Perbandingan kemahiran insaniah dalam kalangan pelajar Diploma Kejuruteraan Awam melalui program latihan industri di politeknik

Jama'on , Juliawati (2007) Perbandingan kemahiran insaniah dalam kalangan pelajar Diploma Kejuruteraan Awam melalui program latihan industri di politeknik. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

[img]
Preview
PDF
1881Kb

Abstract

Kemahiran insaniah (KI) adalah satu keperluan yang penting dalam kalangan pelajar politeknik. Penguasaan elemen-elemen kemahiran insaniah menjamin seseorang individu untuk bersaing dalam era globalisasi. Modul Pembangunan Kemahiran Insaniah untuk Institusi Pengajian Tinggi Malaysia telah dibangunkan merangkumi elemen-elemen KI iaitu kemahiran komunikasi, pemikiran kritis dan kemahiran menyelesaikan masalah, kemahiran keija berpasukan, pembelajaran berterusan dan pengurusan maklumat, kemahiran keusahawanan, etika dan moral profesional dan kemahiran kepimpinan. Kajian ini dijalankan bertujuan untuk membandingkan KI dalam kalangan pelajar diploma kejuruteraan awam melalui program latihan industri di politeknik. Kajian adalah berbentuk kuantitatif menggunakan instrumen soal selidik dan temu bual yang melibatkan 265 orang pelajar diploma kejuruteraan awam Politeknik Merlimau, Melaka. Data dianalisis menggunakan ujian t tidak bersandar, ujian ANOVA sehala dan analisis deskriptif. Analisis ujian menunjukkan terdapat perbezaan kemahiran insaniah yang signifikan antara kumpulan pelajar yang belum pernah menjalani latihan industri dan kumpulan pelajar yang telah menjalani latihan industri. Manakala hasil analisis ujian ANOVA menunjukkan terdapat perbezaan kemahiran insaniah dalam kalangan pelajar mengikut tempoh masa pengajian dengan bentuk hubungan tersebut berlaku secara positif. Dapatan kajian juga menunjukkan pelajar mempunyai persepsi positif dan bersetuju bahawa penglibatan politeknik dan industri telah membantu pelajar menguasai kemahiran insaniah. Cadangan kepada pihak tertentu dikemukakan kerana pembangunan elemen-elemen kemahiran insaniah masih mempunyai ruang untuk penambahbaikan pada masa akan datang.

Item Type:Thesis (Masters)
Subjects:L Education > LC Special aspects of education > LC5201 Education extension. Adult education. Continuing education
ID Code:878
Deposited By:Norfauzan Md Sarwin
Deposited On:11 Apr 2011 12:13
Last Modified:29 Apr 2011 14:42

Repository Staff Only: item control page