Items where Subject is "L Education > LC Special aspects of education"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | E | H | I | J | K | M | N | O | P | R | S | W | Y | Z
Number of items at this level: 86.

A

Abd. Karim, Norshahanis (2002) Tinjauan keberkesanan dan penerimaan pelajar-pelajar tahun akhir mengenai perkhidmatan dan kaunseling kerjaya di Jabatan Perdagangan Politeknik dalam pemilihan kerja. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Abdul Aziz, Azrul Nizam (2002) Keberkesanan program latihan industri di kalangan pelajar jurusan Diploma Akauntansi di Politeknik-Politeknik Kementerian Pendidikan Malaysia. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Abdul Manap, Khairul Anuar (2001) Persepsi pensyarah kejuruteraan terhadap keberkesanan program pendidikan teknik dan vokasional bagi memenuhi keperluan pasaran buruh: perbandingan di institut awam dan swasta. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Abdul Rahim, Nor Hawanis (2002) Penghasilan modul pengajaran kendiri (MPK) mata pelajaran teknologi binaan dan bahan II bagi kegunaan pensyarah dan pelajar kursus ukur bahan di Politeknik Sultan Halim Mu'adzam Shah. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Abdul Rahim, Nur Riana (2001) Penguasaan kemahiran generic hasil dari program pengajian yang diikuti di kalangan pelajar semester akhir jurusan perdagangan di Politeknik Ungku Omar, Ipoh: satu kajian kes. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Abdul Rahman, Md. Baharuddin (2002) Kepentingan pendidikan teknik dan vokasional serta kemahiran generik: kajian ke atas usahawan projek sekitar jajahan Kota Bharu dan Pasir Mas. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Abdullah, Nurhanim Saadah (2016) Life and career skills among TVET students in Polytechnics in Malaysia. Doctoral thesis, Universiti Sains Malaysia.

Abdullah, Rohaila (2002) Kefahaman pelajar institusi pengajian tinggi terhadap permasalahan gangguan seksual : satu tinjauan di kalangan pelajar KUiTTHO. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Abdullah, Saiful Azizi (2004) Perlaksanaan program latihan industri bagi kursus Sijil Kejuruteraan Elektrik: satu kajian di Politeknik Kota Bharu. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ahmad, Abdul Wahab (2002) Kekangan dalam pendidikan pelajar dewasa : kajian ke atas pelajar Sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional di KUiTTHO. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ahmad, Azman (2007) Latihan industri membuka peluang pekerjaan kepada graduan lepasan Politeknik Malaysia. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Ahmad Sapawi, Arman (2007) Pendidikan teknik dan vokasional di kalangan masyarakat orang asli. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Anwar, Nurul Farahanaa (2013) Hubungan gaya pembelajaran dengan pencapaian akademik pelajar aliran vokasional. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Awang, Halizah (2010) Kesan pembelajaran berasaskan masalah terhadap penguasaan kemahiran generik dan pencapaian akademik pelajar di Politeknik Malaysia. Doctoral thesis, Universiti Sains Malaysia.

Awang, Roslan (2001) Perkaitan di antara status sosioekonomi keluarga di pencapalan akademik pelajar aliran teknikal. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Azhar, Aminuddin Afzan (2009) Kemahiran generik pelajar kejuruteraan mekanikal dalam mata pelajaran amalan bengkel kejuruteraan. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Azman, Azreen Harina (2008) Penerapan kemahiran generik dalam pengajaran program pendidikan kejuruteraan di politeknik Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia (KPTM). Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

B

Baharuddin, Asiana (2014) Amalan penyeliaan pensyarah pembimbing terhadap pelaksanaan latihan industri di Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah Kuantan, Pahang. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Bundot, Yohanna Garba (2018) Behavioural intention to use ICT in teaching science among lecturers in Nigerian Polytechnic. Doctoral thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

C

Che Ahmad, Norazliana (2003) Satu analisis buku panduan wanita cemerlang dalam kerjaya berdasarkan pandangan staf wanita bidang perhotelan dan pendidikan (teknik dan vokasional) mengenai "siling kaca": satu tinjauan di Batu Pahat. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Chen, Mei Ching (2002) Investigating the use of the e-mail in the teaching and learning of a technical subject among Polytechnic Ungku Omar Students. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

E

Esa, Ahmad (2007) Penerapan kemahiran generik menerusi kokurikulum di politeknik bagi memenuhi keperluan industri di Malaysia. Doctoral thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

