UTHM Institutional Repository

Items where Year is 2001

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | E | G | H | I | J | K | M | N | O | P | R | S | T | W | Y | Z
Number of items: 104.

A

Adlan, Fazida (2001) Tinjauan pengaruh latar belakang pendidikan terhadap budaya kerja dan kualiti perkhidmatan pensyarah di politeknik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ab. Ghani, Amran (2001) Amalan kaedah nilaian sistem pentauliahan bagi latihan kemahiran lukisan struktur dan kejuruteraan awam tahap satu anjuran MLVK. Masters thesis, Institut Teknologi Tun Hussein Onn.

Abd Kadir, Helen Lau (2001) Faktor-faktor yang mempengaruhi pelajar wanita dalam memilih bidang kejuruteraan awam, elektrik dan mekanikal sebagai suatu kerjaya masa hadapan. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Abd Rashid, Samsul (2001) Perkaitan antara pengurusan berkesan dari segi kesediaan pengurus makmal, pengendalian peralatan dan keadaan persekitaran dengan peningkatan ciri-ciri keselamatan di makmal. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein.

Abd. Aziz, Siti Haziana (2001) Sikap dan persepsi pelajar Sarjana Muda Kejuruteraan Awam terhadap penggunaan komputer dalam proses pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer (CAI-CAL) di Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn (KUITTHO) . Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Abdul Aziz, Utami Hidayah (2001) Persepsi pelajar terhadap kursus pelancongan:satu kajian kes. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Abdul Ghani, Noor Azimah (2001) Hubungan di antara matapelajaran program sarjana Pendidikan (Teknikal) KUiTTHO dan tahap kecekapan mengajar, graduan di Politeknik Shah Alam. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Abdul Hadi, Zuraini (2001) Kepuasan kerja dan keperluan melanjutkan pelajaran di kalangan pensyarah Jabaran Perdagangan Politeknik Shah Alam : satu kajian kes. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Abdul Jalil, Mohd Taufik and Mohd Yusof, Mohd Zulhilmy and Osman, Razmin (2001) Minat dan kebolehan pelajar terhadap bidang pengajian yang diikuti :kajian kes di kalangan pelajar bidang rekabentuk industri di Politeknik Johor Baharu. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussien Onn.

Abdul Manap, Khairul Anuar (2001) Persepsi pensyarah kejuruteraan terhadap keberkesanan program pendidikan teknik dan vokasional bagi memenuhi keperluan pasaran buruh : perbandingan di institut awam dan swasta. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussien Onn.

Abdul Rahim, Nur Riana (2001) Penguasaan kemahiran generic hasil dari program pengajian yang diikuti di kalangan pelajar semester akhir jurusan perdagangan di Politeknik Ungku Omar, Ipoh : satu kajian kes. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Abdul Wahab, Norrizah (2001) Tahap kepuasan kerja dan kecenderungan bertukar kerja di kalangan staf bukan akademik : satu kajian kes Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Abdul Wahid, Azila and Misrun, Emmawati and Ahmad, Norhafiza (2001) Mengkaji hubungkait antara gaya kepimpinan pensyarah dan prestasi pelajar bagi kursus pengenalan komputer di Politeknik Johor Bahru. Masters thesis, Kolej Universiti teknologi Tun Hussein Onn.

Abdullah, Nazli Hulwany (2001) Kajian terhadap minat kerjaya di kalangan pelajar di Sekolah Menengah Teknik Pengkalan Chepa. Masters thesis, Kolej Universiti Teknoiogi Tun Hussein Onn.

Ahmad, Noor Afzan and Yahya, Noorhayani and Tan, May Ling (2001) Penggunaan jenis-jenis penilaian oleh pensyarah dalam pengajaran dan pembelajaran di Jabatan Kejuruteraan Awam, Politeknik Ungku Omar. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ahmad, Noorul Azliza (2001) Tinjauan tahap pengetahuan dan penggunaan internet bagi tujuan akademik:|bpelajar semester lima Jabatan Perdagangan Politeknik Ungku Omar. Masters thesis, Fakulti Teknologi Kejuruteraan.

