UTHM Institutional Repository

Items where Subject is "B Philosophy. Psychology. Religion > BF Psychology"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | E | I | J | K | M | O | R | T | Y | Z
Number of items at this level: 30.

A

Ab. Hadi, Mohd Yusop and Mohamad, Baharom and Hashim, Jamaluddin and Razzaq, Abdul Rashid (2008) Analisa komunikasi dua hala guru dengan pelajar dalam persediaan mengajar guru pelatih. In: International Conference On Communication And Media (i COME 2008), 14-17 Jun 2008, Kuala Lumpur.

Abd Rahman , Aini Baizura (2007) Ciri personaliti di kalangan pelajar Sekolah Menengah Teknik berdasarkan Teori Holland. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Abdul Razzaq, Abdul Rasid and Ab.Hadi, Mohd Yusop and Madar, Ahmad Rizal and Mustaffa, Mohamad Zaid and Hashim, Jamaluddin and Baharom, Madiha (2010) Kesediaan guru pelatih terhadap penempatan di sekolah bukan pilihan: kajian ke atas guru pelatih tahun akhir Fakulti Pendidikan Teknikal , Universiti Tun Hussein Onn Malaysia. In: Seminar Majlis Dekan Pendidikan IPTA 2010 , 2-3 Ogos 2010, Hotel Concorde, Shah Alam.

Ali, Kamal and Douni, Rut and Siagian, Irene Tiurma (2001) Perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn (KUiTTHO) : pelaksanaan dan harapan. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Alias, Maizam and Abd Hadi, Busmina Balkis (2010) The relationship between creative and critical thinking styles and academics achievements among post secondary vocational students. In: Seminar Kebangsaan Jawatakuasa Penyelarasan Pendidikan Guru2010, 2-3 Ogos 2010, Hotel Concorde, Shah Alam.

Anis, Mohd Aris and Esa, Ahmad (2012) Komunikasi berimplikatur: fungsi dan peranannya dalam masyarakat Melayu tradisional berdasarkan teks sejarah Melayu. In: Seminar Pendidikan Melayu Antarabangsa, 29-31 Mac 2012, Putrajaya.

E

Esa, Ahmad and Abdul Razzaq, Abdul Rasid and Mohd Noor, Nazihah (2009) Kesediaan bakal pendidik PTV menerima penempatan yang ditetapkan. In: Seminar Kebangsaan Pendidikan Teknik dan Vokasional Kali Ke-3 2009, 9-10 Disember 2009, Skudai, Johor Bahru.

I

Ismail, Farah Najwa (2014) Kecerdasan emosi dan komitmen organisasi dalam kalangan pensyarah di Politeknik Sultan Abdul Halim Muadzam Shah, Jitra, Kedah. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

J

Jaes, Lutfan and Hamzah, Shahidah and Abdul Aziz, Abdul Rahman (2017) Kelangsungan akal budi tempatan menerusi gaya kepimpinan Asia. In: Kelangsungan akal budi tempatan menerusi gaya kepimpinan Asia.

Johar, Siti Sarawati Dimensi personaliti psikotisisme di kalangan ketua dan impaknya terhadap estim kendiri pekerja di tempat kerja. In: International Conference on the Roles of the Humanities and Social Sciences in Engineering 2010, 12-14 November 2010, Universiti Malaysia Perlis, Perlis.

Johar, Siti Sarawati (2017) Kecerdasan emosi, estim kendiri dan komitmen terhadap organisasi: kesan dan pengaruh di kalangan penjawat awam. Journal of Techno-Social, 9 (1). pp. 1-13. ISSN 1985-9740

Johar, Siti Sarawati (2017) Self-esteem impact on organizational affective and normative commitment among civil servants. In: ASIA International Conference 2017.

Johar, Siti Sarawati and Ani, Fauziah and Zainol, Nur Zainatul Nadra and Saparudin, Intan Farhana (2017) The impact of personality trait on the relationship of emotional intelligence and self-esteem. In: Proceedings of IASTEM International Conference, Stockholm, Sweden, 6th-7th February 2017, 6th-7th February 2017, Sweden.

Johar, Siti Sarawati and Ismail, Fadillah and Omar, Siti Sarah and Suhaimy, Khairul Azman and Jaes, Lutfan (2017) Leadership in human governance based on a holistic and dynamic spirituality model. In: Leadership in human governance based on a holistic and dynamic spirituality model.

