UTHM Institutional Repository

Items where Author is "Abdul Razzaq, Abdul Rasid"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 19.

Article

Lai, Chee Sern and Kahirol, Mohd Salleh and Mohamad, Mimi Mohaffyza and Sulaiman , Nor Lisa and Abdul Razzaq, Abdul Rasid and Jailani , Md Yunos (2018) Sustainability of ecotourism in Endau-Rompin National Park: the awareness of nature and aboriginal culture conservation among tourists. The Social Sciences, 13 (3). pp. 776-779. ISSN 18185800

Abd Baser, Jamil and Mat Jizat, Nur Atikah and Yunus, Faizal Amin Nur and Rahim, Mohd Bekri and Abdul Razzaq, Abdul Rasid and Hasan, Azman (2017) Competency of national dual training system industry advisors. Jurnal Pendidikan Teknologi dan Kejuruan, 23 (4). pp. 328-338. ISSN 24772410

Harun, Hairuddin and Abdul Razzaq, Abdul Rasid and Mohd Noor, Siti Noor Fazelah and Bokhari, Norzella and Nik Soh, Nik Zulkarnain (2017) Youth driven engagement in the homestay program. Jurnal Pendidikan Teknologi dan Kejuruan, 23 (3). pp. 250-256. ISSN 24772410

Conference or Workshop Item

Lai, Chee Sern and Mohd Salleh, Kahirol and Mohamad, Mimi Mohaffyza and Sulaiman , Nor Lisa and Abdul Razzaq, Abdul Rasid and Md Yunos, Jailani (2016) Sustainability of ecotourism in Endau-Rompin National Park: the awareness of nature and aboriginal culture conservation among tourists. In: IPN Conference Korea 2016.

Abdul Razzaq, Abdul Rasid and Mustafa, Mohamad Zaid and Syed A. Kader, Syed Shikh (2014) Pembangunan keupayaan komuniti menerusi pendekatan pembelajaran berasaskan pengalaman (experiential learning approach): pengalaman di Miso Walai Homestay Kinabatangan Sabah. In: Persidangan Pendidikan (Penyelidikan dan Inovasi) dalam Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional kali ke-4 (CiE-TVET 2014), 25-26 Ogos 2014, Mersing, Johor.

Harun, Hairuddin and Hassan, Razali and Abdul Razzaq, Abdul Rasid and Mustafa, Mohamad Zaid (2012) Building local capacities towards sustaining community based tourism development (CBET): experience from Miso Walal Homestay, Kinabantangan Sabah, Malaysia. In: Regional Conference on Higher Education-Community-Industry Engagement, 7-9 May 2012, Kuala Lumpur.

Abdul Razzaq, Abdul Rasid and Ab.Hadi, Mohd Yusop and Madar, Ahmad Rizal and Mustaffa, Mohamad Zaid and Hashim, Jamaluddin and Baharom, Madiha (2010) Kesediaan guru pelatih terhadap penempatan di sekolah bukan pilihan: kajian ke atas guru pelatih tahun akhir Fakulti Pendidikan Teknikal , Universiti Tun Hussein Onn Malaysia. In: Seminar Majlis Dekan Pendidikan IPTA 2010 , 2-3 Ogos 2010, Hotel Concorde, Shah Alam.

Mustafa, Mohamad Zaid and Maznor, Mirdaa and Mohd Salleh, Kahirol and Madar, Ahmad Rizal and Abdul Razzaq, Abdul Rasid and Ahad, Rosnee (2010) Kompetensi interpersonal dalam kalangan mahasiswa di universiti. In: Persidangan Kebangsaan Pendidikan Kejuruteraan dan Keusahawanan 2010, 25-26 September 2010, Kota Bahru, Kelantan.

Suradin, Ali and Salehuddin, Mohd Noraidil and Mustafa, Mohamad Zaid and Abdul Razzaq, Abdul Rasid and Madar, Ahmad Rizal and Ab Hadi, Mohd Yusop (2010) Persepsi ibu bapa terhadap pendidikan vokasional. In: World Congress on Teacher Education for TVET in conjunction with World Teachers Day Celebration, 5 - 6 10 2010, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Esa, Ahmad and Abdul Razzaq, Abdul Rasid and Mohd Noor, Nazihah (2009) Kesediaan bakal pendidik PTV menerima penempatan yang ditetapkan. In: Seminar Kebangsaan Pendidikan Teknik dan Vokasional Kali Ke-3 2009, 9-10 Disember 2009, Skudai, Johor Bahru.

