Pembangunan modul subjek pencukaian Malaysia 1 (P 419) bagi pelajar Diploma Akauntasi di politeknik

Md Osman, Siti Zuraidah (2003) Pembangunan modul subjek pencukaian Malaysia 1 (P 419) bagi pelajar Diploma Akauntasi di politeknik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

[img] Text
24p SITI ZURAIDAH MD OSMAN.pdf

Download (967kB)
[img] Text (Copyright Declaration)
SITI ZURAIDAH MD OSMAN COPYRIGHT DECLARATION.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (327kB) | Request a copy
[img] Text (Full Text)
SITI ZURAIDAH MD OSMAN WATERMARK.pdf
Restricted to Registered users only

Download (35MB) | Request a copy

Abstract

Dewasa ini pre stasi pelaj ar sering diperkatakan dalam dunia pendidikan. Pembangunan modul ini bertujuan mengkaji sarna ada rekabentuk set modul yang dibangunkan bersesuaian dengan proses P&P bagi pelajar Diploma Akauntansi, bersifat kebolehlaksanaan ''feasible'', bersifat mesra pengguna dan memenuhi kehendak pelajar dalam proses pengaj aran dan pembelaj aran. Seramai 94 orang pelaj ar di dua buah Politeknik telah dipilih sebagai responden kajian. Borang soal selidik digunakan sebagai instrumen kajian untuk memenuhi objektif dan menjawab persoalan kajian ini. Soal selidik terdiri daripada dua bahagian iaitu bahagian A soalan yang menggunakan skala Likert dan bahagian B yang terdiri daripada item soalan terbuka. Peratusan dan skor min (purata skor) digunakan untuk menjawab persoalan kajian. Dapatan kajian menunjukkan responden bersetuju bahawa rekabentuk modul yang telah dihasilkan bersesuaian dengan proses pengajaran dan pembelajaran bagi pelajar Diploma Akauntansi. Responden juga bersetuju mengenai sifat kebolehlaksanaan dan mesra pengguna modul yang dibangunkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Modul yang dibangunkanjuga telah memenuhi kehendak pelajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Oleh yang demikian, diharapkan modul bagi kesemua topik dalam subjek Pencukaian Malaysia 1 dibangunakan pada masa hadapan

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: H Social Sciences > HJ Public Finance
H Social Sciences > HJ Public Finance > HJ2240-5908 Revenue. Taxation. Internal revenue
Depositing User: Mrs. Sabarina Che Mat
Date Deposited: 13 Sep 2023 07:26
Last Modified: 13 Sep 2023 07:26
URI: http://eprints.uthm.edu.my/id/eprint/9876

Actions (login required)

View Item View Item