Item