Items where Subject is "H Social Sciences > HF Commerce > HF5001-6182 Business > HF5381-5386 Vocational guidance. Career development"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: @ | A | H | I | J | K | M | N | S | W | Z
Number of items at this level: 24.

@

@ Abd Kadir, Helen Lau (2001) Faktor-faktor yang mempengaruhi pelajar wanita dalam memilih bidang kejuruteraan awam, elektrik dan mekanikal sebagai suatu kerjaya masa hadapan. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

A

Abd Samad, Noorazman (2016) Domain dan elemen kompetensi tingkah laku dan kemahiran employabiliti bagi pelatih industri automotif. Doctoral thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Abdullah, Nazli Hulwany (2001) Kajian terhadap minat kerjaya di kalangan pelajar di Sekolah Menengah Teknik Pengkalan Chepa. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Ahmad Idris, N. S. and Abdullah, N. H. L. and M. Mohamed, M. Mohamed and Paimin, A. N. (2021) Self-efficacy of catering students of Faculty Technical and Vocational Education, University Tun Hussein Onn Malaysia in the Field of Career to be pursued. In: Proceedings of 8th International Conference on Advanced Materials Engineering & Technology (ICAMET 2020).

Ariffin, A. and Muhammad, Z. and Zakaria, N. and Rubani, S.N.K. and Hamzah, N. (2020) Tahap pengaruh faktor rakan sebaya dan minat terhadap pemilihan kerjaya bagi murid berkeperluan khas (MBK). In: Latihan dan pembangunan kerjaya. Penerbit UTHM, pp. 1-16. ISBN 978-967-2916-01-7

H

Hamdan, Siti Hajar (2013) Kecenderungan graduan wanita kejuruteraan terhadap pemilihan profesion kerjaya bukan jurutera. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Hanafi., Suhaili (2015) Kesediaan pelajar dari aspek kemahiran teknikal terhadap pembentukan kebolehkerjaan di Kolej Vokasional Wilayah Selatan. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

I

Ibrahim, M. N. and Zaidi, N.F. and Lee, M.F. (2020) Elemen kesihatan mental wanita bekerja di sektor perusahaan kecil dan sederhana. In: Latihan dan pembangunan kerjaya. Penerbit UTHM, pp. 60-76. ISBN 978-967-2916-01-7 (Unpublished)

J

Juhari, Siti Paridah (2003) Pengaruh faktor minat, keluarga, role model dan jangkaan gaji terhadap pelajar wanita dalam menentukan bidang kejuruteraan sebagai suatu kerjaya masa hadapan. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Juhari, Siti Paridah (2003) Pengaruh faktor minat, keluarga, role model dan jangkaan gaji terhadap pelajar wanita dalam menentukan bidang kejuruteraan sebagai suatu kerjaya masa hadapan. Masters thesis, Koiej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

K

Kandar, Ahmad Luthfi (2014) Kemahiran employability dalam kalangan pelajar Kolej Vokasional Kluang Johor. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

M

Mansor, Masriaini (2001) Tinjauan terhadap faktor-faktor yang berkaitan pemilihan kerjaya pelajar-pelajar Sekolah Menengah Teknik Batu Pahat. Masters thesis, Fakulti Teknologi Kejuruteraan.

Mat Aris, Siti Khairani (2012) Alihan kerjaya pekerja bidang teknikal kepada bidang pendidikan dalam kalangan pengajar MTUN. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Minhat, Norhasyila (2004) Pemilihan kerjaya di kalangan pelajar aliran perdagangan sekolah menengah teknik : satu kajian kes. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Minhat, Norhasyila (2004) Pemilihan kerjaya di kalangan pelajar aliran perdagangan sekolah menengah teknik : satu kajian kes. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussien Onn.

Mohd Hassan @ Abdul Ghani, Mohd Shahril (2018) Model konsep kemahiran hijau Politeknik Malaysia. Doctoral thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Mohd Noor, Siti Noor Fazelah (2015) Empowering the powerful: a critical discourse analysis of public discourse on graduate employability. Doctoral thesis, Macquarie University.

Mohd. Nassir, Siti Nor Idayu (2017) Transisi kerjaya pendidikan Khas Vokasional teori dan amalan. Penerbit UTHM, Johor, Malaysia. ISBN 9789672110453

N

Nor Azizi, Muhammad Iqmalhakim (2021) Pembangunan elemen kompetensi kemahiran hijau bagi pelajar teknologi pembinaan di Kolej Vokasional. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

S

Shaari, Sheilani (2001) Tinjauan ke atas tahap kesediaan pelajar terhadap kerjaya pendidik di politeknik : satu kajian kes di kalangan graduan Sarjana Pendidikan (Teknikal) di Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn, Batu Pahat. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Syed Iskandar, Sharifah Hasnul Izzaty (2018) Tahap kemahiran kebolehdapatan kerja berdasarkan aplikasi pembelajaran berasaskan projek dalam kalangan pelajar senibina Universiti Awam Malaysia. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

W

Wan Taha, Wan Noor Hanim (2001) Hirarki deskripsi pekerjaan mengikut perspektif pelajar tahun akhir diploma perniagaan antarabangsa : satu tinjauan di Politeknik Shah Alam. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Wee, Soo Lee (2002) Penghasilan modul motivasi kepuasan kerja terhadap staf elektronik perubatan. Masters thesis, Koiej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Z

Zaib, Zairoslawanee (2014) Pemilihan kerjaya pelajar tingkatan 6 atas di sekolah menengah kluster di Kelantan. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

This list was generated on Sun Dec 10 21:48:38 2023 +08.