Items where Subject is "L Education > LB Theory and practice of education > LB1025-1050.75 Teaching (Principles and practice)"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | W | Y | Z
Number of items at this level: 121.

A

A.Manaf, Normala (2013) Keserasian personaliti pelajar dengan kerjaya agen pengembangan. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Malaysia.

Abbas @ Ahmad, Lutfiah Natrah (2007) Kerangka kerja awal jaminan kualiti latihan teknikal berterusan bagi pusat latihan di Malaysia. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Abd Aziz, Mimi Suhana (2007) Rekabentuk kerangka piawaian nasional program kejurulatihan guru/pensyarah TVET: perspektif Institusi Pengajian Tinggi di Malaysia. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Malaysia.

Abd Aziz, Mimi Suhana (2007) Rekabentuk kerangka piawaian nasional program kejurulatihan guru/pensyarah TVET: perspektif institusi pengajian tinggi di Malaysia. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Abd Hamid, Ruhiana Idayu (2019) Keberkesanan carta pembelajaran Omygram terhadap tahap pencapaian pelajar PVMA dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris bagi topik plurals. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Abd Latiff, Hamidah (2002) Persepsi penggunaan komputer dalam proses pengajaran dan pembelajaran di kalangan guru sekolah menengah teknik. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Abd Nasir, Nurathirah (2019) Pengaruh elemen gamifikasi terhadap motivasi pelajar menggunakan aplikasi quizizz. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Abd Rahman, Mohd Faizal (2004) Gaya belajar pelajar tingkatan lima aliran perdagangan di lima buah sekolah menengah teknik : suatu kajian. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Abd Rasid, Nor Hafifah (2013) Halangan personaliti dalam e-pembelajaran di Jabatan Perdagangan Politeknik Premier: satu kajian kes kualitatif. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Abdul Rahim, Saliza (2019) Minat dan motivasi penguasaan konsep sains proses hidup tumbuhan dalam kalangan murid sekolah rendah di Daerah Batu Pahat, Johor. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Abdullah, AlghamdiHamad and Samsudin, Mohd Ali and Abdul Rahim, Shamimah Parveen and HAlqarni, Mohammed Ali and Ismail, Mohd Erfy (2021) Viewing mathematics teachers’ professional identity in the Kingdom of Saudi Arabia through the Lens of Social Theory of Learning and Gender Schema Theory. PSYCHOLOGY AND EDUCATION JOURNAL, 58 (1). pp. 4307-4318.

Abdullah, Haryanti (2004) Kreativiti pengajaran di kalangan guru-guru teknikal : satu kajian kes Sekolah Menengah Teknik Kluang. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Abdullah, Haryanti (2004) Kreativiti pengajaran di kalangan guru-guru teknikal : satu kajian kes di Sekolah Menengah Teknik Kluang. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Abdullah, Nor Hazana and Shamsuddin, Alina and Wahab, Eta and Muazu, Muazu Hassan (2018) Participation in continuous professional development training and perceived teaching assessment: A case study at the Malaysian Technical University. Business and Economic Horizons, 14 (3). pp. 530-541. ISSN 1804-5006

Abdullah, Nurul Aida Suhaila (2019) Pembangunan dan keberkesanan kit penyongsang dalam proses pengajaran dan pembelajaran (PDP) di kolej vokasional. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Abdullah J, AlghamdiHamad and Samsudin, Mohd Ali and Abdul Rahim, ShamimahParveen and H. Alqarni, Mohammed Ali and Ismail, Mohd Erfy (2021) Teachers’ professional identity measures in the Kingdom of Saudi Arabia from the perspective of Rasch Model Framework. Psychology and Educational Journal, 58 (1). pp. 4243-4257.

