Pembangunan dan penilaian modul pembelajaran kadar kendiri : pembangunan kemahiran dalam penyelidikan

Ahmad, Azrina (2002) Pembangunan dan penilaian modul pembelajaran kadar kendiri : pembangunan kemahiran dalam penyelidikan. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

[img] Text
24p AZRINA AHMAD.pdf

Download (880kB)
[img] Text (Copyright Declaration)
AZRINA AHMAD COPYRIGHT DECLARATION.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (278kB) | Request a copy
[img] Text (Full Text)
AZRINA AHMAD WATERMARK.pdf
Restricted to Registered users only

Download (33MB) | Request a copy

Abstract

Modul Pembelajaran Kadar Kendiri (MPKK) merupakan satu media pengajaran yang mengandungi unit-unit a1.'tivi~ yang dibentuk untuk membantu dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Kajian ini adalab bertujuan untuk menilai sejauh mana MPKK Pembangunan Kemahiran Dalam Penyelidikan dapat membantu pensyarah dan pelajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran dari aspek kesesuaian isi kandungan, kesesuaian aktiviti, tahap kebolehlaksanaan dan mesra pengguna. Responden untuk kajian ini terdiri daripada 15 orang pensyarab yang menyelia projek satjana dan 40 orang pelajar Satjana Pendidikan Teknik dan Vokasional semester 3 yang dipilih secara rawak. Untuk kajian ini, instrumen yang digunakan ialah jenis soal selidik di mana peni1aian dila1."Ukan berdasarkan kepada persepsi responden terhadap MPKK serta menjaIankan sesi temubual dengan beberapa orang pensyarah. Data -data yang dikumpulkan dianaIisis menggunakan Statistical Packages/or Social Sciences (SPSS) Version 10.0 yang melibatkan skor min dan ujian t (Independent t test). Dapatan kajian menunjukkan isi kandungan MPKK adalah memenuhi keperluan MPKK berdasarkan kepada skor min yang berada pada tahap yang tinggi (skor min =3.87). Namun begitu, tahap kesesuaian aktiviti dalam moduI adalab pada tahap yang sederbana (skor min = 3.78). Walau bagaimanapun, tahap kebolehlaksanaan modul (skor min = 3.91) dan tahap mesra pengguna (skor min = 3.88) adalah berada pada tahap yang tinggi. Selain itu, dapatan kajianjuga menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan di antara pensyarah dan pelajar terhadap kesesuaian isi kandungan, kesesuaian ah .. tiviti, kebolehlaksanaan dan mesra pengguna. Oleh itu, hasil kajian menunjukkan MPKK Pembangunan Kemahiran Dalam Penyelidikan dapat membantu pensyarah dan pelajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Pengkaji mencadangkan supaya MPKK ini dimumikan ke dalam bentuk web untuk memudahkan para pengguna memperolehi maklumat.

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: L Education > LB Theory and practice of education
L Education > LB Theory and practice of education > LB1025-1050.75 Teaching (Principles and practice)
Depositing User: Mrs. Sabarina Che Mat
Date Deposited: 16 Aug 2023 07:11
Last Modified: 16 Aug 2023 07:11
URI: http://eprints.uthm.edu.my/id/eprint/9661

Actions (login required)

View Item View Item