Ahmad, Roslina (2001) Latar belakang pendidikan teknik dan vokasional di kalangan usahawan kecil bumiputera Parit Raja dan keperluannya dalam perniagaan yang diceburi:satu kajian kes. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ahmad Azzudin, Ahmad Hasmudin (2001) Membina profil pelajar berisiko : satu kajian kes terhadap pelajar kursus Sarjana Muda Pendidikan Teknik dan Vokasional di Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ali, Kamal and Douni, Rut and Siagian, Irene Tiurma (2001) Perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn (KUiTTHO) : pelaksanaan dan harapan. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ameerudin, Roslina (2001) Faktor-faktor pemilihan pekerja dalam industri perbankan. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussien Onn.

Amir, Rusli (2001) Kesediaan pelajar Sarjana Pendidikan (Teknikal) ke arah pembentukan seorang pendidik yang cemerlang. Masters thesis, Institut Teknologi Tun Hussein Onn.

Anak Embul, Helen Unyan (2001) Kurikulum pengurusan hotel katering : satu analisis terhadap elemen-elemen, kemahiran kerjaya dan sahsiah diri. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ankus, Tayie (2001) Ke arah memahami budaya pembelajaran pelajar-pelajar bumiputera yang mengikuti kursus kejuruteraan di KUiTTHO. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Awang, Roslan (2001) Perkaitan di antara status sosioekonomi keluarga dengan pencapaian akademik pelajar aliran teknikal. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Awang, Aklimima and Abu Bakar, Siti Farizah and Md Isa, Anis Shabirah (2001) Tinjauan ke atas tanggapan pelajar Diploma Kejuruteraan Mekanikal terhadap kes meniru didalam peperiksaan di Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ayob, Intan Hazlina (2001) Sumbangan latihan industri terhadap sektor peruncitan. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

B

Bujang, Siti Hudzaimah (2001) Penglibatan wanita dalam profesion IT di Malaysia. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

C

Che Engku Husin, Engku Intan Norazlin (2001) Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi pembelajaran pelajar-pelajar Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik di Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Che Ismail, Che Rugayah (2001) Pengurusan kewangan pelajar: satu tinjauan awal kepada keperluan kaunseling kewangan. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Chong, Fung Yen (2001) Ke arah memahami budaya pembelajaran pelajar-pelajar cina yang mengikuti kursus kejuruteraan di KUiTTHO. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

E

Esa, Ahmad (2001) Etika profesional dalam pengurusan usahawan : satu analisis kajian lapangan. In: Seminar Kebangsaan Sosio-Ekonomi dan IT, 02 hingga 04 November 2001, Holiday Villa, Alor Setar, Kedah.

Esa, Ahmad and Suhaimy, Khairul Azman (2001) Keperluan latihan kemahiran oleh industri di institusi pendidikan teknikal : satu kajian kes di zon perindustrian Batu Pahat, Johor. In: Seminar Kebangsaan Sosio-Ekonomi dan IT , 02 hingga 04 November 2001, Holiday Villa, Alor Setar, Kedah.

Esa, Ahmad and Suhaimy, Khairul Azman (2001) Meeting the needs of factory management upon technical education institution of higher learning: a case study. In: International Conference on Challenges and Prospects in Teacher Education, 16-17 Julai 2001, Hotel Concorde, Shah Alam.

Esa, Ahmad and Suradin, Ali (2001) Literature in technical education: reality, idea and obstacle. In: Persidangan Serantau Bahasa, Sastera dan Budaya Melayu, 22 hingga 23 Oktober 2001, UPM Serdang.

Esa, Ahmad and Warman, Sarebah and Ab Hadi, Mohd Yusop and Mohamed, Sharul Nizam (2001) Students' teachers' & parent's perception toward the implementation of the school to career programme: a case study. In: Prosiding International Education Conference, 2001, Kuala Lumpur.

