Model proses generlk pengurusan penyelenggaraan bangunan sekolah

Akasah, Zainal Abidin (2008) Model proses generlk pengurusan penyelenggaraan bangunan sekolah. Doctoral thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

[img]
Preview
Text
24p ZAILAN MOHD ISA.pdf

Download (2MB) | Preview

Abstract

Kajian anal isis keperluan penyelenggaraan terhadap 58 buah sekolah menengah kebangsaan melalui soal selidik dan temu bual menunjukkan 19.7% hingga 47.5% sekolah l11el11punyai komponen bangunan dalam keadaan tidak I11cmuaskan yang berpunca daripada amalan pengumsan penyelenggaraan yang reaktif dan tidak terancang. Faktor utama yang mendorong amalan tersebut adalah kurang kefahaman tentang proses pengumsan penyelenggaraan bangunan sekolah yang sangat penting dalam merancang program penyelenggaraan yang berkesan. Oleh itu, matlamat kajian ini adalah untuk menghasilkan satu model proses generik bagi membantu memperjelaskan proses pengurusan penyelenggaraan. Model proses pengumsan pcnyelenggaraan bangunan sekolah (Model Proses PPBS) telah dibangunkan dengan menggunakan sistem pemodelan integration Definition for Function lHode//ing (IDEFo), satu kaedah pemodelan berstruktur yang telah stabiI, terkenal dan mempunyai standard tersendiri. Selaras dengan keperluan kaedah pcmodelan 1DEFo ini, Model Proses PPBS telah dibangunkan melalui proses berulang, bermula dengan model kerja; diikuti dengan model draf yang dikemukakan untuk dinilai oleh tiga pakar pengurusan penyelenggaraan bangunan sekolah Kemcnterian Pendidikan Malaysia; model cadangan yang ll1engandungi maklumbalas pakar dan model terbitan iaitu model proses yang telah disahkan oleh pakar yang sall1a. Pemodelan proses yang dilakukan telah ll1enghasilkan sa111 model generik pengurusan penyelenggaraan bangunan sekolah yang mempcrjclaskan hubungkait antara item-item spesifik bagi em pat elemen utama pengurusan penyelenggaraan iaitu elemen input, mekanisma, kawalan dan output. Pemodelan proses ini juga telah ll1engambilkira keperluan penambahbaikan proses, yang dicapai melalui penilaian dan pemurnian skop tanggungjawab gum besar dan gum kanan berhubung pengurusan penyelenggaraan. HasiI ujian kebolehgunaan terhadap Model Proses prBS ke atas 6 I buah sekolah ll1enengah kebangsaan melalui soalselidik ll1enyokong ll1atlamat pembentukan Model Proses PPBS di mana (i) Model Proses PPBS membantu dalam memperjelaskan proses pengurusan penyelenggaraan bangunan sekolah dan (ii) ianya berpotensi membantu ke arah mengubah amalan semasa yang lebih bersifat reaktif kepada amalan yang lebih proaktif dan terancang pada masa akan datang. Sebagai kesimpulan, Model Proses PPBS beljaya mempcljelaskan proses pengumsan penyelenggaraan bangunan sekolah yang menyokong amalan pengumsan penyelenggaraan bangunan sekolah yang lebih berkesan di masa akan datang.

Item Type: Thesis (Doctoral)
Subjects: L Education > LB Theory and practice of education
L Education > LB Theory and practice of education > LB3201-3325 School architecture and equipment. School physical facilities. Campus planning
Depositing User: Mrs. Sabarina Che Mat
Date Deposited: 25 Jul 2022 02:07
Last Modified: 25 Jul 2022 02:07
URI: http://eprints.uthm.edu.my/id/eprint/7480

Actions (login required)

View Item View Item