H

Hai Kelian, Virakwan (2006) Keberkesanan program industrial skills enhancement programme (INSEP) dalam membantu peningkatan kemahiran kebolehpekerjaan peserta program di pusat pembangunan kemahiran negeri. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Harun, Mazlina (2002) Peluang kerjaya lepasan SPMV dalam bidang elektronik di sektor industri bagi menghasilkan carta aliran kerjaya : satu kajian di tiga buah kilang di daerah Batu Pahat, Johor. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Hasan, Azman (2012) Instrumen penilaian pembimbing dalam pelaksanaan pembelajaran berasaskan kerja pelajar di industry. Doctoral thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Hashim, Munshi (2003) Sistem pemprosesan maklumat pelajar sekolah menengah teknik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Hussien, Atan (2000) Keseragaman persijilan kemahiran Malaysia tahap 1 (lukisan struktur dan kejuruteraan awam) di institut - institut latihan awam. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

I

Idris, Isratun (2001) Meninjau tahap penglibatan orang dewasa dalam pendidikan teknik dan vokasional melalui kelas anjuran bahagian kemajuan masyarakat (KEMAS). Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Irchamni, Siti Marpuah (2017) Penguasaan komunikasi bahasa arab melalui kaedah aktif komunikatif di sekolah menengah agama. Doctoral thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

J

Jaafar, Mohd Arafat and Abdullah, Noor Azlin and Jamaludin, Mohd Sabri and Haji Ab Ghani, Muhamad Amin and Nordin, Mohd Norazmi (2021) Unique attitude? The concept of special education leadership. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 12 (11). pp. 5192-5196.

Jaffar, Farhah (2001) Tahap kecenderungan calon SPM terhadap program latihan kerjaya di Institut Latihan Kemahiran Awam : satu kajian kes di kalangan pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Dato' Sulaiman, Batu Pahat. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Jalani, Jamaludin and Mashori, Sumaiya and Norjali, Rasida and Sadun, Amirul Syafiq (2016) Preliminary investigation of the practicality of an industrial training for engineering technology program-industries view. ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences, 11 (11). pp. 7233-7237. ISSN 1819-6608

Jama'on, Julia Wati (2007) Perbandingan kemahiran insaniah dal am kalangan pelajar diploma kejuruteraan awam melalui program latihan industri di politeknik. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Jepri, Jepri (2019) Kerangka peningkatan kompetensi profesional guru sekolah dasar di Daerah Kepulauan Riau Indonesia. Doctoral thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Jumelan, Juliza Ezaida (2014) Penguasaan kemahiran insaniah pelajar dalam penglibatan aktiviti kokurikulum badan beruniform di UTHM. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

K

Kamarulzaman, Karim (2001) Tinjauan mengenai keperluan latihan industri dalam program latihan pensyarah politeknik : satu kajian kes di kalangan graduan Sarjana Pendidikan (Teknikal) di Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn, Batu Pahat. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Kang, Sian Lee (2002) A study on the application of nicenet for learning. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Kasim, Rozilah and Gafar, Mudashir and Martin, David and Wan Yusoff, Wan Fauziah (2016) Entrepreneurship integration: a paradigm-shift for sustaining architectural education innovation. International Business Management, 10 (17). pp. 3944-3955. ISSN 1993-5250

Khalid, Kamarudin (1996) Sistem penilaian kemahiran Kejuruteraan Awam anjuran Majlis Latihan Vokasional Kebangsaan. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Khalil, Noor Azalina (2002) Kesediaan pelajar diploma kejuruteraan awam di politeknik sebelum menjalani latihan industri. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Kosnin @ Sarkon, Mohd Khaspi (2002) Keperluan bidang-bidang kemahiran di sektor perintdustrian masa kini satu tinjauan. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

M

Maaruf, Siti Zuraida and Syawani, Nurul and Subramaniam, Tamil Selvan (2021) Interactive craft activities – elevating special needs education learning tools with “Craft Interactive Teaching Approach". Asian Journal of University Education (AJUE), 17 (3). pp. 243-254.

