Items where Subject is "H Social Sciences > HF Commerce"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | G | H | I | J | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Y | Z
Number of items at this level: 65.

A

Ab. Karim, Azhani Hasibah (2003) Pemilihan kerjaya dalam seni reka fesyen satu tinjauan. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Abd Samad, Noorazman (2016) Domain dan elemen kompetensi tingkah laku dan kemahiran employabiliti bagi pelatih industri automotif. Doctoral thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Abd. Jalil, Md Hidayat (2004) Persepsi terhadap profesyen juruaudit di kalangan pelajar aliran perdagangan sekolah menengah teknik sekitar Negeri Sembilan. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Abd. Karim, Nor Salmawati (2003) Penghasilan modul pembelajaran penstafan bagi mata pelajaran pengurusan perniagaan satu kajian di Politeknik Port Dickson. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Abdul Halim, F. and Wan Muda, W.H.N. and Azlinda, A. M. (2020) Penerimaan pembelajaran berasaskan permainan digital dalam mempengaruhi motivasi belajar. In: Latihan dan pembangunan kerjaya. Penerbit UTHM, pp. 158-175. ISBN 978-967-2916-01-7

Abdul Rashid, Norbizuna (2004) Pembangunan modul pembelajaran terarah kendiri mengenai konsep dan gelagat kos bagi mata pelajaran perakaunan kos di Politeknik Sultan Hj. Ahmad Shah, Kuantan. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Abdullah, Nazli Hulwany (2001) Kajian terhadap minat kerjaya di kalangan pelajar di Sekolah Menengah Teknik Pengkalan Chepa. Masters thesis, Kolej Universiti Teknoiogi Tun Hussein Onn.

Abdulrahim Zaid, Ahmed Adnan (2019) The impact of green human resource management and green supply chain management practices on sustainable performance. Doctoral thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Abu Bakar, Siti Zakiah (2002) Modul pembelajaran kadar kendiri perisian lembaran elektronik (MS Excel) bagi matapelajaran pengenalan komputer (P104) untuk meningkatkan kemahiran teknologi maklumat di kalangan pelajar diploma perakaunan politeknik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Affendi, Fatimah (2014) Tahap kepuasan kerja dan komitmen organisasi dalam kalangan guru kolej vokasional: pendekatan structural equation model. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Ag. Damit, Dayang Haryani Diana (2019) Understanding the attitude and repurchase intention towards halal food product among non-muslim consumers in Malaysia. Doctoral thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Ahmad, Kamilah (2012) The use of management accounting practices in Malaysian SMEs. Doctoral thesis, University of Exeter.

Ahmad, Kamilah and Mohamed Zabri, Shafie (2018) The mediating effect of knowledge in the relationship between inventory management practices and performance: the case of micro retailing enterprises. Journal of Business and Retail Management Research, 12 (2). pp. 83-93. ISSN 1751-8202

Ahmed Khalaf, Bashar (2019) An improved agent-based adaptive protection model for distributed denial of service flooding attack and flash crowd flooding traffic. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Ahmed Khalifa Alsuwaidi, Anoud Mohammed (2022) Innovation capabilities, organisational culture, and organisational performance in the UAE. Doctoral thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Albert Gisip, Imelda and Harun, Amran (2013) Antecedents and outcomes of brand management from the perspective of resource based view (RBV) theory. Mediterranean Journal of Social Sciences, 4 (10). pp. 432-438. ISSN 2039-9340

Alhaji, Idris Adamu (2012) The relationship between corporate governance attributes and firm performance. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Malaysia.

Aman, Hannani (2004) Implementing security framework of electronic business application. Masters thesis, Universiti Putra Malaysia.

Ayob, Intan Hazlina (2001) Sumbangan latihan industri terhadap sektor peruncitan. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

B

Bahari, Azurahani (2004) Kepuasan kerja di kalangan pensyarah: kajian kes perbandingan Politeknik Ungku Omar dan Kolej Cosmo Point. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

G

Ghazali, Nurol Aleyzan (2002) Penghasilan iklan bercetak sebagai media pengajaran bagi kursus perdagangan : satu tinjauan. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

H

Hashim, Haszlina (2003) Kriteria pemilihan jenis pakej perisian perakaunan bagi memenuhi keperluan silabus diploma perakaunan di politeknik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