Abdulridha, Qayssar Abbas (2021) Developing Iraqi pre- service teachers' critical thinking skills and understanding of hamlet through reader response strategy. Doctoral thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Abu Bakar, Farah Waheeda and Kamarudin, Irdawati and Abdullah, Narizan (2001) Satu kajian ke atas keberkesanan perlaksaan sistem penasihatan akademik di Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Abubakar Bawuro, Faiza (2020) The linkage between motivational mechanisms, meaningful work and teachers’ innovative behaviour in public secondary schools in Northeast, Nigeria. Doctoral thesis, Universiti Tun Hussein Malaysia.

Ahmad, Ahmad Fauzi (2014) Kepimpinan instruksional dalam peningkatan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan dalam kalangan pensyarah. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Ahmad, Muhammad Faris (2018) Hubungan di antara pengetahuan dan sikap pensyarah terhadap penggunaan aplikasi pembelajaran atas talian. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Ali, Azita and Islamiah, Doria and Zulkifli, Zuriawahida (2018) The effectiveness of problem – based learning methods in improving high-order thinking skills. In: International Conference on Mechanical and Manufacturing Engineering (ICME2018), August 18, 2018 – August 18, 2018, Johor Bahru, Malaysia.

Ali, Kamal and Douni, Rut and Siagian, Irene Tiurma (2001) Perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn (KUiTTHO) : pelaksanaan dan harapan. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Amir, Nor Fairuz Hayati (2009) Hubungan antara gaya pembelajaran terhadap pencapaian akademik pelajar kejuruteraan dalam subjek berkaitan grafik kejuruteraan berkomputer. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Amiruddin, Mohd Hasril (2009) Kemudahan, sikap dan kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi (TMK) dalam kalangan guru-guru program pendidikan khas sekolah mengengah teknik di Malaysia. Masters thesis, Universiti Putra Malaysia.

Anual, Siti Nurhafizah (2014) Persepsi pelajar terhadap perbezaan kemudahan prasarana dalam membantu pembudayaan sains dan teknologi pelajar di Kolej Vokasional Zon Selatan. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Arifin, Afifah (2013) Kesediaan masyarakat dalam pembangunan program homestay. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Assin, Mizan Kamalina (2013) Amalan penggunaan modul pengajaran berasaskan modul multimedia interaktif (MMI) dalam Pendidikan Teknik Dan Vokasional (PTV). Masters thesis, Universiti Tun Hussein Malaysia.

Awang, Noor Hidayah and Ming, Foong Lee (2020) The readiness among the polytechnic engineering and non-engineering lecturers towards implementation of 4C in teaching. In: Proceedings of Mechanical Engineering Research Day 2020, 16 December 2020., Melaka, Malaysia.

Aziz, Siti Mardziah (2013) Kesediaan guru sekolah menengah agama terhaap penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) dalam pengajaran dan pembelajaran. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

B

Bahrudin, I. A. and Alias, M. (2020) A review on exploratory based learning implementation by integrating technology strategy in teaching and learning. International Journal of Psychosocial Rehabilitation, 24 (3). pp. 657-664. ISSN 1475-7192

Buyung, Mohd Reduan (2013) Kerangka rekabentuk Carta Selak Rangkaian Berintegrasi Teori Gagne Sembilan Peristiwa Pembelajaran. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

C

Che Hassan, Yuhanis (2015) Pengetahuan, sikap dan kesedaran pensyarah dalam pengamalan penyelidikan di politeknik premier. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Che Ilias, Izyan Mumtaz (2013) Pelaksanaan pengajaran pensyarah tiada kelayakan Ikhtisas Pendidikan. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Malaysia.

