Items where Subject is "L Education > LC Special aspects of education > LC980-1099.5 Types of education"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | C | E | H | I | J | K | M | N | O | R | S | Y | Z
Number of items at this level: 51.

A

Abd. Karim, Norshahanis (2002) Tinjauan keberkesanan dan penerimaan pelajar-pelajar tahun akhir mengenai perkhidmatan dan kaunseling kerjaya di Jabatan Perdagangan Politeknik dalam pemilihan kerja. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Abdul Aziz, Azrul Nizam (2002) Keberkesanan program latihan industri di kalangan pelajar jurusan Diploma Akauntansi di Politeknik-Politeknik Kementerian Pendidikan Malaysia. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Abdul Manap, Khairul Anuar (2001) Persepsi pensyarah kejuruteraan terhadap keberkesanan program pendidikan teknik dan vokasional bagi memenuhi keperluan pasaran buruh: perbandingan di institut awam dan swasta. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Abdul Rahim, Nor Hawanis (2002) Penghasilan modul pengajaran kendiri (MPK) mata pelajaran teknologi binaan dan bahan II bagi kegunaan pensyarah dan pelajar kursus ukur bahan di Politeknik Sultan Halim Mu'adzam Shah. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Abdul Rahim, Nur Riana (2001) Penguasaan kemahiran generic hasil dari program pengajian yang diikuti di kalangan pelajar semester akhir jurusan perdagangan di Politeknik Ungku Omar, Ipoh: satu kajian kes. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Abdul Rahman, Md. Baharuddin (2002) Kepentingan pendidikan teknik dan vokasional serta kemahiran generik: kajian ke atas usahawan projek sekitar jajahan Kota Bharu dan Pasir Mas. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Abdullah, Nurhanim Saadah (2016) Life and career skills among TVET students in Polytechnics in Malaysia. Doctoral thesis, Universiti Sains Malaysia.

Abdullah, Saiful Azizi (2004) Perlaksanaan program latihan industri bagi kursus Sijil Kejuruteraan Elektrik: satu kajian di Politeknik Kota Bharu. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ahmad, Azman (2007) Latihan industri membuka peluang pekerjaan kepada graduan lepasan Politeknik Malaysia. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Ahmad Sapawi, Arman (2007) Pendidikan teknik dan vokasional di kalangan masyarakat orang asli. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Awang, Halizah (2010) Kesan pembelajaran berasaskan masalah terhadap penguasaan kemahiran generik dan pencapaian akademik pelajar di Politeknik Malaysia. Doctoral thesis, Universiti Sains Malaysia.

Azhar, Aminuddin Afzan (2009) Kemahiran generik pelajar kejuruteraan mekanikal dalam mata pelajaran amalan bengkel kejuruteraan. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Azman, Azreen Harina (2008) Penerapan kemahiran generik dalam pengajaran program pendidikan kejuruteraan di politeknik Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia (KPTM). Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

C

Chen, Mei Ching (2002) Investigating the use of the e-mail in the teaching and learning of a technical subject among Polytechnic Ungku Omar Students. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

E

Esa, Ahmad (2007) Penerapan kemahiran generik menerusi kokurikulum di politeknik bagi memenuhi keperluan industri di Malaysia. Doctoral thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

H

Hai Kelian, Virakwan (2006) Keberkesanan program industrial skills enhancement programme (INSEP) dalam membantu peningkatan kemahiran kebolehpekerjaan peserta program di pusat pembangunan kemahiran negeri. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Harun, Mazlina (2002) Peluang kerjaya lepasan SPMV dalam bidang elektronik di sektor industri bagi menghasilkan carta aliran kerjaya : satu kajian di tiga buah kilang di daerah Batu Pahat, Johor. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Hashim, Munshi (2003) Sistem pemprosesan maklumat pelajar sekolah menengah teknik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Hussien, Atan (2000) Keseragaman persijilan kemahiran Malaysia tahap 1 (lukisan struktur dan kejuruteraan awam) di institut - institut latihan awam. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

I

Idris, Isratun (2001) Meninjau tahap penglibatan orang dewasa dalam pendidikan teknik dan vokasional melalui kelas anjuran bahagian kemajuan masyarakat (KEMAS). Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

J

Jaffar, Farhah (2001) Tahap kecenderungan calon SPM terhadap program latihan kerjaya di Institut Latihan Kemahiran Awam : satu kajian kes di kalangan pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Dato' Sulaiman, Batu Pahat. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Jama'on, Julia Wati (2007) Perbandingan kemahiran insaniah dal am kalangan pelajar diploma kejuruteraan awam melalui program latihan industri di politeknik. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Jumelan, Juliza Ezaida (2014) Penguasaan kemahiran insaniah pelajar dalam penglibatan aktiviti kokurikulum badan beruniform di UTHM. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

