Keberkesanan penggunaan EDUBASE dalam kalangan pelajar teknikal yang berbeza gaya kognitif, afektif dan psikomotor di politeknik Malaysia

Mansor, Marlini (2017) Keberkesanan penggunaan EDUBASE dalam kalangan pelajar teknikal yang berbeza gaya kognitif, afektif dan psikomotor di politeknik Malaysia. PhD thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

[img]PDF
1841Kb

Abstract

Bahan bantu pengajaran yang digunakan secara bersesuaian dengan pelajar menyumbang kepada perkembangan pembelajaran mereka. Dalam dunia pendidikan teknikal, aspek kognitif dan psikomotor turut memberi kesan kepada kualiti pembelajaran pelajar. Kajian ini membincangkan tentang kesan penggunaan EDUBASE terhadap pencapaian dan minat pelajar yang mempunyai gaya kognitif, afektif dan psikomotor yang berbeza dalam topik Electromagnetism. Seramai 70 orang pelajar politeknik yang terdiri daripada 33 pelajar kumpulan rawatan dan 37 pelajar kumpulan kawalan telah terlibat dalam kajian yang menggunakan kaedah kuasi-ekperimen ini. Ujian kognitif, psikomotor, ujian pra-pasca dan kaji selidik telah diagihkan untuk memantau kesan penggunaan EDUBASE terhadap pelajar. Dapatan kajian ini telah dianalisis dengan menggunakan statistik MANCOVA, korelasi Pearson dan skor min. Hasil dapatan dalam kajian ini menunjukkan bahawa terdapat perbezaan yang tidak signifikan secara statistik bagi skor pelajar kumpulan kawalan dan kumpulan rawatan. Namun, skor min menunjukkan kumpulan rawatan memberikan skor yang lebih cemerlang dan minat mereka juga turut meningkat dalam topik pembelajaran tersebut berbanding pelajar yang mengaplikasikan pembelajaran secara konvensional. Selain itu, hasil dapatan kajian juga menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan terhadap minat dan pencapaian. Di samping itu, EDUBASE yang diaplikasikan telah memenuhi keperluan dan minat pelajar. Secara ringkasnya, hasil kajian ini menunjukkan bahawa penggunaan EDUBASE sebagai alat bahan bantu mengajar dilihat berkesan dalam memberikan kecemerlangan pencapaian dan meningkatkan minat pelajar politeknik terhadap topik Electromagnetism.

Item Type:Thesis (PhD)
Subjects:L Education > LB Theory and practice of education > LB1050 Educational psychology
ID Code:9970
Deposited By:Mr. Mohammad Shaifulrip Ithnin
Deposited On:12 Apr 2018 15:27
Last Modified:12 Apr 2018 15:27

Repository Staff Only: item control page