Items where Subject is "L Education > LC Special aspects of education"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | C | E | F | H | I | J | K | L | M | O | P | R | S | Y | Z
Number of items at this level: 64.

A

Abd Karim, Norshahanis (2002) Tinjauan keberkesanan dan penerimaan pelajar-pelajar tahun akhir mengenai perkhidmatan dan kaunseling kerjaya di Jabatan Perdagangan Politeknik dalam pemilihan kerja. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussien Onn.

Abdul Aziz, Azrul Nizam (2002) Keberkesanan program latihan industri di kalangan pelajar jurusan Diploma Akauntansi di Politeknik-Politeknik Kementerian Pendidikan Maalaysia. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussien Onn.

Abdul Kadir, Herdawatie and Mohd Kanafiah, Siti Nurul Aqmariah and Abd. Wahab, Mohd Helmy and Tukiran, Zarina and Abdul Kadir, Zulida (2008) Online students supervision (OSS ) systems using passive RFID. In: International Conference on Electronic Design (ICED 2008), 1 - 3 December 2008, Penang, Malaysia.

Abdul Manap, Khairul Anuar (2001) Persepsi pensyarah kejuruteraan terhadap keberkesanan program pendidikan teknik dan vokasional bagi memenuhi keperluan pasaran buruh : perbandingan di institut awam dan swasta. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussien Onn.

Abdul Rahim, Nor Hawanis (2002) Penghasilan modul pengajaran kendiri (MPK) mata pelajaran teknologi binaan dan bahan II bagi kegunaan pensyarah dan pelajar kursus ukur bahan di Politeknik Sultan Halim Mu'adzam Shah. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussien Onn.

Abdullah, Nurhanim Saadah (2016) Life and career skills among TVET students in polytechnics in Malaysia. PhD thesis, Universiti Sains Malaysia.

Ahmad, Azman (2007) Latihan industri membuka peluang pekerjaan kepada graduan lepasan politeknik Malaysia. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Ahmad, Mohd Jalil (2017) Pembangunan kerangka kompetensi pensyarah technical and vocational education and training (TVET) di Kolej Komuniti. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Ahmad Sapawi , Arman (2007) Pendidikan teknik dan vokasional di kalangan masyarakat orang asli. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Alias, Maizam and Mohd Hanifa, Rafizah and Bahrudin, Ida Aryanie and Surip, Miswan and Ibrahim, Zuraida and Roslan, Rosfuzah and Azhar, Aqilah Hidayah (2017) Preliminary investigation on multi-modal approach for teaching social interaction skills to autistic children. The Social Sciences, 12 (5). pp. 749-754. ISSN 18185800

Alias, Maizam (2016) WoCTVET 16: enhanching the quality of TVET through innovations. [Video]

Alias, Maizam and Harrington, Ingrid and Paimin, Aini Nazura and Lai, Chee Sern and Lee, Ming Foong and Mohamed, Maziana and Wan Mohamed, Wan Azlinda (2016) Understanding current situations: facilitating inclusive education implementation. Advanced Science Letters, 22 (5-6). pp. 1677-1682. ISSN 19366612

Alias, Maizam and Hassan, Razali (2012) TVET agency-industry collaborations: addressing diversity. In: Proceedings of the 2nd UPI International Conference on Technical and Vocational Education and Training, 4-5 December 2012, Bandung, Indonesia.

Amran, Nur’izzati Aqirah (2017) Domain hasil pembelajaran berasaskan kerja (PBK) dalam latihan industri terhadap pelajar politeknik berdasarkan persepsi pembimbing. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Asha'ri, Aifaa Husna (2016) Kemahiran boleh pindah dalam kalangan pelajar kejuruteraan di IPTA. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Awang, Abd Hair and Md. Sail, Rahim and Alavi, Khadijah and Ismail, Ismi Arif (2011) Image and student's loyalty towards technical and vocational education and training. Journal of Technical Education and Training, 3 (1). pp. 1-16. ISSN 1985-9732

C

Chen , Mei Cheng (2002) Investigating the use of the e-mail in the teaching and learning of a technical subject among Politeknik Ungku Omar students. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussien Onn.

E

Esa, Ahmad and Alwi, Mohd Fadel and Khalid, Kamaruddin and Jusoh, Nawawi (2012) Keusahawanan membangunkan kemahiran insaniah. In: Seminar Amalan Terbaik Aplikasi Softskills IPTA Malaysia, 29 November 2012, UNIMAS.

