Items where Subject is "L Education > LB Theory and practice of education > LB1025-1050.75 Teaching (Principles and practice)"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | W | Y | Z
Number of items at this level: 301.

A

A.Manaf, Normala (2013) Keserasian personaliti pelajar dengan kerjaya agen pengembangan. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Malaysia.

Ab Rahim, Nor Hayati (2003) Keberkesanan penggunaan on-line forum bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran untuk subjek teknikal di kalangan pelajar diploma kejuruteraan awam (Teknologi) KUiTTHO. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ab Rahman, Azmanirah (2002) Kajian kesesuian pembinaan panduan menghasilkan projek bagi pelajar Diploma Kejuruteraan Elektrik KUiTTHO dalam persekitaran latihan berasaskan komputer. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ab Rahman, Hamidah (2003) Penggunaan pembelajaran berbantukan komputer mata pelajaran asas perakaunan (H1002) bagi pelajar sijil dan diploma hotel dan katering di politeknik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ab Sani, Siti Norlina (2002) Kajian bersesuaian terhadap garis panduan laman web p&p berkesan bagi pensyarah-pensyarah di Jabatan Kejuruteraan Elektrik, Politeknik Johor Bahru. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ab. Halim, Zuraida (2003) Pengaplikasian komputer dalam proses pengajaran dan pembelajaran di kalangan guru teknikal sekolah menengah teknik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Abbas @ Ahmad, Lutfiah Natrah (2007) Kerangka kerja awal jaminan kualiti latihan teknikal berterusan bagi pusat latihan di Malaysia. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Abd Azi, Siti Haziana (2001) Sikap dan persepsi pelajar Sarjana Muda Kejuruteraan Awam terhadap penggunaan komputer dalam proses pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer (CAI - CAL) di Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn (KUiTTHO). Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Abd Aziz, Mimi Suhana (2007) Rekabentuk kerangka piawaian nasional program kejurulatihan guru/pensyarah TVET: perspektif Institusi Pengajian Tinggi di Malaysia. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Malaysia.

Abd Aziz, Mimi Suhana (2007) Rekabentuk kerangka piawaian nasional program kejurulatihan guru/pensyarah TVET: perspektif institusi pengajian tinggi di Malaysia. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Abd Halim, Faizatul Hafilah (2002) Penghasilan dan penilaian modul pengajaran kendiri "prosedur penubuhan syarikat sendirian berhad" dalam usaha melahirkan siswazah usahawan. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Abd Hamid, Ruhiana Idayu (2019) Keberkesanan carta pembelajaran Omygram terhadap tahap pencapaian pelajar PVMA dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris bagi topik plurals. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Abd Latiff, Hamidah (2002) Persepsi penggunaan komputer dalam proses pengajaran dan pembelajaran di kalangan guru sekolah menengah teknik. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Abd Nasir, Nurathirah (2019) Pengaruh elemen gamifikasi terhadap motivasi pelajar menggunakan aplikasi quizizz. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Abd Rahman, Mohd Faizal (2004) Gaya belajar pelajar tingkatan lima aliran perdagangan di lima buah sekolah menengah teknik : suatu kajian. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Abd Rahman, Mohd Faizal (2004) Gaya belajar pelajar tingkatan lima aliran perdagangan di lima buah sekolah menengah teknik : suatu kajian. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Abd Rahman, Rozana (2003) Penghasilan modul pembelajaran kendiri (MPK) berbantukan komputer bagi mata pelajaran perakaunan kewangan di politeknik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Abd Rasid, Nor Hafifah (2013) Halangan personaliti dalam e-pembelajaran di Jabatan Perdagangan Politeknik Premier: satu kajian kes kualitatif. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Abd. Kadir, Noorhati (2003) Penghasilan modul pembelajaran kendiri (MPK) untuk mata pelajaran kaedah membatik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Abd. Kadir, Noorhati (2003) Penghasilan modul pembelajaran kendiri (MPK) untuk mata pelajaran kaedah membatik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Abdul Halim, Mohd Hafiz (2003) Penghasilan dan penilaian video dokumentari pendidikan (CD-ROM) pembelajaran pengorganisasian di politeknik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Abdul Halim, Muhammad Nazri (2003) Penghasilan dan penilaian video dokumentari pendidikan dalam bentuk cd-rom bagi subjek 'aspek gelagat pengguna' untuk tajuk konsumerisme bagi pelajar. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Abdul Kadir, Khairulnizan (2003) Penghasilan dan penilaian video dokumentari pelepasan diri dan rebat cukai untuk kegunaan pengajaran dan pembelajaran bagi subjek pencukaian Malaysia 1 kursus Diploma Akauntansi di Politeknik Port Dickson. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Abdul Kadir, Khairulnizan (2003) Penghasilan dan penilaian video dokumentari pelepasan diri dan rebat cukai untuk kegunaan pengajaran dan pembelajaran bagi subjek pencukaian Malaysia 1 kursus diploma akauntasi di Politeknik Port Dickson. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Abdul Latif, Mohd Hafizi (2003) Penghasilan dan penilaian video dokumentari pendidikan dalam bentuk CD-ROM bagi subjek P1701 : pemasaran 1 bertajuk pengenalan kepada pemasaran : satu kajian di Politeknik Port Dickson. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Abdul Manan, Munirah (2002) Pembinaan dan pengujian manual siri transparensi. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Abdul Rahim, Rohaida (2003) Pembentukan indikator pensyarah cemerlang Jabatan Kejuruteraan Awam politeknik Malaysia. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Abdul Rahim, Saliza (2019) Minat dan motivasi penguasaan konsep sains proses hidup tumbuhan dalam kalangan murid sekolah rendah di Daerah Batu Pahat, Johor. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Abdul Rahman, Akmal (2003) Penghasilan dan penilaian cd pembelajaran bagi subjek pneumatik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Abdul Rahman, Muhamad Zaki (2003) Pembangunan bahan bantu pembelajaran berasaskan sistem maklumat berkomputer. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Abdul Talib, Nurul Huda (2003) Modul pembelajaran kendiri secara interaktif subjek kerja kayu di kalangan pelajar sekolah menengah teknik dan vokasional. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Abdul Wahab, Roswady (2003) Penghasilan dan penilaian modul pembelajaran kendiri AutoCAD 2D isometrik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Abdullah, AlghamdiHamad and Samsudin, Mohd Ali and Abdul Rahim, Shamimah Parveen and HAlqarni, Mohammed Ali and Ismail, Mohd Erfy (2021) Viewing mathematics teachers’ professional identity in the Kingdom of Saudi Arabia through the Lens of Social Theory of Learning and Gender Schema Theory. PSYCHOLOGY AND EDUCATION JOURNAL, 58 (1). pp. 4307-4318.

Abdullah, Haryanti (2004) Kreativiti pengajaran di kalangan guru-guru teknikal : satu kajian kes Sekolah Menengah Teknik Kluang. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Abdullah, Haryanti (2004) Kreativiti pengajaran di kalangan guru-guru teknikal : satu kajian kes di Sekolah Menengah Teknik Kluang. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Abdullah, Nor Hazana and Shamsuddin, Alina and Wahab, Eta and Muazu, Muazu Hassan (2018) Participation in continuous professional development training and perceived teaching assessment: A case study at the Malaysian Technical University. Business and Economic Horizons, 14 (3). pp. 530-541. ISSN 1804-5006

Abdullah, Nurhidayah Seetha (2003) Kebolehgunaan CD pembelajaran berbantu komputer bagi matapelajaran kejuruteraan bekalan air dan air sisa di Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah, Kuantan, Pahang. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Abdullah, Nurul Aida Suhaila (2019) Pembangunan dan keberkesanan kit penyongsang dalam proses pengajaran dan pembelajaran (PDP) di kolej vokasional. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Abdullah J, AlghamdiHamad and Samsudin, Mohd Ali and Abdul Rahim, ShamimahParveen and H. Alqarni, Mohammed Ali and Ismail, Mohd Erfy (2021) Teachers’ professional identity measures in the Kingdom of Saudi Arabia from the perspective of Rasch Model Framework. Psychology and Educational Journal, 58 (1). pp. 4243-4257.

