Penghasilan dan penilaian modul pengajaran kendiri "prosedur penubuhan syarikat sendirian berhad" dalam usaha melahirkan siswazah usahawan

Abd Halim, Faizatul Hafilah (2002) Penghasilan dan penilaian modul pengajaran kendiri "prosedur penubuhan syarikat sendirian berhad" dalam usaha melahirkan siswazah usahawan. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

[img] Text
24p FAJZATUL HAFILAH ABD HALIM.pdf

Download (704kB)
[img] Text (Copyright Declaration)
FAJZATUL HAFILAH ABD HALIM COPYRIGHT DECLARATION.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (313kB) | Request a copy
[img] Text (Full Text)
FAJZATUL HAFILAH ABD HALIM WATERMARK.pdf
Restricted to Registered users only

Download (11MB) | Request a copy

Abstract

Para pendidik sedar akan kewujudan perbezaan individu di kalangan para pelajar Dalam beberapa keadaan, mereka mampu untuk membantu meringankan kesulitan yang dihadapi pelajar berkenaan. Walau bagaimanapun, dalam proses pengajaran dan pembeiajaran sebenar, kita dapati bahawa para pelajar biasanya terikat pada turutan pegajran dan bahan-bahan pembeiajaran yang sama. Salah satu cara yang boleh digunakan untuk menangani masalah ini ialah mengindividukan pengajaran dengan menggunakan modul pengajaran kendiri (MPK). Langkah ini akan membolehkan kemudahlenturan dari segi pemiliha ndan penggunaan bahan pengajaran dan pembeiajaran serta sedikit ruang kebebasan kepada pelajar untuk meneruskan proses pembeiajaran. Berdasarkan kepada perkara ini, satu modul pengajaran kendiri "Prosedur Penubuhan Syarikat Sendirian Berhad" dihasilkan bagi membantu pelajar kursus Diploma Akauntansi dan pensyarah di Jabatan Perdagangan, POLIMAS. objektif kajian ini adalah untuk menghasilkan MPK yang dapat meningkapkat tahap pemahaman pelajar serta mengenlpasti tahap kebolehlaksanaanya. Set soalan ujian dan borang penilaian meruapkan instrumen yangdigunakan di dalam kajian ini. Hasil kajian menunujukkan nilai min pasca-ujian adalah lebih tinggi iaitu 20.73 berbanding min pra-ujian iaitu 16.80 dengan peningkatan sebanyak 3.93. Manakala nilai purata min bagi penilaian tahap kebolehlaksanaan MPK adalah 3.8313. Ini jelas membuktikan bahawa MPK yang dihasilkan adalah amat sesuai digunakan sebagai bahan pengajaran dan pembeiajaran masa kini. Oleh itu, dicadangkan agardi diadakan bengkel penghasilan modul bertujuan menggalakkan pengajaran bermodul serta menghasilkan MPK bagi semua mata pelajaran yang diajar di politeknik.

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: L Education > LB Theory and practice of education
L Education > LB Theory and practice of education > LB1025-1050.75 Teaching (Principles and practice)
Depositing User: Mrs. Sabarina Che Mat
Date Deposited: 02 Aug 2023 03:49
Last Modified: 02 Aug 2023 03:49
URI: http://eprints.uthm.edu.my/id/eprint/9548

Actions (login required)

View Item View Item