Esa, Ahmad and Arshad , Nazni Hani and Mohamad, Baharom (2010) The mastery of generic skills amongst students with the aim to increase the employability: IPTA and IPTS. Journal of Applied Research in Education . ISSN 1996-9945

Esa, Ahmad and Md Yunos, Jailani (2005) Peningkatan kemahiran bakal pensyarah politeknik menerusi kursus pengurusan kokurikulum. Jurnal Sains Sosial , 3 (1). pp. 1-14. ISSN 1823-2671

Esa, Ahmad and Md Yunos, Jailani and Kaprawi, Noraini (2005) Kebolehpercayaan inventori kemahiran generik. Jurnal Sains Sosial , 3 (1). pp. 41-57. ISSN 1823-2671

Esa, Ahmad and Md Yunos, Jailani and Kaprawi, Noraini (2008) Kokurikulum di politeknik membantu bekas pelajar mengaplikasi kemahiran generik dalam sektor perindustrian di Malaysia. Jurnal Persatuan Pendidikan Teknik dan Vokasional, 2 (1). pp. 80-96.

Esa, Ahmad and Md Yunos, Jailani and Kaprawi, Noraini (2005) Membangun kemahiran generik menerusi persatuan dan kelab di politeknik Malaysia. Jurnal Personia Pelajar (9). pp. 59-76.

Esa, Ahmad and Md Yunos, Jailani and Kaprawi, Noraini (2004) Peranan kokurikulum dalam pembangunan kemahiran generik. Jurnal Sains Sosial , 2 (1). pp. 81-94. ISSN 1823-2671

Esa, Ahmad and Md Yunos, Jailani and Kaprawi, Noraini and Salleh, Berhannudin (2006) Infusion of generic skills through co-curricular activities at Malaysian polytechnics. The Malaysian Technologist , 1 . pp. 11-19.

Esa, Ahmad and Md Yunos, Jailani and Kaprawi, Noraini and Yasak, Zurina (2005) The implementation of the generic skills through co-curriculur at the polytechnics to fulfill the industrial needs in Malaysia. In: International Conference on Education, 20 May 2012, Athens, Greece.

Esa, Ahmad and Mohamad, Baharom and Mohd Salleh, Berhannudin and Awang, Fauzianna (2008) Penguasaan kemahiran insaniah dalam kalangan pelajar kejuruteraan melalui pembelajaran koperatif : tinjauan di Universiti Kuala Lumpur Malaysia France Institute (UniKL MFI) dan Universiti Teknologi Malaysia (UTM). In: Persidangan Pembangunan Pelajar Peringkat Kebangsaan 2008, 22-23 Oktober 2008, Universiti Teknologi Malaysia.

Esa, Ahmad and Selamat, Asri and Abd Aziz, Zalina @ Siti Aishah and Padil, Suhaili (2017) Islamic' vocational culinary training at teen rehabilitation centre, Malaysia. Advanced Science Letters, 23 (2). pp. 857-860. ISSN 19366612

F

Fetsi, Anastasia (2014) WOCTVET 2014: Special session: the impact of internationalisation on TVET. [Video]

H

H. Nurman, S, Siti Nurhidayah (2011) Mengukur keselamatan dan keslhatan fasllitl sekolah tadika swasta di Medan. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Hai Kelian, Virakwan (2006) Keberkesanan program industrial skills enhancementn programme (insep) dalam membantu peningkatan kemahiran kebolehpekerjaan peserta program di pusat pembangunan kemahiran negeri. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Hairi, Fairuzza and Ahmad Toee, Mohamad Nazuir and Razzaly, Wahid (2011) Employers’ perception on soft skills of graduates: a study of Intel Elite soft skill training. In: International Conference on Teaching and Learning in Higher Education 2011 (ICTLHE2011) , 21-23 November 2011, Melaka.

I

Ismail, Affero and Zainal Abidin, Norhasni and Suwirta, Andi (2016) Developing effective workforce via industrial based project supervision: a case in Malaysian technical and vocational education and training institutions. EDUCARE: International Journal for Educational Studies, 8 (2). pp. 159-168. ISSN 19797877

J

Jaffar, Farhah (2001) Tahap kecenderungan calon SPM terhadap program latihan kerjaya di Institut Latihan Kemahiran Awam : satu kajian kes di kalangan pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Dato' Sulaiman, Batu Pahat. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussien Onn.

K

Kamarulzaman, Kartini (2001) Tinjauan mengenai keperluan latihan industri dalam program latihan pensyarah politeknik: satu kajian kes di kalangan graduan Sarjana Pendidikan (Teknikal)di Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn, Batu Pahat. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussien Onn.

Khalil, Noor Azalina (2002) Kesediaan pelajar diploma kejuruteraan awam di politeknik sebelum menjalani latihan industri. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussien Onn.

Kohler, Thomas (2014) WOCTVET 2014: Forum 2: remarks on the relationships in the context of TVET. [Video]

Kosnin@Sarkon, Mohd Khaspi (2002) Keperluan bidang-bidang kemahiran di sektor perindustrian masa kini: satu tinjauan. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussien Onn.