G

Ganason, Premma (2019) Keberkesanan penggunaan aplikasi socrative terhadap pencapaian dan minat murid bagi mata pelajaran sains di sekolah rendah. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

H

Hamin, Farhana (2014) Electronic problem based learning (ePBL) sebagai medium bagi memudahcarakan pembelajaran pemindahan ilmu dalam kalangan pelajar UTHM. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Hamisu, Mohammed Adamu and Mohd Salleh, Kahirol and Lai, Chee Sern and Abubakar, Auwal (2017) Proposed competency framework for Malaysian Technical And Vocational Education And Training (TVET) teachers. European Journal of Education Studies, 3 (9). pp. 286-299. ISSN 2501-1111

Harun, Farahiyah Murni (2013) Keyakinan diri pelajar Diploma Pendidikan Lepasan Ijazah di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia terhadap ICT. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Harun, Zulhazri (2002) Pembangunan sistem maklumat program latihan mengajar berasaskan web : satu kajian di KUiTTHO. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Harun, Zulhazri (2002) Pembangunan sistem maklumat program latihan mengajar berasaskan web : satu kajian di KUiTTHO. Masters thesis, Koiej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Hasan, Haris Fadillah (2007) Kesan penggunaan perisian multimedia di kalangan pelajar teknikal yang berbeza gaya kognitif field independent (FI) dan field dependent (FD). Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Hasan, Haris Fadillah (2007) Kesan penggunaan perisian multimedia di kalangan pelajar teknikal yang berbeza gaya kognitif field independent (FI) dan field dependent (FD). Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Hashim, Suhaizal and Ismail, Mohd Erfy and Ismail, Affero and Masek, Alias and Ismail, Irwan Mahazir and Razali, Nizamuddin and Samsudin, Mohd Ali (2019) The characteristics of the Computer Supported Collaborative Learning (CSCL) through Moodle: a view on students’ knowledge construction process. International Journal of Engineering & Technology, 8 (1.1). pp. 117-122. ISSN 2227-524X

Husain, Mohd Zairi (2016) Pembangunan model konsep standard pengajaran guru pendidikan jasmani berorientasikan amalan dan kluster perwatakan guru. Doctoral thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Husin @ Che Hamat, Mohd Azian (2004) Penghasilan dan penilaian modul pemetaan minda dalam subjek undang-undang syarikat (P420) di politeknik. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

I

Ibrahim, Ainol Haryati and Yusoff, Zailin Shah (2018) Teaching public speaking in a blended learning environment. International Journal of Social Science and Humanity, 2 (6). pp. 573-576. ISSN 2010-3646

Ibrahim, Ariffuddin (2001) Tinjauan terhadap kemahiran belajar dikalangan pelajar ijazah sarjana muda Kej. Elektrik Kuittho kesannya terhadap pencapaian akademik pelajar. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Ismail, Irwan Mahazir (2015) Pembangunan dan pengujian prototaip pembelajaran mobile berasaskan prestasi (MOBICAD) dalam kursus reka bentuk berbantu komputer (CAD). Doctoral thesis, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Ismail, Irwan Mahazir (2016) Pembangunan pembelajaran mobile dalam kejuruteraan. Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Selangor. ISBN 9789674123390

Ismail, Siti Nor Ainsyah (2015) Penguasaan teknik kemahiran fasilitator dalam pelaksanaan pembelajaran berpusatkan pelajar di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

J

Jalani, Noor Hisham (2015) Kecekapan pembelajaran berasaskan model contoh-masalah dalam pembelajaran teori litar. Doctoral thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Jamaat, Azman (2018) Keberkesanan model "elektromagnetik trip" sebagai alat bahan bantu mengajar (ABBM) bagi subjek pendawaian elektrik. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Jasman, Kamal (2014) Kesan pembelajaran berasaskan masalah terhadap motivasi pelajar dalam mata pelajaran kemahiran hidup. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Jusoh@Mamat, Aizam (2014) Persepsi pelajar terhadap aktiviti origami berkumpulan dalam pembentukan kemahiran kerja berpasukan. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

K

Kamarudin, Harith Azidin (2014) Impak penggunaan multimedia dalam pengajaran topik isometrik terhadap pencapaian dan motivasi pelajar tingkatan 2. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Kesot, Mohd Jahaya and Akasah, Zainal Abidin and Alias, Maizam and Lashari, Tahira Anwar (2015) An affective-cognitive teaching and learning approach for enhanced behavioural engagements among engineering students. Engineering Education A Journal of the Higher Education Academy, 8 (2). pp. 65-76. ISSN 1750-0052

