Items where Year is 2001

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: @ | A | C | H | I | J | K | M | N | O | T | Y
Number of items: 33.

@

@ Abd Kadir, Helen Lau (2001) Faktor-faktor yang mempengaruhi pelajar wanita dalam memilih bidang kejuruteraan awam, elektrik dan mekanikal sebagai suatu kerjaya masa hadapan. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

A

Abd Rashid, Samsul (2001) Perkaitan antara pengurusan berkesan dari segi kesediaan pengurus makmal, pengendalian peralatan dan keadaan persekitaran dengan peningkatan ciri-ciri keselamatan di makmal. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Abdul Manap, Khairul Anuar (2001) Persepsi pensyarah kejuruteraan terhadap keberkesanan program pendidikan teknik dan vokasional bagi memenuhi keperluan pasaran buruh : perbandingan di institusi awam dan swasta. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Abdul Rahim, Nur Riana (2001) Penguasaan kemahiran generic hasil dari program pengajian yang diikuti di kalangan pelajar semester akhir jurusan perdagangan di Politeknik Ungku Omar, Ipoh: satu kajian kes. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Abdullah, Nazli Hulwany (2001) Kajian terhadap minat kerjaya di kalangan pelajar di Sekolah Menengah Teknik Pengkalan Chepa. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Abu Bakar, Farah Waheeda and Kamarudin, Irdawati and Abdullah, Narizan (2001) Satu kajian ke atas keberkesanan perlaksaan sistem penasihatan akademik di Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Ahmad, Noor Afzan and Yahya, Noorhayani and Tan, May Ling (2001) Penggunaan jenis-jenis penilaian oleh pensyarah dalam pengajaran dan pembelajaran di Jabatan Kejuruteraan Awam, Politeknik Ungku Omar. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Ahmad Azzudin, Ahmad Hasmudin (2001) Membina profil pelajar berisiko : satu kajian kes terhadap pelajar kursus sarjana muda pendidikan teknik dan vokasional di Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Ali, Kamal and Douni, Rut and Siagian, Irene Tiurma (2001) Perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn (KUiTTHO) : pelaksanaan dan harapan. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Awang, Roslan (2001) Perkaitan di antara status sosioekonomi keluarga dengan Pencapaian akademik pelajar aliran teknikal. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

C

Che Engku Husin, Engku Intan Norazlin (2001) Faktor-faktor yang mempengaruhiprestasi pembelajaran pelajar-pelajar Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik di Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Chong, Fung Yen (2001) Ke arah memahami budaya pembelajaran di kalangan pelajar-pelajar cina yang mengikuti kursus kejuruteraan di KUiTTHO. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

H

Haji Ahmad, Roslina (2001) Latar belakang pendidikan teknik dan vokasional di kalangan usahawan kecil bumiputera Parit Raja dan keperluannya dalam perniagaan yang diceburi : satu kajian kes. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Hashim, Mohd Hafiz (2001) Satu tinjauan keberkesanan faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi pelajar sarjana muda (Lukisan Kejuruteraan) di Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

I

Ibrahim, Ariffuddin (2001) Tinjauan terhadap kemahiran belajar dikalangan pelajar ijazah sarjana muda Kej. Elektrik Kuittho kesannya terhadap pencapaian akademik pelajar. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Idris, Isratun (2001) Meninjau tahap penglibatan orang dewasa dalam pendidikan tekmk dan vokasional melalui kelas anjuran Bahagian Kemajuan Masyarakat (KEMAS). Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Ismail, Asmelinda and Badri, Bahariatulaini and Abd. Hamid, Faizatul Amla (2001) Pelaksanaan sistem penilaian bestari satu tinjauan ke atas Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Temenggung Ibrahim, Batu Pahat, Johor dan Sekolah Menengah Kebangsaan Dato' Penggawa Barat Pontian, johor. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