Abdulridha, Qayssar Abbas (2021) Developing Iraqi pre- service teachers' critical thinking skills and understanding of hamlet through reader response strategy. Doctoral thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Abu Bakar, Farah Waheeda and Kamarudin, Irdawati and Abdullah, Narizan (2001) Satu kajian ke atas keberkesanan perlaksaan sistem penasihatan akademik di Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Abu Bakar, Rosliah (2003) Kajian amalan komunikasi berkesan di antara pendidik dengan pelajar semasa proses pengajaran dan pembelajaran di politeknik-politeknik Semenanjung Malaysia dari persepsi pelajar. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Abu Bakar, Zubaidah (2003) Penghasilan kit pembelajaran bagi meningkatkan kefahaman pelajar diploma kejuruteraan awam di Politeknik Ungku Omar : subjek kejuruteraan bekalan air dan air sisa. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Abu Hassan, Norzainariah (2004) Kebolehgunaan kit pengajaran dan pembelajaran bagi meningkatkan prestasi pelajar: Satu tinjauan di KUITTHO. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Abu Samah, Musa (2003) Pembangunan sistem pendaftaran kursus pendidikan berterusan secara online (e-spbb). Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Abu Zakaria, Nik Reduan (2002) Normal view Kajian tahap masalah dalam pencarian maklumat : satu tinjauan di kalangan pelajar Sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional dan pembinaan laman web INCAMPNET. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Abubakar, Bashir (2016) Understanding the influence of ICT on pedagogical practices in the teaching of electronics courses in Nigerian tvet institutions. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Abubakar Bawuro, Faiza (2020) The linkage between motivational mechanisms, meaningful work and teachers’ innovative behaviour in public secondary schools in Northeast, Nigeria. Doctoral thesis, Universiti Tun Hussein Malaysia.

Ahip Dionnysius, Saiting (2003) Penghasilan dan penilaian koswer manual reka bentuk sistem sesalur penyaman udara. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ahmad, Ahmad Fauzi (2014) Kepimpinan instruksional dalam peningkatan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan dalam kalangan pensyarah. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Ahmad, Azrina (2002) Pembangunan dan penilaian modul pembelajaran kadar kendiri : pembangunan kemahiran dalam penyelidikan. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ahmad, Izyani (2003) Pembangunan dan penilaian CD interaktif proses pemodelan hubungan data dalam mata pelajaran Sistem Pangkalan Data (BTI 2083) di KUiTTHO. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ahmad, Muhammad Faris (2018) Hubungan di antara pengetahuan dan sikap pensyarah terhadap penggunaan aplikasi pembelajaran atas talian. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Ahmad, Noorul Azliza (2001) Tinjauan tahap pengetahuan dan penggunaan internet bagi tujuan akademik : pelajar semester lima Jabatan Perdagangan Politeknik Ungku Omar. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ahmad, Rosida (2002) Ke arah pembangunan E-Modul pengajaran dan pembelajaran : satu tinjauan program latihan perisian blackboard5 terhadap pensyarah KUiTTHO. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ahmad, Sarawati (2004) Penghasilan transparensi berkonsepkan peta minda mata pelajaran P 420 undang-undang syarikat di politeknik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ahmad @ Mazlan, Nurazlen (2003) Pembangunan dan penilaian bahan pengajaran berbantu komputer bagi mata pelajaran pemasaran 1 : satu tinjauan di politeknik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ahmad @ Mazlan, Nurazlen (2003) Pembangunan dan penilaian bahan pengajaran berbantu komputer bagi mata pelajaran pemasaran 1: tinjauan di politeknik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ahmad Zaki, Munirah (2004) Penghasilan CD interaktif Pengenalan Kepada Multimedia (CDiPKM) sebagai ABBM : kajian penggunaannya ke atas pelajar Sarjana Muda Teknologi Maklumat di Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn (KUITTHO). Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ali, Azita and Islamiah, Doria and Zulkifli, Zuriawahida (2018) The effectiveness of problem – based learning methods in improving high-order thinking skills. In: International Conference on Mechanical and Manufacturing Engineering (ICME2018), August 18, 2018 – August 18, 2018, Johor Bahru, Malaysia.

Ali, Kamal and Douni, Rut and Siagian, Irene Tiurma (2001) Perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn (KUiTTHO) : pelaksanaan dan harapan. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Alias, Asmalia (2003) Membina dan menilai modul pembelajaran kendiri bagi topik kemasiapan perabot di Kolej Komuniti Segamat. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Amauddin, Aida Faizura (2003) Satu kajian integrasi ICT dalam pengajaran dan pembelajaran secara penerokaan terhadap pelajar Sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional, Kolej Universiti Teknologi TUn Hussein Onn. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Amir, Nor Fairuz Hayati (2009) Hubungan antara gaya pembelajaran terhadap pencapaian akademik pelajar kejuruteraan dalam subjek berkaitan grafik kejuruteraan berkomputer. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Amiruddin, Mohd Hasril (2009) Kemudahan, sikap dan kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi (TMK) dalam kalangan guru-guru program pendidikan khas sekolah mengengah teknik di Malaysia. Masters thesis, Universiti Putra Malaysia.

Anual, Siti Nurhafizah (2014) Persepsi pelajar terhadap perbezaan kemudahan prasarana dalam membantu pembudayaan sains dan teknologi pelajar di Kolej Vokasional Zon Selatan. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Anuar Haron, Mohd Khairul (2003) Penghasilan bahan pembelajaran berasaskan interaktif CD-ROM bagi mata pelajaran hidraulik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Arifin, Afifah (2013) Kesediaan masyarakat dalam pembangunan program homestay. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Assin, Mizan Kamalina (2013) Amalan penggunaan modul pengajaran berasaskan modul multimedia interaktif (MMI) dalam Pendidikan Teknik Dan Vokasional (PTV). Masters thesis, Universiti Tun Hussein Malaysia.

Awang, Noor Hidayah and Ming, Foong Lee (2020) The readiness among the polytechnic engineering and non-engineering lecturers towards implementation of 4C in teaching. In: Proceedings of Mechanical Engineering Research Day 2020, 16 December 2020., Melaka, Malaysia.