Khalid, Noorhidayah (2020) Pembelajaran Berasaskan Masalah (PBM) melalui penguasaan kemahiran teknikal dan kemahiran generik bagi mata pelajaran Pengajian Kejuruteraan Awam (PKA). Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Khoo, Poh Teng (2017) Persepsi pelajar terhadap penggunaan koswer multimedia mata pelajaran sains tingkatan tiga. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Koondbar, Mansoor and M. Anthony, Elizabeth (2020) Language learning strategies : a narrative literature review. In: English Language Teaching in the 21st Century. Penerbit UTHM, p. 1. ISBN 9789672975205

L

Lee, Ming Foong and Shafii, Roziemee (2017) Karektor guru pendidikan khas aliran kemahiran berlandaskan nilai retorik dari perspektif pelajar pendidikan khas masalah pendengaran di Malaysia. Advanced Journal of Technical and Vocational Education, 1 (1). pp. 434-438. ISSN 2550-2174

M

Masek, Alias (2012) The effects of problem based learning on knowledge acquisition, critical thinking, and intrinsic motivation of electrical engineering students. Doctoral thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Maskur, Said (2017) Kerangka pentaksiran pendidikan karakter untuk mata pelajaran sains Sekolah Menengah di Kota Batam. Doctoral thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Mat Saat, Shaipul Nahar (2018) Keberkesanan penggunaan kit pengajaran sistem bekalan air domestik (SisBAD) bagi subjek kerja paip domestik di sekolah harian bagi negeri Johor. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Md Kamaruddin, Nafisah @ Kamariah (2021) The effect of contextual teaching on cognitive and noncognitive learning construct among engineering students. Doctoral thesis, Universiti Tun Hussein Malaysia.

Md Yunos, Norliana (2011) Kesan pembelajaran koperatif terhadap pencapaian pendidikan alam sekitar dalam kalangan pelajar sekolah menengah rendah. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Malaysia.

Mohamad, Norsuhaidah and Masek, Alias (2021) Modes of facilitator skills for group learning among design and technology teachers in secondary schools. Indonesian Journal of Teaching in Science, 1 (1). pp. 17-20.

Mohamed, Abd. Rasyid (2018) Peranan pedagogi dan atribut persembahan video sebagai bahan bantu pengajaran didaktik bagi pemasangan dan pendawaian elektrik di Kolej Vokasiaonal. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Mohamed, Abd. Rasyid (2018) Peranan pedagogi dan atribut persembahan video sebagai bahan bantu pengajaran didaktik bagi pemasangan dan pendawaian elektrik di kolej vokasional. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Mohammad Ali, Hasimah (2019) Persepsi pelajar terhadap pelaksanaan pembelajaran aktif melalui kaedah gamifikasi bagi mata pelajaran perniagaan tingkatan 4. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Mohammed, Hadi (2017) The effect of using technology task based Approach on english language achievement among Primary four school students in Nigeria. Doctoral thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Mohd, Khairulazhar (2019) Pembangunan koswer interaktif dengan pendekatan pembelajaran masteri bagi Mata Pelajaran Reka Bentuk Dan Teknologi Tingkatan 1. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Mohd Jamil, Mohd Ridhuan (2007) Reka bentuk kerangka piawalan transnasional bagi program tenaga pengajar TVET. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Mohd Khozam, Nur Fazliyah (2013) Penghasilan perisian multimedia interakteraktif dan kesesuaiannya sebagai alat dan Bahan Bantu Mengajar (ABBM) bagi Pelajar Pendidikan Khas Vokasional Kursus Pemasangan Motosikal. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Malaysia.