Johar, Siti Sarawati and Md Yusoff, Rosman and Ani, Fauziah and Jaes, Lutfan (2017) Prosiding persidangan pemantapan citra kenegaraan (COSNA 5)2017. In: Di mana bumi dipijak: Seni kecerdasan emosi dalam menjana mahasiswa belia sebagai modal insan bertanggungjawab dan berhemah tinggi, 24-26 Oktober 2017, Universiti Sains Malaysia.

K

Kiong, Tee Tze and Md Yunos, Jailani and Mohamad, Baharom and Othman, Widad and Heong, Yee Mei (2010) Kepentingan peta minda sebagai alat berfikir dalam mengambil nota kuliah. In: International Conference On Education 2010, 24-27 Mei 2010, Brunei Darussalam.

M

Mohamad Twon Tawi, Faizal (2008) Kecerdasan kejayaan dan hubungannya dengan pencapaian akademik pelajar kejuruteraan Universiti Tun Hussein Onn Malaysia. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Mohamed Yusof, Anizam and Esa, Ahmad and Ahmad, Anisah (2008) Kemahiran interpersonal di kalangan pelajar Diploma Kejuruteraan di politeknik. In: Persidangan Pembangunan Pelajar Peringkat Kebangsaan 2008, 22-23 Oktober 2008, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Taha, Norreza (2014) Stres guru yang mengajar subjek Reka Bentuk dan Teknologi (RBT) di sekolah rendah di Kuantan. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Muhamad, Mohamad Zamri (2008) Kajian terhadap nilai ETOS melalui komunikasi pedagogi pensyarah di UTHM. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Musa, Nurliana (2008) Model pembelajaran berasaskan kaedah penyelesaian masalah ke atas pelajar berbeza gaya kognitif dan kemahiran logik. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

O

Othman, Noor Mala (2014) Pengaruh tahap stres terhadap kepuasan kerja dalam kalangan pengajar kolej vokasional di Negeri Pahang. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

R

Ramlee, Normarina (2015) Tahap stres dalam kalangan pensyarah kolej vokasional di Johor. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Romeli, Norfarhana (2012) Tahap kemahiran berfikir kreatif dan kritis dalam kalangan Pelajar Diploma Pendidikan Lepasan Ijazah Universiti Tun Hussein Onn Malaysia. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

T

Torman, Zaida (2002) Amalan teknik mengingat di kalangan pelajar-pelajar Sekolah Menengah Teknik Batu Pahat, Johor. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Tze Kiong, Tee and Md Yunos, Jailani and Mohamad, Baharom and Othman, Widad and Mei Heong, Yee (2010) The evaluation of the qualities of thinking skills module for technical subject. In: World Congress on Teacher Education for TVET in conjunction with World Teachers Day Celebration, 5 - 6 10 2010, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Y

Yee , Mei Heong and Jailani , Md Yunos and Suzanna, Ibrahim@Sulong and Othman, Widad and Tee , Tze Kiong (2010) Pola kemahiran berfikir aras tinggi marzano berdasarkan dimensi menggunakan pengetahuan bermakna. In: World Congress on Teacher Education for TVET in conjunction with World Teachers Day Celebration, 5 - 6 10 2010, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Yunus, Zarina (2003) Kajian untuk mengenalpasti tahap ciri-ciri kecerdasan emosi (EQ) dikalangan pelajar dalam proses pengajaran & pembelajaran (P&P). Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Z

Zainol, Nur Zainatul Nadra and Abdul Majid, Latifah and Abd Kadir, Muhd Najib (2014) Elemen humanistic dalam pemikiran Nasr Harnid Abu Zayd: satu kajian kritik. In: 2nd World Conference on Islamic and Civilization 2014 (WCIT 2014), 18-19 August 2014, Ipoh, Perak.

Zainol, Nur Zainatul Nadra and Abdul Majid, Latifah (2017) Kajian terhadap sumber rujukan dalam karya-karya Nasr Hamid Abu Zayd. In: Persidangan antarabangsa sains sosial dan kemanusiaan 2 (pasak 2) Sub-tema: nilai-nilai sejagat.

This list was generated on Fri Nov 27 22:24:18 2020 +08.