I

Izam, Saslizawati (2016) Kemahiran kebolehkerjaan pelajar SMPK Vokasional Indahpura bermasalah pembelajaran. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

J

Jamlus, Suhaida (2003) Indicator pengurusan pejabat cemerlang bagi jabatan perdagangan di politeknik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Jolen, Supian (2001) Tekanan (stress) dan burnout di kalangan pensyarah politeknik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Juhari, Siti Paridah (2003) Pengaruh faktor minat, keluarga, role model dan jangkaan gaji terhadap pelajar wanita dalam menentukan bidang kejuruteraan sebagai suatu kerjaya masa hadapan. Masters thesis, Koiej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

L

Lau @ Abd. Kadir, Helen (2001) Faktor-faktor yang mempengaruhi pelajar wanita dalam memilih bidang kejuruteraan awam, elektrik dan mekanikal sebagai suatu kerjaya masa hadapan. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

M

Madros, Suhaila (2001) Kemahiran menggunakan perisian perakaunan sebagai persediaan ke alam pekerjaan : satu tinjauan terhadap pelajar-pelajar diploma akauntansi di Politeknik Port Dickson. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mansor, Masriaini (2001) Tinjauan terhadap faktor-faktor yang berkaitan pemilihan kerjaya pelajar-pelajar Sekolah Menengah Teknik Batu Pahat. Masters thesis, Fakulti Teknologi Kejuruteraan.

Mat Nor, Suhaila (2003) Penghasilan dan penilaian modul pembelajaran pelarasan akaun : satu kajian kes di politeknik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Md Salleh, Shamsulkhairi (2006) Hubungan antara tahap kompetensi dengan tahap prestasi kerja di kalangan pentadbir Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn (KUiTTHO). Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md. Alias, Rodzaida (2001) Kesesuaian perniagaan kepada peniaga-peniaga kecil bumiputera : satu tinjauan pendapat perkembangan perniagaan peruncitan peniaga-peniaga kecil di luar bandar ke arah penyediaan kursus-kursus keusahawanan. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Minhat, Norhasyila (2004) Pemilihan kerjaya di kalangan pelajar aliran perdagangan sekolah menengah teknik : satu kajian kes. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussien Onn.

Mohamad Hassan, Hasmida (2001) Ciri-ciri sistem perisian perakaunan yang diperlukan oleh pihak industri. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mohamed Rafi, Sharmili (2003) Pembangunan modul pembelajaran kendiri (MPK) perakaunan awalan (P1105) bagi pelajar semester 1 diploma akauntansi dan pemasaran di politeknik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mohamood, Maziharita (2001) Persepsi usahawan industri kecil bumiputera terhadap aspek perlaksanaan strategi pemasaran : satu tinjauan di Parit Raja, Batu Pahat, Johor. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mohd Idris, Nor Rizan (2002) Penilaian terhadap modul pembelajaran pengiklanan (MPP) di Politeknik Port Dickson. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mokhtar, Syamsiah (2004) Pembangunan dan penilaian modul berbantukan komputer bagi subjek pemasaran: Politeknik Port Dickson. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Moussa Kaya, Khalil Abakar (2021) Human capital, foreign aid and poverty reduction strategy in Chad. Doctoral thesis, Universiti Tun Hussein Malaysia.

Muhamad Sanusi, A. and Puteh, S. and Hassan, N.F. (2020) Fliess’s Kappa: konsesus kesepakatan pakar bagi bakat bekerja pelajar TVET di universiti teknikal. In: Latihan dan pembangunan kerjaya. Penerbit UTHM, pp. 17-29. ISBN 978-967-2916-01-7

N

Nabil Ali Alshboul, Feras and Rashid, Umi Kartini and Harun, Amran and Albert Gisip, Imelda (2020) Cost Leadership in Marketing. In: Advance in Marketing Research. Penerbit UTHM, pp. 101-111. ISBN 789672389347

O

Othman, Bestoon Abdulmaged (2020) The influence of service marketing mix and umrah service quality on customer satisfaction and customer loyalty towards umrah travel agents in Malaysia. Doctoral thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

P

Puteh @ Arif, Nazura (2001) Motivasi kerja di kalangan pensyarah­pensyarah di Fakulti Teknologi Kejuruteraan, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn (KUiTTHO). Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