Mohd Salleh, Mohd Faizal (2003) Penghasilan modul pembelajaran kendiri bahan dan binaan berasaskan web. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Mohd Zubir, Muhammad Zulfadly (2021) Pembangunan elemen kemahiran hijau dalam pengajaran dan pembelajaran (PdP) bagi pensyarah kolej vokasional. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Malaysia.

Mohd. Hashim, Mohamad Hisyam (2006) Interaksi dalam sistem pengurusan pembelajaran: satu kajian kes. Doctoral thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Moktar, Siti Nor Aisah and Hanapi, Zaliza and Tze, Kiong Tee and Mohamed, Suriani and Che Rus, Ridzwan (2018) Kesediaan, penerimaan dan pengoperasian guru Reka Bentuk dan Teknologi terhadap amalan dalam pentaksiran berasaskan sekolah. Sains Humanika, 10 (3-3). pp. 89-94. ISSN 2289-6996

Mosbiran, Nor Fauziyana and Mustafa, Mohamad Zaid and Ahad, Rosnee and Nordin, Mohd Norazmi (2021) Teachers competency elements of special education integrated program for national type schools in Johor, Malaysia on Implementation of Individual Education Plan. Research Article, 13 (2). pp. 1063-1068. ISSN 0975-2366

Mustafa, Zaidah (2003) Pembangunan dan penilaian modul web CD 'baikpulih komputer' : aplikasi dalam makmal baikpulih komputer di Politeknik Malaysia. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

N

Ngasiman, Nurulhuda (2014) Kesan kaedah pembelajaran koperatif terhadap pencapaian pelajar dalam mata pelajaran matematik. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Nur Yunus, Faizal Amin and Md. Omar, Noor Hafiza and Sulaiman, Junita and Rahim, Mohd Bekri and Abd Baser, Jamil and Kamis, Arasinah and Mohd Affandi, Haryanti (2020) Multimedia courseware for interactive teaching and learning: students’ needs and perspectives. Journal of Technical Education and Training, 12 (1). pp. 261-269. ISSN 2229-8932

O

Omar, Darvina (2003) Pembangunan dan penilaian bahan pembelajaran berbantukan komputer (PBK) berasaskan CD interaktif bagi mata pelajaran pemasaran 1 di politeknik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Omar, Mohd Razdi (2020) Tahap penguasaan asas pedagogi, kemahiran pelaksanaan pengajaran dan sikap pengajar terhadap teknologi serta inovasi di Pusat Latihan Teknikal Tentera Laut Diraja Malaysia. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Omar, Zakaria (2014) Pendekatan konstruktif dalam inovasi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu di Kolej Vokasional. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Othman, Nurhidayah (2017) Persepsi terhadap system pembelajaran elektronik dalam kalangan pelajar Kolej Poly-Tech Mara Batu Pahat. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

P

Puat, Nurul Azwa (2019) Kesediaan tenaga pengajar UTHM dalam melaksanakan Program 2u2i (2 tahun universiti, 2 tahun industri). Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

R

R. Putra, A. B. N. and Insani, N. and Winarno, A. and Puspitasari, P. and Kiong, T. T. and Habibi, M. A. and Tuwoso, Tuwoso and Subandi, M. S. (2020) The innovation of intelligent system e-consultant learning to improve student mindset of vocational education in the disruptive Era 4.0. In: International Conference on Technology and Vocational Teachers (ICTVT) 2020, 10-14 Okt 2021, Orlando, FL.

Raharjo, Heru and Khairudin, M. and Abd Baser, Jamil (2018) The influence of problem-based learning and direct teaching on students’ learning outcomes. Jurnal Pendidikan Teknologi dan Kejuruan, 24 (1). pp. 62-71. ISSN 0854-4735

Rahim, Mohd Bekri and Ruhizan, M. Y. and Masran, Saiful Hadi and Nur Yunus, Faizal Amin and Abd Baser, Jamil (2017) E-portfolio MSC indicator for a virtual learning environment. Social Sciences & Humanities. pp. 191-200. ISSN 0128-7702