K

Kamarulzaman, Karim (2001) Tinjauan mengenai keperluan latihan industri dalam program latihan pensyarah politeknik : satu kajian kes di kalangan graduan Sarjana Pendidikan (Teknikal) di Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn, Batu Pahat. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Khalid, Kamarudin (1996) Sistem penilaian kemahiran Kejuruteraan Awam anjuran Majlis Latihan Vokasional Kebangsaan. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Khalil, Noor Azalina (2002) Kesediaan pelajar diploma kejuruteraan awam di politeknik sebelum menjalani latihan industri. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Kosnin @ Sarkon, Mohd Khaspi (2002) Keperluan bidang-bidang kemahiran di sektor perintdustrian masa kini satu tinjauan. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

M

Mansor, Zulkifli (2008) Pelaksanaan dan penilaian kemahiran insaniah dalam mata pelajaran kokurikulum di UTHM. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Md Harun, Zaiha Nabila (2014) Kompetensi guru dalam pengajaran amali reka bentuk dan teknologi di Sekolah Rendah Daerah Batu Pahat. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Mohamad Noor, Siti Salwa (2003) Sejauh mana komitmen pihak industri terhadap program latihan industri pelajar KUiTTHO. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mohamad Nur, Hanirah (2002) Persepsi pelajar Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik terhadap program latihan industri Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mohammed, Hadi (2017) The effects of vocational training and other correctional programmes on the reformation, rehabilitation and reintegration of offenders in Nigerian Correctional Institutions. Doctoral thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Mohd Ibrahim, Rahizana (2002) Meninjau kesediaan awal pelajar politeknik sebelum menjalani latihan industri dalam meningkatkan pengetahuan terhadap alam pekerjaan. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Mohd Noh, Norasyidah (2008) Penguasaan kemahiran insaniah dalam kalangan pensyarah terhadap pengurusan makmal di politeknik. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Mohd Zayadi, Syahira (2002) Pandangan terhadap keberkesanan latihan industri: tinjauan ke atas Pelajar Sarjana Muda Kejuruteraan Awam di KUiTTHO. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mukhtar, Affidah Mardziah (2002) Program latihan industri di Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn: kajian terhadap perlaksanaan sistem penilaian. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Musa, Laila (2001) Persepsi pelajar diploma akauntansi terhadap program latihan industri: tinjauan di Politeknik Sultan Abdul Halim Mu'adzam Shah, Jitra, Kedah Darul Aman. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

N

Nasir, Noraziha (2004) Kecekapan dan keperluan pelajar sarjana pendidikan teknik dan vokasional dalam program latihan mengajar. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Nordin, Adzuieen (2003) Pendidikan teknik dan vokasional ke arah pendidikan bertaraf dunia : dalam konteks pengajaran dan pembelajaran. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Nordin, Shahida (2002) Sintesis kaedah penilaian bagi program "Practical Biased" di Fakulti Teknologi Kejuruteraan, KUiTTHO. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Nordin, Surina (2003) Satu kajian kes mengenai permasalahan pembelajaran pelajar tingkatan 5 kursus katering di sekolah menengah teknik tanah merah: ice arah pembinaan modul air rebusan, sup, sos dan kuah. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

O

Othman, Khairiani and Abd. Mutalib, Hafizah and Rizal, Nik Ahmad (2001) Perspektif pelajar sarjana muda kejuruteraan mekanikal KUiTTHO terhadap keberkesanan latihan industri. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Othman, Rosnida (2007) Cabaran-cabaran untuk membina kerjaya dalam bidang perakaunan di kalangan pelajar diploma akauntansi politeknik. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

R

Ramli, Suhana (2003) Program latihan industri: keberkesanannya terhadap Pelajar Diploma Kejuruteraan di Politeknik Port Dickson. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Razak, Nor Rapidah (2008) Penerapan kemahiran insaniah melalui pembelajaran koperatif dalam mata pelajaran pengurusan kokurikulum di Fakulti Pendidikan Teknikal. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

S

Salleh, Bibie Sara (2002) Keberkesanan program latihan industri di kalangan pelajar Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Samsudin, Intan Shazila (2003) Penghasilan sistem e-template modul pusat pendidikan berterusan (PBB) KUiTTHO : kajian kebolehgunaan di KUiTTHO. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Supian, Nazirah (2014) Keperluan program persediaan penempatan guru teknikal di kawasan pedalaman. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Malaysia.

Syed Ali, Syed Jaafar (2014) Kompetensi guru dalam pengajaran amali teknologi pembinaan di kolej vokasional. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Y

Yasin, Ahmad Kassim (2001) Penilaian perlaksanaan sistem pensijilan terbuka: satu tinjauan ke atas pelajar tingkatan lima aliran Menengah Teknik Batu Pahat, Johor. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Z

Zainal, Rizuan (2003) Kajian keberkesanan perlaksanaan programlatihan industri diploma pengurusan pelancongan Politeknik Johor Bahru. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

This list was generated on Sun Dec 10 14:49:50 2023 +08.