Items where Subject is "L Education > LB Theory and practice of education > LB2801-3095 School administration and organization"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Number of items at this level: 32.

Article

Gomez, Christy and Gambo, Muhammad (2016) Evaluation of special purpose vehicle organisation skill sets taxonomy for effective public-private partnership infrastructure project delivery. Journal of Construction in Developing Countries, 21 (1). pp. 147-165. ISSN 1823-6499

Book Section

Ali, Azila and Mat Nain, Nazleeza Azmira (2020) Pembangunan augmanted reality (AR) bagi matapelajaran sains (sistem suria). In: Kurikulum & Instruksi. Penerbit UTHM, pp. 1-11. ISBN 978-967-2389-89-7

Ariffin, Arihasnida and Ahmad Tasrifin, Fatin Nazihah and Hamzah, Norhasyimah and Rubani, Siti Nur Kamariah and Zakarian, Normah (2020) Persepsi pelajar terhadap persekitaran fizikal bilik kuliah dia blok FPTV dan blok UTHM dari aspek pengajaran dan pembelajaran. In: Kurikulum & Instruksi. Penerbit UTHM, pp. 43-54. ISBN 978-967-2389-89-7

Ariffin, Arihasnida and Hasman, Noridah and Rubani, Siti Nur Kamariah and Zakaria, Normah and Hamzah, Norhasyimah (2020) Kesan penggunaan e-konkrit berasaskan model needham lima fasa terhadap kesesuaian isi kandungan dan pencapaian pelajar. In: Kurikulum & Instruksi. Penerbit UTHM, pp. 12-19. ISBN 978-967-2389-89-7

Thesis

Ab Muttalib, Siti Aida (2014) Gaya kepimpinan terhadap pemilihan strategi pengajaran dan pembelajaran. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Ab. Ghani, Amran (2001) Amalan kaedah nelaian sistem pentauliahan bagi latihan kemahiran lukisan struktur dan kejuruteraan awam Tahap satu anjuran MLVK. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Abdul Razak, Azizah (2002) Penglibatan pelajar dalam bidang kokurikulum dan hubungannya dengan pencapaian akademik: satu tinjauan ke atas pelajar diploma dan sarjana muda KUiTTHO. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Abdul Wahid, Azila and Ahmad, Norhafiza and Misrun, Emmawati (2001) Mengkaji hubungkit antara gaya kepimpinan pensyarah dan prestasi pelajar bagi kursus pengenalan komputer di Politeknik Johor Bahru. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Abu Bakar, Mohd Yusof (2013) The development of a curriculum framework for the National Dual Training System (NDTS) in Malaysia. Doctoral thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Ahmad, Noor Afzan and Yahya, Noorhayani and Tan, May Ling (2001) Penggunaan jenis-jenis penilaian oleh pensyarah dalam pengajaran dan pembelajaran di Jabatan Kejuruteraan Awam, Politeknik Ungku Omar. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Ahmad, Noor Afzan and Yahya, Noorhayani and Tan, May Ling (2001) Penggunaan jenis-jenis penilaian oleh pensyarah dalam pengajaran dan pembelajaran di Jabatan Kejuruteraan Awam, Politeknik Ungku Omar. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Akmad, Seri Nian (2007) Hubungan pelajar yang menjawat jawatan tertinggi dengan pencapaian akademik. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Chong, Siaw Chee (2019) Tahap kepuasan guru terhadap perlaksanaan pentaksiran berasaskan sekolah (PBS) bagi Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Halim, Nurul Shafinaz (2013) Menentusahkan faktor tekanan kerja guru sekolah menengah Gred A Daerah Batu Pahat. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Ismail, Asmelinda and Badri, Bahariatulaini and Abd. Hamid, Faizatul Amla (2001) Pelaksanaan sistem penilaian bestari satu tinjauan ke atas Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Temenggung Ibrahim, Batu Pahat, Johor dan Sekolah Menengah Kebangsaan Dato' Penggawa Barat Pontian, johor. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Ismail, Asmelinda and Badri, Bahariatulaini and Abd. Hamid, Faizatul Amla (2001) Pelaksanaan sistem penilaian bestari satu tinjauan ke atas Sekolah Menengah Kebangsaan Temenggung Ibrahim, Batu Pahat, Johor dan Sekolah Menengah Kebangsaan Dato' Penggawa Barat Pontian, Johor. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ismail, Nor Mazana (2001) Hubungan di antara gaya kepimpinan ibu bapa dengan pelanggaran disiplin pelajar-pelajar tingkatan empat di Sekolah Menengah Teknik Slim River, Perak. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Jusoh, Rus Ayunita (2001) Tekanan kerja di kalangan guru mata pelajaran elektif di sekolah menengah teknik: satu kajian kes. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Kamdi, Nornajiha (2003) Tahap kepuasan pelajar terhadap perkhidmatan bas di institusi pengajian tinggi awam. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Kodiron, Hadijah (2003) Pembinaan alat bahan bantu mengajar (ABBM) berbantukan komputer bagi mata pelajaran pengurusan perniagaan. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Maskan, Norsyuhadah (2013) Pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) bagi mata pelajaran sains di Sekolah Kebangsaan Daerah Pontian, Johor. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Malaysia.

Mohamad, Ahmad Yusri (2002) Tinjauan terhadap amalan pengurusan masa di kalangan Pelajar Melayu Diploma Kejuruteraan Awam Di Politeknik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mohamad, Norliana (2007) Hubungan antara beban tugas dengan keresahan guru sekolah menengah teknik di Johor. Masters thesis, Fakulti Pendidikan Teknikal.

Mohd. Nor, Noraishah (2002) Guru-guru: tinjauan di sekolah menengah teknik di Kuala Terengganu. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Muhamad Hanafi, Nurfirdawati (2016) Pembangunan dan penentusahan rubrik pentaksiran prestasi bagi mentaksir projek reka bentuk seni bina di Politeknik Malaysia. Doctoral thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Othman, Noor Mala (2014) Pengaruh tahap stres terhadap kepuasan kerja dalam Kalangan pengajar kolej vokasional di Negeri Pahang. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Malaysia.

Rali, Nurazura (2003) Hubungan perlaksanaan kurikulum dengan kompetensi graduan kejuruteraan awam lepasan KUiTTHO. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Selamat Hood, Hardi (2016) Penglibatan ibubapa sebagai pengurus komite sekolah terhadap kualiti pendidikan. Doctoral thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Siagian, Caroline Dame (2002) Satu kajian kualitatif dalam pembinaan polisi pengecualian jam kredit suatu panduan umum untuk pelajar diploma dari politeknik yang memohon masuk secara terus ke peringkat Pengajian Sarjana Muda di Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Siagian, Caroline Dame (2002) Satu kajian kualitatif dalam pembinaan polisi pengecualian jam kredit suatu panduan umum untuk pelajar diploma dari politeknik yang memohon masuk secara terus ke peringkat pengajian sarjana muda di Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Tukiran, Norazlina (2014) Literasi pentaksiran dalam kalangan calon guru teknikal di IPTA Zon Selatan. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Malaysia.

Zainal Abidin, Zaimilatun Laila (2001) Kepuasan kerja di kalangan guru-guru sekolah menengah teknik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

This list was generated on Sun Feb 25 07:02:35 2024 +08.