Ramdas @ Chelamuthu, Morugadas (2001) Penghasilan dan penilaian modul pembelajaran kadar kendiri (MPKK) bagi meningkatkan penggunaan statistik dalam penyelidlkan di kalangan pensyarah Jabatan Pendidikan Teknlk Dan Vokasional (JPTV) KUiTTHO. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ramli, Noraziah (2016) Keberkesanan pembelajaran koperatif model student teams-achievement divisions (STAD) dalam fizik terhadap pencapaian pelajar. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Rase, Rasima (2013) Kesediaan pensyarah politeknik menggunakan pendekatan m-pembelajaran dalam pengajaran dan pembelajaran di Negeri Johor. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Razali, Siti Soleha (2021) Pembangunan elemen multimedia berasaskan content dan context seni dalam PdP untuk pendidikan latihan teknikal dan vokasional. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Rusiman, Mohd Saifullah and Sufahani, Suliadi Firdaus and Roslan, Rozaini and Khalid, Kamil and Nor, Maria Elena and Ku, Gee Huei and Lim, Soo Peng and Nun, Shwu Mean and Soh, Cher Wei (2017) Improving skills in rounding off the whole number. Journal of Engineering and Applied Sciences, 12 (3). pp. 6468-6472. ISSN 1816-949X

S

Said Hamid, Syarifah Normawati (2020) Kerangka karakter kreativiti dan kaedah pengajaran di Sekolah Menengah Pertama Kota Batam. Doctoral thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Sakka, Seri Syahliliana (2015) Kesan aplikasi pembelajaran berteraskan multimedia terhadap pelajar teknikal dari aspek gaya pembelajaran visual di politeknik Malaysia. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Saleh, Noorsyarzielah (2013) Kesedaran terhadap amalan pemakanan seimbang dalam kalangan pelajar Politeknik Merlimau, Melaka: satu tinjauan. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Selamat, Siti Norhana (2021) Pembangunan elemen multimedia berasaskan content dan context seni untuk pendidikan latihan teknikal dan vokasional. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Senin, M.S. and Nordin, Mohd Norazmi and Abd Mutalib, Norathirah Nabila and Abd Rashid, Intan Maizura and Mustafa, Mohamad Zaid and Abdul Razzaq, Abdul Rasid and Ibrahim, Badarudin (2021) Teaching similarities and differences between non directive teaching and enhancing self esteem of special education students. LINGUISTICA ANTVERPIENSIA, 2. pp. 2697-2707.

Setiawan, A. and Bukit, M. and Kuntadi, I. and Yunos, J. M. and Salleh, K. M. and Sern, L. C. and Sulaiman, N. L. and Mohamad, M.F. (2017) Regionalization and harmonization in TVET. In: PROCEEDINGS OF THE 4TH UPI INTERNATIONAL CONFERENCE ON TECHNICAL AND VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING (TVET 2016),, 15–16 NOVEMBER 2016, BANDUNG, INDONESIA.

Shamsuri, Mohd Mahathir Suhaimi (2013) Strategi pembangunan program homestay Kampung Kangkar Merlimau. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Sulakah, Siti Masrah (2017) Aplikasi padlet dalam pengajaran dan pembelajaran komponen sastera (KOMSAS). Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Sutaji, Siti Suhaila (2015) Kesan penggunaan koswer multimedia animasi visual terhadap pencapaian pelajar dalam mata pelajaran matematik. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

T

Tan, Wei Sin (2007) Pengaruh kualiti CD mata pelajaran lukisan terbantu komputer dengan menggunakan perakam skrin camtasia studio terhadap motivasi, kefahaman dan pencapaian pelajar. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Tan, Wei Sin (2007) Pengaruh kualiti CD mata pelajaran lukisan terbantu komputer dengan menggunakan perakam skrin camtasia studio terhadap motivasi, kefahaman dan pencapaian pelajar. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Tan, Wei Sin (2007) Pengaruh kualiti cd mata pelajaran lukisan terbantu komputer dengan menggunakan perakam skrin camtasia studio terhadap motivasi, kefahaman dan pencapaian pelajar. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Tee, Tze Kiong and Alias, Maizam and Ming Foong, Ming Foong and Mohamad, Mimi Mohaffyza and Sukardi, Sukardi (2021) Comparative studies: teaching activities in technical universities between engineering and non-engineering educators in Malaysia. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 12 (9). pp. 1104-1115.