Awang@Faudzi, Ruslina (2003) Penghasilan video pembelajaran (CD-ROM) bagi subjek pemasaran 1 di Politeknik Kota Bahru. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Azali, Rohayu (2003) Indikator guru perdagangan cemerlang dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah menengah teknik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Aziz, Fauziah (2002) Penilaian awal perisian multimedia interaktif bertajuk kekuatan dan kestabilan binaan di salah sebuah sekolah rendah di Parit Raja, Johor. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Aziz, Siti Mardziah (2013) Kesediaan guru sekolah menengah agama terhaap penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) dalam pengajaran dan pembelajaran. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

B

Badrun, Muhammad Kamal Ariffin (2002) Penghasilan manual garis panduan dan format rancangan mengajar (semester) berbantukan komputer. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Baharin, Mohd Norbi (2003) Kebolehgunaan pembelajaran berbantu komputer untuk mata pelajaran sistem elektronik 1 di politeknik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Bahrudin, I. A. and Alias, M. (2020) A review on exploratory based learning implementation by integrating technology strategy in teaching and learning. International Journal of Psychosocial Rehabilitation, 24 (3). pp. 657-664. ISSN 1475-7192

Bariman, Norhafzan (2003) Pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran proses tuangan menggunakan media pengajaran berasaskan komputer. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Buyung, Mohd Reduan (2013) Kerangka rekabentuk Carta Selak Rangkaian Berintegrasi Teori Gagne Sembilan Peristiwa Pembelajaran. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

C

Che Hassan, Yuhanis (2015) Pengetahuan, sikap dan kesedaran pensyarah dalam pengamalan penyelidikan di politeknik premier. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Che Idris, Muhammad Sani (2003) Penggunaan transparensi sebagai alat bantu mengajar oleh pensyarah dalam mata pelajaran P315 pengurusan perniagaan bagi pelajar-pelajar perdagangan di politeknik Sultan Ahmad Shah. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Che Ilias, Izyan Mumtaz (2013) Pelaksanaan pengajaran pensyarah tiada kelayakan Ikhtisas Pendidikan. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Malaysia.

Che Radzi, Muhammad Firdaus (2008) Tahap kematangan e-pembelajaran: satu kajian di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM). Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

D

Daros, Mohd Nazri (2003) Kajian penggunaan modul pembelajaran elektronik mata pelajaran pengurusan penyeliaan (C523) ke atas pelajar-pelajar kursus perkhidmatan bangunan, POLIMAS. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

F

Fauzi, Siti Nor (2003) Kajian kesesuaian terhadap pembinaan modul pembelajaran kendiri(MPK) sistem wang dan bank (MSWB) di kalangan pelajar semester satu diploma perakaunan di Politeknik Kota Bahru. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Foo, Jyy Wei (2002) Investigating the use of an online classroom in understanding the learning process of KUiTTHO students. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Fuad, Noor Faznyzahuda (2003) Pembangunan bahan pengajaran: modul pembelajaran berbantukan komputer bagi mata pelajaran penjana AT dan AU di Kolej Komuniti Bandar Darulaman, Jitra, Kedah. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

G

Ganason, Premma (2019) Keberkesanan penggunaan aplikasi socrative terhadap pencapaian dan minat murid bagi mata pelajaran sains di sekolah rendah. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Gindan, Sylvester (2001) Kajian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan bahan media elektronik dalam pengajaran dan pembelajaran di KUiTTHO. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Goel, Petrus Julini (2003) Pembangunan bahan pengajaran : modul pengajaran berbantu komputer bagi mata pelajaran elektrik di politeknik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

H

Hamdan, Hasri (2003) Kebolehgunaan pembelajaran berbantu komputer bagi mata pelajaran sistem elektronik 2 untuk pelajar politeknik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Hamin, Farhana (2014) Electronic problem based learning (ePBL) sebagai medium bagi memudahcarakan pembelajaran pemindahan ilmu dalam kalangan pelajar UTHM. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Hamisu, Mohammed Adamu and Mohd Salleh, Kahirol and Lai, Chee Sern and Abubakar, Auwal (2017) Proposed competency framework for Malaysian Technical And Vocational Education And Training (TVET) teachers. European Journal of Education Studies, 3 (9). pp. 286-299. ISSN 2501-1111

Hamzah, Anafiah (2002) Tinjauan ke atas persepsi pensyarah terhadap pendidikan secara online di KUiTTHO /. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Hamzah, Muhammad Rafie (2003) Penghasilan dan penilaian CD modul pembelajaran kenderi (MPK) sistem catatan bergu untuk mata pelajaran perakaunan awalan (P 1105) di Politeknik Seberang Perai. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Harun, Farahiyah Murni (2013) Keyakinan diri pelajar Diploma Pendidikan Lepasan Ijazah di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia terhadap ICT. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Harun, Mohd Mohadir (2001) Apakah jurang digital menghasilkan pelajar berisiko? (tinjauan ke atas pelajar diploma kejuruteraan mekanikal (DWA) tahun satu dan dua, dan pensyarah Jabatan Kejuruteraan Mekanikal di KUiTTHO. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Harun, Norwani (2001) Cabaran penggunaan teknologi maklumat di kalangan pensyarah: satu kajian kes di KUiTTHO. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Harun, Zulhazri (2002) Pembangunan sistem maklumat program latihan mengajar berasaskan web : satu kajian di KUiTTHO. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Harun, Zulhazri (2002) Pembangunan sistem maklumat program latihan mengajar berasaskan web : satu kajian di KUiTTHO. Masters thesis, Koiej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Hasan, Haris Fadillah (2007) Kesan penggunaan perisian multimedia di kalangan pelajar teknikal yang berbeza gaya kognitif field independent (FI) dan field dependent (FD). Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Hasan, Haris Fadillah (2007) Kesan penggunaan perisian multimedia di kalangan pelajar teknikal yang berbeza gaya kognitif field independent (FI) dan field dependent (FD). Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Hashim, Hasmaini (2003) Pembangunan bahan pembelajaran: modul pembelajaran berasaskan komputer bagi keperluan mata pelajaran litar AU di kolej komuniti. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Hashim, Noor Azlina (2002) Kesesuaian penggunaan perisian pendidikan berbentuk CD ROM dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Hashim, Suhaizal and Ismail, Mohd Erfy and Ismail, Affero and Masek, Alias and Ismail, Irwan Mahazir and Razali, Nizamuddin and Samsudin, Mohd Ali (2019) The characteristics of the Computer Supported Collaborative Learning (CSCL) through Moodle: a view on students’ knowledge construction process. International Journal of Engineering & Technology, 8 (1.1). pp. 117-122. ISSN 2227-524X

Hassan, Mohd Shabri (2003) Penghasilan dan penilaian video dokumentari pendidikan bagi subjek pencukaian Malaysia 2 : satu kajian di politeknik-politeknik Malaysia yang terpilih. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Husain, Mohd Zairi (2016) Pembangunan model konsep standard pengajaran guru pendidikan jasmani berorientasikan amalan dan kluster perwatakan guru. Doctoral thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Husin @ Che Hamat, Mohd Azian (2004) Penghasilan dan penilaian modul pemetaan minda dalam subjek Undang-undang Syarikat (P420) di politeknik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Husin @ Che Hamat, Mohd Azian (2004) Penghasilan dan penilaian modul pemetaan minda dalam subjek undang-undang syarikat (P420) di politeknik. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Hussain, Harison (2004) Analisis keupayaan pembelajaran maya dan realiti (sistem pneumatik) di kalangan Pelajar Pendidikan Teknik dan Vokasional. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

I

Ibrahim, Ainol Haryati and Yusoff, Zailin Shah (2018) Teaching public speaking in a blended learning environment. International Journal of Social Science and Humanity, 2 (6). pp. 573-576. ISSN 2010-3646

