Pemantapan penilaian prestasi guru pelatih dalam program latihan mengajar 01 Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn (KUiTTHO)

Mohd Jainury, Suhartini (2003) Pemantapan penilaian prestasi guru pelatih dalam program latihan mengajar 01 Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn (KUiTTHO). Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

[img] Text
24p SUHARTINI MOHD JAINURY.pdf

Download (975kB)
[img] Text (Copyright Declaration)
SUHARTINI MOHD JAINURY COPYRIGHT DECLARATION.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (219kB) | Request a copy
[img] Text (Full Text)
SUHARTINI MOHD JAINURY WATERMARK.pdf
Restricted to Registered users only

Download (33MB) | Request a copy

Abstract

Kualiti Program Latihan Mengajar merupakan slIatll perkara yang sentiasa hangat diperdebatkan sejak dahuJll Jagi tenItamanya berkenaan peniJaian prestasi gum pelatih. la merllpakan satu aspek penting dalam mana-mana latihan perguruan .. Kajian yang dijaJankan adaJah untllk melihat sejauhmanakah kemantapan penilaian prestasi guru pelatih yang mengikuti program Sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional di KUiTTHO. 'KeperJuan Penilaian PeJbagai Pihak' merupakan fokllS utama dalam kajian ini. Soal selidik yang diedarkan kepada 127 responden mendapati bahawa sebahagian besar responden menyatakan bahawa penilaian yang sedia ada kurang memuaskan. Cadangan terhadap penilaian peJbagai pihak mendapat persetlljuan ramai. HasiJ daripada dapatan kajian, sebuah produk teJah dibina dan dinilai iaitu Sorang Penilaian Prestasi Guru Pelatih yang akan digunakan oleh penilai pelbagai pihak iaitu penyelia, pembimbing, pengetlla, rakan sebaya, pelajar dan penilaian kendiri

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: L Education > LB Theory and practice of education
L Education > LB Theory and practice of education > LB1705-2286 Education and training of teachers and administrators
Depositing User: Mrs. Sabarina Che Mat
Date Deposited: 30 Jul 2023 07:14
Last Modified: 30 Jul 2023 07:14
URI: http://eprints.uthm.edu.my/id/eprint/9465

Actions (login required)

View Item View Item