G

Gindan, Sylvester (2001) Kajian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan bahan media elektronik dalam pengajaran dan pembelajaran di KUiTTHO. Masters thesis, Institut Teknologi Tun Hussein Onn.

H

Hamat, Rosni (2001) Fungsi program persediaan kerjaya :satu kajian kes di kalangan siswazah program Sarjana Pendidikan (Teknikal) Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn (KUiTTHO), Batu Pahat, Johor. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Harun, Mohd Mohadir (2001) Apakah jurang digital menghasilkan pelajar berisiko? (tinjauan ke atas pelajar Diploma Kejuruteraan Mekanikal (DWA) tahun satu dan dua, dan pensyarah Jabatan Kejuruteraan Mekanikal di KUiTTHO. Masters thesis, Institut Teknologi Tun Hussein Onn.

Harun, Norwani (2001) Cabaran penggunaan teknologi maklumat di kalangan pensyarah: satu kaj1an kes di kuittho. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Hashim, Mohd Hafiz (2001) Satu tinjauan keberkesanan faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi pelajar Sarjana Muda (Lukisan Kejuruteraan) di Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn. Masters thesis, Institut Teknologi Tun Hussein Onn.

I

Ibrahim @ Ab Rahman, Hasbullah (2001) Kajian terhadap kemahiran berfikir dan gaya pembelajaran di kalangan pelajar Diploma Kejuruteraan Mekanikal tahun 2 sesi 2001/2002 di KUiTTHO. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ibrahim, Ariffuddin (2001) Tinjauan terhadap kemahiran belajar dikalangan pelajar ijazah sarjana muda kejuteraan elektrik KUiTTHO kesannya terhadap pencapaian akademik pelajar. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Idris, Isratun (2001) Meninjau tahap penglibatan orang dewasa dalam pendidikan teknik dan vokasional melalui kelas anjuran Bahagian Kemajuan Masyarakat (KEMAS). Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Irahim, Zalinda (2001) Aplikasi penggunaan komputer sebagai alat bantu mengajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran di kalangan pensyarah-pensyarah Sarjana Pendidikan Teknikal, KUiTTHO. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ismail, Asmelinda and Abd Hamid, Faizatul Amla and Badri, Bahariatulani (2001) Pelaksanaan sistem penilaian bestari satu tinjauan ke atas Sekolah Menengah Kebangsaan Temenggung Ibrahim, Batu Pahat, Johor dan Sekolah Menengah Kebangsaan Dato' Penggawa Barat Pontian, Johor. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ismail, Erina (2001) Kesan pengetahuan dan kemahiran pengajaran berasaskan web terhadap persepsi kualiti pengajaran di kalangan pensyarah. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussien Onn.

Ismail, Nor Mazana (2001) Hubungan di antara gaya kepimpinan ibu bapa dengan pelanggaran disiplin pelajar-pelajar tingkatan empat di Sekolah Menengah Teknik Slim River, Perak. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ismail, Nor Zarini (2001) Penggunaan komputer di kalangan pelajar luar bandar kajian kes : Sekolah Menengaii Kebangsaan Tun Ismail. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

J

Jaafar, Mohd Isa (2001) Amalan keselamatan di bengkel kerja kayu Kejuruteraan Awam (sat tinjauan di Politeknik Ungku Omar, Politeknik Port Dickson dan Politeknik Shah Alam. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Jaffar, Farhah (2001) Tahap kecenderungan calon SPM terhadap program latihan kerjaya di Institut Latihan Kemahiran Awam : satu kajian kes di kalangan pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Dato' Sulaiman, Batu Pahat. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussien Onn.

Jolen, Supian (2001) Tekanan (stress) dan burnout di kalangan pensyarah politeknik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Jusoh, Rus Ayunita (2001) Tekanan kerja di kalangan guru mata pelajaran elektif di sekolah menengah teknik:satu kajian kes. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

K

Kamarulzaman, Kartini (2001) Tinjauan mengenai keperluan latihan industri dalam program latihan pensyarah politeknik: satu kajian kes di kalangan graduan Sarjana Pendidikan (Teknikal)di Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn, Batu Pahat. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussien Onn.