Ibrahim, Ariffuddin (2001) Tinjauan terhadap kemahiran belajar di kalangan pelajar ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik KUiTTHO kesannya terhadap prestasi akademik pelajar. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ibrahim, Ariffuddin (2001) Tinjauan terhadap kemahiran belajar dikalangan pelajar ijazah sarjana muda Kej. Elektrik Kuittho kesannya terhadap pencapaian akademik pelajar. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Ibrahim, Mohamad Shahril (2003) Penghasilan modul pembelajaran interaktif berkonsepkan multimedia bagi mata pelajaran AutoCAD 3D Modelling. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ibrahim, Zalinda (2001) Aplikasi penggunaan komputer sebagai alat bantu mengajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran di kalangan pensyarah-pensyarah Sarjana Pendidikan Teknikal, KUiTTHO. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ibrahim Mukhtar, Marina (2003) Penghasilan album elektronik untuk subjek penyenggaraan kerja kayu dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ihkasan, Mohd Nor (2005) Pembangunan staf untuk pengintegrasian e-pembelajaran di politeknik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ishak, Quyrul Zeta (2002) Penggunaan blackboards dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengguna blackboards dalam proses pengajaran dan pembelajaran di kalangan pelajar sarjana semester 3, sarjana pendidikan teknik dan vokasional, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn: satu kajian kes. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ismail, Erina (2001) Kesan pengetahuan dan kemahiran pengajaran berasaskan WEB terhadap persepsi kualiti pengajaran di kalangan pensyarah. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ismail, Irwan Mahazir (2015) Pembangunan dan pengujian prototaip pembelajaran mobile berasaskan prestasi (MOBICAD) dalam kursus reka bentuk berbantu komputer (CAD). Doctoral thesis, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Ismail, Irwan Mahazir (2016) Pembangunan pembelajaran mobile dalam kejuruteraan. Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Selangor. ISBN 9789674123390

Ismail, Isrulhasrita (2002) Tinjauan kesan penggunaan pakej pengajaran multimedia ke atas sikap pelajar terhadap proses pembelajaran di politeknik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ismail, Mahanom (2003) Membina dan menilai kesesuaian modul pembelajaran kendiri untuk pelajar diploma pengajian perniagaan semester 6 di Politeknik Ungku Omar bagi matapelajaran prinsip dan amalan insurans. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ismail, Muhamad Azlin (2003) Pembangunan dan pengujian modul pembelajaran kendiri dalam bentuk cakera padat berinteraktif (sistem digit dan instrumentasi). Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ismail, Nor Hayati (2003) Satu tinjauan terhadap tahap pengetahuan guru-guru teknikal di tiga buah sekolah teknik tentang pembinaan item subjektif. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ismail, Nor Zarini (2001) Penggunaan komputer di kalangan pelajar luar bandar : kajian kes : Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Ismail. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ismail, Norhayati (2002) Kajian kemahiran pelajar sarjana pendidikan teknik dan vokasional semester 3 KUiTTHO membangunkan courseware pendidikan dari segi teknologi dan teori pedagogi. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ismail, Rosmaria (2003) Penentuan tahap kesediaan pelajar terhadap pembelajaran maya. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ismail, Siti Nor Ainsyah (2015) Penguasaan teknik kemahiran fasilitator dalam pelaksanaan pembelajaran berpusatkan pelajar di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

J

Jalani, Noor Hisham (2015) Kecekapan pembelajaran berasaskan model contoh-masalah dalam pembelajaran teori litar. Doctoral thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Jamaat, Azman (2018) Keberkesanan model "elektromagnetik trip" sebagai alat bahan bantu mengajar (ABBM) bagi subjek pendawaian elektrik. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Jamaludin, Khatijah (2003) Penghasilan modul pembelajaran kendiri (MPK) bagi mata pelajaran litar AU untuk pelajar Sijil Teknologi Elektrik, di Kolej Komuniti. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Jamaludin, Khatijah (2003) Penghasilan modul pembelajaran kendiri (MPK) bagi mata pelajaran litar AU untuk pelajar Sijil Teknologi Elektrik, di Kolej Komuniti. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Jamil, Norhayati (2004) Ketrampilan teknikal dan generik pekerja lepasan Sijil Kemahiran Malaysia di industri mampu menjana k-workers mengikut perspektif pengurus industri. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Jasman, Kamal (2014) Kesan pembelajaran berasaskan masalah terhadap motivasi pelajar dalam mata pelajaran kemahiran hidup. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Jasni, Nur Farrah Azwa (2003) Penghasilan modul pembelajaran kendiri berbentuk CD interaktif subjek undang-undang syarikat di politeknik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Jusoh@Mamat, Aizam (2014) Persepsi pelajar terhadap aktiviti origami berkumpulan dalam pembentukan kemahiran kerja berpasukan. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

K

Kamarudin, Harith Azidin (2014) Impak penggunaan multimedia dalam pengajaran topik isometrik terhadap pencapaian dan motivasi pelajar tingkatan 2. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Kamsi, Rozi (2002) Satu sintesis terhadap reka bentuk dokumen kawalan kualiti dalam pengajaran dan pembelajaran di KUiTTHO. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Kesot, Mohd Jahaya and Akasah, Zainal Abidin and Alias, Maizam and Lashari, Tahira Anwar (2015) An affective-cognitive teaching and learning approach for enhanced behavioural engagements among engineering students. Engineering Education A Journal of the Higher Education Academy, 8 (2). pp. 65-76. ISSN 1750-0052

Kevin Akeu, Francisca (2003) Kajian mengenai pembangunan dan penilaian format manual pengajaran dan pembelajaran dalam CD-interaktif bagi pelajar kejuruteraan elektrik di politeknik-politeknik Malaysia. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Khalid, Hasmawi (2003) Kesesuaian modul pembelajaran elektronik matapelajaran teknologi pembuatan perabot (DTC 3202) di kalangan pelajar Diploma Kejuruteraan Awam, KUiTTHO. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Khalid, Mohd Saiful Nizam (2003) Penghasilan dan penilaian video dokumentari pendidikan bagi subjek audit dan penyiasatan (P512) di Politeknik Sultan Abdul Halim Mu'adzam Shah, Jitra, Kedah. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Khalid, Noorhidayah (2020) Pembelajaran Berasaskan Masalah (PBM) melalui penguasaan kemahiran teknikal dan kemahiran generik bagi mata pelajaran Pengajian Kejuruteraan Awam (PKA). Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Khamis, Fakhruddin (2003) Kepentingan portal pendidikan bagi pengajaran dan Pembelajaran Elektronik Di Kalangan Pelajar Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik di Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn (KUiTTHO). Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Khoo, Poh Teng (2017) Persepsi pelajar terhadap penggunaan koswer multimedia mata pelajaran sains tingkatan tiga. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Koondbar, Mansoor and M. Anthony, Elizabeth (2020) Language learning strategies : a narrative literature review. In: English Language Teaching in the 21st Century. Penerbit UTHM, p. 1. ISBN 9789672975205

L

Lai, Chee Sern (2003) Pembangunan dan penilaian e-modul interaktif cakera padat bagi mata pelajaran kejuruteraan pegeluaran. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Lee, Ming Foong and Shafii, Roziemee (2017) Karektor guru pendidikan khas aliran kemahiran berlandaskan nilai retorik dari perspektif pelajar pendidikan khas masalah pendengaran di Malaysia. Advanced Journal of Technical and Vocational Education, 1 (1). pp. 434-438. ISSN 2550-2174

Lian, Ai Chen (2002) Merekabentuk, menilai kesesuaian dan mengkaji keberkesanan modul pengajaran kendiri (MPK). Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Lim, Johnson Soon Chong (2003) Penghasilan modul pembelajaran interaktif bagi pengautomatan industri. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Liman, Siti Juliana (2003) Pembangunan CD ROM interaktif bagi mata pelajaran fisiologi perubatan di KUiTTHO. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