Mansor, Zulkifli (2008) Pelaksanaan dan penilaian kemahiran insaniah dalam mata pelajaran kokurikulum di UTHM. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Mashudi, Nurul Huda (2004) Proses maklumbalas permasalahan menganjurkan kursus dalam pendidikan berterusan jangka pendek teknik dan vokasional. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mastur, Mokhti and Hassim, Zainal Abidin and Abd Wahab, Shahdon and Yahya, Mohd Shahir and Ismail, Suhairi and Mohamad, Mahmod Abd Hakim and Basharie, Siti Mariam and Janon, Mohd Najib (2021) Modul sijil Eksekutif Pengurusan Teknologi Penanaman Tebu Profesional. Sijil Eksekutif Pengurusan Teknologi Penanaman Tebu Profesional, 1 . Penerbit UTHM, UTHM. ISBN 978-967-2975-09-0

Mat Il, Mohd Zainal (2004) Hubungan di antara status sosio ekonomi (SSE) keluarga dengan pencapaian akademik : satu kajian ke atas pelajar aliran teknikal di Sekolah Menengah Teknik Negeri Sembilan. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Md Harun, Zaiha Nabila (2014) Kompetensi guru dalam pengajaran amali reka bentuk dan teknologi di Sekolah Rendah Daerah Batu Pahat. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Md Roslan, Aira Shazwani (2019) Hubungan faktor individu dan faktor persekitaran terhadap kemahiran teknikal di Institusi German Malaysia. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Md Yunos, Jailani and Lai, Chee Sern and Hamdan, Nor Hidayah (2017) Sustainability of TVET TE programme: an exploratory sequential mixed method design. Advanced Science Letters, 23 (1). pp. 220-222. ISSN 1936-7317

Misduki, Norazizah (2002) Pembinaan skala dan penentuan tahap pemikiran visual bagi pelajar tingkatan lima menggunakan set modul soalan visual matematik berkaitan trigonometri dan bulatan. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mohamad Noor, Siti Salwa (2003) Sejauh mana komitmen pihak industri terhadap program latihan industri pelajar KUiTTHO. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mohammed, Hadi (2017) The effects of vocational training and other correctional programmes on the reformation, rehabilitation and reintegration of offenders in Nigerian Correctional Institutions. Doctoral thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Mohd Hasmi, Mohd Hazreel (2001) Tahap kesedaran pelajar tentang isu gangguan seksual dan kesannya terhadap pembelajaran. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mohd Ibrahim, Rahizana (2002) Meninjau kesediaan awal pelajar politeknik sebelum menjalani latihan industri dalam meningkatkan pengetahuan terhadap alam pekerjaan. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Mohd Jelani, Anida (2007) Perlaksanaan latihan industri dalam meningkatkan kebolehkerjaan: satu kajian kes pelajar-pelajar bidang perhotelan di Politeknik Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Mohd Nassir, Siti Nor Idayu (2016) Pelaksanaan program transisi kerjaya (PTK) murid berkeperluan pendidikan khas (MBPK) masalah pembelajaran (MP). Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Mohd Noh, Norasyidah (2008) Penguasaan kemahiran insaniah dalam kalangan pensyarah terhadap pengurusan makmal di politeknik. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Mohd Shariff, Balqis (2003) Pembangunan dan penilaian web pemasaran pendidikan berterusan KUiTTHO (WPPBK). Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mohd Shariff, Norazah (2002) Minat untuk melanjutkan pelajaran dl dalalvi bidang teknik dan vokaslonal serta kursus kemahiran (sijil, diploma, diploma lanjutan) dl kalangan operator pengeluaran wanita serta masalah yang dihadapi: satu kajlan kes di sebuah kilang elektronik di Kota Bharu, Kelantan. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mohd Zayadi, Syahira (2002) Pandangan terhadap keberkesanan latihan industri: tinjauan ke atas Pelajar Sarjana Muda Kejuruteraan Awam di KUiTTHO. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Montel, Nur Amalina (2007) Kecenderungan pemilihan bidang pengkhususan dalam kalangan pelajar UTHM dan hubungannya dengan pencapaian akademik. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Mosbiran, Nor Fauziyana and Mustafa, Mohamad Zaid and Nordin, Mohd Norazmi (2021) Special elements and values needed in leadership for special education. REVIEW OF INTERNATIONAL GEOGRAPHICAL EDUCATION, 11 (4). pp. 712-722. ISSN 2146-0353