Kandari, Mohd Azamri (2001) Perlaksanaan mata pelajaran pendidikan teknik dan vokasional di peringkat sekolah menengah kebangsaan: satu tinjauan di daerah Batu Pahat. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

M

Mat Nor, Nor Hayati (2001) Persepsi pelajar, guru dan pihak pengurusan sekolah terhadap perlaksanaan program sijil kemahiran : satu tinjauan di dua buah sekolah teknik di Johor. Masters thesis, Institut Teknologi Tun Hussein Onn.

Madros, Suhaila (2001) Kemahiran menggunakan perisian perakaunan sebagai persediaan ke alam pekerjaan: satu tinjauan terhadap pelajar-pelajar diploma akauntansi di Politeknik Port Dickson. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussien Onn.

Mansor, Masriaini (2001) Tinjauan terhadap faktor-faktor yang berkaitan pemilihan kerjaya pelajar-pelajar Sekolah Menengah Teknik Batu Pahat. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Md. Adnan, Admawati (2001) Tinjauan keatas pola nilai, kepercayaan dan motivasi yang dihayati oleh pelajar KUiTTHO :satu kajian kes ke atas pelajar semester pertama program diploma kejuruteraan sesi 2001/2002 di Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn. Masters thesis, Institut Teknologi Tun Hussein Onn.

Md. Alias, Rodzaida (2001) Kesesuaian perniagaan kepada peniaga-peniaga kecil bumiputera:satu tinjauan pendapat perkembangan perniagaan peruncitan peniaga-peniaga kecil di luar bandar ke arah penyediaan kursus-kursus keusahawanan. Masters thesis, Institut Teknologi Tun Hussein Onn.

Mohamad Hassan, Hasmida (2001) Ciri-ciri sistem perisian perakaunan yang diperlukan oleh pihak industri. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussien Onn.

Mohamed, Md. Ashraf (2001) Penggunaan media elektronik dalam pembelajaran: tinjauan terhadap kemahiran penggunaan internet di kalangan pelajar Sarjana Pendidikan KUiTTHO. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mohamed Zan, Noorol padzilah and Sharuddin, Hazila and Razak@Ali, Linawati (2001) Persepsi para pensyarah terhadap peranan kepimpinan pengajaran ketua jabatan dalam mempengaruhi prestasi pencapaian akademik para pelajar:satu kajian. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mohammad Noor, Noorman Farid (2001) Amalan penggunaan internet di kalangan pelajar Sarjana Muda Kolej Universiti Teknologi Tun HUssein Onn (KUiTTHO). Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mohammed Khalid, Sulaiman (2001) Korelasi antara kekerapan penggunaan teknologi di kalangan pensyarah dan tenaga pengajar kejuruteraan terhadap pencapaian pelajar bumiputra yang berisiko di KUiTHHO. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mohamood, Maziharita (2001) Persepsi usahawan industri kecil bumiputera terhadap aspek perlaksaan strategi pemasaran :satu tinjauan di Parit Raja, Batu Pahat, Johor. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mohd @ Basri, Masreta (2001) Kajian kaedah pengajaran & pembelajaran melalui teknologi maklumat & multimedia (kes meninjau tahap penguasaan pensyarah dan penerimaan pelajar di Politeknik Shah Alam). Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mohd Amin, Aiza Shairyna and Ariffin, Asiah and Md Jahid, Norliza (2001) Kemampuan motivasi luaran dalam membantu kecemerlangan akademik pelajar : kajian kes terhadap pelajar tahun tiga Ijazah Sarjana Muda Sains Kejuruteraan Awam dengan CPA 3.00 di KUiTTHO. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mohd Ariffin, Juliana (2001) Penggunaan internet dan multimedia dalam proses pengajaran di kalangan pensyarah:satu tinjauan di Politeknik Shah Alam. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mohd Nawi, Damaisari (2001) Persepsi pelajar terhadap profesion perguruan (satu tinjauan ke atas pelajar Sarjana Pendidikan Teknikal Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn (KUiTTHO). Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mohd Nor, Maryana (2001) Kajian terhadap perspektif pelajar Sarjana Pendidikan (Teknik dan Vokasional) mengenai kualiti makanan yang dijual oleh pengusaha makanan di kantik Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn : satu kajian kes. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mohd Salleh, Azlina (2001) Tahap kemahiran menggunakan perisian perakaunan sebagai persediaan ke alam pekerjaan: Satu tinjauan terhadap pelajar-pelajar diploma Akauntansi di Politeknik Port Dickson. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mohd Salleh, Azlini (2001) Tinjauan hala tuju pelajar-pelajar Diploma Teknologi Maklumat di Politeknik Seberang Perai setelah tamat pengajian. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mohemd Tarip@Mohamed Tarikh, Mahya (2001) Kajian motivasi ekstrinsik di antara pelajar lepasan sijil dan diploma politeknik Jabatan Kejuruteraan Awam. Masters thesis, Institut Teknologi Tun Hussein Onn.