M

Mad, Norazila (2003) Pembinaan modul soalan-soalan latihan berjawapan bagi mata pelajaran mekanik tanah. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Main, Aspalilla (2003) Pembinaan modul pendekatan perancangan pengajaran berkesan kemahiran hidup bersepadu tingkatan 1. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Marjuki, Julia (2002) Transparensi sebagai pakej pengajaran: kajian terhadap kesesuaian penggunaan panduan ringkas di Jabatan Kejuruteraan Elektrik Politeknik Johor Bahru. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Masek, Alias (2012) The effects of problem based learning on knowledge acquisition, critical thinking, and intrinsic motivation of electrical engineering students. Doctoral thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Maskur, Said (2017) Kerangka pentaksiran pendidikan karakter untuk mata pelajaran sains Sekolah Menengah di Kota Batam. Doctoral thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Masri, Masidah (2003) Pembangunan dan penilaian alat bahan bantu mengajar (ABBM) berbantukan komputer bagi mata pelajaran pengurusan perniagaan. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mat, Rohana (2002) Pembangunan manual pengajaran dan pembelajaran berbantukan teknologi maklumat dan komunikasi ICA Nicenet. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mat Ali, Asrudin (2003) Pembangunan prototaip modul pengajaran dan pembelajaran berbantu komputer bagi mata pelajaran mekanik pepejal (tegasan dan terikan). Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mat Ali, Mazrul Hisyam (2003) Penghasilan dan penilaian cakera pad at video dokumentari pendidikan mesin suntikan plastik bagi subjek kejuruteraan pengeluaran di Politeknik Sultan Abdul Halim Mu'adzam Shah, Jitra, kedah. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mat Saat, Shaipul Nahar (2018) Keberkesanan penggunaan kit pengajaran sistem bekalan air domestik (SisBAD) bagi subjek kerja paip domestik di sekolah harian bagi negeri Johor. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Mat Seman, Mhd Azmin (2003) Penilaian kesesuaian MPK yang dihasilkan bagi mata pelajaran undang-undang binaan (C 532) bagi topik perubahan/pindaan kerja terhadap pelajar semester enam kursus diploma ukur bahan politeknik Kota Bahru. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mat Taib, Noor Hayati (2003) Penghasilan modul pembelajaran kendiri berasaskan cakera pad at dalam pengajaran dan pembelajaran bagi subjek teknologi bahan 1 (J 3022) kursus kejuruteraan mekanikal. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Md Kamaruddin, Nafisah @ Kamariah (2021) The effect of contextual teaching on cognitive and noncognitive learning construct among engineering students. Doctoral thesis, Universiti Tun Hussein Malaysia.

Md Yunos, Norliana (2011) Kesan pembelajaran koperatif terhadap pencapaian pendidikan alam sekitar dalam kalangan pelajar sekolah menengah rendah. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Malaysia.

Md Zain, Mohamad Naaim (2008) Kecenderungan pembelajaran teknikal melalui pembelajaran koperatif di kalangan Pelajar Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal di UTHM. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Md. Diah, Noorasmahwati (2008) Penguasaan kemahiran komunikasi dalam kalangan pelajar kejuruteraan di politeknik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Md. Zahari @ Che Hussin, Noorafzarini (2003) Penghasilan dan penilaian modul pembelajaran kendiri pelepasan diri dan rebet cukai: satu kajian kes. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mh Busra, Mohd Azmi (2003) Penghasilan dan penilaian modul pengajaran kendiri pencukaian perkongsian di Politeknik Port Dickson. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Miskam, Siti Norizan (2003) Panduan penulisan objektif eksplisit dalam perancangan pengajaran bagi guru-guru pelatih pengurusan perniagaan dan perakaunan. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mohamad, Hazilah (2004) Penghasilan modul pembelajaran berkomputer (MPB) "air bekalan: proses pembersihan air" bagi Pelajar Kejuruteraan Awam di KUiTTHO. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mohamad, Norsuhaidah and Masek, Alias (2021) Modes of facilitator skills for group learning among design and technology teachers in secondary schools. Indonesian Journal of Teaching in Science, 1 (1). pp. 17-20.

Mohamad @ Mohd Nor, Aryuziyanti (2004) Penggunaan ABBM dalam proses pengajaran dan pembelajaran lukisan kejuruteraan: satu kajian kes di Politeknik Port Dickson. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mohamad Noor, Mastura (2003) Penggunaan ABBM berbantukan komputer bagi subjek pemasaran di kalangan pelajar Politeknik Port Dickson. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mohamed, Abd. Rasyid (2018) Peranan pedagogi dan atribut persembahan video sebagai bahan bantu pengajaran didaktik bagi pemasangan dan pendawaian elektrik di Kolej Vokasiaonal. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Mohamed, Abd. Rasyid (2018) Peranan pedagogi dan atribut persembahan video sebagai bahan bantu pengajaran didaktik bagi pemasangan dan pendawaian elektrik di kolej vokasional. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Mohamed, Huzairi (2003) Penggunaan simulasi CD interaktif dalam pembelajaran dan pengajaran amali sistem pemasangan dan pendawaian domestik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mohamed, Maziana (2003) Pembangunan dan penilaian e-modul bagi topik struktur binaan tangga subjek teknologi bahan dan binaan. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mohamed, Nadia (2003) Merekabentuk modul pembelajaran ukur kejuruteraan (C301) berasaskan laman web. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mohamed Piah, Norliza (2002) Penyediaan dan penilaian modul asas rakaman video sebagai alat bahan bantu mengajar. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mohamed Yusof, Azean Irdawaty (2003) Pembangunan dan penilaian modul berbantukan komputer(mbk) bagi mata pelajaran pengurusan perniagaan (P 315) di politeknik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mohammad Ali, Hasimah (2019) Persepsi pelajar terhadap pelaksanaan pembelajaran aktif melalui kaedah gamifikasi bagi mata pelajaran perniagaan tingkatan 4. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Mohammed, Hadi (2017) The effect of using technology task based Approach on english language achievement among Primary four school students in Nigeria. Doctoral thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Mohammed Idris, Mohammad Talha (2006) An investigation on teaching and learning activities that suit different intelligences in an english classroom. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohammed Khalid, Sulaiman (2001) Korelasi antara kekerapan penggunaan teknologi di kalangan pensyarah dan tenaga pengajar kejuruteraan terhadap pencapaian pelajar bumiputra yang berisiko di KUiTHHO. Masters thesis, Institut Teknologi Tun Hussein Onn.

Mohammed Sani, Abdul Rahim (2003) Pengajaran dan pembelajaran: pembinaan modul pembelajaran reka bentuk struktur kayu Secara interaktif. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mohammed Sani, Abdul Rahim (2003) Pengajaran dan pembelajaran: pembinaan modul pembelajaran reka bentuk struktur kayu secara interaktif. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mohd, Khairulazhar (2019) Pembangunan koswer interaktif dengan pendekatan pembelajaran masteri bagi Mata Pelajaran Reka Bentuk Dan Teknologi Tingkatan 1. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Mohd @ Basri, Masreta (2001) Kajian Kaedah Pengajaran & Pembelajaran Melalui Teknologi Maklumat & Multimedia: Kes meninjau tahap penguasaan pensyarah dan penerimaan pelajar di Politeknik Shah Alam. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mohd Alias, Mas Azlina (2003) Penghasilan senarai semak bagi menilai tahap pengetahuan dan pemahaman pelajar terhadap pembelajaran berasaskan multimedia. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mohd Ariffin, Juliana (2001) Penggunaan internet dan multimedia dalam proses pengajaran di kalangan pensyarah: satu tinjauan di Politeknik Shah Alam. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mohd Hanapi, Norhazlinda (2003) Penghasilan perisian modul pembelajaran kendiri bagi proses mereka bentuk pangkalan data untuk mata pelajaran pengurusan pangkalan data di Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mohd Hassan @ Abd Ghani, Mohd Shahril (2003) Penghasilan buku panduan rekabentuk pengeluaran sebagai ABBM sokongan di dalam proses pembelajaran di Kalangan Pelajar Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal (Pembuatan) di KUiTTHO. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mohd Jamil, Mohd Ridhuan (2007) Reka bentuk kerangka piawalan transnasional bagi program tenaga pengajar TVET. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Mohd Khozam, Nur Fazliyah (2013) Penghasilan perisian multimedia interakteraktif dan kesesuaiannya sebagai alat dan Bahan Bantu Mengajar (ABBM) bagi Pelajar Pendidikan Khas Vokasional Kursus Pemasangan Motosikal. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Malaysia.

