Kemahiran employability dan penghargaan kendiri dalam kalangan pelajar kejuruteraan, UTHM

Ghani, Nor Aslasiah (2014) Kemahiran employability dan penghargaan kendiri dalam kalangan pelajar kejuruteraan, UTHM. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

[img]
Preview
PDF
229Kb

Abstract

Permintaan ke atas graduan yang mempunyai kemahiran employability dan penghargaan kendiri lebih di utamakan bagi memenuhi keperluan sumber tenaga manusia. Justeru, kajian ini dijalankan untuk meninjau hubungan di antara kemahiran employability dengan penghargaan kendiri dalam kalangan pelajar kejuruteraan semester akhir di Universiti Tun Hussein Onn, Malaysia. Kajian berbentuk deskriptif dijalankan untuk melihat tahap kemahiran employability dan juga penghargaan kendiri pelajar. Selain itu juga, kajian ini adalah untuk melihat perbezaan tahap kemahiran employability antara jantina pelajar dan bidang pengkhususan pelajar. Sampel kajian ini adalah terdiri daripada 293 orang pelajar kejuruteraan semester akhir. Instrumen kajian yang digunakan adalah satu set soal selidik yang mengandungi tiga bahagian iaitu: a) demografi, b) penghargaan kendiri, dan c) kemahiran employability. Data yang diperolehi kemudiannya dianalisis menggunakan kekerapan, peratusan, min, ujian-t, anova sehala, dan kolerasi pearson. Dapatan kajian menunjukkan kemahiran pengurusan yang paling tinggi dalam kemahiran employability Manakala, keputusan inferensi menunjukkan bahawa tiada perbezaan tahap employability pelajar berdasarkan jantina dan bidang perkhususan. Selain itu, kajian ini juga mendapati terdapat hubungan diantara kemahiran employability dengan penghargaan kendiri. Justeru, peningkatan penghargaan kendiri pelajar dapat meningkatkan kemahiran employability pelajar dan sekaligus dapat membantu pelajar untuk lebih bersedia dalam memasuki bidang pekerjaan.

Item Type:Thesis (Masters)
Subjects:H Social Sciences > HF Commerce > HF5001-6182 Business
L Education > LB Theory and practice of education > LB1050 Educational psychology
ID Code:7072
Deposited By:Normajihan Abd. Rahman
Deposited On:29 Oct 2015 15:19
Last Modified:29 Oct 2015 15:19

Repository Staff Only: item control page