J

Jaffar, Farhah (2001) Tahap kecenderungan calon SPM terhadap program latihan kerjaya di institut latihan kemahiran awam : satu kajian kes di kalangan pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Dato' Sulaiman, Batu Pahat. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

K

Kamarulzaman, Kartini (2001) Tinjauan mengenai keperluan latihan industri dalam program latihan pensyarah politeknik : satu kajian kes di kalangan graduan sarjana pendidikan (teknikal) di Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn, Batu Pahat. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Kandari, Mohd. Azamri (2001) Perlaksanaan mata pelajaran pendidikan teknik dan vokasional di peringkat sekolah menengah kebangsaan: satu tinjauan di daerah Batu Pahat. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

M

Md Yusof, Suria (2001) Keusawanan sebagai satu kerjaya : satu tinjauan di kalangan pelajar tahun akhir Sarjana Muda Kejuruteraan Awam KUiTTHO. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Md. Alias, Rodzaida (2001) Kesesuaian perniagaan kepada peniaga-peniaga kecil bumiputera : satu tinjauan pendapat perkembangan perniagaan peruncitan peniaga-peniaga kecil di luar bandar ke arah penyediaan kursus-kursus keusahawanan. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Mohamood, Maziharita (2001) Persepsi usahawan industri kecil bumiputera terhadap aspek perlaksaan strategi pemasaran : satu tinjauan di Parit Raja, Batu Pahat, Johor. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Mohd Amin, Aiza Shairyna and Ariffin, Asiah and Md Jahid, Norliza (2001) Kemampuan motivasi luaran dalam membantu kecemerlangan akademik pelajar: satu kajian kes terhadap pelajar tahun tiga ijazah sarjana muda sains kejuruteraan awam dengan cpa>3.00 di kuittho. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Mohemd Tarip @ Mohamed Tarikh, Mahya (2001) Kajian motivasi ekstrinsik di antara Pelajar Lepasan Sijil dan Diploma Politeknik Jabatan Kejuruteraan Awam KUiTTHO. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Mohmad.Som, Maizah (2001) Kepentingan mata pelajaran kokurikulum di kalangan pelajar institusi pengajian tinggi: tinjauan ke atas pelajar tahun akhir Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik di KUITTHO. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Musa, Laila (2001) Persepsi pelajar Diploma Akauntansi terhadap program latihan industri: tinjauan di Politeknik Sultan Abdul Halim Mu'adzam Shah, Jitra, Kedah Darul Aman. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Mustapha, Mohd. Musnizam (2001) Masalah-masalah yang dihadapi dan pengaruhnya terhadap pencapaian pembelajaran di Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn: satu tinjauan. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

N

Nazeri, Nour Azira (2001) Kajian terhadap pelaksanaan "Nilai Murni Merentasi Kurikulum" di KUiTTHO: satu kajian di kalangan pensyarah Fakulti Teknologi Kejuruteraan. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

O

Osman, Kaharuddin and Ahmad, Harlinda and Indiran, Logaiswari (2001) Penggunaan strategi pembelajaran pengarahan kendiri di kalangan pelajar-pelajar jurusan perakaunan jabatan perdagangan di politeknik. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Othman, Khairiani and Abd. Mutalib, Haflzah and Wan Ismail, Nik Ahmad Rizal (2001) Perspektif pelajar sarjana muda kejuruteraan mekanikal KUiTTHO terhadap keberkesanan latihan industri. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

T

Thayabarasilan, Sharma (2001) Meeting the market demand of generic skills: an analysis of generic skills acquisition among final year engineering students of KUiTTHO. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Y

Yasin, Ahmad Kassim (2001) Penilaian perlaksanaan sistem pensijilan terbuka: satu ttnjauan ke atas pelajar tingkatan lima aliran teknik Sekolah Menengah Teknik Batu Pahat, Johor. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

This list was generated on Sun Jun 26 10:09:54 2022 +08.