Mohd Nor, Mazly (2003) Penghasilan modul e-pembelajaran berkonsepkan web: penyaliran jalan raya. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mohd Nor, Nor Suriani (2003) Pembangunan media tayang (video) dalam prosedur ujikaji makmal bagi matapelajaran kejuruteraan jalanraya dan pengangkutan (BKA 4061) di Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mohd Sahap, Noorziawati (2003) Keberkesanan penggunaan cd-i dalam mata pelajaran teknologi konkrit (CI004) sebagai alat bahan bantu mengajar (ABBM). Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mohd Salleh, Mohd Faizal (2003) Penghasilan modul pembelajaran kendiri bahan dan binaan berasaskan web. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Mohd Taib, Arifah (2001) Mengkaji corak pengurusan masa: kaitannya dengan prestasi akademik dan peribadi pelajar. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mohd Yusof, Mohd Fahmi (2016) Kesediaan guru sekolah menengah mengamalkan pengajaran abad ke-21. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Mohd Zubir, Muhammad Zulfadly (2021) Pembangunan elemen kemahiran hijau dalam pengajaran dan pembelajaran (PdP) bagi pensyarah kolej vokasional. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Malaysia.

Mohd. Hashim, Mohamad Hisyam (2006) Interaksi dalam sistem pengurusan pembelajaran: satu kajian kes. Doctoral thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Mohd.Yusof, Irdayani (2003) Penghasilan rangka tindakan yang komprehensif perlaksanaan program pembelajaran secara koperatif dalam komuniti: aktiviti pelancongan budaya dalam program homestay. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mokhtar, Nurul Syamshida (2003) Persepsi pelajar terhadap penghasilan modul pembelajaran kendiri (MPK) bagi mata pelajaran pengajian keusahawanan. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mokhtar, Nurul Syamshida (2003) Persepsi pelajar terhadap penghasilan modul pembelajaran kendiri (MPK) bagi mata pelajaran pengajian keusahawanan. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Moktar, Siti Nor Aisah and Hanapi, Zaliza and Tze, Kiong Tee and Mohamed, Suriani and Che Rus, Ridzwan (2018) Kesediaan, penerimaan dan pengoperasian guru Reka Bentuk dan Teknologi terhadap amalan dalam pentaksiran berasaskan sekolah. Sains Humanika, 10 (3-3). pp. 89-94. ISSN 2289-6996

Mosbiran, Nor Fauziyana and Mustafa, Mohamad Zaid and Ahad, Rosnee and Nordin, Mohd Norazmi (2021) Teachers competency elements of special education integrated program for national type schools in Johor, Malaysia on Implementation of Individual Education Plan. Research Article, 13 (2). pp. 1063-1068. ISSN 0975-2366

Muhamad, Ahmad Tarmizi and Ramli, Azlan and Nordin, Anuar (2001) Persepsi pelajar sarjana pendidikan KUiTTHO semester pertama terhadap pembelajaran berasaskan web. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Muhamad, Norazlinun (2003) Kesesuaian penggunaan modul pembelajaran kendiri (MPK) bertajuk promosi jualan bagi mata pelajaran pengurusan promosi (P3704) di kalangan pelajar semester tiga diploma pemasaran. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Muhamad Hanafi, Nurfirdawati (2002) Penghasilan dan penilaian modul pengajaran berbantukan komputer bagi mata pelajaran teknologi bangunan dan bahan Nurfirdawati Muhamad Hanafi. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Musta'amal @ Jamal, Aede Ratib and Mohd Arish, Ahmad Kamal (1999) Pembentukan modus operandi bagi menangani masalah budaya samseng dan salah laku sosial di sekolah: tiga sekolah sampel di dalam daerah Batu Pahat. Masters thesis, Institut Teknologi Tun Hussein Onn.

Mustafa, Zaidah (2003) Pembangunan dan penilaian modul web CD 'baikpulih komputer' : aplikasi dalam makmal baikpulih komputer di Politeknik Malaysia. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

N

Nasroddin, Syafarizan (2002) Kaedah pendaftaran latihan industri secara berkomputer. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Nayan, Nirwani (2003) Keberkesanan penggunaan modul pembelajaran kendiri bagi tajuk akaun penamat dan kunci kira-kira mata pelajaran perakaunan awalan di Politeknik Sultan Abdul Halim Muad'zam Shah, Jitra Kedah. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ngasiman, Nurulhuda (2014) Kesan kaedah pembelajaran koperatif terhadap pencapaian pelajar dalam mata pelajaran matematik. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Nur Yunus, Faizal Amin and Md. Omar, Noor Hafiza and Sulaiman, Junita and Rahim, Mohd Bekri and Abd Baser, Jamil and Kamis, Arasinah and Mohd Affandi, Haryanti (2020) Multimedia courseware for interactive teaching and learning: students’ needs and perspectives. Journal of Technical Education and Training, 12 (1). pp. 261-269. ISSN 2229-8932

O

Omar, Darvina (2003) Pembangunan dan penilaian bahan pembelajaran berbantukan komputer (PBK) berasaskan CD interaktif bagi mata pelajaran pemasaran 1 di politeknik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Omar, Darvina (2003) Pembangunan dan penilaian bahan pembelajaran berbantukan komputer (PBK) berasaskan CD interaktif bagi mata pelajaran pemasaran 1 di politeknik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Omar, Faizah (2002) Keberkesanan pembelajaran secara kolaboratif terhadap prestasi mata pelajaran Pengurusan Perniagaan (P315) pelajar Sijil Simpan Kira semester 4 di Politeknik Seberang Perai. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Omar, Mohd Razdi (2020) Tahap penguasaan asas pedagogi, kemahiran pelaksanaan pengajaran dan sikap pengajar terhadap teknologi serta inovasi di Pusat Latihan Teknikal Tentera Laut Diraja Malaysia. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Omar, Rahmat (2003) Penghasilan dan penggunaan manual assessment blackboard 5 Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Omar, Zakaria (2014) Pendekatan konstruktif dalam inovasi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu di Kolej Vokasional. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Ong, Sylvia Al Ling (2003) Development and evaluation of a fibre optic web-based learning module for technology-based learners. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ong, Tze Ching (2003) Pembangunan multimedia cakera padat untuk mata pelajaran sains bahan. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Othman, Aida Syariza (2003) Penghasilan modul pembelajaran kendiri pengajian kejuruteraan mekanikal : mekanik bagi pelajar kejuruteraan mekanikal, Sekolah Menengah Dato' Lela Maharaja Rembau / Aida Syariza Othman. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Othman, Aneetha Asyikeen (2003) Pembangunan dan penilaian sistem penempatan program latihan mengajar secara online. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Othman, Khairul Bariyah (2003) Kriteria penilaian bagi perisian pendidikan untuk pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer : satu tinjauan di sekolah menengah teknik di negeri Kedah. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Othman, Nooraza (2001) Aplikasi penggunaan perkhidmatan pembelajaran berasaskan web (PBW) menerusi perisian 'Blackboard 5' di kalangan pelajar Sarjana Pendidikan (Teknikal). Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Othman, Nurhidayah (2017) Persepsi terhadap system pembelajaran elektronik dalam kalangan pelajar Kolej Poly-Tech Mara Batu Pahat. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

P

Parakkasi, Jaya (2003) Penghasilan dan penilaian modul web CD dalam P&P: penyenggaraan jalan raya. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Puat, Nurul Azwa (2019) Kesediaan tenaga pengajar UTHM dalam melaksanakan Program 2u2i (2 tahun universiti, 2 tahun industri). Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

R

R. Putra, A. B. N. and Insani, N. and Winarno, A. and Puspitasari, P. and Kiong, T. T. and Habibi, M. A. and Tuwoso, Tuwoso and Subandi, M. S. (2020) The innovation of intelligent system e-consultant learning to improve student mindset of vocational education in the disruptive Era 4.0. In: International Conference on Technology and Vocational Teachers (ICTVT) 2020, 10-14 Okt 2021, Orlando, FL.

