Kajian terhadap tahap persediaan pelajar diploma akauntasi politeknik berdasarkan kriteria pekerja yang dikehendaki majikan di firma audit

Yahya, Nur Aziyati (2003) Kajian terhadap tahap persediaan pelajar diploma akauntasi politeknik berdasarkan kriteria pekerja yang dikehendaki majikan di firma audit. Masters thesis, Kolej Universiti Tekonologi Tun Hussein Onn.

[img]
Preview
Text
24p NUR AZIYATI YAHYA.pdf

Download (623kB) | Preview
[img] Text (Copyright Declaration)
NUR AZIYATI YAHYA COPYRIGHT DECLARATION.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (24kB) | Request a copy
[img] Text (Full Text)
NUR AZIYATI YAHYA WATERMARK.pdf
Restricted to Registered users only

Download (27MB) | Request a copy

Abstract

Kajian ini "Kriteria Pekcrja Yang dipcrlukan olch Majikan di ftmrn audit" dijalankan bertujuan untuk mengenalpasti tahap pcrscdiaan pelajar tahun akhir Diploma Akauntansi politcknik sebelum mcnceburkan diri dalam dunia pekerjaan. Tahap persediaan ini meliputi aspek kemahiran, pengetahuan serta personaliti. Aspck kcmahiran meliputi kemahiran aplikasi komputer, kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi serta pcnguasaan Bahasa Inggeris manakala aspek pengetahuan pula meliputi penyediaan penyata kewangan dan peranan badan-badan berkaitan perakaunan. Sampel kajian ini tcrdiri daripada I 12 orang pelajar tahun akhir Diploma Akauntansi di Politeknik Ungku Omar, Ipoh dan Politeknik Sultan Mu'adzam Shah, Jitra. Instrumen dalam kajian ini ialah borang soal selidik yang telah diedarkan untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam kajian ini. Data yang diperolehi kemudiannya di analisis menggunakan perisian "Statistical Package For Social Science' (SPSS 11.0) bagi mendapatkan min dan peratusan. Dapatan kajian menunjukkan pelajar mempunyai tahap persediaan yang tinggi dalam setiap aspek yang dikemukakan kerana skor min yang diperolehi adalah melebihi 3.0 (tahap tinggi). Ini menunjukkan bahawa para pelajar telah bersedia untuk memasuki fimrn audit dalam mernulakan kerjaya.

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: H Social Sciences > HF Commerce
H Social Sciences > HF Commerce > HF5001-6182 Business
H Social Sciences > HF Commerce > HF5001-6182 Business > HF5549-5549.5 Personnel management. Employment management
Depositing User: Mrs. Sabarina Che Mat
Date Deposited: 21 Jul 2022 07:19
Last Modified: 21 Jul 2022 07:19
URI: http://eprints.uthm.edu.my/id/eprint/7408

Actions (login required)

View Item View Item