Kesan pengetahuan dan kemahiran pengajaran berasaskan WEB terhadap persepsi kualiti pengajaran di kalangan pensyarah

Ismail, Erina (2001) Kesan pengetahuan dan kemahiran pengajaran berasaskan WEB terhadap persepsi kualiti pengajaran di kalangan pensyarah. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

[img] Text
24p ERINA ISMAIL.pdf

Download (937kB)
[img] Text (Copyright Declaration)
ERINA ISMAIL COPYRIGHT DECLARATION.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (228kB) | Request a copy
[img] Text (Full Text)
ERINA ISMAIL WATERMARK.pdf
Restricted to Registered users only

Download (22MB) | Request a copy

Abstract

Pendidikan kini mengalami perubahan yang mendadak sekaligus berupaya membentuk masyarakat bermaklumat selaras dengan visi negara untuk menj adi tunggak dalam perkembangan teknologi maklumat. Sehubungan itu, para pendidik khususnya di peringkat pendidikan tinggi memainkan peranan yang penting dalam merealisasikan visi tersebut. Tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk mengenalpasti samada faktor pengetahuan dan kemahiran mengenai web akan mempengaruhi persepsi tentang kualiti Pengajaran Berasaskan Web di kalangan pensyarah di JPTV, KUiTTHO. Populasi kajian terdiri daripada 30 orang pensyarah di Jabatan Pendidikan Teknikal dan Vokasional, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn. Data dikumpul menggunakan soal selidik dan dianalisis dengan menggunakan taburan frekuensi, min, ujian-t dan ujian korelasi Spearman Rho. Dapatan kajian menunjukkan bahawa tahap pengetahuan serta kemahiran tenteng web para pensyarah di Jabatan tersebut"masih rendah. Namun begitu, para pensyarah berkeyakinan untuk menggunakan web sebagai medium pengajaran berdasarkan kebaikan-kebaikan web yang diubahsuai untuk menepati persoalan keyakinan pensyarah terhadap web. Seterusnya, dapatan kajian juga menperolehi keputusan yang positifterhadap persepsi kualiti pengajaran yang timbul jika web digunakan sebagai medium pengajaran. Dapatan kepada persoalan kajian yang terakhir merumuskan bahawa jika terdapat hubungkait di antara pengetahuan dan persepsi pensyarah mengenai kualiti pengajaran yang timbul manakala tiada hubungkait di antara kemahiran dan kualiti pengajaran yang timbul akibat penggunaan web sebagai medium pengajaran. Oleh itu, dicadangkan agar pihak Jabatan Pendidikan Teknikal dan Vokasional serta individu pensyarah yang terlibat agar lebih proah.1:if dalam menyediakan latihan dan pembangunan staf serta pengaksesan kepada teknologi yang berasaskan komputer dan internet yang lebih baik untuk menangani cabaran era pendidikan siber pada masa hadapan

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: L Education > LB Theory and practice of education
L Education > LB Theory and practice of education > LB1025-1050.75 Teaching (Principles and practice)
Depositing User: Mrs. Sabarina Che Mat
Date Deposited: 16 Aug 2023 07:11
Last Modified: 16 Aug 2023 07:11
URI: http://eprints.uthm.edu.my/id/eprint/9664

Actions (login required)

View Item View Item