Raharjo, Heru and Khairudin, M. and Abd Baser, Jamil (2018) The influence of problem-based learning and direct teaching on students’ learning outcomes. Jurnal Pendidikan Teknologi dan Kejuruan, 24 (1). pp. 62-71. ISSN 0854-4735

Rahim, Mohd Bekri and Ruhizan, M. Y. and Masran, Saiful Hadi and Nur Yunus, Faizal Amin and Abd Baser, Jamil (2017) E-portfolio MSC indicator for a virtual learning environment. Social Sciences & Humanities. pp. 191-200. ISSN 0128-7702

Rahmat, Nor Rasyida (2003) Penghasilan modul pengajaran guru bagi mata pelajaran sejarah. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Rahmat, Nor Rasyida (2003) Penghasilan modul pengajaran guru bagi mata pelajaran sejarah. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ramdas @ Chelamuthu, Morugadas (2001) Penghasilan dan penilaian modul pembelajaran kadar kendiri (MPKK) bagi meningkatkan penggunaan statistik dalam penyelidlkan di kalangan pensyarah Jabatan Pendidikan Teknlk Dan Vokasional (JPTV) KUiTTHO. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ramli, Noraziah (2016) Keberkesanan pembelajaran koperatif model student teams-achievement divisions (STAD) dalam fizik terhadap pencapaian pelajar. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Rase, Rasima (2013) Kesediaan pensyarah politeknik menggunakan pendekatan m-pembelajaran dalam pengajaran dan pembelajaran di Negeri Johor. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Razali, Siti Soleha (2021) Pembangunan elemen multimedia berasaskan content dan context seni dalam PdP untuk pendidikan latihan teknikal dan vokasional. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Rosli, Norlini (2004) Tinjauan kesesuaian perisian interaktif yang dibina berdasarkan papan cerita bagi topik Pengenalan Kepada Multimedia. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Rosli, Rozita Halina (2001) Faktor-faktor kekangan penggunaan teknologi pendidikan dalam pengajaran dan pembelajaran di kalangan guru-guru sekolah menengah daerah Bentong, Pahang Darul Makmur. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Rusiman, Mohd Saifullah and Sufahani, Suliadi Firdaus and Roslan, Rozaini and Khalid, Kamil and Nor, Maria Elena and Ku, Gee Huei and Lim, Soo Peng and Nun, Shwu Mean and Soh, Cher Wei (2017) Improving skills in rounding off the whole number. Journal of Engineering and Applied Sciences, 12 (3). pp. 6468-6472. ISSN 1816-949X

S

S. Hashim, Sharipah Khadijah (2001) Minat, sikap dan kesediaan guru terhadap penggunaan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Saari, Latenazuraini (2003) Penghasilan modul pembelajaran mesin elektrik berasaskan CD interaktif di politeknik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Sahidun, Sahairil Azlan (2003) Penggunaan animasi melalui multimedia interaktif dalam pengajaran dan pembelajaran matapelajaran elektrik dan elektronik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Said Hamid, Syarifah Normawati (2020) Kerangka karakter kreativiti dan kaedah pengajaran di Sekolah Menengah Pertama Kota Batam. Doctoral thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Saim, Mohamed (2003) Penghasilan dan penilaian video dokumentari pendidikan dalam bentuk CD-ROM bertajuk "Prosedur Ujian Bahan Binaan Jalan Raya". Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Sakka, Seri Syahliliana (2015) Kesan aplikasi pembelajaran berteraskan multimedia terhadap pelajar teknikal dari aspek gaya pembelajaran visual di politeknik Malaysia. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Saleh, Noorsyarzielah (2013) Kesedaran terhadap amalan pemakanan seimbang dalam kalangan pelajar Politeknik Merlimau, Melaka: satu tinjauan. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Salian, Firhan (2003) Pembangunan panduan pembelajaran kendiri remote sensing berasaskan Web Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn (KUiTTHO). Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Salleh, Jidarulaila (2003) Hubungan gaya pengajaran guru dengan pencapaian akademik pelajar bagi mata pelajaran perdagangan di Sekolah Menengah Teknik Datuk Seri Mohd Zin Alor Gajah Melaka. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Salpidin, Doni Erizal (2003) Pembangunan modul pengajaran dan pembelajaran berkonsepkan multimedia interaktif untuk subjek kejuruteraan jalan raya. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Sanatora, Suhana (2003) Keberkesanan gaya pembelajaran berkumpulan (koperatif) terhadap prestasi pelajar sijil awam pembinaan semester 4 dalam mata pelajaran kejuruteraan jalan raya (C306). Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Sayed Salabudin, Syed Shaifulbhary (2002) Sistem maklumat pelajar politeknik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Selamat, Siti Norhana (2021) Pembangunan elemen multimedia berasaskan content dan context seni untuk pendidikan latihan teknikal dan vokasional. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Seman, Rabi'ah (2003) Penghasilan dan penilaian modul kendiri interaktif bagi tajuk pengawalan di sebuah politeknik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Senin, M.S. and Nordin, Mohd Norazmi and Abd Mutalib, Norathirah Nabila and Abd Rashid, Intan Maizura and Mustafa, Mohamad Zaid and Abdul Razzaq, Abdul Rasid and Ibrahim, Badarudin (2021) Teaching similarities and differences between non directive teaching and enhancing self esteem of special education students. LINGUISTICA ANTVERPIENSIA, 2. pp. 2697-2707.

Setiawan, A. and Bukit, M. and Kuntadi, I. and Yunos, J. M. and Salleh, K. M. and Sern, L. C. and Sulaiman, N. L. and Mohamad, M.F. (2017) Regionalization and harmonization in TVET. In: PROCEEDINGS OF THE 4TH UPI INTERNATIONAL CONFERENCE ON TECHNICAL AND VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING (TVET 2016),, 15–16 NOVEMBER 2016, BANDUNG, INDONESIA.