Mohmad Som, Maizah (2001) Kepentingan mata pelajaran kokurikulum di kalangan pelajar institusi pengajian tinggi : tinjauan ke atas pelajar tahun akhir Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik di KUiTTHO. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mokhtaruddin, Suraya Akmar (2001) Kemahiran yang diperlukan untuk menceburi industri perbankan. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussien Onn.

Muhamad, Ahmad Tarmizi and Ramli, Azlan and Nordin, Anuar (2001) Persepsi pelajar sarjana pendidikan KUiTTHO semester pertama terhadap pembelajaran berasaskan web. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Musa, Laila (2001) Persepsi pelajar Diploma Akauntansi terhadap program latihan industri : tinjauan di Politeknik Sultan Abdul Halim Mu'adzam Shah, Jitra, Kedah Darul Aman. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Mustapha, Mohd Musnizam (2001) Masalah-masalah yang dihadapi dan pengaruhnya terhadap pencapaian pembelajaran di Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn: satu kajian. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Ton Hussein Onn.

N

Nazeri, Nour Azira (2001) Kajian terhadap pelaksanaan "nilai murni merentasi kurikulum" di KUiTTHO : satu kajian di kalangan pensyarah Fakulti Teknologi Kejuruteraan. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Nik Pa, Nik Hasnira (2001) Penghijrahan pekerja bidang teknikal ke bidang pendidikan : satu kajian kes. Masters thesis, Kolej Universiti teknologi Tun Hussein Onn.

O

Omar, Yaakub (2001) Kajian terhadap gaya pembelajaran di kalangan pelajar Politeknik Port Dickson dalam Kursus Diploma Elektronik Perhubungan. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Osman, Asmiza (2001) Cabaran-cabaran dalam pendidikan yang dihadapi oleh pelajar-pelajar sarjana : tinjauan ke atas pelajar Sarjana Pendidikan (Teknikal) di KUiTTHO. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Osman, Kaharudin and Ahmad, Harlinda and Indiran, Logaiswari (2001) Penggunaan strategi pembelajaran pengarahan kendiri di kalangan pelajar-pelajar jurusan perakaunan Jabatan Perdagangan di Politeknik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Othman, Khairiani and Abd Mutalib, Hafizah and Wan Ismail, Nik Ahmad Rizal (2001) Perspektif pelajar Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal KUiTTHO terhadap keberkesanan latihan industri. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussien Onn.

Othman, Nooraza (2001) Aplikasi penggunaan perkhidmatan pembelajaran berasaskan web (PBW) menerusi perisian 'Blackboard 5' di kalangan pelajar Sarjana Pendidikan (Teknikal). Masters thesis, Fakulti Teknologi Kejuruteraan.