Muhammad Zain, Ruminah (2016) The development of an assesment framework for vocational education taining programmes in the noss based training system (NBTS) and the national dual training system (NDTS). Doctoral thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Mukhtar, Affidah Mardziah (2002) Program latihan industri di Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn: kajian terhadap perlaksanaan sistem penilaian. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Musa, Laila (2001) Persepsi pelajar diploma akauntansi terhadap program latihan industri: tinjauan di Politeknik Sultan Abdul Halim Mu'adzam Shah, Jitra, Kedah Darul Aman. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

N

Nasir, Noraziha (2004) Kecekapan dan keperluan pelajar sarjana pendidikan teknik dan vokasional dalam program latihan mengajar. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Nordin, Adzuieen (2003) Pendidikan teknik dan vokasional ke arah pendidikan bertaraf dunia : dalam konteks pengajaran dan pembelajaran. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Nordin, Shahida (2002) Sintesis kaedah penilaian bagi program "Practical Biased" di Fakulti Teknologi Kejuruteraan, KUiTTHO. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

O

Omar, Hafzan and Haron, Zolkepeli and Kamri, Khairol Anuar (2018) Sensitiviti kepelbagaian budaya dalam kalangan guru sekolah kebangsaan pelbagai etnik. Journal Ilmu Sosial dan Politik (JISPO), 8 (1). pp. 1-22. ISSN 2303-3169

Othman, Khairiani and Abd. Mutalib, Hafizah and Rizal, Nik Ahmad (2001) Perspektif pelajar sarjana muda kejuruteraan mekanikal KUiTTHO terhadap keberkesanan latihan industri. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Othman, Rosnida (2007) Cabaran-cabaran untuk membina kerjaya dalam bidang perakaunan di kalangan pelajar diploma akauntansi politeknik. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

P

Paimin, Hanim and Kandar, Haniza and Haron, Zaihan (2001) Tinjauan pelaksanaan kaedah pengajaran andragogi di Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Pua, Poh Keong (2014) Tahap kemahiran insaniah dalam kalangan pelajar kejuruteraan tahun akhir di Politeknik KPM. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

R

Ramli, Suhana (2003) Program latihan industri: keberkesanannya terhadap Pelajar Diploma Kejuruteraan di Politeknik Port Dickson. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Razak, Nor Rapidah (2008) Penerapan kemahiran insaniah melalui pembelajaran koperatif dalam mata pelajaran pengurusan kokurikulum di Fakulti Pendidikan Teknikal. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Razali, Hairani (2006) Kesan latihan dalam perkhidmatan ke atas kualiti pengajaran dan pembelajaran dalam bidang teknik dan vokasional. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Rukiman, Zaihasra (2003) Mengkaji kesesuaian penggunaan modul pembelajaran kendiri (MPK) jualan persendirian bagi mata pelajaran pengurusan promosi (P3704) di politeknik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

S

Sabiran, Nurul Esly (2002) Masalah gangguan seksual: satu tinjauan di kalangan kakttangan akademik Politeknik Port Dickson, Negeri Sembilan. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Sahekhaini, Asnizah (2004) Permodelan pendidikan jarak jauh (PJJ) Program Pengurusan Teknologi Dikolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn (KUiTTHO). Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Sahekhaini, Asnizah (2004) Permodelan pendidikan jarak jauh (PJJ) Program Pengurusan Teknologi di Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn (KUiTTHO). Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Salleh, Bibie Sara (2002) Keberkesanan program latihan industri di kalangan pelajar Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Samsudin, Intan Shazila (2003) Penghasilan sistem e-template modul pusat pendidikan berterusan (PBB) KUiTTHO : kajian kebolehgunaan di KUiTTHO. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

W

Wan Sulaiman, Wan Nor Hafiza (2007) Penguasaan kemahiran generik di kalangan graduan hospitaliti di politeknik: satu kajian berkenaan keperluan industri perhotelan, persepsi pensyarah dan pelajar. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Wan Zakaria, Wan Abdul Hakim (2013) Persediaan pelaksanaan learn and work assignment (LWA) dalam sesi latihan industri untuk pelajar Kejuruteraan Mekanikal di POLIMAS. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Malaysia.

Y

Yasin, Ahmad Kassim (2001) Penilaian perlaksanaan sistem pensijilan terbuka: satu tinjauan ke atas pelajar tingkatan lima aliran Menengah Teknik Batu Pahat, Johor. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Z

Zainal, Rizuan (2003) Kajian keberkesanan perlaksanaan programlatihan industri diploma pengurusan pelancongan Politeknik Johor Bahru. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

This list was generated on Fri Mar 1 01:33:21 2024 +08.