L

Lasonen, Johanna (2014) WOCTVET 2014: Keynote 2: a global outlook on skills and competencies for the 21st century. [Video]

M

McKee, Steven (2014) WOCTVET 2014: Forum 1: 21st century learning environments for vocational education. [Video]

Mohamad, Mimi Mohaffyza and Sulaiman , Nor Lisa and Mohd Salleh, Kahirol and Lai, Chee Sern (2017) Innovative invention skills and individual competency model for vocational education. International Journal of Information and Education Technology, 7 (7). pp. 514-517. ISSN 20103689

Mohamad, Mimi Mohaffyza and Yee , Mei Heong and Tee , Tze Kiong (2017) Cognitive-learning styles conceptual framework in vocational education. The Social Sciences, 12 (5). pp. 855-861. ISSN 18185800

Mohamad Hamim, Mohd Akmal Firdaus (2017) Kompetensi guru reka cipta dalam bidang elektrik di sekolah menengah harian di Johor. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Mohd Ibrahim, Rahizana (2002) Meninjau kesediaan awal pelajar politeknik sebelum menjalani latihan industri dalam meningkatkan pengetahuan terhadap alam pekerjaan. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussien Onn.

Mohd Jelani, Anida (2007) Perlaksanaan latihan industri dalam meningkatkan kebolehkerjaan: satu kajian kes pelajar-pelajar bidang perhotelan di politeknik johor bahru. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Mohd Nassir, Siti Nor Idayu (2016) Pelaksanaan program transisi kerjaya (PTK) murid berkeperluan pendidikan khas (MBPK) masalah pembelajaran (MP). Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Muhammad Zain, Ruminah (2017) The development of an assessment framework for vocational education training programmes in the NOSS Based Training System (NBTS) and the National Dual Training System (NDTS). PhD thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Mukhtar, Affidah Mardziah (2002) Program latihan industri di Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn: kajian terhadap perlaksanaan sistem penilaian. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussien Onn.

Mulyadi, Yadi and Sumatro, (2009) The challenges and risk of development vocational education in Indonesia. Journal of Technical Education and Training, 1 (1). pp. 67-72. ISSN 1985-9732

Musa, Marliana and Esa, Ahmad (2010) Tahap penguasaan kemahiran generik dalam kalangan pelajar tahun akhir Diploma Kejuruteraan Elektrik serta Pendidikan, UTHM. Journal of Techno Social, 1 (1). pp. 1-18. ISSN 1985-9740

O

Othman, Khairiani and Abd Mutalib, Hafizah and Wan Ismail, Nik Ahmad Rizal (2001) Perspektif pelajar Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal KUiTTHO terhadap keberkesanan latihan industri. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussien Onn.

Othman, Rosnida (2007) Cabaran-cabaran untuk membina kerjaya dalam bidang perakaunan di kalangan pelajar Diploma Akauntansi politeknik. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

P

Pang, Chau Leong (2014) WOCTVET 2014: Forum 2: shaping TVET for nurturing innovative workforce in 21st century. [Video]

Park, Young-Bum (2014) WOCTVET 2014: Forum 2: TVET for nurturing innovative skilled manpower needed by industry in Korea. [Video]

R

Razali, Hairani (2006) Kesan latihan dalam perkhidmatan ke atas kualiti pengajaran dam pembelajran dalam bidang teknik dan vokasional. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Rodzalan, Shazaitul Azreen and Mohamed Saat, Maisarah (2012) The effects of industrial training on students’ generic skills development. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 56 . pp. 357-368. ISSN 18770428

S

Saktirun, Norhayati (2016) Persepsi pelajar terhadap amalan, kemahiran dan sikap serta hubungannya dengan aspirasi kerjaya dalam mata pelajaran vokasional di sekolah menengah harian daerah Batu Pahat. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Salleh, Md Sharifuddin (2014) WOCTVET 2014: Forum 2: the regional collaboration in nurturing innovative workforce. [Video]

Samsudin, Intan Shazila (2003) Penghasilan sistem e-template modul pusat pendidikan berterusan (PBB) KUiTTHO: kajian kebolehgunaan di KUiTTHO. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussien Onn.

Selamat, Juliyana (2016) Pembelajaran informal dalam kalangan guru bukan opsyen bahasa Melayu di sekolah menengah harian. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Setiawan, Agus and Kurnia, Dadang (2014) WOCTVET 2014: Forum 1: transferable skills as integrated part of professional profile of TVET outcome. [Video]

Y

Yaakub, Mohammad Naim (2014) WOCTVET 2014: Keynote 3: changing trends : transforming TVET in the 21st century. [Video]

Z

Zainal, Ahmad (2016) Model kelestarian program TVET berasaskan kompetensi pensyarah dan amalan lestari kolej vokasional. PhD thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Zainal, Rizuan (2003) Kajian keberkesanan perlaksanaan program latihan industri Diploma Pengurusan Pelancongan Politeknik Johor Bahru. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussien Onn.

This list was generated on Sun Dec 9 08:09:46 2018 MYT.