Shamsuri, Mohd Mahathir Suhaimi (2013) Strategi pembangunan program homestay Kampung Kangkar Merlimau. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Shuib, Azrul Hisham (2003) Penghasilan dan penilaian perisian kursus matapelajaran elektronik digit dan instrumentasi (perisian CDEDI). Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Slat, Sulie (2002) Penghasilan dan penilaian manual pembelajaran terarah kendiri (MPTK) bagi hitungan isipadu kerja tanah menggunakan perisian SDR mapping & deisgn. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Stapah @ Salleh, Mazuin (2003) Penghasilan modul pembelajaran kendiri berasaskan komputer mata pelajaran prinsip elektrik (topik perintang). Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Sulaiman, Norkiah (2001) Tahap penggunaan sumber maklumat elektronik di kalangan pelajar Fakulti Kejuruteraan KUiTTHO. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Sulakah, Siti Masrah (2017) Aplikasi padlet dalam pengajaran dan pembelajaran komponen sastera (KOMSAS). Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Sulong, Sharmilla (2002) Kajian penggunaan nicenet bagi matapelajaran teknikal di kalangan pelajar sarjana pendidikan teknik dan vokasional, semester 1 sesi 2001 /2002. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Sutaji, Siti Suhaila (2015) Kesan penggunaan koswer multimedia animasi visual terhadap pencapaian pelajar dalam mata pelajaran matematik. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

T

Tan, Wei Sin (2007) Pengaruh kualiti CD mata pelajaran lukisan terbantu komputer dengan menggunakan perakam skrin camtasia studio terhadap motivasi, kefahaman dan pencapaian pelajar. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Tan, Wei Sin (2007) Pengaruh kualiti CD mata pelajaran lukisan terbantu komputer dengan menggunakan perakam skrin camtasia studio terhadap motivasi, kefahaman dan pencapaian pelajar. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Tan, Wei Sin (2007) Pengaruh kualiti cd mata pelajaran lukisan terbantu komputer dengan menggunakan perakam skrin camtasia studio terhadap motivasi, kefahaman dan pencapaian pelajar. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Tee, Lian Yong (2002) Membina manual penerbitan CD interaktif dalam pendidikan. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Tee, Tze Kiong and Alias, Maizam and Ming Foong, Ming Foong and Mohamad, Mimi Mohaffyza and Sukardi, Sukardi (2021) Comparative studies: teaching activities in technical universities between engineering and non-engineering educators in Malaysia. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 12 (9). pp. 1104-1115.

Tengku Mahmud Muhidin, Tengku Kamarulzaman (2002) Pengajaran dan pembelajaran berasaskan interaktif CD-ROM. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Tengku Zahari, Tengku Noraisyah (2013) Impak program latihan dalam kalangan pengusaha homestay ke arah keberkesanan pembangunan program homestay di peringkat komuniti: kajian dari perspektif pengusaha. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Malaysia.

Thulasi Palpanadan, Sarala and Ravana, Venosha Integration of product and process approaches in ESL classrooms. In: 4th ASIA International Multidisciplinary Conference (AIMC 2020), Universiti Teknologi Malaysia, Johor Bahru, Malaysia, 17-19 April 2020.

W

WIJI WAHYUNI, HARTATI (2006) Pengaruh gaya dan aktiviti penasihatan akademik terhadap keberkesanan perlaksanaan sistem penasihatan akademik. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Wan Hasan, Wan Hamiza (2002) Tahap kefahaman dan kebolehan penggunaan perisian Microsoft Word dalam pembelajaran di kalangan pelajar Sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional, KUiTTHO. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Wan Mansor, Wan Nur Hasymy (2014) Penerapan unsur kecindan dalam proses pengajaran dan pembelajaran reka bentuk teknologi. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Malaysia.

Wang, Joan Yee Juen (2002) Kajian terhadap penggunaan teknologi maklumat di kalangan pensyarah Politeknik Kota Kinabalu, Sabah : ke arah penghasilan garis panduan ABM berasaskan teknologi maklumat. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Watisin, Wazli (2017) Pelaksanaan pembelajaran berasaskan kerja politeknik bersama industri. Doctoral thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Wiji Wahyuni, Hartati (2006) Pengaruh gaya dan aktiviti penasihatan akademik terhadap keberkesanan perlaksanaan sistem penasihatan akademik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Woo, Tze Keong (2003) Developing an engineering laboratory work webCD: non-destructive tests. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Y

Yahya, Siti Noor Saadah (2003) Pembangunan dan penilaian modul pembelajaran kendiri sistem catatan bergu (MPSCB). kajian pelajar semester satu, Jabatan Perdagangan, POLIMAS. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Yasak, Zurina (2006) Taksonomi simpson bagi tajuk kemahiran mendirisiap alat teodolit untuk mata pelajaran ilmu ukur. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yunus, Faizal Amin Nur and Mohd Nazri, Khairul Akmal and Rahim, Mohd Bekri and Razali, Nizamuddin and Abdul Rahman, Khairul Anuar and Rozali, Zulfadli and Gerijih, Debie Devisser (2021) Development of refrigeration simulation to enhance teaching and learning for commercial refrigeration system. Research and Innovation in Technical and Vocational Education and Training, 1 (1). 013-022.

Yunus, Faizal Amin Nur and Mohd Nazri, Khairul Akmal and Rahim, Mohd Bekri and Razali, Nizamuddin and Abdul Rahman, Khairul Anuar and Rozali, Zulfadli and Gerijih, Debie Devisser (2021) Development of refrigeration simulation to enhance teaching and learning for commercial refrigeration system. In: https://doi.org/10.30880/ritvet.2021.01.01.003, Research and Innovation in Technical and Vocational Education and Training.

Yunus, Suhairi (2001) Tahap penggunaan komputer di kalangan pelajar Sarjana Pendidikan (Teknikal) semester 1, 2 dan 3 di Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn (KUiTTHO) : kearah bakal pendidik yang 'computer literate'. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Yusof, Muhamad Sujairi (2004) Aplikasi pengajaran dan pembelajaran berasaskan laman web bagi prosedur amali perkhidmatan bangunan (C434) di Politeknik Sultan Abdul Halim Mu'adzam Shah (POLIMAS). Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Yusof, Suhaili (2003) Kajian keberkesanan penggunaan cakera padat microsoft power point dalam proses P&P bagi subjek perakaunan kewangan satu di Politeknik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Yusof, Yusliandy and Mohd Salleh, Kahirol and Che Him, Norziha (2020) Student feedback towards educator performance in technical college: a case study in KKTMSG Johor Malaysia. INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC & TECHNOLOGY RESEARCH, 9 (6). pp. 70-76. ISSN 2277-8616

Yusof, Zainab (2003) Penghasilan sistem pengurusan markah berkomputer di politeknik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Yusoff, Rosni (2003) Penghasilan e-modul dalam pembangunan kurikulum kajidaya bahan di politeknik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Z

Zainal Alam, Siti Nurzakiah (2007) Relationship between problem-based learning experience and self-directed learning readiness. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Zainal Alam, Siti Nurzakiah (2007) Relationship between problem-based learning experience and self-directed learning readiness. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Zakaria, Hamidah (2003) Penghasilan laman web di dalam proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) bagi subjek kejuruteraan jalan raya di Kalangan Pelajar Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Awam KUiTTHO. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Zakaria, Leilawati (2003) Membangunkan bahan pengajaran berasaskan komputer untuk subjek sistem kenderaan di Kolej Komuniti Bukit Beruang, Melaka. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Zakaria, Zalmiyah and Kasim, Shahreen and Mohamad Hasbullah, Nur Husna and Azadin, Ayu Alyani and Ahmar, Ansari Saleh and Hidayat, Rahmat (2018) The development of personality ontology based on the methontology approach. International Journal of Engineering & Technology, 7 (2.5). pp. 73-76. ISSN 2227-524X

Zamri, Norman (2003) Pembangunan cakera padat (CD) modul pembelajaran kendiri (MPK) undang-undang kontrak bagi kegunaan pelajar jabatan perdagangan di Politeknik Seberang Perai. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Zarwawi, Nur Fatin Fariha (2015) Pelaksanaan pembelajaran melalui buku teks digital dalam memperkasakan pengajaran guru di sekolah. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

This list was generated on Fri Dec 8 23:43:11 2023 +08.