R

Ramli, Anis Safinaz (2003) Penghasilan sistem pemasaran program pendidikan berterusan (e-pemasaran) berasaskan web bagi unit pendidikan berterusan KUiTTHO: kajian kebolehgunaan di KUiTTHO. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

S

Saad, Norsalbiah (2001) Pengetahuan pelajar pemasaran terhadap penggunaan pemasaran terus melalui medium elektronik (E-Dagang). Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Salim, Ali Mechman (2022) The moderating roles of digital marketing and e- commerce on the relationship between it business alignment factors and smes performance in Baghdad City of Iraq. Doctoral thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Seman, Mohamad Anuar (2002) Penggunaan kaedah pengajaran koperatif Student Teams-Achievement Divisions (STAD) bagi pengajaran perakaunan kos 1 : kajian kes di Jabatan Perdagangan Politeknik Kota Bharu. Masters thesis, Kolej Universiti Tcknologi Tun Hussein Onn.

Shaari, Sheilani (2001) Tinjauan ke atas tahap kesediaan pelajar terhadap kerjaya pendidik di politeknik : satu kajian kes di kalangan graduan Sarjana Pendidikan (Teknikal) di Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn, Batu Pahat. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Shafie, Sanuzee (2003) Persediaan pelajar tahun akhir diploma akauntasi sebelum memasuki alam pekerjaan berdasarkan kriteria yang dikehendaki oleh majikan. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Shamsuri, Nurul Hayati (2002) Penghasilan dan penilaian modul pengajaran kendiri pengenalan kepada perakaunan: satu kajian kes di Politeknik Port Dickson, Negeri Sembilan. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Sulaiman, Dr. Noralfishah and Wei, She Teo and Ismail, Prof Dr.Maziah (2018) AIRBNB a new marketing strategy for real estate entrepreneurs. Planning Malaysia Journal. pp. 1-100. ISSN 1675-6215

Syed Hamid, Sharifah Yuhayu (2003) Strategi pemasaran di dalam bidang keusahawanan: sa tu tinjauan di kalangan pelajar katering, Sekolah Menengah Teknik Muar, Johor. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

T

Tan, Jia Ying (2022) Property marketing strategy through digital platform of real estate agency in Malaysia. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

U

Umar Bello, Muhammad (2018) A model for enhancing customer satisfaction for quality services and awareness through community participation. Doctoral thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Ur Rehman, Fazal (2019) Factors influencing buying behavior of fashion clothing brands in Johor and Wilayah Persekutuan. Doctoral thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Usman, Hamza (2021) Modelling of commercial property market segmentation to improve price prediction accuracy in Malaysia. Doctoral thesis, Universiti Tun Hussein Malaysia.

W

Wan Ishak, Wan Maimunah (2002) Kemahiran menggunakan perisian perakaunan dan pemprosesan perkataan (word processing)di kalangan pelajar diploma perakaunan : satu tinjauan di lima politeknik di Malaysia. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Wan Taha, Wan Noor Hanim (2001) Hirarki deskripsi pekerjaan mengikut perspektif pelajar tahun akhir diploma perniagaan antarabangsa : satu tinjauan di Politeknik Shah Alam. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Wee, Soo Lee (2002) Penghasilan modul motivasi kepuasan kerja terhadap staf elektronik perubatan. Masters thesis, Koiej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Y

Yahya, Nur Aziyati (2003) Kajian terhadap tahap persediaan pelajar diploma akauntasi politeknik berdasarkan kriteria pekerja yang dikehendaki majikan di firma audit. Masters thesis, Kolej Universiti Tekonologi Tun Hussein Onn.

Younis Al-Ashqar, Sayf Mohamed Dhiya (2013) The relationship between information technology usage and job satisfaction in administration at Universiti Tun Hussein Onn Malaysia. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Z

Zainal, Rina Ilyana (2004) Amalan komunikasi berkesan di kalangan usahawan tempatan. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Zakaria, Anies Faziehan (2020) Customer focused optimal design skill training module from the informatics perspective. Doctoral thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Zamhuri, Nur Hani (2003) Penghasilan glosari subjek perakaunan kos di kalangan pelajar semester enam diploma akauntansi: satu tinjauan di Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah (POLISAS). Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Zawawi, Zainilah (2007) Keperluan latihan dalam perkhidmatan ke arah meningkatkan kerjaya juruteknik. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

This list was generated on Sun Jul 14 20:38:41 2024 +08.