Tengku Zahari, Tengku Noraisyah (2013) Impak program latihan dalam kalangan pengusaha homestay ke arah keberkesanan pembangunan program homestay di peringkat komuniti: kajian dari perspektif pengusaha. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Malaysia.

Thulasi Palpanadan, Sarala and Ravana, Venosha Integration of product and process approaches in ESL classrooms. In: 4th ASIA International Multidisciplinary Conference (AIMC 2020), Universiti Teknologi Malaysia, Johor Bahru, Malaysia, 17-19 April 2020.

W

WIJI WAHYUNI, HARTATI (2006) Pengaruh gaya dan aktiviti penasihatan akademik terhadap keberkesanan perlaksanaan sistem penasihatan akademik. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Wan Mansor, Wan Nur Hasymy (2014) Penerapan unsur kecindan dalam proses pengajaran dan pembelajaran reka bentuk teknologi. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Malaysia.

Watisin, Wazli (2017) Pelaksanaan pembelajaran berasaskan kerja politeknik bersama industri. Doctoral thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Wiji Wahyuni, Hartati (2006) Pengaruh gaya dan aktiviti penasihatan akademik terhadap keberkesanan perlaksanaan sistem penasihatan akademik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Y

Yasak, Zurina (2006) Taksonomi simpson bagi tajuk kemahiran mendirisiap alat teodolit untuk mata pelajaran ilmu ukur. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Yunus, Faizal Amin Nur and Mohd Nazri, Khairul Akmal and Rahim, Mohd Bekri and Razali, Nizamuddin and Abdul Rahman, Khairul Anuar and Rozali, Zulfadli and Gerijih, Debie Devisser (2021) Development of refrigeration simulation to enhance teaching and learning for commercial refrigeration system. Research and Innovation in Technical and Vocational Education and Training, 1 (1). 013-022.

Yunus, Faizal Amin Nur and Mohd Nazri, Khairul Akmal and Rahim, Mohd Bekri and Razali, Nizamuddin and Abdul Rahman, Khairul Anuar and Rozali, Zulfadli and Gerijih, Debie Devisser (2021) Development of refrigeration simulation to enhance teaching and learning for commercial refrigeration system. In: https://doi.org/10.30880/ritvet.2021.01.01.003, Research and Innovation in Technical and Vocational Education and Training.

Yusof, Yusliandy and Mohd Salleh, Kahirol and Che Him, Norziha (2020) Student feedback towards educator performance in technical college: a case study in KKTMSG Johor Malaysia. INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC & TECHNOLOGY RESEARCH, 9 (6). pp. 70-76. ISSN 2277-8616

Z

Zainal Alam, Siti Nurzakiah (2007) Relationship between problem-based learning experience and self-directed learning readiness. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Zainal Alam, Siti Nurzakiah (2007) Relationship between problem-based learning experience and self-directed learning readiness. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Zakaria, Zalmiyah and Kasim, Shahreen and Mohamad Hasbullah, Nur Husna and Azadin, Ayu Alyani and Ahmar, Ansari Saleh and Hidayat, Rahmat (2018) The development of personality ontology based on the methontology approach. International Journal of Engineering & Technology, 7 (2.5). pp. 73-76. ISSN 2227-524X

Zarwawi, Nur Fatin Fariha (2015) Pelaksanaan pembelajaran melalui buku teks digital dalam memperkasakan pengajaran guru di sekolah. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

This list was generated on Wed Dec 7 07:17:32 2022 +08.