Items where Year is 2004

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | D | H | I | J | K | M | N | R | S | T | W | Z
Number of items: 44.

A

Abd Rahman, Mohd Faizal (2004) Gaya belajar pelajar tingkatan lima aliran perdagangan di lima buah sekolah menengah teknik : suatu kajian. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Abd. Latif, Noor Azliza (2004) Aliran lapisan sempadan olakan bebas terhadap silinder membulat dan mengufuk deng an syarat sempadan isoterma. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Abdul Shukor, Nor Hidayah (2004) Pembangunan modul pembelajaran autocad dan kajian penerimaan pelajar. Satu kajian kes di Politeknik Kota Bharu. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Abdullah, Azman (2004) Pembangunan laman web prosedur amalan keselamatan bengkel kayu bagi membantu proses pembelajaran di KUITTHO. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Abdullah, Haryanti (2004) Kreativiti pengajaran di kalangan guru-guru teknikal : satu kajian kes di Sekolah Menengah Teknik Kluang. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Abdullah, Sabirin (2004) Kajian awal variabiliti ionosfera di Parit Raja, Batu Pahat pada bulan september 2004. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Abu Bakar, Noor Azma (2004) Penghasilan buku panduan kerja luar ukur takimetri bagi meningkatkan tahap kefahaman pelajar dalam pembelajaran secara amali. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Abu Bakar, Siti Zauyah (2004) Persediaan pelajar Sijil Pengurusan Pelancongan sebelum memasuki dunia pekerjaan dalam industri pelancongan. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Ahmad, Noor Aliza (2004) Flood analysis of Sg. Galas at Dabong, Kelantan by using the HEC-HMS software. Masters thesis, Universiti Putra Malaysia.

Aleesa, A. M. and Zaidan, B. B. and Zaidan, A. A and Mad Sahar, Nan (2004) Review of intrusion detection systems based on deep learning techniques: coherent taxonomy, challenges, motivations, recommendations, substantial analysis and future directions. Neural Computing and Applications, 13 (3). ISSN 0941-0643

Ambak, Kamarudin (2004) Determining the effects of different posted speed limits on highway. Masters thesis, Universiti Putra Malaysia.

D

Darmin, Darni (2004) Kaedah pembelajaran lukisan kejuruteraan berasaskan simulasi. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

H

Hamid, Halina (2004) Pembangunan web CD prosedur kerja luar ukur teodolit makmal teknologi ukur pembinaan, KUiTTHO. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Hj Rosdi, Hjh Mariana (2004) Pembangunan CD ROM interaktif bagi tajuk ECG library interactive. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Husin @ Che Hamat, Mohd Azian (2004) Penghasilan dan penilaian modul pemetaan minda dalam subjek undang-undang syarikat (P420) di politeknik. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

I

IBRAHIM, ISMAIL (2004) Identification of a probability distribution for extreme rainfall series in east Malaysia. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Ibrahim, Ismail (2004) Identification of a probability distribution for extreme rainfall series in East Malaysia. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ibrahim, Samsinor (2004) Penghasilan dan penilaian video pembelajaran (CD) bagi mata pelajaran Prinsip Ekonomi (BPA 1013) bertajuk permintaan dan penawaran di KUITTHO. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

J

Jalil, Mas Rahayu (2004) Leachate migration path estimations and groundwater quality analysis near a solid waste dumping site at Kampong Kelichap, Batu Pahat. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Jufri, Nor Wariza (2004) Keberkesanan kurikulum Kejuruteraan Awam berkaitan alam sekitar dalam pembentukan kesedaran pelajar terhadap alam sekitar : Kajian kes di Politeknik Ungku Omar. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

K

Khirotdin, Khairilhijra (2004) Manufacture of cylinders with axial imperfections. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

M

Mat Hashim, Noriza (2004) Kajian rekabentuk dan susun atur perabot dan peralatan makmal perpaipan - satu cadangan. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Mat Il, Mohd Zainal (2004) Hubungan di antara status Sosio Ekonomi (SSE) keluarga dengan pencapaian akademk : satu kajian ke at as pelajar aliran teknikal di Sekolah Menengah Teknik Negeri Sembilan. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Md Yusoff, Ros Saidatunnaziah (2004) Penggunaan teknologi maklumat dalam pengurusan di Sekolah Menengah Bestari. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Minhat, Norhasyila (2004) Pemilihan kerjaya di kalangan pelajar aliran perdagangan sekolah menengah teknik : satu kajian kes. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Mohamed, Nor Hidayah (2004) Pembinaan e-modul mata pelajaran hidrologi : kajian di Politeknik Shah Alam. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Mohd Asrah, Norhaidah (2004) Suatu perbandingan penilaian prestasi pelajar mengikut kaum di Fakulti Sains Dan Teknologi, UKM: kaedah model linear bayesian dan model linear klasik. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Mohd Khathri, Akasyah (2004) Merekabentuk dan menilai peralatan serbaguna untuk ujikaji keseimbangan daya, roda tenaga dan peluncuran. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Mokhtar, Syamsiah (2004) Pembangunan dan penilaian modul berbantukan komputer bagi subjek pemasaran : Politeknik Port Dickson. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Mukhtar, Affidah Mardziah (2004) Program latihan industri di Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn : kajian terhadap perlaksanaan sistem penilaian. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Musa, Sabariah (2004) Peramalan siri masa aliran sungai dengan kaedah ARIMA dan pelicinan eksponen. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

N

Nasir, Noraziha (2004) Kecekapan dan keperluan pelajar sarjana pendidikan teknik dan vokasional dalam program latihan mengajar. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

R

Raja Ahmad, Raja Nadia (2004) Penghasilan e-album untuk proses rawatan air sebagai medium pengajaran dan pembelajaran bagi mata pelajaran kejuruteraan bekalan air dan air sisa. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Rashid, Farawaheeda (2004) Satu model awal jaminan kualiti bagi pendidikan berterusan kejuruteraan di Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn (KUiTTHO). Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

S

Shaik Ismail, Siti Mahani (2004) Pembangunan Modul Pengajaran Kendiri (MPK) keusahawanan dalam topik isu keusahawanan bagi pelajar diploma di politeknik. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Suratkon, Azeanita (2004) The change in roles of architec's and quantity surveyor's from conventional to partnering approach. Masters thesis, Heriot-Watt University.

Syed Ahmad, Syarifah Nur Aqida (2004) Porosity study and effects on mechanical properties of discontinuous reinforced metal matrix composite (DRMMC). Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

T

Tuan Mat, Tuan Rozilaazawani (2004) Kualiti pengalaman pembelajaran pelajar-pelajar kejuruteraan di KUiTTHO dari aspek kognitif dan afektif. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

W

Wan Ibrahim, Mohd Haziman (2004) Water permeability of foamed concrete. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Z

Zainal, Rina Ilyana (2004) Amalan komunikasi berkesan di kalangan usahawan tempatan. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Zainal, Rina Ilyana (2004) Amalan komunikasi berkesan di kalangan usahawan tempatan. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Zakaria, Mohd Zaim (2004) Pembangunan video dokumentari pendidikan bagi mata pelajaran teknologi konkrit. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Zinal, Nabiah (2004) Sensor material characterisation for magnetometer application. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Zulkefli, Zainordin Firdaus (2004) Penghasilan dan penilaian modul CD pembelajaran kejuruteraan awam tingkatan 4. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

This list was generated on Wed Jul 6 08:10:01 2022 +08.