P

Puteh @ Arif, Nazura (2001) Motivasi kerja di kalangan pensyarah-pensyarah di Fakulti Teknologi Kejuruteraan, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn (KUiTTHO). Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

R

Ramdas @ Chelamuthu, Murugadas (2001) Penghasilan dan penilaian modul pembelajaran kadar kendiri (MPKK) bagi meningkatkan penggunaan statistik dalam penyelidikan di kalangan pensyarah Jabatan Pendidikan Teknik dan Vokasional (JPTV) KUiTTHO. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Rosli, Rozita Halina (2001) Faktor-faktor kekangan penggunaan teknologi pendidikan dalam pengajaran dan pembelajaran di kalangan guru-guru sekolah menengah Daerah Bentong, Pahang Darul Makmur. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

S

S. Hashim, Sharipah Khadijah (2001) Minat, sikap dan kesediaan guru terhadap penggunaan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Saad, Norsalbiah (2001) Pengetahuan pelajar pemasaran terhadap penggunaan pemasaran terus melalui medium elektronik (E-Dagang). Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Sarip, Mohd Zaidi (2001) Persepsi pelajar sarjana terhadap subjek yang ditawarkan dalam program Sarjana Pendidikan Teknikal KUiTTHO. Masters thesis, Kolej Universiti teknologi Tun Hussein Onn.

Shaari, Sheilani (2001) Tinjauan ke atas tahap kesediaan pelajar terhadap kerjaya pendidik di politeknik : satu kajian kes di kalangan graduan Sarjana Pendidikan (Teknikal) di Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn, Batu Pahat. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Shahran, Annie Azlina and Hassan, Herliana and Salbi, Jamaliah (2001) Gaya pembelajaran pelajar kursus Sarjana Muda Kejuruteraan di Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Simarani, Juhana (2001) Tahap kemahiran pelajar Kejuruteraan Awam Kolej Universiti Teknologi Tun Hussien Onn (KUiTTHO) Batu Pahat menggunakan komputer sebagai sumber pembelajaran. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Sulaiman, Norkiah (2001) Tahap penggunaan sumber maklumat elektronik di kalangan pelajar fakulti kejuruteraan KUiTTHO. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Suria, Md Yusof (2001) Keusahawanan sebagai satu kerjaya:satu tinjauan di kalangan pelajar tahun akhir Sarjana Muda Kejuruteraan Awam KUiTTHO. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

T

Taib, Nor Iffah (2001) Cabaran-cabaran kerja wanita dalam industri pembuatan. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussien Onn.

Thayabarasilan, Sharma (2001) Meeting the market demand of generic skills : an analysis of generic skills acquisition among final year engineering students of KUiTTHO. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

W

Wan Taha, Wan Noor Hanim (2001) Hirarki deskriptif pekerjaan mengikut perspektif pelajar tahun akhir diploma perniagaan. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Wan Taha, Wan Noor Hanim (2001) Hirarki deskripsi pekerjaan mengikut perspektif pelajar tahun akhir Diploma Perniagaan Antarabangsa: Satu tinjauan di Politeknik Shah Alam. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Y

Yasin, Ahmad Kassim (2001) Penilaian perlaksanaan sistem pensijilan terbuka : satu tinjauan ke atas pelajar tingkatan lima aliran teknik, Sekolah Menengah Teknik Batu Pahat, Johor. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Yunus, Suhairi (2001) Tahap penggunaan komputer di kalangan pelajar Sarjana Pendidikan (Teknikal) semester 1, 2 dan 3 di Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn (KUiTTHO): kearah bakal pendidik yang 'computer literate'. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Yusoff, Ahamd Fikri and Abu Samah, Faizal and Moharad, Nor Aini (2001) Penilaian terhadap pengaruh reka bentuk studio dan kemudahan teknologi ke atas peningkatan kemahiran pelajar senibina : satu kajian kes di salah sebuah politeknik di pantai barat Semenanjung Malaysia. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Z

Zainal Abidin, Zaimilatun Laila (2001) Kepuasan kerja di kalangan guru-guru sekolah menengah teknik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

This list was generated on Fri Nov 27 05:46:16 2020 +08.