Penggunaan jenis-jenis penilaian oleh pensyarah dalam pengajaran dan pembelajaran di Jabatan Kejuruteraan Awam, Politeknik Ungku Omar

Ahmad, Noor Afzan and Yahya, Noorhayani and Tan, May Ling (2001) Penggunaan jenis-jenis penilaian oleh pensyarah dalam pengajaran dan pembelajaran di Jabatan Kejuruteraan Awam, Politeknik Ungku Omar. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

[img] Text
24p NOOR AFZAN AHMAD.pdf

Download (714kB)
[img] Text (Copyright Declaration)
NOOR AFZAN AHMAD COPYRIGHT DECLARATION.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (356kB) | Request a copy
[img] Text (Full Text)
NOOR AFZAN AHMAD WATERMARK.pdf
Restricted to Registered users only

Download (17MB) | Request a copy

Abstract

Penilaian ialah satu sistem atau proses yang meliputi aktiviti-aktiviti mengumpul maklumat tentang st'artegi dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran, untuk membuat analisis dan keputusan denagn tujuan mengambil tindakan yang sewajamya seperti merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran selanjutnya dengan cara yang lebih berkesan. Penilaian terdiri daripada empat iaitu pra penempatan, formatif, diognastik dan sumatif. Keempat-empat j e n i s penilaian ini mempunyai kelebihan dan kelemahan yang tersendiri. Melalui dapatan kajian menunjukkan bahawa pensyarah lelaki lebih banyak menggunakan j e n i s - j e n i s penilaian d a l am bilik kuliah iaitu min 3.37 b e r b a n d i n g dengan pensyarah perempuan iaitu min 3.28. Selain daripada itu, dapatan kajian j u g a menunjukkan sebanyak 47 % responden mempunyai pengetahuan tentang penilaian pendidikan j e n i s objektif, 6 4 % responden mengaplikasikan j e n i s penilaian kaedah lisan d a l am aktiviti pengajaran dan 84 % responden b e r s e t u j u bahawa penilaian pendidikan telah dapat meningkatkan mutu diri pensyarah dalam aktiviti pengajaran. Manakala 2.7 % responden tidak b e r s e t u j u bahawa pelajar diberi masa yang mencukupi sebelum sesuatu j e n i s penilaian dilakukan. Sehubungan dengan itu pengkaji mencadangkan supaya pensyarah-pensyarah didedahkan dengan penggunaan j e n i s - j e n i s penilaian untuk meningkatkan keupayaan dan kecekapan d a l am usaha membina j e n i s - j e n i s u j i a n dengan l e b i h bermutu.Pensyarah j u g a digalakkan untuk melakukan j e n i s - j e n i s penilaian d a l am bilik kuliah. Selain daripada itu, pensyarah j u g a perlu memastikan p e l a j a r sentiasa bersedia untuk dibuat penilaian. Seterusnya pensyarah perlu mempelbagaikan j e n i s - j e n i s penilaian pendidikan dalam aktiviti p e n g a j a r a n bagi mengesan peringkat penguasaan dan k e m a j u a n p e l a j a r d a l am semua b i d a n g yang berkaitan dengan pendidikan

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: L Education > LB Theory and practice of education
L Education > LB Theory and practice of education > LB2801-3095 School administration and organization
Depositing User: Mrs. Sabarina Che Mat
Date Deposited: 18 Jun 2023 01:39
Last Modified: 18 Jun 2023 01:39
URI: http://eprints.uthm.edu.my/id/eprint/8996

Actions (login required)

View Item View Item