Madar, Ahmad Rizal and Abd Aziz, Malyia Afzan and Abdul Razzaq, Abdul Rasid and Mustafa, Mohamad Zaid and Buntat, Yahya (2008) Kemahiran employability bagi memenuhi keperluan industri. In: Seminar Kebangsaan Kemahiran Insaniah dan Kesejahteraan Sosial (SKIKS) 2008, 18-19 Ogos, 2008, Hotel Mahkota, Melaka.

Puteh, Saifullizam and Saad, Muhammad Majdi and Madar, Ahmad Rizal and Abdul Razzaq, Abdul Rasid Keberkesanan kerja di kalangan pensyarah Politeknik Kulim, Kedah : amalan TQM menentukan prestasi kerja pensyarah. In: Seminar Pendidikan JPPG 2005, 2005, Pulau Pinang.

Mustafa, Mohamad Zaid and Yaccob, Mohd Khalil and Ahad, Rosnee and Abdul Razzaq, Abdul Rasid and Ahmad Rizal, Madar and Mohd Yusop, Ab. Hadi Kompetensi guru pelatih keluaran Universiti Tun Hussein Onn Malaysia terhadap proses pengajaran amali di dalam bengkel : satu tinjauan dari perspektif guru pembimbing. In: World Congress on Teacher Education for TVET in conjunction with World Teachers Day Celebration, 5 - 6 10 2010, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Wan Ahmad, Wan Mohd Rashid and Mohd Hashim, Mohamad Hisyam and Abdul Razzaq, Abdul Rasid and Zainal Abidin, Ramlan Pelaksanaan program pendidikan sepanjang hayat (PSH) kolej komuniti, Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. In: World Congress on Teacher Education for TVET in conjunction with World Teachers Day Celebration, 5 - 6 10 2010, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Abdul Razzaq, Abdul Rasid and Mustafa, Mohamad Zaid and Hadi, Mohd Yusop and Hashim, Jamaluddin and Madar, Ahmad Rizal and Mohd Kamal, Farah Syahida Pendekatan pembelajaran berasaskan tempat kerja (work based learning):perspektif industri yang terlibat. In: World Congress on Teacher Education for TVET in conjunction with World Teachers Day Celebration, 5 - 6 10 2010, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Thesis

Abdul Razzaq, Abdul Rasid and Mustafa, Mohamad Zaid and Ab Hadi, Mohd Yusop and Madar, Ahmad Rizal and Abd Rahman, Azmanirah and Yaakob@Mohamed, Maziana and Ibrahim Mukhtar, Marina and Roddin, Rohayu and Ahad, Rosnee (2014) Pembangunan kerangka keupayaan di peringkat komuniti ke arah kelestarian pelancongan berasaskan komuniti (community based tourisme) di Malaysia. Other thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Ab.Hadi, Mohd Yusop and Mohamad, Baharom and Esa, Ahmad and Madar, Ahmad Rizal and Roddin, Rohayu and Mustafa, Mohamad Zaid and Abdul Razzaq, Abdul Rasid and Ab Rahman, Azmanirah (2012) Analisis keperluan hidup: strategi untuk membangunkan kerangka kediaman hidup warga emas. Other thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Wan Ahmad, Wan Rashid and Mohd. Hashim, Mohamad Hisyam and Abdul Razzaq, Abdul Rasid (2011) Pelaksanaan Program Pendidikan Sepanjang Hayat di Kolej Komuniti Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. Other thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Md Kamaruddin, Nafisah Kamariah and Wan Ahmad, Wan Mohd Rashid and Alias, Maizam and Che Him, Norziha and Md Nor, Maria Elena and Abdul Razzaq, Abdul Rasid and Esa, Ahmad (2011) A study of the effectiveness of the contextual approach to the teaching and learning statistics in the Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM). Other thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

This list was generated on Thu Jun 4 03:58:07 2020 +08.